Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Exploring the Limits and Utility of Operant Conditioning in the Treatment of Drug Addiction Silverman, K. (2004). The Behavior Analyst, 27, 209-230.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Exploring the Limits and Utility of Operant Conditioning in the Treatment of Drug Addiction Silverman, K. (2004). The Behavior Analyst, 27, 209-230."— Utskrift av presentasjonen:

1 Exploring the Limits and Utility of Operant Conditioning in the Treatment of Drug Addiction Silverman, K. (2004). The Behavior Analyst, 27, 209-230

2 Dyreforsøk 1. Stoff som forsterker - Pickens & Thompson, 1968 - Thompson & Schuster, 1964 2. Dødelige konsekvenser - Johanson, Balster, & Bonese, 1976 - Aigner & Balster, 1978 - Siegel, 199? 3. Selv-administrasjon av stoff – påvirkbart av forsterkningsbetingelser - Johanson & Schuster, 1981 - Spealman & Goldberg, 1978

3 Rusmiddel-avhengighet som operant atferd Kontrollerte studier av dyr og mennesker Tidlige studier av dyr – rusmidler som robuste forsterkere for atferd Apestudier som viste ekstreme negative konsekvenser ved selv-administrasjon av rusmidler Hundrevis av studier fra 60-årene og utover har likevel demonstrert at rusmiddelbruk – som annen operant atferd – kan påvirkes (reduseres)

4 Påvirkning av rusmiddelbruk Rusmiddelbruk påvirkes ved endring av betingelser på samme måte som annen operant atferd: Forsterkningsskjema Forsterkermengde Straff Forsterkning av alternativ, uforenlig atferd

5 Operante prinsipper i behandingen Contingency management Direkte forsterkning av avholdenhet Urinprøver Forsterkningsarrangement: Vouchers

6 Silverman, Higgins et al., 1996 Primær kokain-avhengighet Verdikuponger (’vouchers’) kontingent på stoff- frie tester Tester 3 g pr. uke Eskalerende forsterkningsskjema Kontrollgruppe Yoked nonkontingente verdikuponger Resultater: 9/19 avhhold 7-12 uker (mot kontr: ingen >6)

7 Silverman, Higgins et al., 1996 Resultater

8 Forbedring av effektivitet – utprøving av varianter: Manipulering av forsterkningsskjema Eskalerende skjema + høy oppstart-bonus ingen tilleggseffekt av oppstart-bonus Effekt av økt forsterkermengde hos behandlingsresistente Sml. $0 -- $382 -- $3480 i løpet av 12 uker 45% med avholdenhet 4 uker eller mer Shaping av avholdenhet Kvantitativ testing – S R kontingent på redusert konsentrasjon Kan øke antallet som kommer i kontakt med forsterkningsbetingelsene

9 Forebygging av tilbakefall (relapse prevention) Økt varighet på intervensjon 78 behandlingsresistente kokain-misbrukere 3 grupper: Ctrl (metadon, konsultasjon, urinprøver) Take-home metadon Take-home + vouchers ($5800 på 1 år) Resultater: Økt avhold (20% i ctrl vs. 40% og 60% i interv.gr.) Økende avhold i løpet av intervensjonsperioden Økt avhold også fra opiater Økt avhold i postintervensjonperioden (9 uker)

10 Terapeutisk arbeidsplass Problem med anvendelsen av voucher- basert behandling i stor målestokk: store ressurser Arbeidsplass som redskap for å drifte CM: 1. Arbeidsplasser disponerer potensielt effektive forsterkere (penger) 2. Daglig kontakt med ansatte 3. Ansettelse varer over tid 4. Arbeidsplasser fins over alt 5. Spesielle programmer (EAPs i USA) øker aksepten for arbeidsgiver som formidler

11 Utprøving av en modell for terapeutiske arbeidsplasser Lønn kontingent på arbeid og klinisk relevant atferd Urinprøver uten kokain og opiater for å få tilgang til arbeidsplassen Positive prøver leder til at arbeidstakeren blir sendt hjem – med beskjed om å prøve igjen neste dag Så lenge arbeidstakeren utfører verdifullt arbeid kan arrangementet fortsette i det uendelige uten ekstra kostnad for samfunnet

12 Arbeidstrening - Kontingenser To faser: 1. Trening 2. Ansettelse Første trinn: Forsterkning kontingent på frammøte og rusfrihet Eskalerende skjema $7, økende med $0,5 til maks $27 pr. arbeidsdag + $7 for akseptabel oppførsel + $3 for å nå læringskriterier

13 Arbeidstrening – Resultater Arbeids-gruppen i løpet av 3-årsperioden:  9/20 (45%) deltok rimelig systematisk på arbeidsplassen  Signifikant flere kokain-negative prøver enn kontrollgruppen 59% vs. 33%  Signifikant flere opiat-negative prøver 60% vs. 28%  Signifikant flere uten positive prøver i siste halvdel (18-36 mnd), 30% vs. 5%  8/20 kvalifiserte for ansettelse

14 Problemer etter ansettelse Frammøte til riktig tidspunkt Fullføre arbeidstiden (6t) To studier gjennomført med CM direkte rettet mot punktlighet og fullføring av arbeidstid – med vellykket resultat hos de fleste av deltakerne

15 Resultatene og videre forskning Resultater med i underkant av 50% av pasientene (som riktignok var identifisert på forhånd som behandlingsresistente) Kombinasjon av CM og kognitiv atferdsterapi – ingen signifikant forbedring av resutater Flere parametere bør undersøkes systematisk Metastudie: kokain, opiater, kokain + opiater, multidrug, røyking, alkohol, cannabis – aldri effektivt for alle deltakerne


Laste ned ppt "Exploring the Limits and Utility of Operant Conditioning in the Treatment of Drug Addiction Silverman, K. (2004). The Behavior Analyst, 27, 209-230."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google