Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personalenheten - fagopplæring 13.11.20091 Lærlinger i Bærum kommune Lønn Fravær Faglig innhold i opplæringen Instruktørene Diverse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personalenheten - fagopplæring 13.11.20091 Lærlinger i Bærum kommune Lønn Fravær Faglig innhold i opplæringen Instruktørene Diverse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Personalenheten - fagopplæring Lærlinger i Bærum kommune Lønn Fravær Faglig innhold i opplæringen Instruktørene Diverse

2 Personalenheten - fagopplæring Personalenhetens rolle Lønns- og personalansvar Autorisasjon til IT Vareklær Registrering av fravær Betale ut variabel lønn Opplæringsansvar Administrere plassering av lærlingene i løpet av opplæringen Kurs for lærlingene Samlinger for instruktør/faglig leder

3 Personalenheten - fagopplæring Lærlingen som arbeidstaker Timelister Arbeid i høytider Vikar Overtid Avspasering Tilgang til bruk av pc

4 Personalenheten - fagopplæring Lærlingen som arbeidstaker fravær –Avklare arbeidstid, regler for fravær –Melding av fravær – ikke pr sms –Sykemeldinger og egenmeldinger Sendes til oss fortløpende Husk at de har skrevet under på sykepengeattest –Permisjon – avgjørelse –Ferie –Frammøte

5 Personalenheten - fagopplæring Lærlingen på vei til å bli fagarbeider –Tid til veiledning og oppgaveskriving –Oppgaver underveis Dokumentere arbeid Står i permen Starte med tidlig –Bruk av teori Forventer at lærlingene bruker den i daglig arbeid –Ta imot veiledning

6 Personalenheten - fagopplæring Opplæringsstedets rolle Instruktøren –Forventningsavklaringer –Følge opp lærlingene –Stille krav, være tydelige –Si fra når noe skurrer –Møte på samlinger –Gi oss beskjed om ønsker å gå på kurs –Halvårsevaluering En rettighet lærlingen har –Påskjønnelse til instruktørene

7 Personalenheten - fagopplæring Opplæringsstedets rolle Tjenesteleder –Lærlingen tas imot og følges opp som andre nyansatte –Være tydelig sjef for lærlingen –Følge opp instruktør –Følge opp lærlingen –Legge til rette for opplæring og veiledning 2 timer pr uke for lærlingen –1 time til å skrive –1 time til veiledning At lærlingen får reelle oppgaver å utføre –Vår ”forlengede arm” Informasjon om ferie, permisjoner, rettigheter og plikter som ansatt

8 Personalenheten - fagopplæring Diverse Kunnskapsløftet legger vekt på at lærlingene også skal kunne: Skrive Regne Lese Digital kompetanse


Laste ned ppt "Personalenheten - fagopplæring 13.11.20091 Lærlinger i Bærum kommune Lønn Fravær Faglig innhold i opplæringen Instruktørene Diverse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google