Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HMS Kultur Forelesningsnotat 6.5 HMS ledelse og HMS kultur Modul 6.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HMS Kultur Forelesningsnotat 6.5 HMS ledelse og HMS kultur Modul 6."— Utskrift av presentasjonen:

1 HMS Kultur Forelesningsnotat 6.5 HMS ledelse og HMS kultur Modul 6.

2 HMS og min hverdag

3 5 S PPE standard WOC Audits & PDCA Near Miss Reporting Safe Job Analysis Self Assesment Behaviour based safety Basic Rules Work Permits/ LOTO Time 0 10 20 30 40 50 Virkemidler og HMS nivå

4 29-Mar-15Slide 4 Teknologi 2000 …Bedriftskultur Systemer Prestasjonsnivå Tid HMS Utviklingsfaser 70 tallet 80-90 tallet

5 29-Mar-15Slide 5 Eksemplet med veitrafikk: Teknologiforbedring Sikre biler, veger, fartshumper, kameraer, veidekke, etc

6 29-Mar-15Slide 6 Veitrafikk. Forbedring av struktur og system Systemer som vegtrafikkloven, førerprøven, sikkerhetsbestemmelser Systematisk forbedringsarbeid

7 29-Mar-15Slide 7 Veitrafikk: Forbedring av kultur Trafikkantenes virkelige atferd

8 29-Mar-15Slide 8 Prestasjonsnivå Tid Tre ulike forbedringsprosesser Teknologi Systemer Trafikkultur

9 29-Mar-15Slide 9 Hva er HSE Kultur ”(Sikkerhets)kultur blir skapt og gjenskapt gjennom at medlemmene oppfører seg på en måte som oppfattes som den naturlige og opplagte måten å være på” B.A. Turner 1989 ”Det som sitter i veggene”

10 29-Mar-15Slide 10 Struktur Systemer Strategi Prosessbeskrivelser Holdninger Atferd Ferdigheter Følelser Virkelige prosesser Kultur Struktur Synlig Mindre synlig Organisasjonens isfjell

11 Hvorfor coaching? Evne Vilje Kunnskap Kunnskap om hvordan X Vilje til å gjøre Evne til å gjøre X Bygge på det du gjør når du er god Jobbe videre med egne kvaliteter LØFT Personlig trener

12 29-Mar-15Slide 12 Stortingsmelding om sikkerhet St.meld. nr. 7 (2001-2002) 3.2.3 Helse- miljø- og sikkerhetskultur –"Kunnskap om utvikling av organisasjonskultur bygger på erkjennelsen av at det ledelsen systematisk gir oppmerksomhet og prioritet, blir kultur.“ –“Det ny regelverket synliggjør en forventning om at næringen tar et kulturløft ved å utfordre etablerte forestillinger og utvikle en ny og helhetlig virkelighetsforståelse.“ 1.4 Oppsummering av hovedpunkter i St.meldingen –Dersom industrien ikke viser den nødvendige gjennomføringsvilje eller –evne vil myndighetene vurdere bruken av konsesjonstildelinger, hvor HMS er ett av flere viktige elementer

13 29-Mar-15Slide 13 Kultur Struktur Utstyr Kultur Struktur Utstyr Utvikling Gjennoprette balansen mellom struktur og kultur

14 29-Mar-15Slide 14 Hendelsesstyrt HMS engasjement

15 29-Mar-15Slide 15 Hendelsesstyrt HMS engasjement

16 29-Mar-15Slide 16 Risikostyrt sikkerhetsengasjement

17 29-Mar-15Slide 17 Det handler om vårt akseptnivå V I M Å H I T ! ! Her ligger vårt akseptnivå Noe går snart galt En person blir skadet En person blir drept Nesten ulykker 100 Sikkerhetsinspeksjon Runde på riggen – 12 timer Det kjøres med håndholdt mobiltelefon Krysser gata utenfor fotgjengerfelt Det arbeides på flens uten sikring Pornografiske bilder på veggene Det arbeides på stillas uten merking

18 29-Mar-15Slide 18 Akseptnivå

19 29-Mar-15Slide 19 Finn 5 feil - dialog

20 29-Mar-15Slide 20 En ulykke under utvikling

21 21HMS – vår viktigste kulturbygger. Akseptnivå -Mangelfullt stillas, ja -Men også: uryddig, oppstikkende usikrede armerings- jern like under, ulendt.

22 22HMS – vår viktigste kulturbygger. Akseptnivå Produksjons- fremmende? Sikkert? Trivelig?

23 29-Mar-15Slide 23 Akseptnivå Her ligger vårt akseptnivå Katastrofe 1 Noe går snart galt En person blir skadet En person blir drept Nesten ulykker 100 Sikkerhetsinspeksjon Runde på riggen – 12 timer Det kjøres med håndholdt mobiltelefon Krysser gata utenfor fotgjengerfelt Det arbeides på flens uten sikring Pornografiske bilder på veggene Det arbeides på stillas uten merking V I M Å H I T ! !

24 LØFT Løsningsfokusert tilnærming: Se muligheter Bygge videre på positiv atferd Gjøre mer av det du gjør når du er god. Bygge selvbilde og selvtillit

25 Hvorfor coaching? Evne Vilje Kunnskap Kunnskap om hvordan X Vilje til å gjøre Evne til å gjøre X Bygge på det du gjør når du er god Jobbe videre med egne kvaliteter LØFT Personlig trener

26 Under min ledelse Egne kvaliteter Min driver

27 Da var jeg veldig god.. Fortell om en episode der du var god som leder. Coach stiller bare spørsmål og er oppriktig interessert i din historie. In den siste delen av dialogen, diskuterer dere: -hvordan ta vare på og bygge videre på den

28 Coaching og PUKK-hjulet Planlegg Utfør Kon- trollèr Korriger Gjennomføre og observere Studere virkningen Gode og dårlige Studere virkningen Gode og dårlige Bestemme hva som vi skal ta vare på og gjenta Bestemme ny trening Bestemme hva som vi skal ta vare på og gjenta Bestemme ny trening Etterspørre hva som skal oppnås Finne ut hvordan Etterspørre hva som skal oppnås Finne ut hvordan

29 Maslow

30 Vanlige ledere og ledertalenter Vanlige ledere Etablere bedre strukturer Lage nye rutiner og verktøy Inngå andre avtaler eller kontrakter Betale bedre Gi fordeler Klarere ordre Ansette andre 1. prioritet: sørge for å bli forstått Ledertalenter Vinne ansattes tillit og respekt Utvikle sterke resultatønsker i de ansatte Appellere til de beste egenskapene i de ansatte Få ansatte til å støtte hverandre Gjøre ansatte pro aktive 1. prioritet: sørge for å forstå Kunnskap X Vilje Evne X

31 Denso Group

32 Når prinsippene er blitt en tilstand

33 Hans Nielsen Hauge Arbeidsmoral Etikk Samfunnsansvar


Laste ned ppt "HMS Kultur Forelesningsnotat 6.5 HMS ledelse og HMS kultur Modul 6."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google