Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Digital kompetanse for en grunnskolelærer på 1.-7. trinn Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for digital kompetanse,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Digital kompetanse for en grunnskolelærer på 1.-7. trinn Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for digital kompetanse,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Digital kompetanse for en grunnskolelærer på 1.-7. trinn Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for digital kompetanse, 2010/2011 Vibeke Bjarnø

2 IKT-lærere Grunnskolelærerutdanninga 2010/11 Vibeke Leikny TonjeEli Louise Irene

3 Innhold I l Forventninger til digital kompetanse for en grunnskolelærer på 1.-7.trinn –Remediering –Sentrale planer –Fag- og studieplaner –Digital kompetanse l IKT integrert i fag og egen undervisning –Ressursside for undervisning og veiledning i IKT og læring –Pensum: DidIKTikk. Digital kompetanse i praktisk undervisning

4 Innhold II l LMS: Fronter –LMS-koordinator –Nyhetsmeldinger l IT for studenter ved HiO –IT-instruks ved HiO l Aktivisering av konto –Brukernavn og passord

5 Forventninger til digital kompetanse for en grunnskolelærer på 1.-7.trinn l Studentene må skaffe seg og videreutvikle sin IKT-kompetanse gjennom studiet l Studentene skal kunne: –utvikle en evne til å oppøve elevers digitale kompetanse –bruke digitale verktøy i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningsarbeid l En viktig del av å være en profesjonell lærer

6 Krav om remediering Helpdesk: http://www.youtube.com/watch?v=zotTf0G9STM http://www.youtube.com/watch?v=zotTf0G9STM …the formal logic by which new media refashion prior media forms… Remediation brukes til forskning på nye medier. To strategier for remediation er ”immediacy” og ”hypermediacy” (Bolter og Grusin 2003:273) Eks: en remediering av en thesaurusthesaurus

7 Remediation IKT Norsk Didaktikk Ny didaktikk Eksempel – GR10: Responsskriving Tekstbehandler: Spore endringer Merknader Sammenligne- dokumenter Stavekontroll LMS: Samskrivings- verktøy Diskusjonsforum Chat Skrivemetodikk, lære å skrive: Grammatikk Ord- og tekstoppbygning Sjanger Fra symbol til lyd… Prosessorientert skriving: Fokus på prosess framfor produkt, Vygotsky, lærer i samhandling Opprinnelig norsk- og IKT-didaktikk Digital tekstproduksjon godt egnet

8 St.meld.nr.30 (2003-2004): Kultur for læring l En skole for kunnskap, mangfold og likeverd: l ”Skolen kan ikke lære oss alt, men den kan lære oss å lære… styrke elevenes grunnleggende ferdigheter. De er redskaper for all annen læring og derfor avgjørende for videre utdanning og arbeid” l De ferdigheter som framheves er: å kunne uttrykke seg muntlig, lese, skrive, regne og bruke digitale verktøy.

9 Basiskompetanse – som del av en helhetlig kompetanse: …som lese- og skriveferdigheter, regneferdigheter og tallforståelse, ferdigheter i engelsk, digital kompetanse, læringsstrategier og motivasjon (innsats og utholdenhet) og sosial kompetanse…(s.31)

10 Reproduksjon av ulikhet Barnehagen

11

12 Hva vil det si å kunne bruke digitale verktøy? …bruke og hente frem, lagre, skape, presentere, vurdere og utveksle informasjon…(s.34) Visjonen i Program for digital kompetanse 2004-2008 = ”digital kompetanse for alle” ”Gjøre digital kompetanse til alles eiendom” –Største utfordring: Øke den pedagogiske bruken av IKT i læringsarbeidet –Utdanning på alle nivåer har et ansvar!

13 Digital kompetanse er summen av enkle IKT- ferdigheter, som det å lese, skrive og regne, og mer avanserte ferdigheter som sikrer en kreativ og kritisk bruk av digitale verktøy og medier. IKT-ferdigheter omfatter det å ta i bruk programvare, søke, lokalisere, omforme og kontrollere informasjon fra ulike digitale kilder, mens den kritiske og kreative evnene også fordrer evnene til evaluering, kildekritikk, fortolkning og analyse av digitale sjangrer og medieformer. Totalt sett kan digital kompetanse dermed betraktes som en meget sammensatt kompetanse. (Kultur for læring, s.48)

14 DidIKTikk s. 16, 2. utgave 2009 Digital kompetanse innebærer å kunne bruke digitale verktøy og ha en tilstrekkelig forståelse av teknologien til å kunne fungere i og påvirke samfunnet.

15 Digital kompetanse? l For barn i barnehagealder? l For elever i småskolen l For elever på mellomtrinnet? l For elever på ungdomstrinnet? l For elever på videregående? l For lærere? l For lærerstudenter? l For lærerutdannere?

16 Kunnskapsløftet – Eks. - Engelsk: ”Å kunne bruke digitale verktøy gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner for flere læringsarenaer for faget. Engelskspråklig kompetanse er i mange tilfeller en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy bidra til utvikling av engelsk språkkompetanse. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget.” Mål etter 4 årstrinn: ”bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst” Mål etter 7 årstrinn: ”bruke hensiktsmessige digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring” ”bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster” Mål etter 10 årstrinn: ”kommunisere via digitale medier”

17 Programplan I (1-7) Digital kompetanse Som lærer må en kunne reflektere over, initiere og lede arbeid med IKT og læring. Digitale verktøy blir brukt i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningsoppgaver i studiet på samme måte som det forventes av lærere i grunnskolen. Det skal utvikles en didaktisk forståelse av hvordan IKT kan brukes som støtte i læresituasjoner. IKT-undervisningen er integrert i de ulike fagplanene, og det er knyttet IKT til arbeidskrav og eksamener i fagene og i praksisopplæringen. Digital kompetanse er konkretisert og nedfelt i en egen plan for digital kompetanse og i tillegg integrert i de ulike fagplanene.

18 Programplan II (1-7) Elev- og studentvurdering I løpet av studiet skal studentene lære seg å forstå og bruke resultat fra ulike prøver og kartlegginger som grunnlag for tilpasset opplæring. I studiet skal de også utvikle sin egen digitale presentasjonsmappe som inneholder ulike presentasjonsformer og viser den enkeltes fagprofil.

19 Fag- og studieplaner (1-7) l Programplan med fokus på digital kompetanse Programplan l Egen fagplan for IKTfagplan for IKT l IKT integrert i andre fagplanerandre fagplaner l Master i IKT-støttet læringIKT-støttet læring

20 IKT integrert i fag og egen undervisning l Ressursside for undervisning og veiledning i IKT og læring l Pensum: DidIKTikk. Digital kompetanse i praktisk undervisningDidIKTikk l Pensum i 1, 2 og 3. år l Kapitler fordelt på alle fag dere studerer l IKT-ressursside har en leseplan l Bokas nettsted: www.hoppebakken.nowww.hoppebakken.no l Nettressurser og øvingsoppgaver l Brukernavn og passord i bokas innledning

21 Historisk utvikling i tre trinn: IKT i lærerutdanning l Separate introduksjonskurs l Obligatoriske oppgaver/arbeidskrav l IKT integrert i fagene (2003) –IKT-krav på nesten alle obligatoriske oppgaver og eksamener –IKT-undervisning og veiledning koordinert etter tema og oppgaver i fagene –Undervisning og veiledning mer enn IKT- kravene l Ny utdanning mer fokus på didaktikkdidaktikk

22 Det kreves at studentene holder seg oppdatert elektronisk l Nyheter (oppslag) i Fronter - alle praktiske beskjeder gis her l Fronter generelt: www.hio.no/Fronterwww.hio.no/Fronter l E-post (leses enten i Fronter, e- postprogrammet på studentmaskinene eller via webmail.hio.no = samme e-post overalt) l Ressursida i IKT (dynamisk) l Høgskole-veven generelt: www.hio.nowww.hio.no

23 Kilde: Aftenposten

24 Til hver økt med undervisning l Oppdaterer ressurssida –Lenker til siden i alle mapper med navnet ”IKT og læring” i Fronter –Hvert opplegg starter med en nettside som kobler lokal informasjon med læreboka og tilhørende nettsted l Nyhetsmelding i Fronter (kullrommet) l Sjekk hva som er publisert + les pensum på forhånd! Gjør de oppgaver fra hoppebakken som du trenger å forberede deg på.

25 Eget design på Fronter: l Brukergrensesnitt – Personlig startside, fast toppmeny, varierende sidemeny l Kullrom - lesetilgang l Klasserom - skrivetilgang l Innleveringsrom på kullet – skrivetilgang l Lærertilgangsrom for uttesting av ”Å være lærer i et LMS” l Samme brukernavn og passord overalt l Nyhetsmeldinger

26 LMS: Fronter l LMS-koordinator: Bjørn Smestad –Oppgaver: Bygge rom og legge til rette for kommunikasjon og publisering, deres læring –Ansvarsfordeling for LMS: https://memex.hio.no/wiki/alu/ansvarsfordeling https://memex.hio.no/wiki/alu/ansvarsfordeling l NB! Alt med tilgang er Studenttorget i P52, evt. administrer din IT-konto her: https://student.bitadmin.hio.no https://student.bitadmin.hio.no l NB: Nyhetsmeldinger leses daglig!

27 IT for studenter ved HiO (adm) l Egne sider med ””: –Fra www.hio.no klikk på ”For studenter”, så ”IT for studenter” under ”Verdt å vite”:www.hio.no https://wiki.hio.no/index.php/Kategori:Studenter l IT-instruks ved HiO: https://wiki.hio.no/index.php/IT-instruks https://wiki.hio.no/index.php/IT-instruks

28 Aktivisering av konto l Samme brukernavn og passord overalt l Giro med studentnummer og pinkode l Konto må aktiveres: https://student.bitadmin.hio.no https://student.bitadmin.hio.no NB! Alle som har mulighet, aktiviserer kontoen før IKT-undervisning i uke 34 l Krav om godkjenning av IT-instruksen = Sunn fornuft!

29 NB: HUSK! l Ta med til IKT-undervisningen: –Brukernavn = studentnummer –Pinkode = 4 tall –Eventuelt da passordet –Utdelt IKT-opplegg for uke 34


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Digital kompetanse for en grunnskolelærer på 1.-7. trinn Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for digital kompetanse,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google