Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle!
NFFs visjon: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle!

2 Antall klubber og lag i 2005 Klubber i Norge 1 832
Antall spillere over Antall jenter over

3 Bakgrunnsinfo fra krets
Antall lag i kretsen 2005 Over 3000 lag Målsetning Ut i klubb Økt aktivitet og bedre aktivitet Jenterekruttering Beholde ungdommen Vekst 15% blant jentene 7-19 år 8% blant menn/gutter

4 Satsingsområder 2004 – 2005 Stort fokus på klubben - 3 prioriterte områder: Mer og bedre aktivitet (vekst og kvalitet) Jenterekruttering (6-12 år) Beholde ungdomdommen (13-19 år) Differensiering Medbestemmelse Utdanning og organisering/struktur Anlegg Kunstgress, ballbinger og enkle nærmiljøanlegg Fotballkretsene: Legge forholdene best mulig til rette for klubbene Noen linker:

5 Tiltaksplan for breddefotballen – (KKD midler)
NFF har definert 7 tiltak for 2005: 1. Motivasjons- og infomøte i klubb (25 i Oslo) 2. Bedre fotball også i bredden (16 i Oslo) 3. Ungdom i klubb (3 i Oslo) 4. Klubbutviklingsprosesser (20 klubber på landsbasis i 2005) 5. Kurs- og modulplukk (direkte støtte til kurs) 6. Direkte aktivitetsstøtte (konkrete tiltak mot barn/ungdom støttes) 7. Inkluderingstiltak i klubb (funksjonshemmede) Nesten alt går rett til klubb – krets får noe til instruktørhonorar etc. Klubben får altså øk. støtte til utdannings- og aktivitetstiltak

6 SPILLEREN i sentrum LAGET i fokus KLUBBEN i hjertet
NFFs Handlingsplan : SPILLEREN i sentrum LAGET i fokus KLUBBEN i hjertet

7 ”Spillerutvikling” Et todelt hovedmål
Å legge forholdene til rette for unge spillere slik at de trives med fotballen, blir lenger i fotballmiljøet og utvikler seg positivt fotball- og holdningsmessig. Legge forholdene til rette for unge spillere med særlige forutsetninger, ferdigheter og ambisjoner som kan utvikle seg for rekruttering til norsk toppfotball.

8 Målgruppetenkning Vi må kunne identifisere de ulike målgrupper innenfor: Breddefotballen Toppfotballen Vi må være opptatt av hvordan vi best mulig kan ”ivareta” ønsker, motiv og behov hos de ulike målgruppene Kvantitet Kvalitet

9 Ønsker, motiv og behov med fotballen
Målgruppetenkning: Ungdom Ønsker, motiv og behov med fotballen Spillere som vil delta 1-2 g. pr. uke Mellom disse to ytterpunktene finnes mange andre ulike målgrupper av spillere; ungdom som ønsker å delta i fotball pga. et eller annet ønske / motiv Spillere med store ambisjoner og ønske

10 Målet med ungdomsfotballen
Målet med ungdomsfotballen er å gi så mange ungdommer som mulig et fotballtilbud i et miljø preget av trivsel, trygghet og mestring. Spillerne skal gis mulighet til å velge et variert opplegg ut fra sine egne ønsker, motiv og behov.

11 Stemmer tilbudet klubbene gir med ungdoms behov og ønsker?
I takt med økende alder 13  19 år skjer som oftest følgende: Tidsfaktoren * Prestasjonsorienteringen * Valgfriheten * “Underlegge seg ‘autoriteter’ ” * Årsaker til frafall i fotball?

12 Innflytelse - Medbestemmelse
MMI-undersøkelsen 1998 Innflytelse - Medbestemmelse De fleste ungdommene i alderen år svarte at de ikke hadde noen innflytelse på det som skjedde i klubben sin. Kun 1 av 10 ungdommer sier at de hadde innflytelse på egen idrettsaktivitet, mens bare 5 av 100 var med i styret/grupper i klubben sin.

13 Grunner til at ungdom liker idrett (15 åringer)
72 76 Ha det moro Komme i form Treffe venner Liker bevegelser Bli god Vinne Glede foreldrene Gutter 66 74 Jenter 45 63 41 54 21 12 19 8 9 8

14 Hovedgrunner til frafall
MMI-undersøkelsen 1998 Hovedgrunner til frafall De viktigste grunnene til at ungdom sluttet i idrettslag: Kjedelig/mistet interessen 40 % Ikke tid på grunn av skole/studier 28 % Ønsket tid til andre fritidsinteresser 15 % Ikke fornøyd med treningsopplegget 15 % Ble skadet % Ønsket mer tid til venner %

15 MMI-undersøkelsen 1998 Ungdom som ressurs Kun en liten andel (9 %) av ungdom sier at de er tillitsvalgt eller har trener-, leder- og/eller dommeroppgaver i idretten. Kun en liten andel (1-6 %) av ungdom sier at de har fått tilbud om verv, eller kursing for slike verv.

16 MMI-undersøkelsen 1998 Konklusjoner Idrett er fortsatt en svært populær aktivitet blant barn og unge i alderen år. Hele 76 % oppgir å være eller å ha vært innom idrett. De som trener og/eller oppgir å ha trent i idretten viser at trenings- og konkurransemengden i aldersgruppen år er svært høy. Idretten må satse på å utvikle fleksible, spennende og morsomme aktivitetstilbud i tråd med barn og ungdoms ønsker, dersom frafall skal reduseres!

17 Konsekvenser * Spillerinvolvering – medbestemmelse
”Ungdom vet best hva de selv vil” * Differensierte tilbud og opplegg ”Fleksibiliteten i tilbudene og oppleggene må bli langt større” * Helt nye aktivitetstilbud Vi kommer til å se helt nye spillformer som i mye større grad er preget av ”her og nå”- opplevelsen

18 JENTEFOTBALL Stort vekstpotensial Hvordan rekruttere flere jenter?
Rene jentelag fra 7 år Fotballskole for jenter Klasseinndeling som unngår splitting av gode miljøer Holdningsendringer i klubben? Skolerte trenere/ledere Samarbeid med skolene Solid økning på landsbasis og i Oslo Fotballkrets (8%)

19 Rekruttering av ledere
Morgendagens fotball-ledere - hvem er de? Foreldregruppe Kvinner Andre? Hvordan rekruttere? Ta kontakt mens de er i miljøet, møter, kamp, etc. Kartlegge foreldregruppens kompetanse, og tidligere aktivitet Gi enkle oppgaver i starten - Rollebeskrivelse Informasjon - positiv Gi selv uttrykk for gleden av å være fotball-leder og ikke minst: La morgendagens fotball-ledere delta på kurs

20 AVSLUTNING La klubben/medlemmene selv komme med innspill om forbedringspunkter Plukke ut 3 konkrete tiltak. Valget tas med bakgrunn i involvering av flest mulig i klubben Viktig å sette tidsrammer for oppstart og ”avslutning” av prosjektene/tiltakene


Laste ned ppt "Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google