Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Plataaksjonen” Forelesning, Krim2912, 14.11. 2005 Hilgunn Olsen SIRUS Statens Institutt for Rusmiddelforskning www.sirus.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Plataaksjonen” Forelesning, Krim2912, 14.11. 2005 Hilgunn Olsen SIRUS Statens Institutt for Rusmiddelforskning www.sirus.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Plataaksjonen” Forelesning, Krim2912, 14.11. 2005 Hilgunn Olsen SIRUS Statens Institutt for Rusmiddelforskning www.sirus.no

2 Oversikt over forelesningen: ”Plataplanen”. -Planens målsetninger og resultater -Hvordan ”plataaksjonen” ble en realitet ”Plataaksjonen” -Målsetninger -Måloppnåelse Utfordringene -Straffeapparatets utilstrekkelighet -Rusmiljøets elendighet

3 Tiltaksplan for alternativer til rusmiljøene i Oslo sentrum 2003-2005, ”Plataplanen” Hovedmålsetninger: Redusere synlige rusmiljøer i Oslo sentrum -Minske nyrekruttering til miljøene. Høyne livskvaliteten for rusbrukerne ved å styrke velferdstilbudene. Bedre koordinering mellom ulike aktørers innsats overfor miljøet.

4 ULIKE AKTØRER - Plataplanen Politiet Oslo Kommune Departementer. Frivillige organisasjoner. Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Fransiscushjelpen ++ Publikum, næringsdrivende i sentrum. Stoffbrukerne.

5 Retningslinjer Tiltakene: Skal være aktive hjelpetilbud til den enkelte misbruker Må ikke virke i legaliserende retning Må ikke oppfattes, fremstå, eller ha til hensikt å renovere gatebildet Må fra politiets side rettes mot det omfattende salget, ikke den enkelte misbruker Skal ha som siktemål at de ikke bidrar til ytterligere stigmatisering av denne gruppen Skal gi god oversikt over miljøene og den enkeltes hjelpebehov

6 Virkemidler: Mobilisering av alle eksisterende omsorgs- og rehabiliteringstiltak i Rusmiddeletaten Økt samarbeid mellom hjelpeapparat og politi – koordinering av innsats Nye tiltak -Styrke primærtjenestetilbudet -Væresteder -Politiets sosiale funksjon -Forenklede rutiner for hjemsendelse -Opprettelse av faste kontakter i nabokommunene -Ren by – aksjonen -Desentralisert sprøyteutdeling OSV…..

7 Måloppnåelse → nytt virkemiddel Måloppnåelse mars 2004 Måloppnåelse mars 2004 (møte i styringsgruppa for planen): -Økning i velferdstilbudet vellykket -Samarbeidsrelasjonene bedret - MEN - Platamiljøet ikke redusert Nytt virkemiddel: økt politiinnsats

8 ”Plata” 2004 - Norges største møteplass for narkomane Elendige forhold; søppel, avføring, mennesker i forfall Politiet: hadde mistet kontrollen Avkledde kropper med sprøyter i Prisliste på stoff hengt opp ved busskuret → Langt på vei et fristed for omsetning og bruk av narkotiske stoffer

9 Målsetninger med Plataaksjonen: Politiet: 1. Å hindre rekruttering av barn og unge til rusmiljøet i sentrum. 2. Å redusere kjøp, salg og bruk av stoff. 3. Å øke trygghetsfølelsen for alle som ferdes i om rådet. Byrådet: 1. Å hinder nyrekruttering av barn og unge. 2. Å øke verdigheten til stoffbrukerne

10 Koordinert innsats mot rusmiljøet på Christian Fredriks Plass - Plataakjsjonen Hva skjedde 7. juni 2004? Hva skjedde 7. juni 2004? -Politiets versjon: økt innsats mot omsetning og bruk av narkotika -Stoffbrukere, sosialarbeidere og frivillige organisasjoner: folk jages

11 Skippergata 2005 Har situasjonen blitt bedre??? Ansamlingen av rusmiddelbrukere redusert. Snitt:78 til snitt:46 Mindre åpenlys sprøytesetting Mer politi Hva med overdoser? Har den enkelte rusmisbruker fått det bedre?

12 Tellinger i Skippergata

13 Overdoseutrykninger Oslo 2004 Overdoseutrykninger Oslo 2004 (Fra ambulansetjenesten – Ullevål Universitetssykehus

14 Ble målsetningene for Plata- aksjonen nådd? 1.Politiet 2.Byrådet

15 ”Nyrekruttering av barn og unge” Det mest sentrale argumentet som frontet plataaksjonen Grunnlagt på en antagelse om omfattende nyrekruttering av barn og unge til platamiljøet Hvordan var situasjonen med barn/unge egentlig?

16 Media om Plata 2003: “430 barn har besøkt plata” (Nordlys 29.10.2003) “økende antall barn i rusmiljøet” ( N ationen 29.10.2003). “har fjernet 500 barn fra Plata” (Nettavisen 30.01.2004).

17 Initiativ fra politiet Aktiv bruk av media Rapportering oppover i systemet ”skremselsvideo”

18 Registreringer ved Fjernsynsovervåkninga, politiposten Oslo S 537 registreringer av barn u/18 år i hele 2003 8 % av registreringene gjaldt kjøp, salg og bruk av narkotiske stoffer Sandberg og Pedersen: Ca. 20 personer

19 Ble retningslinjene for Plataplanen fulgt i Plataaksjonen? Aktivt hjelpetilbud til den enkelte? Legaliserende?Renovasjon? Fokus på selgere, ikke den enkelte? Ikke ytterligere stigmatisering? God oversikt over miljøet?

20 Oslo sentrum for hvem? Oslo sentrum for hvem? Hvilke grupper av befolkningen ønsker man å ta mest hensyn til? rusmiddelbrukere?Næringsdrivende?Publikum?

21 Dilemmaer: Økt fokus på kontroll vil minske mulighetene for sosial innsats. Plataaksjonen: Eldre slitne brukere rammes lett når man ønsker å forebygge rusbruk hos ungdommen. Forebyggende arbeid: Kontrollens konsekvenser letter å få øye på enn bevis på at forebyggingen virker.

22 Både over tid og mellom nasjoner finnes enorme forskjeller i hvordan man møter det uønskede. Dette åpner for et problem vi sjelden drøfter: Hvor mye av det uønskede vil vi forebygge? Hvor mye vil vi kriminalisere? Hva kan eventuelt møtes på helt andre måter? (Nils Christie) → Dette spørsmålet tas sjelden direkte stilling til i narkotikapolitikken.

23 Rusmiljøet: hvor aktivt vil man benytte straffeapparatet? -Siden 70-tallet: satsning på økte straffer -Leder for Grønland Politistasjon 2004: ” vi har jo innsett det at hele tiden å pågripe og straffe en misbruker, det løser ingen problemer. Det er det andre som må løse. Ikke minst er dette et helseproblem, slik som vi ser det”.

24 Hva er konsekvensen av dette utsagnet? Politiet ønsker ikke å slå ned på alle kriminelle handlinger – gjør ikke jobben sin Lovverket ikke forenelig med praksis Er det bedre at politiet ikke gjør jobben enn at lovverket endres?


Laste ned ppt "”Plataaksjonen” Forelesning, Krim2912, 14.11. 2005 Hilgunn Olsen SIRUS Statens Institutt for Rusmiddelforskning www.sirus.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google