Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte 27.09.11 Møhlenpris SFO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte 27.09.11 Møhlenpris SFO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte Møhlenpris SFO

2 Saksliste Presentasjon av personalet Pals Årsplan 2011-2012
Informasjon fra basene Praktisk informasjon Eventuelt

3 Presentasjon av Personalet 1 og 2 trinn
Kim Bratland Marius Lynghjem Tor Øyvind Breistein Anne Grete Pedersen

4 3 og 4 trinn Karen Hagebø Monica Bru Anne Grete
Camilla Larsen Pedersen – lærling 3 elever fra Lønborg vidergående Lene Tvedt- avdelingsleder SFO

5 PALS I SFO Gode beskjeder - innledes med klapperytme
- enkle og spesifikke - inneholder hva eleven skal gjøre - gitt i en vennlig tone - følges opp av ros og oppmuntring når de blir fulgt Positiv kommunikasjon - gode rollemodeller - strategier for å unngå konflikt og maktkamp - gode relasjoner - ros- konkret Etablerte regler og rutiner - synlige regler - positivt formulerte regler - faste rutiner

6 Pals i SFO Hendelsesrapporter- Når en elev ikke følger reglene vil det bli gitt en påminning, der vi fokuserer på hva vi ønsker eleven skal gjøre. Om eleven etter to påminninger fremdeles ikke ønsker å følge reglene vil det bli gitt en konsekvens og det vil bli skrevet et notat eller rapport til kontaktlærer. Denne rapporten vil bli registrert i et datasystem (SWIS). Konsekvenser: Konsekvensene skal være milde og forutsigbare. I de fleste tilfellene er samtale en konsekvens som blir brukt. I andre tilfeller kan det være og måtte sitte et annet sted i spisetiden eller ha følge med en voksen ute Beskjed til hjemmet: Når eleven er registret med tre rapporter over et kort tidsrom er vi forpliktet til å kontakte hjemmet for en samtale. I noen tilfeller der regelbrudddet er av mere alvorlig karakter, som feks plage andre fysisk eller verbalt, herverk e.l. vil foresatte bli kontaktet samme dag.

7 Svar på Pals spørsmål Hvor mye koster PALS? Svar: Pals koster i utgangspunket ikke noe. Vi betaler 1500 kr året for bruken av SWIS. Hvor sikkert er datalagringen på SWIS, og hvor lenge blir dataene lagret? Svar:All informasjon fra hendelsesrapporter registreres anonymt i SWIS-databasen. Tre ansatte ved skolen har ansvar for registreringen og innholdet gjøres ikke tilgjengelig for andre enn de som er bundet av taushetsplikten på skolen. Dataene slettes når eleven slutter på skolen.

8 Spørsmål og kommentarer om Pals
Hendelsesrapporter. Det kom en del kommentarer på at gule lapper var blitt brukt på en negativ måte. Dette har skolen tatt tak i og blitt enige om følgende: For å unngå feil fokus i forbindelse med hendelsesrapporter vil de heretter ikke fylles ut i elevenes påsyn og heller ikke nevnes eller brukes som "trussel". Rapportene er ikke en konsekvens, men en registrering for vår del.

9 Gruppeinndeling 3 og 4 trinn
Kontaktperson Karen Dagny Gabriela Pelle Max Sara Selma Synne Benjamin Une Andrea Mazin Andjela Vivian Kontaktperson Monica Aìda Maria Fabian Lars Eir Kornelia Emilie Ida Sofie Sumeya Thomas Hamze Sondre Jone

10 Gruppeinndeling 1 og 2 trinn
Kim - rød gruppe Elias Marius Håvard Edith Hulda Ismail Dekontee Ylva August William Olivia Mayelene Radoslav Tor Øyvind- orange gruppe Ali Jonas Hepne Helge Ivar Idun Jenni Fabienne Ida Øystein Markus Jon Ahmad

11 1 og 2 trinn Marius- rosa gruppe Viktor Sara Lea Aoss Arlind Aphinan
Sihaam Thale Kristian Nora Belen Johan Agate Jostein Ramin

12 Årsplan En årsplan skal være et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO). Den skal kunne fortelle foresatte, eiere og andre interesserte noe om innholdet og intensjonen bak dette tilbudet. Vi vil legge vekt på hvor viktig det er med et godt samarbeid mellom personalet og foresatte. Derfor ønsker vi tilbakemeldinger fra dere med ris og ros. Det er på denne måten vi kan få til et best mulig tilbud for barna. Med ønsker om et godt samarbeidsår.

13 Hvem er vi Høsten 2011 er vi en SFO med 66 barn og 6 voksne fordelt på to baser. Vårt mål er å tilrettelegge for at barna får et trygt og godt opphold i SFO. Vi ønsker å gi barna ulike opplevelser både inne og ute. Åpningstider. SFO holder åpent alle hverdager 11 mnd. i året, med unntak av bevegelige helligdager og 5 planleggings dager. Vi holder også stengt julaften og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. Vi har sommerstengt i juli. SFO har åpent fra 7.30 – Redusert plass Planleggingsdager. Vi har våre planleggingsdager 12.september, desember 03 februar og 18 mai og holder da stengt. SFO i skolens ferier. I skolens ferier har vi åpent fra 7.30 – ( ) Det er viktig at dere returnerer påmeldingslappene da vi planlegger innholdet og personaltettheten ut i fra antall påmeldte barn. Dette gjelder høstferien, vinterferien, jul, påske, siste uken i juli og de første ukene i august.

14 Satsningsområder. Tilby ulike aktiviteter på avdelingene, og i grupper på tvers av avdelingene. Gi et fritidstilbud der ungene trives og føler trygghet. Mestring og spenning Få til et godt foreldresamarbeid. Få til et godt samarbeid mellom skole og SFO. Videre føre PALS

15 Foreldresamarbeid. Foreldremøte.
Det avholdes et foreldremøte i løpet av høsten der dere får mer informasjon om hverdagen i SFO Foreldresamtaler. Vi har ikke faste foreldresamtaler på SFO. Ved behov kan det avtales tid for samtale. Ta kontakt med SFO- leder eller kontaktperson for å avtale tid. Foreldrekaffe. 1-2 ganger i året avholder vi foreldrekaffe der foreldre og søsken inviteres til et uformelt treff Grillfest I mai eller juni har vi vår årlige grillfest. Her blir foreldre og søsken invitert til grilling og undeholdning på skoleplassen

16 Hva kan foreldrene vente av oss
Foreldrene skal møte blide, hyggelige, hjelpsomme og imøtekommende ansatte. Vi skal ivareta barnet deres på en positiv måte, og se til at barnet har det best mulig på SFO. Vi skal gi barnet trygghet, og tilrettelegge for at barnet kan skape nettverk. De voksne skal være omsorgsfulle og trygge rollemodeller som skal tilrettelegge og stimulere til positiv aktivitet og samspill på avdelingen. Vi skal tilrettelegge for et godt samarbeidsklima. Vi skal ta på alvor / følge opp saker foreldrene tar opp med oss Vi strekker oss så langt som mulig for å imøtekomme foreldrene. Det er ikke alltid mulig å imøtekomme alle ønsker / krav da vi har en stor barnegruppe og et regelverk å forholde oss til.

17 Hva forventer vi av foreldrene?
At de bidrar til et godt samarbeid. Kommer direkte til leder eller kontaktperson med positive eller negative tilbakemeldinger. Er konstruktive hvis de har kritikk. At de gir oss den informasjon om barnet vi har behov for å vite. Følge opp ting som blir tatt opp / påpekt fra skolen / SFO. Passe på at barnet til en hver tid har det utstyret de trenger i løpet av dagen (nok mat, skiftetøy, uteklær, regntøy). At de leser de informasjonsskriv barna får med seg i sekken sin.

18 Innhold og aktiviteter
Lovgrunnlag Opplæringsloven § 13-7, annet ledd beskriver hva som skal vektlegges av innhold i skolefritidsordningen. Det skal legges til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter tilpasset alder, funksjonsnivå og interesser. SFO skal gi omsorg og tilsyn.

19 Natur, og miljø Fysikk aktiviteter
Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek, skal elevene gis muligheter for undring, refleksjon og utforskning av ulike fenomener innen natur og teknikk samt oppøve en økt miljøbevissthet. Aktivitet Aktivitetens innhold Når Hvem Fysikk aktiviteter Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek skal elevene gis mulighet for undring, refleksjon og utforskning av ulike fenomener innen natur fysikk Vi jobber i mindre grupper, hver gruppe i noen uker av gangen Ukentlig 1 og 2 trinn Konstruksjonslek Ved bruk av ulike konstruksjonsleker skal elevene gjennom lek og øvelser gis muligheter for å utvikle og videreutvikle sine kreative egenskaper i forhold til konstruksjoner, samt videreutvikle samarbeids og kommunikasjons metoder. Hele perioden 3 og 4 trinn Turer Elevene skal bli kjent med de ulike årstidene, gjenkjenne tegnene og endringene i naturen. Ferier og skolens fridager Alle Kildesortering Gjennom sortering av søppel i egne merkede containere (papir, plast, melkekartonger, matavfall m.m.), skal elevene lære om kildesortering og gjenbruk. alle

20 Fysisk aktivitet og lek
Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek, skal elevene videreutvikle sine sosiale og grunnleggende ferdigheter og gis mulighet til å etablere og utvikle vennskap Aktivitet Innhold Når Hvem Ballspill Gjennom ulike ballspill skal elevene få muligheter til å lære regler, øve på samspill, sosiale ferdigheter, samhold og forbedre koordinasjon, motorikk og kondisjon. Hele perioden Alle Lek ute Elevene skal få kjennskap til et bredt utvalg av leker, der de får øve seg på samarbeid og mye fysisk aktivitet med høy intensitet. alle Dans Gjennom ulike moderne musikksjangere og rytmer skal elevene lære å bevege seg etter musikk. ukentlig Breakdance Kurs med instruktør September-november 3 og 4 trinn Lek i gymsal Fri lek og organiserte aktiviteter 1 og 2 trinn

21 Kunst , kultur og kreativitet
Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur, og få mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk. Aktivitet Aktivitetens innhold Når Hvem Sløyd/ Keramikk Vi vil lage små grupper som får tilbud om småsnekring, og bruk av leire på kunst og håndverkssalen langdager alle Tegning og maling Gjennom ulike former for tegning og maling, skal elevene få muligheter til å utvikle sine kreative og estetiske evner, samt kjenne til at det finnes forskjellige strukturer og konsistenser. Hele perioden Hobby Gjennom tilrettelagt aktiviteter, skal elevene lære ulike teknikker og ulike materialer å kjenne. Gjennom arbeid med ulike uttrykk skal elvene gis muligheter til å utvikle sine kreative og estetiske evner. Aktiviteter som er tilpasset årstidene, elevene jobber med ulike materialer som papp, garn, perler, ull m.m. Musikk Utprøving av ulike instrumenter. Lek med lyd ukentlig

22 Lek - fri lek, og rett til å velge selv og organiserte aktiviteter. Gjennom leken vil barna tilegne seg kunnskaper, verdier og holdninger. Leken skiller seg ut fra annen læring ved at den er en skapende prosess styrt av barnet selv og med utgangspunkt i barnets behov. Møhlenpris SFO gir rom for frilek, vi legger tilrette med dukkekrok, bilteppe og hyttebygging for de eldste. Vi har ulike spill,lego, plastelina og i uteleken har vi sykler,bøtter og spader osv. , ballspill, hoppetau. Barna får selv bestemme hva de skal leke med.

23 Aktivitetsplan 3 og 4 trinn
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag leksehjelp Frilek for 3 trinn Opprop Spisetid Data med Monica Break dance Dans m/ Kim Frilek ute eller inne

24 Aktivitetsplan 1 og 2 trinn
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Opprop Spisetid Leksehjelp Frilek Naturfag Utelek Lek i gymsal Musikk m/Marius Dans m/ Kim Frilek ute eller inne

25 Praktisk informasjon Klær - Husk å merke alt av klær og fottøy,
- Barna trenger byttetøy på SFO og skole. - Regntøy er godt å ha på våte dager - Innesko vil vi gjerne at barna skal ha på føttene inne. Langdager - Ikke bindene påmelding. Vær snill og gi beskjed ved endring - Redusert plass fra kl 10 - Vær snill og gi beskjed om barnet ditt kommer etter 10.15 Frukt - Vi serverer fruktmåltid 3 dager i uken ca kl 15

26 PRAKTISK INFORMASJON Lus
Det har i høst vært flere tilfeller av lus. Vi anbefaler jevnlig sjekk av håret med lusekam. Leksetid Leksetid er et tilbud til 1-4 trinn der de kan sitte å gjøre lekser med tilsyn av en voksen. Foreldrene har fremdeles ansvar for at leksene er gjort. Henting - Gi beskjed til en av de ansatte når dere henter barna. Fint om dere i tilegg kan hjelpe barna og huske at de skal krysse seg ut. Oppsigelse/ endring Endring og oppsigelse må skje med en måneds varsel gjeldende fra den 1 i påfølgende måned. Ved oppsigelse etter 1 april, må det betales til og med juni måned


Laste ned ppt "Foreldremøte 27.09.11 Møhlenpris SFO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google