Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærlinger i Bærum kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærlinger i Bærum kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærlinger i Bærum kommune
Lønn Fravær Faglig innhold i opplæringen Instruktørene Diverse

2 Personalenhetens rolle
Lønns- og personalansvar Autorisasjon til IT Vareklær Registrering av fravær Betale ut variabel lønn Opplæringsansvar Administrere plassering av lærlingene i løpet av opplæringen Kurs for lærlingene Samlinger for instruktør/faglig leder

3 Lærlingen som arbeidstaker
Timelister Arbeid i høytider Vikar Overtid Avspasering Tilgang til bruk av pc

4 Lærlingen som arbeidstaker fravær
Avklare arbeidstid, regler for fravær Melding av fravær – ikke pr sms Sykemeldinger og egenmeldinger Sendes til oss fortløpende Husk at de har skrevet under på sykepengeattest Permisjon – avgjørelse Ferie Frammøte

5 Lærlingen på vei til å bli fagarbeider
Tid til veiledning og oppgaveskriving Oppgaver underveis Dokumentere arbeid Står i permen Starte med tidlig Bruk av teori Forventer at lærlingene bruker den i daglig arbeid Ta imot veiledning

6 Opplæringsstedets rolle
Instruktøren Forventningsavklaringer Følge opp lærlingene Stille krav, være tydelige Si fra når noe skurrer Møte på samlinger Gi oss beskjed om ønsker å gå på kurs Halvårsevaluering En rettighet lærlingen har Påskjønnelse til instruktørene Er ikke elever lenger, men har forpliktelser Instrutøren er ikke ”mor”

7 Opplæringsstedets rolle
Tjenesteleder Lærlingen tas imot og følges opp som andre nyansatte Være tydelig sjef for lærlingen Følge opp instruktør Følge opp lærlingen Legge til rette for opplæring og veiledning 2 timer pr uke for lærlingen 1 time til å skrive 1 time til veiledning At lærlingen får reelle oppgaver å utføre Vår ”forlengede arm” Informasjon om ferie, permisjoner, rettigheter og plikter som ansatt

8 Diverse Kunnskapsløftet legger vekt på at lærlingene også skal kunne:
Skrive Regne Lese Digital kompetanse


Laste ned ppt "Lærlinger i Bærum kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google