Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetansemegling i Rogaland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetansemegling i Rogaland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetansemegling i Rogaland
Rapport pr. 7. desember 2004 Kjell Molven, RF - Rogalandsforskning

2 Kompetansemegling Rogaland
Prosjektet i Rogaland ble etablert ved møte i styringsgruppen 18. august Styringsgruppe: Norvald Skretting, Rogaland fylkeskommune Karl Bøe Skogen, Innovasjon Norge, Rogaland Per-Endre Bjørnevik, RF Prosjektleder Kjell Molven, RF Fire kompetansemeglere fra RF

3 Kompetansemegling Rogaland
Statistikk pr 1. desember 2004 Besøkte bedrifter: 20 Etablerte prosjekter: 3 Finansiering SkatteFUNN: 2 prosjekter Finansiering fra prosjektet + SkatteFUNN: Et prosjekt Koplinger: ca. 10 Kontakt med Treteknisk, Byggforsk, RF Dessuten flere kontakter bedrift/bedrift, osv

4 Kompetansemegling Rogaland
Kontakter med samarbeidspartnere: Dalane Næringshage AS, Egersund Hå Næringshage AS, Nærbø Haugaland Næringsforening, Haugesund Sauda Vekst AS Suldal Næringsutvikling AS Hjelmeland Næringsutvikling AS Innovasjon Rogaland MarinVEST-Losar, prosjekt i ARENA Avtale om ”kontordag” i Sauda og Egersund

5 Kompetansemegling Rogaland
Regionale FoU-miljøer Det er tidligere gjennomført en studie som viser alle aktuelle FoU-miljøer i fylket. Finnes slike oversikter også i andre deler av landet?

6 Kompetansemegling Rogaland
Besøk ved EWOS Innovation AS Dir. Per Olav Skjervold har tatt opp to tema: Ønsker nettverk mellom de "kommersielle" FoU-aktører på regional og/eller nasjonal basis Nettverksprosjekt innen bioteknologi med formål å dele ressurser / utstyr, utvikle kompetanse og nye "metoder og verktøy" (regionalt eller også nasjonalt)

7 Kompetansemegling Rogaland
Bakgrunnen for dette er: "alle” tror at Norge består av SMB-er uten egen FoU. Men i mange tilfeller finnes bedrifter som bare jobber med prosjekter innen FoU der målet er å få fram en kommersialisering. Eksempler på dette går over hele skalaen fra Ewos til Statoils FoU-senter i Trondheim. TINE har FoU-senter på Jæren for utvikling av ost og andre produkter innen sitt markedsområde

8 Kompetansemegling Rogaland
EWOS Innovation AS: Ønsker å dra i gang et forprosjekt for å knytte sammen et nasjonalt nettverk av "kommersielle" FoU-aktører. Noen premisser og føringer kan være: Må være heleid av private bedrifter min. 50 mill. kr i årlig budsjett ikke bransjemessig avgrensing

9 Kompetansemegling Rogaland
Mål for nettverket kan være: skape synergi mellom FoU-bedrifter av denne type. Etablere utviklingsaktiviteter / skape større innovasjonsevne i egen bedrift Det er antakelig lite konkurrerende virksomheter innen dette feltet slik at det bør være muligheter for relativt stor åpenhet mellom bedriftene.

10 Kompetansemegling Rogaland
Aktiviteter som kan være aktuelle for å nå målene: initiere felles prosjekter / teknologiprosjekter utveksling av personell mellom bedriftene - i det minste studiebesøk eller faglige møter koordinere signaler til "det offentlige system". - disse FoU-bedriftene får normalt ikke delta som høringsinstans

11 Kompetansemegling Rogaland
Dette kan derfor være en aktuell ”samspillsarena” for kommersielle FoU-bedrifter i flere regioner Vennligst gi tilbakemeldinger dersom dette også kan være av interesse i andre regioner!

12 Kompetansemegling Rogaland
Avklaring vedrørende: behov mål midler/metoder må komme som en del av en eventuell forstudie


Laste ned ppt "Kompetansemegling i Rogaland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google