Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Fotballforbund NFFs visjon: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Fotballforbund NFFs visjon: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Fotballforbund NFFs visjon: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle!

2 Norges Fotballforbund Antall klubber og lag i 2005 Klubber i Norge 1 832 Antall spillere over 400.000 Antall jenter over 100.000

3 Norges Fotballforbund Bakgrunnsinfo fra krets Antall lag i kretsen 2005 –Over 3000 lag Målsetning –Ut i klubb –Økt aktivitet og bedre aktivitet Jenterekruttering Beholde ungdommen Vekst –15% blant jentene 7-19 år –8% blant menn/gutter

4 Norges Fotballforbund Satsingsområder 2004 – 2005 Stort fokus på klubben - 3 prioriterte områder: oMer og bedre aktivitet (vekst og kvalitet) oJenterekruttering (6-12 år) oBeholde ungdomdommen (13-19 år)  Differensiering  Medbestemmelse oUtdanning og organisering/struktur oAnlegg oKunstgress, ballbinger og enkle nærmiljøanlegg Fotballkretsene: Legge forholdene best mulig til rette for klubbene Noen linker: www.fotball.no www.fotballutdanning.no www.fotballederen.nowww.fotball.nowww.fotballutdanning.no www.fotballederen.no

5 Norges Fotballforbund Tiltaksplan for breddefotballen – (KKD midler) NFF har definert 7 tiltak for 2005: 1. Motivasjons- og infomøte i klubb (25 i Oslo) 2. Bedre fotball også i bredden (16 i Oslo) 3. Ungdom i klubb (3 i Oslo) 4. Klubbutviklingsprosesser (20 klubber på landsbasis i 2005) 5. Kurs- og modulplukk (direkte støtte til kurs) 6. Direkte aktivitetsstøtte (konkrete tiltak mot barn/ungdom støttes) 7. Inkluderingstiltak i klubb (funksjonshemmede) Nesten alt går rett til klubb – krets får noe til instruktørhonorar etc. Klubben får altså øk. støtte til utdannings- og aktivitetstiltak

6 Norges Fotballforbund SPILLERENi sentrum LAGETi fokus KLUBBENi hjertet SPILLEREN i sentrum LAGET i fokus KLUBBEN i hjertet NFFs Handlingsplan 2004-2007:

7 Norges Fotballforbund Å legge forholdene til rette for unge spillere slik at de trives med fotballen, blir lenger i fotballmiljøet og utvikler seg positivt fotball- og holdningsmessig. Legge forholdene til rette for unge spillere med særlige forutsetninger, ferdigheter og ambisjoner som kan utvikle seg for rekruttering til norsk toppfotball. Et todelt hovedmål ”Spillerutvikling”

8 Norges Fotballforbund Vi må kunne identifisere de ulike målgrupper innenfor: Vi må kunne identifisere de ulike målgrupper innenfor:  Breddefotballen  Toppfotballen Vi må være opptatt av hvordan vi best mulig kan ”ivareta” ønsker, motiv og behov hos de ulike målgruppene Vi må være opptatt av hvordan vi best mulig kan ”ivareta” ønsker, motiv og behov hos de ulike målgruppene  Kvantitet  Kvalitet Målgruppetenkning

9 Norges Fotballforbund Ungdom Ønsker, motiv og behov med fotballen Spillere med store ambisjoner og ønske Spillere som vil delta 1-2 g. pr. uke Mellom disse to ytterpunktene finnes mange andre ulike målgrupper av spillere; ungdom som ønsker å delta i fotball pga. et eller annet ønske / motiv Målgruppetenkning:

10 Norges Fotballforbund Målet med ungdomsfotballen Målet med ungdomsfotballen er å gi så mange ungdommer som mulig et fotballtilbud i et miljø preget av trivsel, trygghet og mestring. Spillerne skal gis mulighet til å velge et variert opplegg ut fra sine egne ønsker, motiv og behov.

11 Norges Fotballforbund  Tidsfaktoren *  Prestasjonsorienteringen *  Valgfriheten *  “Underlegge seg ‘autoriteter’ ” * Stemmer tilbudet klubbene gir med ungdoms behov og ønsker? Årsaker til frafall i fotball? I takt med økende alder 13  19 år skjer som oftest følgende:

12 Norges Fotballforbund De fleste ungdommene i alderen 13-24 år svarte at de ikke hadde noen innflytelse på det som skjedde i klubben sin.De fleste ungdommene i alderen 13-24 år svarte at de ikke hadde noen innflytelse på det som skjedde i klubben sin. Kun 1 av 10 ungdommer sier at de hadde innflytelse på egen idrettsaktivitet, mens bare 5 av 100 var med i styret/grupper i klubben sin.Kun 1 av 10 ungdommer sier at de hadde innflytelse på egen idrettsaktivitet, mens bare 5 av 100 var med i styret/grupper i klubben sin. MMI-undersøkelsen 1998 Innflytelse - Medbestemmelse

13 Norges Fotballforbund Ha det moro Komme i form Treffe venner Liker bevegelser Bli god Vinne Glede foreldrene 72 76 66 74 45 63 41 54 21 12 19 8 9898 Gutter Jenter Grunner til at ungdom liker idrett (15 åringer)

14 Norges Fotballforbund Kjedelig/mistet interessen40 %Kjedelig/mistet interessen40 % Ikke tid på grunn av skole/studier28 %Ikke tid på grunn av skole/studier28 % Ønsket tid til andre fritidsinteresser15 %Ønsket tid til andre fritidsinteresser15 % Ikke fornøyd med treningsopplegget 15 %Ikke fornøyd med treningsopplegget 15 % Ble skadet12 %Ble skadet12 % Ønsket mer tid til venner 9 %Ønsket mer tid til venner 9 % MMI-undersøkelsen 1998 De viktigste grunnene til at ungdom sluttet i idrettslag: Hovedgrunner til frafall

15 Norges Fotballforbund Kun en liten andel (9 %) av ungdom sier at de er tillitsvalgt eller har trener-, leder- og/eller dommeroppgaver i idretten.Kun en liten andel (9 %) av ungdom sier at de er tillitsvalgt eller har trener-, leder- og/eller dommeroppgaver i idretten. Kun en liten andel (1-6 %) av ungdom sier at de har fått tilbud om verv, eller kursing for slike verv.Kun en liten andel (1-6 %) av ungdom sier at de har fått tilbud om verv, eller kursing for slike verv. MMI-undersøkelsen 1998 Ungdom som ressurs

16 Norges Fotballforbund Idrett er fortsatt en svært populær aktivitet blant barn og unge i alderen 8 - 24 år. Hele 76 % oppgir å være eller å ha vært innom idrett.Idrett er fortsatt en svært populær aktivitet blant barn og unge i alderen 8 - 24 år. Hele 76 % oppgir å være eller å ha vært innom idrett. De som trener og/eller oppgir å ha trent i idretten viser at trenings- og konkurransemengden i aldersgruppen 12-19 år er svært høy.De som trener og/eller oppgir å ha trent i idretten viser at trenings- og konkurransemengden i aldersgruppen 12-19 år er svært høy. Idretten må satse på å utvikle fleksible, spennende og morsomme aktivitetstilbud i tråd med barn og ungdoms ønsker, dersom frafall skal reduseres!Idretten må satse på å utvikle fleksible, spennende og morsomme aktivitetstilbud i tråd med barn og ungdoms ønsker, dersom frafall skal reduseres! MMI-undersøkelsen 1998 Konklusjoner

17 Norges Fotballforbund Konsekvenser * Spillerinvolvering – medbestemmelse ”Ungdom vet best hva de selv vil” * Differensierte tilbud og opplegg ”Fleksibiliteten i tilbudene og oppleggene må bli langt større” * Helt nye aktivitetstilbud Vi kommer til å se helt nye spillformer som i mye større grad er preget av ”her og nå”- opplevelsen

18 Norges Fotballforbund JENTEFOTBALL Stort vekstpotensial Hvordan rekruttere flere jenter? –Rene jentelag fra 7 år –Fotballskole for jenter –Klasseinndeling som unngår splitting av gode miljøer –Holdningsendringer i klubben? –Skolerte trenere/ledere –Samarbeid med skolene Solid økning på landsbasis og i Oslo Fotballkrets (8%)

19 Norges Fotballforbund Rekruttering av ledere Morgendagens fotball-ledere - hvem er de? Foreldregruppe Kvinner Andre? Hvordan rekruttere? Ta kontakt mens de er i miljøet, møter, kamp, etc. Kartlegge foreldregruppens kompetanse, og tidligere aktivitet Gi enkle oppgaver i starten - Rollebeskrivelse Informasjon - positiv Gi selv uttrykk for gleden av å være fotball-leder og ikke minst: La morgendagens fotball-ledere delta på kurs

20 Norges Fotballforbund AVSLUTNING La klubben/medlemmene selv komme med innspill om forbedringspunkter Plukke ut 3 konkrete tiltak. Valget tas med bakgrunn i involvering av flest mulig i klubben Viktig å sette tidsrammer for oppstart og ”avslutning” av prosjektene/tiltakene


Laste ned ppt "Norges Fotballforbund NFFs visjon: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google