Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesningsnotat 6.5 HMS ledelse og HMS kultur Modul 6.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesningsnotat 6.5 HMS ledelse og HMS kultur Modul 6."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesningsnotat 6.5 HMS ledelse og HMS kultur Modul 6.

2 HMS og min hverdag

3 Virkemidler og HMS nivå
10 20 30 40 50 Time 5 S Safe Job Analysis Behaviour based safety PPE standard Work Permits/ LOTO Basic Rules Near Miss Reporting Self Assesment Audits & PDCA WOC

4 HMS Utviklingsfaser Prestasjonsnivå 2000 …Bedriftskultur Systemer
80-90 tallet Teknologi IMPORTANT PAGE 70 tallet 9-Apr-17 Tid

5 Eksemplet med veitrafikk: Teknologiforbedring
Sikre biler, veger, fartshumper, kameraer, veidekke, etc 9-Apr-17

6 Veitrafikk. Forbedring av struktur og system
Systemer som vegtrafikkloven, førerprøven, sikkerhetsbestemmelser Systematisk forbedringsarbeid 9-Apr-17

7 Veitrafikk: Forbedring av kultur
Trafikkantenes virkelige atferd 9-Apr-17

8 Tre ulike forbedringsprosesser
Trafikkultur Prestasjonsnivå Systemer IMPORTANT PAGE Teknologi 9-Apr-17 Tid

9 Hva er HSE Kultur ”(Sikkerhets)kultur blir skapt og gjenskapt gjennom at medlemmene oppfører seg på en måte som oppfattes som den naturlige og opplagte måten å være på” B.A. Turner 1989 ”Det som sitter i veggene” 9-Apr-17

10 Organisasjonens isfjell
Synlig Struktur Struktur Systemer Strategi Prosessbeskrivelser Holdninger Atferd Ferdigheter Følelser Virkelige prosesser Mindre synlig Kultur Det som er synlig er over overflaten. Derfor korrigerer vi oftest her. Det krever mer å dypdykke, derfor vil vi prøve å unngå det selv om det kan vere her problemet er. Kulturdelen representerer de reelle arbeidsprosessene. 9-Apr-17

11 Hvorfor coaching? Bygge på det du gjør når du er god
Jobbe videre med egne kvaliteter LØFT Kunnskap Vilje Evne Personlig trener Kunnskap om hvordan Vilje til å gjøre Evne til å gjøre X X

12 Stortingsmelding om sikkerhet St.meld. nr. 7 (2001-2002)
3.2.3 Helse- miljø- og sikkerhetskultur "Kunnskap om utvikling av organisasjonskultur bygger på erkjennelsen av at det ledelsen systematisk gir oppmerksomhet og prioritet, blir kultur.“ “Det ny regelverket synliggjør en forventning om at næringen tar et kulturløft ved å utfordre etablerte forestillinger og utvikle en ny og helhetlig virkelighetsforståelse.“ 1.4 Oppsummering av hovedpunkter i St.meldingen Dersom industrien ikke viser den nødvendige gjennomføringsvilje eller –evne vil myndighetene vurdere bruken av konsesjonstildelinger, hvor HMS er ett av flere viktige elementer 9-Apr-17

13 Gjennoprette balansen mellom struktur og kultur
Utstyr Utvikling Kultur Struktur Utstyr Dette er den ene årsaken til at vi må foreta oss gjennomgripende endringer. 9-Apr-17

14 Hendelsesstyrt HMS engasjement
9-Apr-17

15 Hendelsesstyrt HMS engasjement
9-Apr-17

16 Risikostyrt sikkerhetsengasjement
9-Apr-17

17 Det handler om vårt akseptnivå
En person blir drept En person blir skadet Sikkerhetsinspeksjon Runde på riggen – 12 timer Noe går snart galt Nesten ulykker 100 Her ligger vårt akseptnivå Det kjøres med håndholdt mobiltelefon Det arbeides på flens uten sikring Hvorfor har vi det slik at vi tolererer dette – hva er de bakenforliggende mekanismene som bidrar til at vi aksepteer disse tingene Feilhandling er en konsekvens, ikke en årsak. Pornografiske bilder på veggene Krysser gata utenfor fotgjengerfelt Det arbeides på stillas uten merking V I M Å H I T ! ! 9-Apr-17

18 Akseptnivå 9-Apr-17

19 Finn 5 feil - dialog 9-Apr-17

20 En ulykke under utvikling
9-Apr-17

21 Akseptnivå Mangelfullt stillas, ja
Men også: uryddig, oppstikkende usikrede armerings-jern like under, ulendt. HMS – vår viktigste kulturbygger.

22 Akseptnivå Produksjons-fremmende? Sikkert? Trivelig?
HMS – vår viktigste kulturbygger.

23 Her ligger vårt akseptnivå
Katastrofe 1 En person blir drept En person blir skadet Sikkerhetsinspeksjon Runde på riggen – 12 timer Noe går snart galt Nesten ulykker 100 Her ligger vårt akseptnivå Det kjøres med håndholdt mobiltelefon Det arbeides på flens uten sikring Hvorfor har vi det slik at vi tolererer dette – hva er de bakenforliggende mekanismene som bidrar til at vi aksepteer disse tingene Feilhandling er en konsekvens, ikke en årsak. Pornografiske bilder på veggene Krysser gata utenfor fotgjengerfelt Det arbeides på stillas uten merking V I M Å H I T ! ! 9-Apr-17

24 LØFT Løsningsfokusert tilnærming: Se muligheter
Bygge videre på positiv atferd Gjøre mer av det du gjør når du er god. Bygge selvbilde og selvtillit

25 Hvorfor coaching? Bygge på det du gjør når du er god
Jobbe videre med egne kvaliteter LØFT Kunnskap Vilje Evne Personlig trener Kunnskap om hvordan Vilje til å gjøre Evne til å gjøre X X

26 Under min ledelse Egne kvaliteter Min driver

27 Da var jeg veldig god.. Fortell om en episode der du var god som leder. Coach stiller bare spørsmål og er oppriktig interessert i din historie. In den siste delen av dialogen, diskuterer dere: hvordan ta vare på og bygge videre på den

28 Coaching og PUKK-hjulet
Bestemme hva som vi skal ta vare på og gjenta Bestemme ny trening Etterspørre hva som skal oppnås Finne ut hvordan Planlegg Utfør Kon- trollèr Korriger Studere virkningen Gode og dårlige Gjennomføre og observere 8

29 Maslow

30 Vanlige ledere og ledertalenter
Etablere bedre strukturer Lage nye rutiner og verktøy Inngå andre avtaler eller kontrakter Betale bedre Gi fordeler Klarere ordre Ansette andre 1. prioritet: sørge for å bli forstått Ledertalenter Vinne ansattes tillit og respekt Utvikle sterke resultatønsker i de ansatte Appellere til de beste egenskapene i de ansatte Få ansatte til å støtte hverandre Gjøre ansatte pro aktive 1. prioritet: sørge for å forstå Kunnskap Vilje Evne X X

31 Denso Group

32 Når prinsippene er blitt en tilstand

33 Hans Nielsen Hauge Arbeidsmoral Etikk Samfunnsansvar


Laste ned ppt "Forelesningsnotat 6.5 HMS ledelse og HMS kultur Modul 6."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google