Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Litt informasjon til deg som skal holde foredraget: Dette foredraget holdes beste gjennom også å vise fasteaksjonsfilmen som følger med. Filmen finnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Litt informasjon til deg som skal holde foredraget: Dette foredraget holdes beste gjennom også å vise fasteaksjonsfilmen som følger med. Filmen finnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Litt informasjon til deg som skal holde foredraget: Dette foredraget holdes beste gjennom også å vise fasteaksjonsfilmen som følger med. Filmen finnes på Fasteaksjonens DVD eller den kan lastes ned på fasteaksjonen.no/materiellbank. Vi foreslår å vise filmen etter slide 7 ( Flommen i Pakistan). Årets klimakampanje presenteres i denne presentasjonen. Gi gjerne informasjon om kampanjen under foredraget, så kan de som vil gjennomføre kampanjen etter at foredraget er ferdig. Vann og klima- i kriser er vann kritisk! Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er Norges nest største bøsseaksjon, og sammen med tusenvis av konfirmanter og andre bøssebærere skal vi samle inn penger til Kirkens Nødhjelp. Årets aksjon går av stabelen mars. Kirkens Nødhjelp driver arbeid for en rettferdig verden i mange land verden over. Mennesker skal få samme rettigheter og muligheter til å leve verdige liv. Kirkens Nødhjelp jobber derfor med mange ulike prosjekter. Blant annet jobber Kirkens Nødhjelp for at barn skal få gå på skole, at kvinner skal få føde på sykehus under ordentlige forhold, og at landsbyer skal få rent vann slik at barn og kvinner ikke må gå timevis for å hente vann til familien istedenfor å gå på skole eller jobbe. Kirkens Nødhjelp rykker også ut når det er store katastrofer i verden. På grunn av klimaendringene ser vi at mange naturkatastrofer blir kraftigere enn før. I disse situasjonene er det helt livsnødvendig å sikre at folk får tilgang på rent vann. Bare tenk selv; Hvordan tror du det oppleves og måtte flykte fra hjemmet ditt, og bare kunne ta med deg det du kan bære? Hvordan ville det gått om du ikke hadde tilgang på vann en hel dag? Hva ser dere på bildet? Bilde er fra en flyktningleir i Sør- Sudan der Act- alliansen og Kirkens Nødhjelp har installert vannpumper.

2 Den kristne fasten? Den kristne fasten
Til deg som holder presentasjonen: her kan det være fint å knytte punktene under til bildene på presentasjonen. Vet dere hva fastetiden er? Faste er vanlig innen ulike religioner. I kirka har vi også en lang tradisjon for å markere fastetiden. Fastetiden varer i 40 dager fra det vi kaller askeonsdag, til og med påskeaften. I tillegg regnes søndagen før faste, Fastelaven, med til fastetiden. Den kristne fastetiden har historisk sett blitt markert på ulike måter. Fastetiden har blant annet vært knyttet til å avstå fra mat og drikke (bildet av kjøtt). Mange knytter også fastetiden til å avstå fra aktiviteter man gjør til vanlig. Dette for å få større mulighet til å bruke tid på det som betyr noe. Mange bruker også fastetiden som en tid for stillhet og meditasjon, som forberedelse til påskehøytiden. Men fastetiden har også en annen viktig betydning. Som kristne og medmennesker kan vi bruke fastetiden til å vende blikket utover til resten av verden. Når vi gjør det, ser vi mye urettferdighet som vi kan bidra til å endre. Gjennom fasteaksjonen viser vi kristen tro i praksis (diakoni) når vi engasjerer oss for andre mennesker (bildet av Bibelen). I Kirkens Nødhjelps fasteaksjon kan vi engasjere oss ved å gå med bøsse. Da samler vi inn penger til arbeidet som Kirkens Nødhjelp gjør over hele verden (bildet av fastebøssa). I plan for trosopplæring for Den Norske Kirke står det om kristen tro og diakoni i praksis. «Ved å ta del i menighetens internasjonale engasjement og solidaritet med mennesker som lider, vil barn og ungdom få erfare at de tilhører et verdensvidt fellesskap med ansvar for hverandre. Trosopplæringen må være med på å rette fokus på utfordringer og muligheter til forandring når det gjelder forbruk, miljø og rettferd. Kirken må stå sammen med grupper i samfunnet som arbeider for å fremme menneskeverdet og en mer rettferdig verden, og som viser alternativer for en bærekraftig forvaltning av skaperverket.» Fra ”Plan for trosopplæring: Gud gir – vi deler”, 2010:31

3 «Nei, dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige lenker,
sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine egne.» Jes 58,6–7 Jesus spør; «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Lukas 18 Les gjerne teksten fra Jesaia om fasten. Denne teksten fra Bibelen viser oppfordringen om å bruke fastetiden til å vende blikket utover og vise nestekjærlighet gjennom handling for andre mennesker. Nei, dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine egne. Jes 58,6–7 Det er mange sterke vitnesbyrd om nestekjærlighet i Bibelen. Jesus så andre mennesker og løftet de opp. I fortellingen om den blinde mannen ved Jeriko spør Jesus; «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» (Lukas 18, ). Tør vi stille det spørsmålet til andre, og virkelig ta det inn over oss; «Hva vil DU jeg skal gjøre for deg?». Kan vi tenke oss til det på egen hånd også? Hva ønsker alle mennesker seg når de har mistet alt de eier og er på flukt? Eller hva ønsker man seg når tørken har vart alt for lenge og man snart ikke har vann og mat igjen? PS: Andakten på side 16 i konfirmantmanualen handler om dette.

4 Tørke Klimaendringer Flom Ekstremvær Global oppvarming
Menneskeskapte klimaendringer Flom, tørke, global oppvarming, ekstremvær, klimaendringer! Vi ser det på TV, vi leser om det i avisa og vi hører forskere, politikere og andre snakke om det - klimaendringer rammer verden allerede! Klimakrisen må løses for å ta vare på jorda vår, men også fordi mennesker blir rammet og mister mulighet til å leve fullverdige liv. Konsekvensene av klimaendringene: Klimaendringene gjør at det blir tørrere der det er tørt og våtere der det er vått. Tørkeperioden blir lengre enn folk er vant med, og flommene blir større enn normalt. Tilgangen til trygt ferskvann vil bli redusert. Noen områder blir tørrere, regnet kommer ikke, andre områder blir våtere; oversvømmelser og flom forurenser vannkilder. Tenk deg om du kun fikk tilgang på vann du ble syk av å drikke, eller kanskje nesten ikke vann i det hele tatt! Ved kysten og ved elver ødelegger flom, nedbør og erosjon folks hjem, veier og annen infrastruktur. Klimaendringer truer også matsikkerheten. Flom og tørke ødelegger avlinger. Vannbårne sykdommer som, bl.a. kolera og andre tarmsykdommer sprer seg lettere når vann blir forurenset. Når klimaendringene rammer, har det store konsekvenser for folks mulighet til å leve et normalt liv. Folks muligheter og rettigheter går tapt!

5 Hva er grunnen til klimaendringene?
Klimagassutslippp Flere naturkatastrofer Økt drivhuseffekt Klimaendringer Hva er grunnen til klimaendringene? 1. Vi mennesker slipper ut klimagasser som CO2, og historisk sett er det vi i vesten som har sluppet ut mest. 2. Når vi slipper ut klimagasser fører det til forsterket drivhuseffekt som betyr at vi fanger mer varme fra sola enn før. 3. Dette fører til at kloden har et annet klima nå enn den hadde hatt uten klimagassutslipp – altså klimaendringer. 4. Konsekvensen av klimaendringene er at det blir flere og kraftigere naturkatastrofer enn vi før. Tørkeperiodene blir lengre enn tidligere og flommene kommer oftere og blir kraftigere enn før. Hvordan kan vi vite at klimaendringene er menneskeskapt? Kirkens Nødhjelp støtter seg på den brede forskningen som blir gjort. FNs klimapanel er helt tydelig på at klimagassutslipp fra menneskelig aktivitet er hovedårsaken til klimaendringene. Ikke alle naturkatastrofer vi ser i verden kan knyttes direkte til klimaendringene, men den endringen vi har sett over tid skyldes menneskeskapte klimaendringer.

6 Klimaendringene rammer de fattigste hardest
- det er urettferdig! Klimaendringene rammer over hele verden- og det er de fattige som rammes hardest. Vi vet at klimaendringene vil føre til mer og kraftigere ekstremvær. Når tørketiden varer lenger enn normalt, og avlinger blir ødelagt, så påvirker det fattige mennesker. Ofte på katastrofale måter. Mange er avhengige av avlingen for å ha nok mat til eget forbruk, og til å skaffe seg en inntekt ved å selge jordbruksvarer. Når avlinger blir ødelagt er fattigdom og sult farlig nærme. De landene som rammes hardest av klimaendringene er også de fattigste landene. Og det er ofte de fattigste i de fattige landene som merker konsekvensene mest. Både for mye vann (flom) og for lite vann (tørke) rammer fattige hardt (se bildene). Å sikre at mennesker har nok rent vann når katastrofen rammer er derfor aller mest kritisk.

7 Flommen i Pakistan Flommen i Pakistan
Klimaendringene rammer mange land. Pakistan er imidlertid ett av de landene i verden som rammes hardest av klimaendringene, eksempelvis gjennom hyppige flommer. Høsten 2014 ble deler av Pakistan rammet av en stor flom. Mot slutten av monsunen (den årlige regntiden) i september kom det svært kraftig regn i fjellene nord i Pakistan, som skapte store jordskred og enorme oversvømmelser i de store elvene som renner gjennom Pakistan. Disse elvene gikk langt over sine bredder og la store områder, spesielt i Punjab distriktet, under vann. De nasjonale krisemyndighetene i Pakistan rapporterte at 257 mennesker døde i flommen, og at over 1 million mennesker er rammet. Dette er Muhammed og hans familie. De mistet alt de eide i flommen. Både huset og husdyrene ble skylt vekk sammen med vannmassene. Da vannet kom måtte Muhammed ta med seg familien og løpe i trygghet. Etter flommen måtte familien bo i et telt under svært enkle forhold. Mange andre familier mistet også alt de eide i flommen. Hele familier med små barn har måttet gjøre det samme som Muhammeds familie og sove ute i telt i lang tid i etterkant. Flommen drepte også hundretusener av husdyr og gjorde enorm skade på avlinger. Livsgrunnlaget for mange familier ble skylt bort i flommen. Men flommen har spesielt rammet folks tilgang til rent vann ved at flom og jordskred har ødelagt 80 prosent av vannrørsystemet i flomområdet i Punjab og Kashmir. Dette fører til at drikkevannet forurenses. Mangelen på rent vann har ført til en stor økning i vannbårne sykdommer som livstruende diare og kolera. Så i tillegg til at de som er rammet av flommen har mistet hus, dyr og avlinger, blir også drikkevannet forurenset slik at de blir syke. Dette gjør den vanskelige situasjonen de har kommet opp i enda verre. PS: Etter denne sliden kan det være smart å sette på fasteaksjonsfilmen. Der møter vi Sumera (jenta på neste slide) og får høre og se hvordan hennes familie ble rammet av den samme flommen!!

8 Vis Fasteaksjonsfilmen

9 Sumera Bibi, 18 år «Flommen har knust drømmen min om å noen gang få muligheten til å gå på skole igjen» Til deg som holder presentasjonen: Denne foilen er overflødig om du har vist filmen. Sumera Bibi, 18 år Sumera Bibi er en flott jente på 18 år som bor i en av landsbyene som ble rammet av flommen i Punjab i Pakistan, sammen med sin mor og sine 3 yngre søsken. Til tross for sin unge alder har Sumera opplevd store utfordringer i livet. For sju år siden mistet hun faren sin, og i høst ble familien hardt rammet av flommen. Flommen som traff landsbyen i oktober knuste Sumeras drømmer for framtiden. Da flommen traff landsbyen, måtte de ta med seg det de klarte å bære av kjøkkenting, tepper, senger og husdyr før de løp for livet, vekk fra flommen, for å redde sitt eget liv. Sumera var livredd. I flere uker måtte de bo langs veien, og det var både kaldt og farlig. I november flyttet familien tilbake til landsbyen, men huset er ødelagt. I tillegg har de mistet tilgangen på elektrisitet, trygge sanitærforhold og det aller meste av tingene sine. Vannet er forurenset, og mange i landsbyen er blitt syke. Og ikke minst har familien mistet den viktigste inntektskilden, nemlig å jobbe på åkeren. Åkrene ble oversvømt og avlinger ødelagt. Sumeras drømmer om en gang å ha mulighet til og vende tilbake på skolen er nå knust. Hun drømte om å bli lærer eller lege, men nå vet Sumera at det ikke vil la seg gjøre. Det er også vanskeligere å finne jobber som gir en lønn det går an å leve av etter flommen. Sumera syr sko og får 1 kr per sko, men denne inntekten holder ikke for å dekke behovene til familien. Etter flommen har tilgangen på rent vann vært vanskelig. Vannet de drikker nå stinker og er gult. Mange, inkludert Sumeras lillebror, har blitt syk av vannet.

10 Sammen for en rettferdig verden!
Mennesker ble gitt tilgang til vann, sanitær og hygienetjenester Mennesker i 14 ulike land fikk humanitær hjelp Sammen for en rettferdig verden! Konsekvensene av klimaendringene kan gjøre oss motløse. Men midt i alle krisene gjøres det et kjempestort og viktig arbeid for å hjelpe mennesker i nød, og for klimarettferdighet. bøssebærere går hvert år med bøsse for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, og dette bidrar til å gi mennesker hjelp når krisen rammer. I 2013 bidro Kirkens Nødhjelp til at mennesker fikk tilgang til vann, sanitær og hygienetjenester, og over 1,2 millioner mennesker fikk humanitær hjelp. Kirkens Nødhjelp er avhengige av menigheter, bøssebærere og andre frivillige for å få til dette. Dette er en viktig tradisjon som norske menigheter har holdt fast ved helt siden Dette er vi med på – er ikke det godt å vite!?? I Pakistan hjelper Kirkens Nødhjelp til med tilgang på rent vann og sanitærforhold når kriser som flom inntreffer. Kirkens Nødhjelp var en av de første organisasjonene som kom til landsbyen etter at flommen rammet. Landsbyen får nye håndpumper, latriner og hygieneutstyr. Sumera sin familie vil derfor få rent vann og trygge do-forhold gjennom Kirkens Nødhjelp og våre partnere. I tillegg var Kirkens Nødhjelp tidlig i gang med hygieneopplæring, noe som er spesielt viktig for å hindre spredning av sykdommer. Klimaendringer kan knuse drømmer. Rent vann er noe av det viktigste vi kan bidra med. Ved å gi Sumera og de andre i landsbyen tilgang på rent vann, slipper de å bruke mange timer hver dag på å skaffe vann til seg og familien. Da kan de heller bruke tiden på å byge opp livene sine med skolegang eller jobb. Når man mister levebrødet, som Sumera har gjort, blir det vanskeligere å utdanne seg. Ved å gi Sumera rent vann, letter vi byrden slik at de kanskje en gang i fremtiden kan få oppfylt drømmene sine.

11 Her ser dere litt mer av hvordan Kirkens Nødhjelp redder liv i en katastrofe-situasjon med trygge vann- og sanitærløsninger. Latrine (venstre oppe)- når katastrofen rammer mister man ofte tilgangen til toaletter. Kirkens Nødhjelp setter opp provisoriske toaletter. Rensing av drikkevann (høyre oppe)- Kirkens Nødhjelp setter opp renseanlegg slik at befolkningen blir sikret rent drikkevann. Putetank (venstre nede)- lagring av rent vann slik at befolkningen får tilgang til det rensede vannet. Håndvask med såpe ( høyre nede)- det å gi mennesker som har mistet alt tilgangen på vann og såpe er utrolig viktig for å hindre spredning av sykdommer. Selv om vann ser rent ut, kan det allikevel være forurenset. På filmen så vi Sumera tappe vann fra en pumpe. Men at vannet kommer fra en pumpe er ingen garanti for at vannet er rent. Vannet hos Sumera var blitt forurenset etter flommen og gjorde dem syke. Derfor er KN til stede for å undersøke vannkvalitet, rense vann, reparere pumper og sette opp nye ved behov.

12 Beslutningspåvirkning
Nødhjelp Langsiktig utvikling Beslutningspåvirkning Men det er ikke nok å reparere og drive nødhjelp etter katastofer. Om vi kan forhindre katastrofene vil vi gjøre noe med det! Derfor jobber Kirkens Nødhjelp på tre ulike måter å fremme rettferdighet i verden – det skal vi nå se nærmere på. Nødhjelp: Kirkens Nødhjelp jobber med å sikre vann, hygienefasiliteter og annen livsviktig hjelp når katastrofen rammer. Nødhjelp trengs når mennesker rammes av kriser som skyldes både krig og menneskeskapte konflikter, men også når naturkatastrofen slår til. Langsiktig utvikling: Kirkens Nødhjelp jobber også med langsiktig utvikling. Mennesker må få mulighet til å leve verdige liv og få oppfylt sine rettigheter selv om de ikke er født i Norge eller andre land der dette er en selvfølge. Kirkens Nødhjelp jobber for å sikre mennesker rett til rent vann, nødvendig helsehjelp, mulighet til å tjene penger ved å ha en jobb osv. Beslutningspåvirkning: I tillegg til å drive med nødhjelp og langsiktig utvikling, må vi gjøre noe med årsakene til urettferdighet. Vi må også gjøre noe med årsakene til klimaendringene, nemlig betraktelig redusere utslipp av klimagasser. Kirkens Nødhjelp jobber med å påvirke politikere for at vi skal gjøre det vi kan for å redusere utslipp av klimagasser. I tillegg jobber også Changemaker, Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon, med å lage kampanjer som kan påvirke politikere og resten av befolkningen.

13 #stoppklimakrisen Klimakampanjen 2015
I år har Kirkens Nødhjelp og Changemaker en klimakampanje vi håper DU vil være med på. Vi ser med øynene hva som skjer med klima og hvilke konsekvenser det har. Vi ønsker derfor å sende et tydelig signal til politikerne våre at de må gjøre mer for å redusere klimagassutslippene. Både i Norge og i resten av verden.

14 Klimakampanjen 2015 Ved å være med på kampanjen krever du følgende: Vi krever en mer rettferdig norsk klimapolitikk, hvor Norge må bidra med mindre utslipp og mer penger. Mens vi i Norges merker effekten av klimaendringene med mer ekstremvær og flom, er det de fattigste i verden som rammes aller hardest av klimaendringene. For mange av disse menneskene, handler klimakrisen om en kamp på liv og død. Vi vil sende et tydelig budskapet til politikerne: Vi vil ha en rettferdig klimapolitikk der Norge bidrar med mindre utslipp og mer penger. Ta et bilde av øyet ditt og del det på Instagram. Når vi er mange som laster opp et bilde av øyet og tagger det med #stoppklimakrisen, kan vi lage en stor mosaikk av øyne der vi viser at vi retter blikket mot klimaet, og vi vil at Norge bidrar. Da kan politikerne se at vi er tusenvis av øyne som bryr oss. Se oss i øynene, Erna! Vi vil ha en rettferdig klimapolitikk der Norge bidrar med mindre utslipp og mer penger.

15 Gjennomfør klimakampanjen
1. Ta et bilde av øyet ditt! 2. Legg det ut på Instagram #stoppklimakrisen en oppfordring om en bedre klimapolitikk. Forslag til tekst: - Se oss inn i #stoppklimakrisen 3. Ditt øye blir sammen med alle andre øye- bilder med på å danne en mosaikk av et bilde fra en klimakatastrofe på Mosaikken blir overrukket Erna Solberg når kampanjen er avsluttet. PS: Her kan man gå gjennom hvordan klimakampanjen gjennomføres. Det kan allikevel være lurt at de som vil gjøre det venter til etter at foredraget er ferdig. Klimakampanjen er frivillig å delta på! Alle bilder som er tagget #stoppklimakrisen på Instagram blir lastet opp i den store klimamosaikken. I tillegg er det veldig bra om man Hvis man vil ha forslag til en lengre tekst, kan man skrive følgende: -              Se oss inn i Jeg ser at klimaendringene skjer. Gi oss en ny klimapolitikk der Norge bidrar med mer penger og mindre utslipp! #stoppklimakrisen kirkensnodhjelp.no/klima PS: Det er også alternative måter å delta i klimakampanjen på. Du kan ta et bilde av øyet ditt og sende det til (skriv navnet ditt i mailen), du kan sende melding med: «opprop klima» til 2468, eller du kan skrive under på underskriftsliste (disse kan lastes ned eller bestilles på fasteaksjonen.no). I tillegg kan konfirmantlederen ta bilde av alles øyne og maile det.

16 Vi er der med rent vann! Til deg som holder presentasjonen: Denne foilen kan kuttes (kan bli langt om du også har vist filmen). Dette er Zakia Mai (24år) og hennes sønn. De ble også rammet av flommen i Pakistan. Da flommen kom, måtte de også flykte fra vannmassene. Huset til familien ble ødelagt, og personlige eiendeler forsvant. I tillegg ble håndpumpen som familien er helt avhengige av ødelagt. Vannet som familien får tak er derfor forurenset. Rent vann er noe av det viktigste å få tilgang på rett etter en flom, ettersom flommen skader de drikkevannskildene folk vanligvis bruker og utsetter folk for smitte. I Pakistan hjelper Kirkens Nødhjelp til med tilgang på rent vann og sanitærforhold når kriser som flom inntreffer. Kirkens Nødhjelp var en av de første organisasjonene som kom til landsbyen etter at flommen rammet. Landsbyen får nye håndpumper, latriner og hygieneutstyr. Sumera og Zakia Mai sine familier vil derfor få rent vann og trygge do-forhold gjennom Kirkens Nødhjelp og våre partnere. I tillegg var Kirkens Nødhjelp tidlig i gang med hygieneopplæring, noe som er spesielt viktig for å hindre spredning av sykdommer. Klimaendringer kan knuse drømmer. Rent vann er noe av det viktigste vi kan bidra med. Ved å gi Sumera og de andre i landsbyen tilgang på rent vann, slipper de å bruke mange timer hver dag på å skaffe vann til seg og familien. Da kan de heller bruke tiden på å byge opp livene sine med skolegang eller jobb. Når man mister levebrødet, som Sumera har gjort, blir det vanskeligere å utdanne seg. Ved å gi Sumera rent vann, letter vi byrden slik at de kanskje en gang i fremtiden kan få oppfylt drømmene sine.

17 Du kan gjøre en forskjell!
For 200 kroner kan du gi ett menneske sikker tilgang til rent vann. For 400 kroner kan du bidra til flomsikring av et hus. For 1000 kroner kan du gi hygienepakker til fem familier. I katastrofer tar epidemier mange liv. Barn er spesielt utsatt! Pengene som samles inn i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon går til ulike deler av organisasjonens arbeid. Pengene gjør en forskjell for mennesker i Pakistan og verden over. Ved å samle inn penger kan vi bidra til å gi mennesker rettigheter og muligheter som vi tar for gitt. Også når flom, tørke eller andre katastrofer rammer. Her er noen eksempler på hva pengene kan gå til. For 200 kroner kan du gi ett menneske sikker tilgang til rent vann. For 400 kroner kan du bidra til flomsikring av et hus. For 1000 kroner kan du gi hygienepakker til fem familier. I katastrofer tar epidemier mange liv. Barn er spesielt utsatt!

18 Gå med bøsse! Husk å gå hele roden din – så får alle muligheten til å gi! Sammen med andre bøssebærere skal vi samle inn penger gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Du får nå mulighet til å gjøre en helt konkret forskjell i andre menneskers liv. Gjennom å bruke litt av din tid til gå med bøsse, bidrar du til en forskjell for mennesker når katastrofen rammer. Mange som bor her i kommunen vår har lyst til å bidra. Ved å gå med bøsse, gir du de muligheten til å støtte med penger. Derfor er det viktig at du går hele ruten, og ringer på alle dører, slik at alle får mulighet til å putte penger på bøssa. Kanskje sitter det noen klare på slutten av ruten med masse penger de ønsker å gi?

19 Sammen forandrer vi verden!
Tusen takk. Og lykke til! Din innsats betyr en forskjell i mange menneskers liv. Tusen takk for at du stiller opp, og lykke til!


Laste ned ppt "Litt informasjon til deg som skal holde foredraget: Dette foredraget holdes beste gjennom også å vise fasteaksjonsfilmen som følger med. Filmen finnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google