Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Cecilie Thun og Katrine Fangen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Cecilie Thun og Katrine Fangen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Cecilie Thun og Katrine Fangen
Dialog og bottom-up som tiltak mot omskjæring En evaluering av PMVs prosjekt Cecilie Thun og Katrine Fangen Universitetet i Oslo

2 Ulike målgrupper Nyankomne jenter
De som har gått mange år i norsk skole Eldre og yngre Kvinner og menn Kjønnsblandede grupper Grupper der holdningsendring er målet vs der formidling videre er målet

3 Sunna Må klargjøres: hva sunna er, og hva religionen sier
Ulike hadither og koranen Muslimske land som ikke praktiserer omskjæring av jenter En del jenter bruker omskjæring synonymt med infibulasjon; altså at sunna er noe annet

4 Helsemessige argumenter
Understreke at også sunna er skadelig Få i gang diskusjon om hva som er stygt/pent – er naturen stygg? Kunnskap om hva som er normale plager for kvinner, vs hva som skyldes omskjæring

5 Hva når best fram? Kan se ut til at helsemessige og religiøse argumenter er de som når best frem Kombinasjon av kunnskapsformidling (fakta om helse, religion, loven, menneskerettigheter) og respektfull dialog

6 Respekt Mødre, fedre og andre slektninger latt dette skje i beste mening; formidle faktainformasjon med respekt Somaliske helsearbeidere (eller fra andre berørte nasjoner) fortelle om konsekvensene

7 Endringsagenter Tilby strukturert opplegg
Oppfølging og opplæring både når det gjelder budskap og formidlingsmåte. Informasjon allerede på asylmottak

8 Holdningsendring Forskjell på å endre holdning og det å bli helt imot alle former for omskjæring – en utfordring Behov for å jobbe med holdninger - gutters syn på å gifte seg med ikke-omskårne jenter - nyankomne kvinners syn på sunna

9 Foregår omskjæring her?
Mørketall. Krever andre metoder: anonyme spørreskjema til fastleger, helsestasjoner

10 Ulike metoder OK-prosjekt: mer bruk av bilder, mer direkte metode
PMV: mindre bruk av bilder, mer indirekte metode: Dialog, respekt OK: Helsefokus PMV: Ikke helsefokus fordi det innebærer medikalisering

11 PMVs arbeid: positive aspekter
Deltagerne liker å være med i gruppene Bottom-up tilnærming: unngår at det blir skambelagt å snakke om det Gruppeleder respektfull overfor jentenes meninger, men forsterker/forstørrer argumenter mot omskjæring

12 Positive aspekter forts.
Film mot omskjæring gjorde sterkt inntrykk. Effektfullt virkemiddel Gruppene virker positivt i forhold til å gjøre det lettere å prate om omskjæring Størst effekt med fokus på helseskadelige konsekvenser og religiøse argumenter mot

13 Ankepunkter Gruppelederne er selv imot sunna, men ikke alle jentene på gruppa ble overbevist om at sunna er feil. Trengs religiøse motargumenter mot sunna også. Hefte med hadith-sitater, eller religiøs fagperson med klare holdninger mot

14 Endringsarbeid utenfor gruppene
Uklart hva slags formidling som gjøres; for liten kontroll på dette arbeidet Bør lage mer strukturert opplegg: informasjonspakke + klare fremgangsmåter Bør følge opp endringsagenter mer

15 Ankepunkter forts. Respektfull dialog viktig, men feilaktige påstander må ikke stå uimotsagt Når diskusjon om kropp og helse kommer opp: i større grad gjøre bruk av bilder og invitere somalisk sykepleiere el.l.: Ungdommene vil ha mer fakta

16 Konklusjon Fleksibel tilnærming (se an gruppen)
Ulik tilnærming til ulike grupper Kombinere respektfull dialog med å vise bilder, invitere helsearbeidere når disse temaene kommer opp Fortsatt behov for tiltak! Holdningsarbeid. Særlig ift. religion og syn på jenters ærbarhet


Laste ned ppt "Cecilie Thun og Katrine Fangen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google