Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

“You can have brilliant ideas, but if you can’t get them across, your brains won’t get you anywhere.” Lee Iacocca.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "“You can have brilliant ideas, but if you can’t get them across, your brains won’t get you anywhere.” Lee Iacocca."— Utskrift av presentasjonen:

1 “You can have brilliant ideas, but if you can’t get them across, your brains won’t get you anywhere.” Lee Iacocca

2 Innovation creates opportunity, quality creates demand, but it takes teamwork to make it happen

3 BAKTEPPE 1995, Fred Olsen og Norsk investorforum fremmer visjonen om et internasjonalt ledende IT- og kunnskapssenter på Fornebu 1999, vedtak i Stortinget om etablering av senter for grunnforskning innenfor IT- og kunnskapssenteret på Fornebu 2000, IT Fornebu etableres 2001, Simula flytter inn…

4 Oktober 2001

5 Desember 2005 Desember 2005

6 Regjeringens næringspolitikk ”Vi vil fremme bedre kommersialisering av forskningsresultater.” *Fra Nærings-og Handelsministeren innledning på LOs Næringspolitiske utvalg Oslo, 21. november 2005

7 Rolf Reikvam (SV) des. 2005 ”…forskerne må bli flinkere til å kommersialisere sine ideer”

8 Vi transformerer forskningsbaserte ideer til kommersiell verdi Vår forretningsidé

9 Formål Selskapets formål er å levere kommersielle tjenester og drive nyskapningsarbeid med utgangspunkt i Simula Research Laboratory AS (SRL) sin forskningsvirksomhet. Selskapet skal videre beslutte erverv av, eie og forvalte andeler i selskaper, samt forvalte SRL sine øvrige kommersielle interesser. Fra vedtektene, § 3

10 Vår visjon Vi skal skape nye, bærekraftige arbeidsplasser

11 Verdiskaping siden oppstart mai 2004 Fra 0 til 12MNOK i eksterne inntekter i 2006 Identifisert og vurdert 15 ideer Investert 2.7 MNOK i 7 kommersialiseringsprosjekter Inngått strategisk samarbeid med Norsk Hydro Etablert 4 aksjeselskaper 1 Patent, 3 i prosess Registrert 9 nye ideer i 2005 Etablert nettverk i industri/næringsliv Designet en operativ kommersialiseringsprosess

12 Ambisjoner Å skape nasjonal og internasjonal etterspørsel av forskningsideer og forskningssamarbeid med Simulasenteret

13 Maktskifte Forskning & forretning er i endring…

14 Tilbakeblikk 60 tallet: Stormaskiner & lukkede rom, for spesialister 80 tallet: PC ut på skrivebordet, ut til ansatte 90 tallet: Laptops & internett, hjem & jobb Nå: 60Gb i lomma, alle

15 Neste generasjons forskningsinstitusjon? IKT Grunnforskning Suksesskriterier Kommersialisering ”Den tradisjonelle” forsknings- institusjonen FØR/NÅ IKT Grunnforskning Suksesskriterier Kommersialisering ”Neste generasjons ” forsknings- institusjon FREMTIDEN Modell: Mortensen, Larsen & Krohn Thrane, 2005

16 Stor usikkerhet rundt treffsikkerheten i markedet Stor kulturavstand fra forskning til forretning Ingen eller lite systematikk i hvilke ideer som testes ut i markedet Manglende synlighet av gode forskningsresultater i markedet Industrielle partnere kommer inn sent i prosjektene Manglende eller lite inspirasjon fra markedet til forskningen Lite dynamikk og tilbakeløp av erfaringer og ideer Lite fokus og satsning, for mange små prosjekter Radikale ideer fra forskning som markedet ikke kan evaluere Hvilke utfordringer har forskningsbasert kommersialisering?

17

18 Øke Eliminere Skape Redusere Inspirert av Kim & Mauborgne – Value Innovation (Insead) Øke kommersialiseringsevne

19 Øke –synlighet av forskningsverdien i andre miljøer –forståelsen for det samfunnsmessige/ industrielle potensialet! –forståelsen mellom SRL og SI fokus Eliminere –”byråkratiske” prosesser Skape –ny kommersialiserings-prosess i SI –felles strategi og avklaring mellom SRL & SI på ambisjonsnivå –ny tilgang på finansiering Redusere –”time to market” –fokus på ikke kommersialiserbare ideer –distanse mellom forskere og kommersialisering Simula Innovation Øke kommersialiseringsevne

20 VERKTØY

21 Distributed systems Scientific computing Software engineering IT Example Oil and gas Example Finance Example Transport Medical Engineering Example Media and communication Entertainment - Technology (research) Market (innovation) = Possible potential – further research needed= No estimated potential= Definite potential Market Technology Simula Innovation T2M Matrix © SIMULA INNOVATION T2M MATRISE ©

22 Nasjonalt og internasjonalt nettverk

23 Kommersialisering og spredning av SRL forskning Investorer BransjerAllianser Lokomotiv SIMULA INNOVATION T2M MATRISE ©

24 Forskning Marked D ette er utfordringen! Ideopphav Fra forskere eller forsknings- resultater Fra SI Bevilging av midler til simulering av ide i Simula Software Ide visualisering Konkretisering av ideer og første avsjekk mot GO TO market Ide- utforskning 132 Ingen barrierer 24/7 Alt er mulig dialog Ideregistrering 1 IDE BESKRIVELS E 2 IDE VURDERING 3 IDE AVSJEKK Verdisikring og verdi- forvaltning gjennom sikring av IPR - patent - selskap Ide beskyttelse Vurdering av alternativer for kommersiali- sering Ide lansering Slik møter vi utfordringen Simula Innovation T2M Idea Accelerator©

25 1. Hvem er det denne forskningsideen løser et opplevd problem for? (viktig å visualisere dette og vite hvem som kan betale "regningen") 2. Hvilke andre løsningsopsjoner har markedet/brukeren i dag? (sier noe om vanskeligheten/retning for lansering og markedspenetrering) 3. Hva er ideens ”unfair advantage”, altså hvilke forsprang har ideen? (hva er det som gjør ideen spesiell, opphavet - hvordan den ble "oppdaget" etc) 4. Hvilke industripartnere og spesialister kan være relevante å knytte seg til? (sier noe om hvem vi bør kontakte for å se om det er mulig med en JIP underveis - et joint industry project) 5. Hvor mye penger/ressurser trengs til neste milepæl og hvordan mapper ideen milepæler for utvikling OG markedssjekk? (det er lurt å vite noe om hvem som betaler regningen før man har utviklet teknologien helt) 6. Hvilke produktifiseringer/kommersielle muligheter kan ideen være et grunnlag for i fremtiden? (her må du være visjonær, ikke tenk begrensninger) 7. Hvilken rolle vil du ha selv i et eventuelt kommersialiseringsløp? (det kan få konsekvenser for forskningsinnsats - og det er viktig å være tydelig på det slik at vi velger rett Go To Market Strategi) Ide BESKRIVELSE – 7 generiske spørsmål

26 Eksempel: presentasjons outline How to make Resilient Routing Simple - a presentation of a research-based IDEA from Simula Research Laboratory What is Resilient Routing? How did the idea emerge? What is unique with this idea? What about competition and existing options today? What is our ”commercial” product? What is our motivation and role? What do we want?

27 Styret SI Eier-SRL IDE GENERERING IDE GENERERING IDE FORVALTNING IDE FORVALTNING IDE FUNDING IDE FUNDING SI T2M IdeaProcess© AS’r Patenter Donator program Industri program Organisasjon Simula Innovation Organisasjon Simula Innovation AS

28 EKSEMPLER FRA PORTEFØLJEN

29 Vi har laget en donatorstrategi på grunnlag av Gaveforsterkningsordningen. Formål: å akselerere forskningen slik at potensielle innovasjoner tidligere når industrien. Forsker: Dr. Bjørn Fredrik Nielsen Kontakter 2005/2006: LHL/Feiring klinikken Potensielle donatorer: Jens Ulltveit-Moe Christian Sveaas m.fl Simula anvender datamaskinen til å regne på den elektriske aktiviteten i hjertet (EKG) for å lokalisere hjerteinfarkt. Visjonen er at alle selv kan identifisere hjerteinfarkt. IDEFUNDING Donatorstrategi

30 The Simula Research Laboratory is a recognized world leader in simulation of electrical activity in cardiac muscle Referee-rapport, YFF-stipend, 2004 “

31 Fremtidig egendiagnostisering?

32 Simulas forskere har funnet en metode for styring av datatrafikk som kan løse kritiske problemer for internett og andre nett Karakteriseres som enkel og genial ide Patent i prosess Arbeider aktivt mot største aktør innen nettverk i 2005/2006 Forsker: Professor Olav Lysne Datanettverk er sensitive for sammenbrudd i nettnoder. Simulas forskning har avdekket en vei rundt problemet 123 45 678 IDEFORVALTNING RESILIENT ROUTING (provisional patent)

33 Konsulenttjenester innen teknisk programvare og Visualisering Oppstart 1/1-2006 5 ansatte Omsetning 2006: 5 mill. kr. Simulas eierandel: 100% Forsker og leder: Dr. Erlend Arge Kalkulo utvikler bl.a. produkter for visualisering av geologi for Norsk Hydro IDEFORVALTNING KALKULO AS

34 Kartlegging av kunnskap og måling av jobbrelatert ytelse hos IT-utviklere Forsker: Gunnar Bergesen Positiv markedsundersøkelse på idé utført 2004 Fulltids prosjektleder / PhD student ansatt i 2006 Prototyp under utvikling Realistiske eksperimenter med profesjonelle IT utviklere er siden 2001 år gjennomført i stor internasjonal skala. Erfaring fra dette arbeidet ønskes benyttet videre i en kommersiell satsning. IDEGENERERING ACTIVE KNOWLEDGE

35 Simula har utviklet banebrytende teknologi for terrengvisualisering og animasjon av flygende objekter. Vi samarbeider med sentrale forsvaraktører for å definere vertikale militære anvendelser av teknologien. Forsker: Dr. Erlend Arge Basert på posisjonsdata overført fra farkost i flukt har teknologien blitt benyttet til sanntids overvåkning av militære UAV operasjoner IDEFUNDING GeoGFX

36 Produkter for nettbasert prosjekt- og prosesstyring AS etablert desember 2005 2 ansatte Produktlansering sommer 2006 Potensiell ekstern investor 2006 Simulas eierandel: 17,1% Forsker og leder: Hans Gallis Symphonicals prosjektverktøy tar ideen om post-it lapper over til internett. IDEFORVALTNING SYMPHONICAL AS

37 PC spill solgt over internett Stiftet des. 2004 Ingen ansatte, men leier tjenester Solgt 400 lisenser Simulas eierandel: 32,5% Forskere: Dr. Thomas Sevaldrud Dr. Erlend Arge Silent Wings adresserer i 2005 et lite nisjemarked av seilflygere, men skal gjennom 2006 utvide nedslagsfeltet betydelig. IDEFORVALTNING SILENT WINGS AS

38 vPos leverer systemer for sanntids tracking, nettbaserte posisjonstjenester og visualisering. Hovedfokus på ”remote sports” som seiling og seilflyging. Stiftet juni 2004 Første salg til fransk seilflykonkurranse Simulas eierandel: 19,6 % vPos trackere sender posisjon over GPRS nettet til en server på internett. Brukerne adresserer serveren og kan benytte data til analyse og visualisering. IDEFORVALTNING vPos AS

39 Kurs og rådgivningstjenester for estimering og kostnadskontroll av IT prosjekter Stiftet april 2005 Ingen ansatte, leier tjenester Omsetning knyttet til kursvirksomhet Kunder: Skattedirektoratet, Statoil, Telenor m.fl.) Simulas eierandel: 20% Forskere: Dr. Kjetil Moløkken Dr. Magne Jørgensen Media omtaler problemet med enorme overskridelser i offentlige IT prosjekter. Selskapet adresserer denne utfordringen. IDEFORVALTNING PROJECT ECONOMICS AS

40 ”Innovasjon er en prosess som transformer ideer til kommersiell verdi” Anita Krohn Thrane Adm.dir


Laste ned ppt "“You can have brilliant ideas, but if you can’t get them across, your brains won’t get you anywhere.” Lee Iacocca."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google