Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt råd for lærerutdanning Frafall fra videregående skole Hva gjør Drammen kommune? Tore Isaksen Utdanningsdirektør Drammen 22. sept. 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt råd for lærerutdanning Frafall fra videregående skole Hva gjør Drammen kommune? Tore Isaksen Utdanningsdirektør Drammen 22. sept. 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt råd for lærerutdanning Frafall fra videregående skole Hva gjør Drammen kommune? Tore Isaksen Utdanningsdirektør Drammen 22. sept. 2010

2 Strategi Hva er utgangspunktet – utfordringen i Drammen? Organiseringen av kommunen – ”tenke helhetlig”! Helsestasjonene Barnehage (tidlig handling) Skole – ”Norges beste skole” Overgangene Veien inn i videregående opplæring Prosjekter

3 Levekår og utdanning Kommune Indeks 2007 Indeks 2000 Lav utdanning Snitt kommuner 5,55,45,9 Drammen7,36,96,0 Snitt ASSS6,66,35,8

4 Tett på og arbeid på tvers! *Rådmannens lederteam. Utdanningsdirektør med ansvar for oppvekst. Fokus på kompetanse – mestring Mye og fokusert ledelse! Klar ansvarsdeling og kunnskap om hverandre Senter for oppvekst – samkjøre hjelp! Tett på det enkelte barn og familie! Fattigdomsbekjempelse

5 Helsestasjonene Prioriterer svangerskapsoppfølging og differensierer i forhold til behov. Oppfølging av mor og barn Språk 4 I front mht. dataverktøy som følger familie og enkeltbarnet Skolehelsetjenesten Helsestasjonen for ungdom

6 Barnehage Øke barnehagedekningen – mål å ligge på ASSS- nivå. Vi er best i landet av de store byene på min. spr. i barnehage. Forsøk med gratis kjernetid for 3-åringer Overkapasitet mht. barnehageplasser – spesielt i de bydelene der vi ønsker større dekning. Oppfølging av mor! Kompetanse på å se – handle (rutiner) – følge opp

7 Visjonsprosjektet Visjon: ”Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.”

8 Bedriften - skole DET INDRE LIVET Grunnleggende ferdigheter Hjem-/skole samarbeid Læringsmiljø/klasseledelse Ledelse Lokal styring Budsjett Innhold Elevene Foreldrene Levekår Utdanning Statlige Rammefaktorer Læreplan Lovverk Resultater Oppfølging fra skoleeier

9 Sosial utjevning – fattigdomsbekjempelse Utfordring: -Svak levekårsindeks -Lavt utdanningsnivå -Høy andel minoritetsspråklige Mål: Resultater over landsgjennomsnittet og bedre enn sammenlignbare kommuner! Drammensskolen skal ”gjøre en forskjell” for elevene! Graden vil avgjøre i hvor stor grad vi greier å realisere visjonen!

10 Handlingsplanens oppbygging ”Plattformen” for Norges beste skole: Denne plattformen hviler på tre ”pilarer”: Hjem/skole- samarbeid Grunnleggende ferdigheter Læringsmiljø/ klasseledelse Faglige resultater og elevenes generelle kompetanse Pilarene er fundamentert på en ”grunnmur”: Ledelse

11 Karrieresenteret - karriereveiledning Eget prosjekt i samarbeid med fylkeskommunen, NHO, NAV, høgskolen, BI, SiBu Mål : Bedre veiledning – alle lærere er karriereveiledere. Hva er jeg god på? Hva vil jeg/hva er drømmen min? Hva skal til for å komme der/realisere drømmen? Eksempel: Karriereveileder følger med helt til eleven er på plass i et nytt tilbud. (Eks. papirarbeidet kan være problemet!)

12 Prosjekter – Hva virker? Prosjekt 18 – 24 Prosjekt 18 minus Fylkeskommunen Fylket med minst frafall! Eks. Arbeidsinstituttet, osv. Oppsummering: Kunnskap har fokus fra dag en! Foreldre - barn – ungdom!


Laste ned ppt "Nasjonalt råd for lærerutdanning Frafall fra videregående skole Hva gjør Drammen kommune? Tore Isaksen Utdanningsdirektør Drammen 22. sept. 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google