Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seleksjonsprosessen Kap 4 Utforming og validering av seleksjonsprosessen Jobbanalyse Kompetanseanalyse Jobbanalyse Bruk av Jobbanalyse informasjon Valideringsprosessen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seleksjonsprosessen Kap 4 Utforming og validering av seleksjonsprosessen Jobbanalyse Kompetanseanalyse Jobbanalyse Bruk av Jobbanalyse informasjon Valideringsprosessen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seleksjonsprosessen Kap 4 Utforming og validering av seleksjonsprosessen Jobbanalyse Kompetanseanalyse Jobbanalyse Bruk av Jobbanalyse informasjon Valideringsprosessen Reliabilitet – målepålitelighet og konsistens Finansielle spørsmål – kostnad

2 Personell seleksjon Personell seleksjon er et av de mest fremtredende områder innen arbeids- og organisasjonspsykologien Forskningsresultat har hatt en stor betydning for hvorledes organisasjoner rekrutterer personell Det er tiltagende forståelse for nødvendigheten av å evaluere hvordan kandidatene oppfatter seleksjonen, bl.a. ut fra rettferdighet

3 Seleksjonsprosessen Jobbanalyse gir grunnlag for spesifisering av personegenskaper, beskrivelse av jobben og av nødvendig jobbkompetanse Bestemme seleksjonsinstrumenter (psykometriske tester, intervjuer, simuleringer, søknadsskjema) Valg av seleksjonsmetode av hensyn til reliabilitet, validitet, lovlighet, rettferdighet, kostnad og reaksjoner Implementere seleksjonsmetoden og rekruttere kandidater Evaluering; kandidatens reaksjoner, empiriske studier, nytteeffekter

4 Jobbanalyse Hensikt: innhente systematisk informasjon om jobben (oppgaver, utstyr, ansvarsforhold, rapporteringsrutiner, arbeidsbetingelser, plass i organisasjonen) Skille mellom jobborientert og arbeidstakerorientert analyse Dagens forskning fokuserer på fremtidige krav til jobber (arbeidsoppgaver)

5 Kompetanse og kompetanseanalyse Hensikt: innhente opplysninger om arbeidsoppgaver og ansvarsforhold Kompetanseanalyse innebærer beskrivelser av egenskaper og ferdigheter som må besittes i jobben Kompetansemodeller innebærer oversikt over alle relevante egenskaper som er knyttet til en spesiell arbeidsrolle

6 Kompetanseanalyse Brukerorientert tilnærming: Aktiv lytting til kunder og deres behov Søke medvirkning fra kunder for å bestemme fremtidige beslutninger Sikre at kunder føler seg vel og har kontroll i salgsprosessen/brukerprosessen Kompetanseanalyse bidrar til felles begrepsapparat for jobbens innhold og utforming

7 Kompetansemodeller Innebærer gjennomgang av de mest sentrale forholdene knyttet til atferd i en spesiell jobb Kompetansemodeller bør ikke inneholde statiske beskrivelser, men være åpen for kundenes kontinuerlige behov Eksempler på områder for kompetansemodeller: lærere, leger, selgere, flygere, sekretærer, kundebehandlere, o.a.

8

9 Jobb analyse informasjon Skiftlig materiale og eksisterende dokumentasjon Jobbinnehaverens rapporter – Flanagan: Critical Incident Technique – CIT- kritiske jobbaspekt –McCormick: Position analyses questionnaire (PAQ) –Fine & Wiley: Functional Job Analysis Kollegaers rapporter Direkte observasjon

10 Position Analysis Questionnaire 200 hundre tema fordelt på seks kategorier: 1.Informasjons input 2.Medieringsprosessen (mentale prosesser) 3.Arbeidsproduktet 4.Interpersonlige relasjoner 5.Arbeidssituasjon og jobb kontekst 6.Annet

11 Sjekkliste for jobbanalyse Skal jeg utføre oppgaveorientert eller arbeidstakerorientert analyse? Hvilken kompetanse kreves for analysen? Hvilken nærhet kreves til jobben for å gjøre analysen? Hvilke data skal samles og hvordan skal de analyseres? Hvordan kan jeg validere funnene? Hvilke muligheter finnes for å benytte teknikken og gi hensiktsmessige resultat? Hva er kostnaden ved teknikken? Er det tema knyttet til arbeidstakerens sensitivitet som må vektlegges?

12 Anvendelse av jobbanalyse informasjon Klarlegging av ansvarsforhold i jobben Synliggjøre for jobbsøkerne om jobboppgavene Klargjøre organisasjonens behov for fremtidig trening og skolering Fremskaffe informasjon i rekruttering av søkere

13 Valideringsprosessen Testresultat fremskaffer prediktorer for fremtidig arbeidsevne i forhold til jobben: Kriterie-relatert validitet Tillitsvaliditet Face validitet Innholds validiet Konstruksjons validitet

14 Reliabilitet Test – retest reliabilitet Paralelle former Ytre reliabilitet Indre reliabilitet

15 Finansiell nytteverdi 1.Beregning av seleksjons ratio, antall jobber/ antall kandidater 2.Den finansielle nytteverdi ved forbedrede jobb ferdigheter

16 Seleksjons resultat GodtaAvvise Jobb resultat Godt Bra valgAndre har nytten av kandidaten Dårlig Vi har utfordringer med kandidaten Bra valg

17

18 Nytte-kalkulasjoner Nytte-kalkulasjoner anvendes for å analysere organisasjonens utfordringer og bistå med å utvikle rekrutteringsstrategier og å kalkulere nytten av seleksjonsprosessen

19 Oppsummering Seleksjonsprosessen er utformet ut fra antagelsen om at det er jobbrelevante individuelle forskjeller mellom mennesker som kan måles. Seleksjonsprosessen har betydning for individets og organisasjons suksess og velvære Forutsetning for seleksjon er jobbanalyse som gir vurderingskriterier Kompetanseanalyse viser nødvendige jobbferdigheter En del fremtidsrettede jobber er ikke tilstrekelig beskrevet Det er nødvendig at seleksjonsprosessen gir pålitelig informasjon ut fra krav til validitet og reliabilitet


Laste ned ppt "Seleksjonsprosessen Kap 4 Utforming og validering av seleksjonsprosessen Jobbanalyse Kompetanseanalyse Jobbanalyse Bruk av Jobbanalyse informasjon Valideringsprosessen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google