Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomiske problemer og psykiske lidelser Tromsø, januar 2015 Psykologspesialist Jonas Sharma-Bakkevig Raskere tilbake-poliklinikken Lovisenberg Sykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomiske problemer og psykiske lidelser Tromsø, januar 2015 Psykologspesialist Jonas Sharma-Bakkevig Raskere tilbake-poliklinikken Lovisenberg Sykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomiske problemer og psykiske lidelser Tromsø, januar 2015 Psykologspesialist Jonas Sharma-Bakkevig Raskere tilbake-poliklinikken Lovisenberg Sykehus

2 Vårt arbeid sammen idag Hva ønsker du å lære i dag som vil hjelpe deg når du kommer på jobben på mandag? Hvilke problemstillinger er mest utfordrende? Når føler du deg mest maktesløs? Når blir du irritert på klienten? Når opplever du arbeidet som meningsfylt og preget av samarbeid?

3 Temaer 1)Psykiske lidelser - hvem, hva, hvorfor 2) Psykisk lidelse og økonomiske problemer - høna og egget 3) Ditt arbeid med klienten - når samarbeidet ikke er optimalt 4) Øvrig behandlingsapparat - du er ikke alene

4 Psykiske lidelser I Hyppighet Sårbarhet og utløsende faktorer Arbeidsevne

5 Psykiske lidelser II Hyppighet Iløpet av 12 mnd vil 1/3 tilfredsstille en diagnostiserbar psykisk lidelse Iløpet av livet, vil 1/2 tilfredsstille en diagnostiserbar psykisk lidelse 1.25% får angstlidelse iløpet av livet, 15% iløpet av ett år 2.20% får depresjon iløpet av livet, 10% iløpet av ett år 3.10% får personlighetsforstyrrelse (unnvikende og tvangspreget p.f.) 4.1-3% av kvinner får spiseforstyrrelse iløpet av livet 5.3,5% får psykotisk lidelse 6.1,6% får bipolar lidelse

6 Psykiske lidelser III Sårbarhet og utløsende faktorer -genetisk komponent -miljømessig påvirkning -kvinne VS menn -yngre VS eldre -akutte stressorer

7 Psykiske lidelser IV Arbeidsevne -Psykiske lidelser medfører flere tapte arbeidsår ved uførepensjon enn noen annen sykdomsgruppe -Offentlige norske statistikker rapporterte at 13,8 % av sykefraværet i siste kvartal 2008 skyldtes psykiske lidelser, men det reelle tallet er sannsynligvis høyere -Over halvparten av alle i 30-årene som blir uføretrygdet, har psykisk lidelse som årsak

8 Psykiske lidelser V 1)Tilpasningsforstyrrelser 2)Depresjon, angst, psykosomatiske lidelser 3)Personlighetsforstyrrelser 4)Bipolar, psykose, rus 5)Utviklingsforstyrrelse Grad av innvirkning på fungering og symptomtrykk

9 Psykiske lidelser VI 1) Nevrotisk struktur - engstelig, bekymret, deprimert, konfliktsky, avhengig, unnvikende, tvangspreget 2) Borderline struktur - ustabil, affektstormer, plutselige og sterke endringer i humør og relasjoner, samarbeid går raskt over i konflikt, bunnløs fortvilelse, selvdestruktivitet 3) Psykotisk struktur - manglende realitetsorientering, redd/sterk angst, sterke tillitsproblemer, isolerer seg, hallusinasjoner, vrangforestillinger, tankeforstyrrelser

10 Psykiske lidelser VII Hva definerer en psykisk lidelse? 1) Lidelseskriteriet 2) Varighetskriteriet 3) Funksjonskriteriet 4) Symptomkriteriet

11 Psykiske lidelser VIII For eksempel spilleavhengighet: 1) Lidelseskriteriet 2) Varighetskriteriet 3) Funksjonskriteriet 4) Symptomkriteriet

12 Økonomiske problemer knyttet opp til psykiske lidelser 1)Økonomisk problem utløser psykisk reaksjon: - selvkritiske tendenser forsterkes - økte bekymringer - redusert nattesøvn, matinntak, energinivå - redusert self-efficacy - psykosomatiske tilstander 2) Psykisk lidelse utløser økonomisk problem: - depresjon  apati, tiltaksløshet, håpløshet - angst  brevskrekk, unnvikelse, redusert livsfrihet - ustabile trekk  konflikter, kortvarige arbeidsforhold, rus - psykotiske  urealistiske planer, lar seg lure, rus - antisosiale  kriminalitet, quick-fix, rus

13 Økonomiske problemer knyttet opp til psykiske lidelser III På tvers av alle diagnosegrupper kan du møte disse karaktermessige problemene: Passivitet Likegyldighet Håpløshet Hjelpesløshet Trass ”Kopiering” av foreldres atferd Selvsabotasje

14 Økonomiske problemer knyttet opp til psykiske lidelser IV Til enhver av disse ligger en invitasjon til en komplementær posisjon hos behandler: KlientBehandler Passivitet - aktivitet Likegyldighet - engasjert Håpløshet - hardtarbeidende Hjelpesløshet - omnipotent Trass - tvang ”Kopiering” av foreldres atferd - overtalelse Selvsabotasje - reparasjon

15 Endringsarbeid Hvordan mobilisere en klient til å arbeide til det optimale av hans/hennes kapasitet? og Hvordan unngå å bli utslitt i prosessen?

16 Fantasiklient Klienten har et økonomisk problem, er 100% motivert for å gjøre noe med det, ser at han må søke jobb aktivt for å komme seg ut i arbeidslivet, sender ut søknad på både utlyste og ikke-utlyste stillinger, oppsøker potensielle arbeidsgivere, lager en nedbetalingsplan for gjelden sin, lager avtale med sine kreditorer om nedbetalingsplanen, kontrollerer disiplinert forbruket i en periode med trang økonomi og holder humøret oppe i prosessen.

17 En ekte klient Klienten har et økonomisk problem, og venter på at du skal fikse det. Irritert over at du ikke er magiker, informerer klienten om at han/hun har forsøkt alt, og har lyst til å gi opp. I møtet med ditt engasjement og aktivitet, blir klienten mer passiv og hjelpesløs, og får bekreftet at det ikke klarer noe på egen hånd, og med mindre noen tar over prosessen, er det bare å gi opp og stikke hodet i sanden.

18 Ditt arbeid med klienten 1) Skill hva som kan gjøres noe med og hva som ikke kan gjøres noe med 2) Mobilisér pasientens indre motivasjon for å gjøre noe med det som skaper problemer for ham 3) Arbeid på to fronter: (a) deaktiver det usunne og (b) mobiliser det sunne

19 Ditt arbeid med klienten Hva trenger du for å kunne arbeide? 1)En klient 2)Som har et relevant problem 3)Som er hans 4)Som han vil jobbe med 5)Med deg 6)I dag 7)Og etter at han/hun har gått ut av kontoret ditt

20 Derfor har vi følgende fokus: Pasientens problem, ikke ditt Pasientens vilje, ikke din Pasientens aktivitet, (og litt din) Pasientens mestring, (og din i all hemmelighet)

21 Ditt arbeid med klienten Jo mer grundig du gjør dette arbeidet, jo lettere vil ballen rulle Dette er ikke dine krav, det er virkelighetens betingelser for å oppnå et optimalt endringsarbeid Må vurderes opp mot klientens problemstilling og evnenivå

22 Ditt arbeid med klienten Grunnholdning: 1.Du er på klientens side, men du tar et tydelig standpunkt ift de destruktive valg/handlinger som skader klientens økonomi/psykiske helse/fremtid etc 2.Klienten trenger iblant din hjelp til å bli se konsekvensene og bli motivert for å gjøre noe med disse valgene/handlingene

23 Dette fungerer sjelden http://www.youtube.com/watch?v=Ow0lr63y 4Mw

24 Ditt arbeid med klienten Fallgruve 1: Klienten ser ikke på problemskapende atferd som noe som kan endres på, men ”slik jeg er”.

25 Ditt arbeid med klienten Klienten skiller ikke mellom seg og atferden Atferd Du Klient

26 Ditt arbeid med klienten Klienten ser på atferd som et problem som kan endres: Atferd Klient Du

27 Ditt arbeid med klienten Løsning - lag et eksplisitt skille mellom handling/vaner/tilstand og personen (”nei, du er ikke en svak person, men du har vært syk og ikke klart å fungere til din fulle kraft”) (”nei, du er ikke arbeidsledig, men akkurat nå har du ingen jobb, så derfor møtes vi for å...”)

28 Ditt arbeid med klienten Unngå - sidestill klienten med atferd/vaner/tilstand = klienten føler seg kritisert, bekrefter selvhat, økt håpløshet, sementert identifikasjon med rolle

29 Ditt arbeid med klienten Fallgruve 2: Klienten fokuserer på hva som er andres problem eller gjør sitt problem til ditt problem

30 Ditt arbeid med klienten Interpersonlig konflikt; Du: ”Jeg synes du bør oppsøke rusbehandling” Klienten: ”Jeg vet ikke om jeg er klar”

31 Ditt arbeid med klienten Intrapsykisk konflikt; Du: ”Det er ditt liv, hva vil du?” Klienten: ”Jeg både vil og vil ikke slutte å ruse meg”

32 Ditt arbeid med klienten Løsning: - dytt konflikten inn i klienten; (”Ja, du har et valg, har du ikke? Du kan fortsette å ruse deg, og det vil naturligvis gå utover arbeidsevne, eller du kan velge å gjøre noe med rusproblemet, som vil gjøre det mulig å arbeide mer kontinuerlig. Hva tror du vil være best for deg?”)

33 Ditt arbeid med klienten Unngå: - foreldrenes sko; (”Du skal gjøre det fordi jeg vil det, og du skal underkaste deg min vilje”) = først føyelighet, deretter trass

34 Ditt arbeid med klienten Fallgruve 3: Klienten (og/eller du) ser på deg som omnipotent

35 Ditt arbeid med klienten Falsk omnipotens: ”Arbeider jeg mer med dette enn klienten min?” Du 100% Du 100% Klienten 30% Klienten 30%

36 Ditt arbeid med klienten Løsning: 1) ærlighet om egne begrensninger; (”hvis du ser på meg som en som kan løse alle dine problemer på egen hånd, kan jeg allerede nå garantere at du vil bli skuffet”) 2) invitasjon til samarbeid; (”hvordan kan du og jeg sørge for at du får et godt resultat for deg, der du bringer inn alt av dine ressurser, og jeg bringer inn alt av min kunnskap?”)

37 Ditt arbeid med klienten Unngå: - å påta deg jobben klienten bør gjøre eller ressursene klienten trenger å ha = økt falsk avhengighet, økt passivitet, økt hjelpesløshet, utbrent behandler

38 Ditt arbeid med klienten Målet er å erstatte det sunne med det usunne: selvhat  selvomsorg passivitet  aktivitet hjelpesløshet  ærlig kompetanse håpløshet  realistisk håp avhengighet  selvstendighet

39 Ditt arbeid med klienten Klienten må se hvordan de måtene de har håndtert/ikke håndtert sine problemer, skader dem Klienten må vende seg mot dette Forskjellen på å endre kurs og slå seg selv i hodet

40 Ditt arbeid med klienten Vis empati med det som er vanskelig Vis tillit til grunnleggende evner hos klienten Lytt til egen magefølelse Støtt opp om sunn atferd Vær realitetens representant Minn deg selv på grunnholdningen

41 Empati VS Realitetsorientering http://www.youtube.com/watch?v=- 4EDhdAHrOg

42 Ditt arbeid med klienten XX Hvordan ta vare på seg selv? -selvavgrensning -realitetsorientering -sortere tanker og følelser: ”hjelperens dilemma” -oppmerksomt nærvær -metaperspektiv på egen karakter/personlighet -”hjelperens masochisme”

43 Utbrenthet 2. Følelse - ( sint) 3. Angst - anspent - kvalm - urolig - tanketåke 4. Forsvar - inverterer sinnet 1.Stimuli - Klient kjefter på deg - Konflikt med sjefen 5. Symptom Sliten Depressiv Gråtlabil Selvkritisk

44 Behandlingsmuligheter Førstelinje Andrelinje Tredjelinje Privatpraktiserende

45 Behandlingsmuligheter Førstelinje - ”Alternativ til vold” - Fastlege - ”Rask psykisk helsehjelp” - Dagsenter - Psykiatrisk sykepleier i bydel - Familievernkontor

46 Behandlingsmuligheter Andrelinje - DPS (distriktpsykiatrisk senter) - Poliklinisk rusbehandling -Privatpraktiserende -”Raskere tilbake”-tilbudet

47 Behandlingsmuligheter Tredjelinje - Kompetansesentre for: angst, personlighetsforstyrrelser, psykosomatiske tilstander, traumer

48 Behandlingsmuligheter Privatpraktiserende -avtale med det offentlige -ikke avtale med det offentlige

49 Behandlingsformer Individualterapi -Kognitiv og metakognitiv terapi -Mindfullness -Mentaliseringsbasert terapi -Emosjonsfokusert terapi (ISTDP; Intensiv dynamisk korttidsterapi) -Psykoanalyse/psykoanalytisk orientert/psykodynamisk terapi -Hypnose -EMDR Gruppeterapi Psykoedukative grupper

50 Alternative behandlingsformer -Psykodrama -Gestaltterapi -Tankefeltterapi -Lightning process

51 Behandlingsformer Symptommestring (KID-kurs, eksponeringstrening for panikklidelse, mindfullnessteknikker f.eks.) eller Fjerne årsak til problem (individualterapi)

52 Enkle råd til personer med psykisk lidelse Trening Bevegelse Sosial omgang Sunt kosthold Håndtere eksterne problemer Balansere hvile og aktivering Velge terapiform Aksept og dedikasjon

53 Spørsmål? Jonas Sharma-Bakkevig Psykologspesialist Raskere tilbake-poliklinikken, Lovisenberg DPS jonas.bakkevig@hotmail.com


Laste ned ppt "Økonomiske problemer og psykiske lidelser Tromsø, januar 2015 Psykologspesialist Jonas Sharma-Bakkevig Raskere tilbake-poliklinikken Lovisenberg Sykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google