Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barns vekst i Norge (Barnevekstundersøkelsen) WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiativ Folkehelseinstituttet Helsedirektoratet September/oktober.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barns vekst i Norge (Barnevekstundersøkelsen) WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiativ Folkehelseinstituttet Helsedirektoratet September/oktober."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barns vekst i Norge (Barnevekstundersøkelsen) WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiativ Folkehelseinstituttet Helsedirektoratet September/oktober 2010

2 Barns vekst i Norge – en del av WHO European Childhood Obesity Surveillancet. Det er en alarmerende økning av overvekt blant barn. Det er behov for et standardisert overvåkningssystem i den Europeiske regionen. Det etableres et program for å overvåke vekst (høyde, vekt og livvidde) blant barn i land i Europa. WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative. PROTOCOL January 2008

3 Andelen levende fødte barn med fødselsvekt på ≥4500 gram 1967-2008 Kilde: Avdeling for medisinsk fødselsregister, Nasjonalt folkehelseinstitutt.

4 Bergen 1971-1974 / 2003-2006 Alder 4 -15 år GutterJenter Overvekt (%)12,514,8 Fedme (%)2,12,9 Juliusson P. Overweight and obesity in Norwegian children: secular trends in weight-for- height and skinfolds. Acta Pædiatrica 2007;96:1333-7. Sign. økning overvekt/fedme på 30 år Vektøkningen var mest uttalt i gruppen 7-11 år. Anslått prevalens 17,2%

5 Overvekt KMI ≥25 blant 4-åringer i Tromsø, 1976-2001 Klassifisert etter IOTF grenseverdier (Cole indeks) Kilde: Dvergsnes K, Skeie G Tidsskr Nor Legeforen nr. 1, 2009; 129: 13-6

6 Barns vekst i Norge: Mål Få kunnskap om utviklingen av overvekt og fedme blant norske barn Tidstrend - hvert annet år velges 3. klasse på de samme skolene Få et kunnskapsgrunnlag for å tilrettelegge og evaluere regionale og nasjonale forebyggende tiltak. Sammenlikne norske vekstdata med utvalg fra samme aldersgrupper i andre land i Europa.

7 Utvalg 2008 - 2010 3. klasse på 127 skoler i 10 fylker – fordelt representativt på hver helseregion

8 Hvordan gjennomføre undersøkelsen på vår skole Foreldrene får et fyldig informasjonsskriv i ”sekkepost” – og returnerer samtykket med underskrift om sitt barns deltakelse. Foreldrene får informasjon om dato for veie og måle. Barna blir målt individuelt på helsesøsters kontor. Barnet har på seg lett tøy Resultatene av målingene blir ikke oppgitt til barnet Foreldrene kan henvende seg til helsesøster for å få oppgitt målene og evet. diskutere måleresultatene for sitt barn

9 Hva blir gjort og hvorfor? Helsesøster veier barnet, måler høyden og tar livviddemål (Høyde, vekt og livvidde defineres som vekst i undersøkelsen). Livvidde måles slik: I denne undersøkelsen er det ikke målingene av hvert enkelt barn som blir vektlagt, men måleresultatene samlet sett. Kunnskap om vekstutviklingen blant barn er viktig bidrag til et godt forebyggende arbeid i hjem, barnehage, skole og i lokalsamfunn.

10

11 Elever i 3. klasse - Inviterte n = 3952 - Aktivt nekt n= 40 - Deltakelse n= 3514 Deltakelse 90% Barnevekstundersøkelsen 2008

12 Overvekt og fedme 8-9 åringer (2008) Klassifisert etter IOTF grenseverdier (Cole indeks) (Korr for lett tøy) Kilde: Barns vekst I Norge 2008, Folkehelseinstituttet

13 WWW.fhi.no/barnevekst Sør Roan skole 3. klasse 2008. Foto Dan Ågren


Laste ned ppt "Barns vekst i Norge (Barnevekstundersøkelsen) WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiativ Folkehelseinstituttet Helsedirektoratet September/oktober."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google