Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) Frosta, Levanger, Verdal

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) Frosta, Levanger, Verdal"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) Frosta, Levanger, Verdal
Utdrag fra rapportering til Helsedirektoratet sept. 2014 Rapporteringsperiode: juni, juli og august 2014

2 Organisatoriske data Tilbudet er desentralisert og lokalisert i alle tre kommuner: 1 seng Frostatunet (Frosta kommune) 3 senger Breidablikktunet (Levanger kommune) 2 senger Verdal bo- og helsetun (Verdal kommune) Stedlig lege (sykeheimslege) alle hverdager Alle tre kommuner samarbeider om legeberedskap kveld og helg Alle tre kommuner samarbeider om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av tilbudet Tilbudet startet opp 2. juni 2014 i alle kommuner

3 Antall innleggelser etter hvor pasienten kom fra
Kommune Pasienten kommer fra: Totalt Hjemmet Kommunal institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester Spesialist-helsetjenesten Annet Frosta 3 1 4 Levanger 15 2 18 Verdal 11 13 35

4 Antall innleggelser etter hvem som har henvist pasienten
Kommune Pasienten henvist fra: Totalt Legevaktslege Fastlege Annen lege i kommunen Lege i akuttmottak eller spesialisthelsetjenesten Annet Frosta 4 Levanger 10 7 1 18 Verdal 11 2 13 35

5 Antall innleggelser etter tid på døgnet pasienten innlegges
Dagtid hverdager ( ) 6 Kveld hverdager ( ) 13 Natt hverdager ( ) 4 Helg og høytidsdager 12 Totalt 35

6 Kjønn og alder Totalt 0-17 år 18-49 år 50-66 år 67-79 år 80-89 år
Kommune 0-17 år 18-49 år 50-66 år 67-79 år 80-89 år 90 år og eldre Totalt M K Frosta 1 2 3 4 Levanger 5 7 9 18 Verdal 6 13 Totalt   9 16 14 19 35

7 Diagnosegrupper Hovedkapitler i ICPC-2 Antall innleggelser
A Allmenn og uspesifisert 4 B Blod, bloddannende organer og immunsystem D Fordøyelsessystemet 5 F Øye H Øre K Hjerte-karsystemet N Nervesystemet 1 P Psykisk R Luftveier S Hud T Endokrine, metabolske, ernæringsforhold U Urinveier 7 W Svangerskap, fødsel, familieplanlegging X Kvinnelige kjønnsorganer (inkl bryst) Y Mannlige kjønnsorganer Z Psykososiale og sosiale problemer L Muskel-skjelett-systemet 3 Totalt 35

8 Antall innleggelser etter oppholdets varighet
Oppholdstid Kommune Antall innleggelser etter oppholdets varighet Totalt Mindre enn ett døgn Ett døgn To døgn Tre døgn Fire døgn Fem døgn Mer enn fem døgn Antall inn-leggelser Frosta 1 3 4 Levanger 2 5 18 Verdal 13 35

9 Utskriving til Kommune Pasienten blir utskrevet til: Totalt Hjemmet
Kommunal institusjon eller bolig med heldøgns omsorgs-tjenester Spesialist- helsetjenesten Annet Frosta 1 3 4 Levanger 5 10 18 Verdal 11 13


Laste ned ppt "Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) Frosta, Levanger, Verdal"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google