Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning 2010 260 mill kr 37 nye tilbud høsten 2010, samlet 91 videreutdanningstilbud med omfang 30 studiepoeng Fire nye.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanse for kvalitet Videreutdanning 2010 260 mill kr 37 nye tilbud høsten 2010, samlet 91 videreutdanningstilbud med omfang 30 studiepoeng Fire nye."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanse for kvalitet Videreutdanning 2010 260 mill kr 37 nye tilbud høsten 2010, samlet 91 videreutdanningstilbud med omfang 30 studiepoeng Fire nye tilbud i videreutdanning yrkesfaglige programområde Antallet studieplasser er justert ut fra oppslutningen i fjor 1830 frikjøpte studieplasser kr 45 000 kr pr studieplass 30 studiepoeng 2200 plasser fordelt til fylkesmennene Statens tilskudd vikarutgifter kr 100 000 pr studieplass

2 Videreutdanning status april Ved søknadsfristens utløp: ca 1140 fylte studieplasser Etter nasjonalt restetorg: ca 1280 fylte studieplasser (ca 1650 dersom en tar med ”andre fag og/eller studiesteder) Ca 260 kommuner og fylkeskommuner har søkt, pluss vel 40 private skoleeiere –Ca 5 deltakere pr kommune og 14 pr fylkeskommune

3

4 Studietilbudene status april Rådgiving, engelsk, leseopplæring og til dels matematikk har god oppslutning Praktisk-estetiske fag, samisk, fysikk 1 og kjemi 1 og noen av yrkesfagene har lav oppslutning Variasjon mellom fylker Variasjon mellom institusjoner som tilbyr samme fag 23 tilbud med 5 eller færre deltakere 20 tilbud har 5 eller færre ledige plasser

5 Milepæler vår 2010 videreutdanning 29. januarInformasjonsbrev til FM og UH FebruarNettbasert informasjon 8. marsSøknadsfrist skoleeiere til FM 27. aprilSkoleeier får svar fra FM 12. maiSkoleeier bekrefter at de tar imot plass 27. maiFM deltakere til UH Innen 10. juniUH melding til studenter

6 Statlige midler til etterutdanning i 2010 79 mill kr Lærere, rådgivere og fag- og yrkesopplæringen Prioriterte områder vurdering, leseopplæring, regneopplæring, rådgivning, fag- og yrkesopplæring Resultater fra nasjonale prøver i lesing og regning som utgangspunkt for prioritering Om lag ¼ av midlene til etterutdanning for aktører i fag- og yrkesopplæringen Fylkesmannen tildeler midler til skoleeier etter søknad Søknadsfrist 10. mai

7 Overgang til yrket Veiledning av nyutdannete lærere Avtale mellom KS og Kunnskapsdepartementet: Fra høsten 2010 skal alle nyutdannete lærere tilbys veiledning - fra høsten 2011 alle nyutdannete førskolelærere Arbeidsgruppe 1: Nasjonale rammer for en veiledningsutdanning for mentorer med omfang inntil 30 studiepoeng Arbeidsgruppe 2 mellom partene: Forslag til tiltak for å nå målet om tilbud om veiledning for de nyutdannede –Begrepet mentor/veileder –Informasjonstiltak må konkretiseres –Evalueringstiltak må vurderes nærmere –Kostnader

8 Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere Midler utlyst 23. april Søknadsfrist 15. mai Rammer for veilederutdanning Søknad: –Varighet og omfang –Antall studenter –Samarbeidende institusjoner –Budsjett: Utvikling, gjennomføring, egne midler f.eks FoU- ressurser –Programplan for studiet Beredskap til å justere programplanen ut fra endelige rammer for utdanningen

9 Prosjekt: Samarbeid mellom lærerutdanningen og skole/barnehageeier 19 høyskoler/universiteter deltok i 2009 Samarbeidsområder: Grunnutdanningen av lærere, praksisopplæringen, EVU og FoU, veiledning av nyutdannede Samarbeidsformer: Partrnerskapsavtaler – forankret på eiernivå, rettet mot skoler/barnehager. Faste møteplasser mellom ledere, møteplasser for fagansatte på de enkelte temaene for samarbeid. Erfaringen viser at det er viktig med et møtepunkt for samarbeidet Utfordringer: –Kultur og felles forståelse av ansvarsforhold blant studenter, fagansatte og praksislærer/-institusjoner –Praksislærere, -skoler og skoleeiere usikre på sin rolle som lærerutdannere –Hvordan fange opp forskningsspørsmål som kommer fra praksifeltet –Utvikle varige samarbeidsformer


Laste ned ppt "Kompetanse for kvalitet Videreutdanning 2010 260 mill kr 37 nye tilbud høsten 2010, samlet 91 videreutdanningstilbud med omfang 30 studiepoeng Fire nye."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google