Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjonstiltak i EUs 6. rammeprogram Sverre Sogge Norges forskningsråd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjonstiltak i EUs 6. rammeprogram Sverre Sogge Norges forskningsråd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjonstiltak i EUs 6. rammeprogram Sverre Sogge Norges forskningsråd

2 Struktur 6. rammeprogram

3 Research and Innovation: Skape nettverk mellom aktørene og brukerne, og fremme samspillet mellom disse Fremme strategier for regional innovasjon og trans-regionalt samarbeid Forsøk med nye verktøy og metoder Oppretting og konsolidering av tjenester Analyse og evaluering av innovasjon i EU- forskningsprosjekter ETI- styrking av økonomisk og teknologisk informasjon

4 Regions of Knowledge Fremme økte og bedre regionale investeringer i forskning gjennom læring, koordinering og samarbeid mellom regionale politikker og initiativer ved bruk av: Foresight, benchmarking, networking, koordinerte aktiviteter, utveksling av personell. Regionale myndigheter, Fou-miljøer. Konsortier – regioner fra minst 3 land, hvorav minst en fra nytt medlemsland eller mål 1. Budsjett: 8.95 m€. Frist:19.05.05. http://fp6.cordis.lu/fp6/c411d3m0.cfm?CALL_ID=18 0http://fp6.cordis.lu/fp6/c411d3m0.cfm?CALL_ID=18 0

5 Framtida – 7RP Nytt rammeprogram vil avløse 6RP fra 2007. Mye fortsatt uklart – men det går i retning sterkere satsing Ser ut til å bli av lenger varighet – til 2013 Må regne med stor grad av kontinuitet på de tematiske satsingene og instrumentene Noen nye elementer – Security og Space, et europeisk forskningsråd, teknologiplattformer Kommisjonen presenterer sitt forslag i begynnelsen av april

6 2007-2013: Eget rammeprogram for konkurransedyktighet og innovasjon - CIP? Det er foreslått et eget rammeprogram for konkurransedyktighet og innovasjon som en del av arbeidet med EUs langtidsbudsjett. Forslaget har vært ute på åpen høring – men er enda ikke endelig fra Kommisjonen. DG Enterprise and Industry står bak forslaget, og vil drifte et slikt rammeprogram http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/ enterprise_policy/cip/consultation.htm

7 Hva inngår og hva er målene MAP; Intelligent Energy-Europe; Deler av Life; Modinis, e-Content, e-TEN; Innovasjonsaktiviteter fra 6RP. Mål:  1: Oppmuntre til innovasjon og bærekraftig ressursbruk.  2: Best bruk av IKT  3: Bedre SMBers tilgang til finansiering  4: Økonomisk og administrativ reform for mer entreprenørskap

8 Nye metoder for Transnational Technology Transfer – utlysning våren 2005. Utlysningen ikke kommet enda – har bare teksten i arbeidsprogrammet Innbyr til pilotprosjekter for å teste ut nye metoder for TTT Prosjekter kan være i samarbeid med IRC, men kan også være uavhengig av IRC Kan teste ut helt nye metoder for TTT, eller bygge på erfaring fra IRC eller andre TTT initiativer

9 Mulig prosjektinnhold Utvidelse i retning organisatorisk innovasjon, design, service, … Utvidelse mot universiteter, forskningssentre, større selskaper, organisasjoner, kompetansemeglere, utviklingsselskaper og individer som målgruppe og kilde for TTT. Kobling av SMB mot Multinasjonale/store selskaper for utnyttelse av ubrukte lisenser osv. Utvidelse utover Europa Teste regionale grep innen TTT. Utvikle TTT som kommersielt tilbud Nye måter å markedsføre TTT

10 Utlysning Utlysning planlagt 5. april 2005, frist 5. juli. Budsjett: 10.5 mill € Prosjekter med minst 4 deltakere fra 4 land Utlysning, og all nødvendig informasjon, blir lagt ut på http://www.cordis.lu/fp6/innovation.htm (under Calls for this activity) http://www.cordis.lu/fp6/innovation.htm Man pleier å lage en Guide for Proposers som anbefales. Guide for Evaluators er også nyttig. Kan også bli arrangert informasjonsmøte i Brussel, der man kan treffe potensielle partnere


Laste ned ppt "Innovasjonstiltak i EUs 6. rammeprogram Sverre Sogge Norges forskningsråd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google