Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

(Barnevekstundersøkelsen)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "(Barnevekstundersøkelsen)"— Utskrift av presentasjonen:

1 (Barnevekstundersøkelsen)
Barns vekst i Norge (Barnevekstundersøkelsen) WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiativ September/oktober 2010 Folkehelseinstituttet Helsedirektoratet

2 Barns vekst i Norge – en del av WHO European Childhood Obesity Surveillancet.
Det er en alarmerende økning av overvekt blant barn. Det er behov for et standardisert overvåkningssystem i den Europeiske regionen. Det etableres et program for å overvåke vekst (høyde, vekt og livvidde) blant barn i land i Europa. Norge er av 20 land i Europa som nå har et felles program for å overvåke vekst - utviklingen blant barn. I denne undersøkelsen defineres vekst som: barnets høyde, vekt og livvidde. Overvekt og fedme er på vei til å bli et gobalt helseproblem med store konsekvenser for både den fysiske og psykiske helsen. WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative. PROTOCOL January 2008

3 Andelen levende fødte barn med fødselsvekt på ≥4500 gram 1967-2008
Selv om høyde og vekt er det mest forekommende helsemål som tas av norske barn er ikke disse målene samlet og tilgjengelig for å forstå hvordan utviklingen av overvekt har vært eller er blant norske barn. De eneste systematiske målingene av barn er blant nyfødte. Dette er samlet i et register, Medisinsk fødselsregister. Der ser vi at andelen av barn >4,5 kg økte dramatisk i perioden Etter 2000 har andelen svært tunge nyfødte gått gradvis ned, og ligger i dag på samme nivå som i 1980. Kilde: Avdeling for medisinsk fødselsregister, Nasjonalt folkehelseinstitutt.

4 Bergen 1971-1974 / 2003-2006 Alder 4 -15 år Gutter Jenter Overvekt (%)
Sign. økning overvekt/fedme på 30 år Vektøkningen var mest uttalt i gruppen 7-11 år. Anslått prevalens 17,2% Gutter Jenter Overvekt (%) 12,5 14,8 Fedme (%) 2,1 2,9 En regional studie fra Bergen tyder også på at det har vært en betydelig vektøkning i alle aldere mellom 1974 og 2006 – de siste 30 årene. Juliusson P. Overweight and obesity in Norwegian children: secular trends in weight-for-height and skinfolds. Acta Pædiatrica 2007;96:

5 Overvekt KMI ≥25 blant 4-åringer i Tromsø, Klassifisert etter IOTF grenseverdier (Cole indeks) Det samme viser en undersøkelse fra Tromsø blant 4- åringer i samme tidsrom. Kilde: Dvergsnes K, Skeie G Tidsskr Nor Legeforen nr. 1, 2009; 129: 13-6

6 Barns vekst i Norge: Mål
Få kunnskap om utviklingen av overvekt og fedme blant norske barn Tidstrend - hvert annet år velges 3. klasse på de samme skolene Få et kunnskapsgrunnlag for å tilrettelegge og evaluere regionale og nasjonale forebyggende tiltak. Sammenlikne norske vekstdata med utvalg fra samme aldersgrupper i andre land i Europa. Hvorfor Barnevekstundersøkelsen? Vi må følge nøye med på hvordan veksten blant norske barn utvikler seg. I mange land ser de en utflatning av overvekt blant barn. Hvordan er det hos oss?? Barnevekstundersøkelsen vil gi oss svaret etter målinger hvert annet år – I samarbeid med skolehelsetjenesten og foreldrene ønsker vi å få en oversikt over utviklingen i dag og hvordan utviklingen går.

7 Utvalg 3. klasse på 127 skoler i 10 fylker – fordelt representativt på hver helseregion I Norge har SSB trukket et utvalg av 130 skoler hvor undersøkelsen vil gå hvert 2 år blant 3. klassingene. Dette vil gi oss en trend på hvordan utviklingen går i vår barnebefolkning og om det er forskjeller mellom helseregioner.

8 Hvordan gjennomføre undersøkelsen på vår skole
Foreldrene får et fyldig informasjonsskriv i ”sekkepost” – og returnerer samtykket med underskrift om sitt barns deltakelse. Foreldrene får informasjon om dato for veie og måle. Barna blir målt individuelt på helsesøsters kontor. Barnet har på seg lett tøy Resultatene av målingene blir ikke oppgitt til barnet Foreldrene kan henvende seg til helsesøster for å få oppgitt målene og evet. diskutere måleresultatene for sitt barn

9 Hva blir gjort og hvorfor?
Helsesøster veier barnet, måler høyden og tar livviddemål (Høyde, vekt og livvidde defineres som vekst i undersøkelsen). Livvidde måles slik: I denne undersøkelsen er det ikke målingene av hvert enkelt barn som blir vektlagt, men måleresultatene samlet sett. Kunnskap om vekstutviklingen blant barn er viktig bidrag til et godt forebyggende arbeid i hjem, barnehage, skole og i lokalsamfunn.

10 I 2008 tydet all presse undersøkelsen fikk på en sterk tillit til skolehelsetjenesten og høy akseptert blant forelderen

11 Barnevekstundersøkelsen 2008
Elever i 3. klasse - Inviterte n = 3952 - Aktivt nekt n= - Deltakelse n= 3514 Deltakelse 90% Det var stor oppslutning om undersøkelsen i 2008. Sikre resultater beror på en god deltakelse blant barna.

12 Overvekt og fedme 8-9 åringer (2008) Klassifisert etter IOTF grenseverdier (Cole indeks) (Korr for lett tøy) Vi ser at det er forskjell på graden av overvekt mellom jenter og gutter i denne alderen. Denne forskjellen i denne alderen vises også i mange andre undersøkelser. Men Norge ligger på samme nivå som de andre nordiske land. Derimot er andelen overvektige barn det dobbelte av hos oss i Middelhavslandene (Italia, Portugal og Malat) og i England og USA. Kilde: Barns vekst I Norge 2008 , Folkehelseinstituttet

13 WWW.fhi.no/barnevekst Sør Roan skole 3. klasse 2008. Foto Dan Ågren
Men vi må passe godt på barnebefolkningen vår – å forebygge overvekt og fedme i barneladeren er det beste middel til å vedlikeholde vår gode barnehelse og til å forebygge overvekt i voksen alder. Takk til foreldre, barn og til skolen for at vi kan gjennomføre denne undersøkelsen på vår skole! Sør Roan skole 3. klasse Foto Dan Ågren


Laste ned ppt "(Barnevekstundersøkelsen)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google