Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no IPCCs tredje hovedrapport – noen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no IPCCs tredje hovedrapport – noen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no IPCCs tredje hovedrapport – noen hovedtrekk: Samfunnsvitenskap av Snorre Kverndokk

2 Frischsenteret Om IPCC og TAR IPCCs funksjon: Kartlegge vurdere og sammenfatte vitenskapelig informasjon. Spesiell institusjon: Vitenskapelig mandat, men organisert som et organ med konsensus- beslutninger. Inndelt i tre grupper: –WGI: Naturvitenskapelig basis. –WGII: Virkninger og tilpasninger –WGIII: Redusere oppvarmingen

3 Frischsenteret Nytt fra forrige hovedrapport (SAR) SAR: Mer lærebokspreget, flere store navn. Viktig begivenhet: Kyotoprotokollen. Klimaendringer satt inn i en utviklings- sammenheng. Mer fokus på langsiktige målsettinger. Nye referansebaner.

4 Frischsenteret Noen konklusjoner fra WGII De empiriske skadeanslagene har blitt forbedret. Fattige land vil stå overfor vesentlig høyere negative virkninger enn rike land. En moderat drivhuseffekt: Fattige land vil sannsynligvis bli netto tapere, mens rike land kan tjene. En større oppvarming: Alle vil tape. Tilpasning til klimaendringer er en nødvendig strategi.

5 Frischsenteret Noen konklusjoner fra WGIII Utslippene av CO 2 vil ikke bli begrenset av tilgangen på fossile brensler i dette århundredet. Det har vært betydelige teknologiske endringer de siste årene som isolert vil redusere utslippene. Det er et stort teknisk potensiale for utslippsreduksjoner. Det er også et stort biologisk potensiale. Muligheter for ”negative kostnader” gjennom mer effektive markeder, sekundære gevinsterog doble dividender.

6 Frischsenteret Noen konklusjoner fra WGIII (forts.) Virkninger av Kyotoprotokollen: –OECD-land: BNP-reduksjon på 0.2-2% i 2010 uten kvotehandel, 0.1-1.1% med kvotehandel. –Tidligere sentralstyrte økonomier: BNP-virkningen varierer fra neglisjerbar til flere prosents økning. –Spillovereffekter på ikke-deltakerland: Oljeeksporterende land: Negativ innvirkning. Andre u-land: Nettovirkningene varierer fra land til land. Karbonlekkasje på 5-20%.

7 Frischsenteret Forskningsutfordringer Forslag fra IPCC: –Forbedring av skadeanslagene. Se f.eks. mer på ekstremtilfeller. –Tilpasning til klimaendringer. –Teknologiske nyvinninger. F.eks. endogen teknologisk utvikling. –Svært mangelfult for u-land, og også delvis for tidligere sentralstyrte land. –Byrdefordeling og fordeling generelt.

8 Frischsenteret Hva bør vi forske på i Norge? –Kun problemstillinger av direkte betydning for norsk politikk? –Har nordmenn kun fortrinn på problemstillinger som direkte angår Norge? –Hvem skal forske på konsekvenser for u-land når de ikke selv gjør det? –Gode internasjonale avtaler krever mer informasjon om globale forhold.


Laste ned ppt "Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no IPCCs tredje hovedrapport – noen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google