Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BCG-vaksinasjon av ungdom – skal vi fortsette? Arne Broch Brantsæter Sykehuset Asker og Bærum HF Smitteverndagene, 7. juni 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BCG-vaksinasjon av ungdom – skal vi fortsette? Arne Broch Brantsæter Sykehuset Asker og Bærum HF Smitteverndagene, 7. juni 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 BCG-vaksinasjon av ungdom – skal vi fortsette? Arne Broch Brantsæter Sykehuset Asker og Bærum HF Smitteverndagene, 7. juni 2007

2 Innhold Generelt om BCG Beskyttende effekt av BCG-vaksinen BCG vaksinens plass i Norden forøvrig Nytte av BCG-vaksinering av norske ungdommer Andre lands erfaring med opphør av BCG- vaksinering

3 BCG Bacillus Calmette-Guérin (BCG) Levende svekket vaksine –Mycobacterium bovis, isolert av Edmond Nocard in 1902 –230 overføringer over 13 år (Calmette-Guérin) Først gitt som oral vaksine av Calmette i 1921 Senere intracutan injeksjon

4 Hvor godt beskytter BCG mot tuberkulose?

5 Heimbech og Scheel Olaf Scheel Johannes Heimbeck Kjell Bjartveit Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: % beskyttelse 72/87 % beskyttelse

6 BCG - beskyttende effekt Beskytter sannsynligvis kun mot sykdom, ikke mot infeksjon Varighet av effekt usikker, sannsynligvis liten effekt etter år Store variasjoner –Alder for vaksinering –Tidligere eksponering for atypiske mykobakterier (NTM) –BCG-stamme –Studiedesign –Vaksineringsmetode

7 Spruyt LL, Siegfried N, Matchaba PT, Volmink J. Bacillus Calmette- Guerin (BCG) vaccine for preventing tuberculosis. (Protocol) Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 2. Art. No.: CD DOI: / CD

8 Tverdal A, Funnemark E. Protective Effect of Bcg-Vaccination in Norway Tubercle 1988; 69:

9 Indikasjon for BCG-vaksine WHO Alle barn som bor i høyendemiske områder for tuberkulose Alle nyfødte og barn med særlig risiko for tuberkulose i lavendemiske områder forøvrig for personer eksponert for multidrug- resistant Mycobacterium tuberculosis

10 Bruk av BCG i Norge i et globalt og nordisk perspektiv

11

12 Infuso A, Falzon D. Euro Surveill 2006; 11: 6-11 Finland newborn England and Wales year olds Sweden 1940s newborn Denmark year olds ?

13

14 Tilfeller av tuberkulose for personer med norsk-klingende navn

15 Tilfeller av tuberkulose blant norskfødte med foreldre fra Norge eller annet lav-insidensland cases 20 cases

16 Hvor mange tilfeller av tuberkulose forebygges av BCG-vaksinering av ungdommer i Norge? Forutsetninger for regnestykke Effekt av vaksine 80% Varighet av vaksineeffekt 15 år Årlig gj.snitt ett tilfelle av tuberkulose per år i aldergruppen år Vaksinedekningsgrad 95%

17 Hvor mange tilfeller av tuberkulose forebygges av BCG vaksine i Norge- et overslag Ca tre tilfeller/år

18 Hvor mange må vaksineres for å forebygge ett tilfelle – et overslag Forutsetninger Ca ungdomskoleelever med foreldre fra lavinsidensland Ca vaksineres Antall vaksiner per forebygget tilfelle (NNP) –49 900/3 = ca

19 Når kan man slutte å BCG vaksinere lavrisikogruppene? The average annual notification rate of sputum smear-positive pulmonary tuberculosis should be 5 cases per population or less during the previous 3 years (Norge 3) or The average annual notification rate of tuberculous meningitis in children under 5 years of age should be less than one case per 10 million general population over the previous 5 years (Norge 0) or The average annual risk of tuberculosis infection should be 0.15 % or less (Norge ?) A statement of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease. Tuber Lung Dis 1994; 75:

20 Hva skjer hvis når et land slutter å BCG vaksinere? Flere land har sett forbigående økning i tilfeller –Sverige –Tyskland –Tsjekkia

21 Forbigående økning i insidens av tuberkulose hos barn etter opphør av BCG-vaksinering i Sverige i 1975 Kilde:EVALUATION OF THE FINNISH NEWBORN BCG VACCINATION PROGRAMME, 2001

22 Hvis vaksinen virker - hvorfor du vurdere å stanse? Kostnad Bivirkninger Tolkning av tuberkulintest

23 Oppsummering BCG en relativt dårlig vaksine Norge er det eneste nordiske land som fortsatt vaksinerer lavrisikogruppene Flere europeiske land revurderer bruken av BCG-vaksinen Forekomsten av tuberkulose så lav at nytten er usikker BCG vaksinering av ungdommer forebygger sannsynligvis noen få tilfeller hvert år i alderen år (< 4 per år?) Skal vi fortsette med BCG vaksinering av norske ungdommer?

24 Veien videre Arbeidsgruppe nedsatt av Tuberkulosekomiteen –vil utrede fremtidig bruk av BCG-vaksinen i Norge


Laste ned ppt "BCG-vaksinasjon av ungdom – skal vi fortsette? Arne Broch Brantsæter Sykehuset Asker og Bærum HF Smitteverndagene, 7. juni 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google