Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BCG-vaksinasjon av ungdom – skal vi fortsette? Arne Broch Brantsæter Sykehuset Asker og Bærum HF Smitteverndagene, 7. juni 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BCG-vaksinasjon av ungdom – skal vi fortsette? Arne Broch Brantsæter Sykehuset Asker og Bærum HF Smitteverndagene, 7. juni 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 BCG-vaksinasjon av ungdom – skal vi fortsette? Arne Broch Brantsæter Sykehuset Asker og Bærum HF Smitteverndagene, 7. juni 2007

2 Innhold Generelt om BCG Beskyttende effekt av BCG-vaksinen BCG vaksinens plass i Norden forøvrig Nytte av BCG-vaksinering av norske ungdommer Andre lands erfaring med opphør av BCG- vaksinering

3 BCG Bacillus Calmette-Guérin (BCG) Levende svekket vaksine –Mycobacterium bovis, isolert av Edmond Nocard in 1902 –230 overføringer over 13 år (Calmette-Guérin) Først gitt som oral vaksine av Calmette i 1921 Senere intracutan injeksjon

4 Hvor godt beskytter BCG mot tuberkulose?

5 Heimbech og Scheel Olaf Scheel Johannes Heimbeck Kjell Bjartveit Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 1076-81 83 % beskyttelse 72/87 % beskyttelse

6 BCG - beskyttende effekt Beskytter sannsynligvis kun mot sykdom, ikke mot infeksjon Varighet av effekt usikker, sannsynligvis liten effekt etter 10-15 år Store variasjoner –Alder for vaksinering –Tidligere eksponering for atypiske mykobakterier (NTM) –BCG-stamme –Studiedesign –Vaksineringsmetode

7 Spruyt LL, Siegfried N, Matchaba PT, Volmink J. Bacillus Calmette- Guerin (BCG) vaccine for preventing tuberculosis. (Protocol) Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 2. Art. No.: CD003675. DOI: 10.1002/14651858.CD003675.

8 Tverdal A, Funnemark E. Protective Effect of Bcg-Vaccination in Norway 1956-73. Tubercle 1988; 69: 119-23.

9 Indikasjon for BCG-vaksine WHO Alle barn som bor i høyendemiske områder for tuberkulose Alle nyfødte og barn med særlig risiko for tuberkulose i lavendemiske områder forøvrig for personer eksponert for multidrug- resistant Mycobacterium tuberculosis

10 Bruk av BCG i Norge i et globalt og nordisk perspektiv

11

12 Infuso A, Falzon D. Euro Surveill 2006; 11: 6-11 Finland 1941-2007 newborn England and Wales -2005 10-14 year olds Sweden 1940s -1975 newborn Denmark 1949-1985 7 year olds ?

13

14 Tilfeller av tuberkulose for personer med norsk-klingende navn 1975 - 1995

15 Tilfeller av tuberkulose blant norskfødte med foreldre fra Norge eller annet lav-insidensland 1996-2005 12 cases 20 cases

16 Hvor mange tilfeller av tuberkulose forebygges av BCG-vaksinering av ungdommer i Norge? Forutsetninger for regnestykke Effekt av vaksine 80% Varighet av vaksineeffekt 15 år Årlig gj.snitt ett tilfelle av tuberkulose per år i aldergruppen 15-29 år Vaksinedekningsgrad 95%

17 Hvor mange tilfeller av tuberkulose forebygges av BCG vaksine i Norge- et overslag Ca tre tilfeller/år

18 Hvor mange må vaksineres for å forebygge ett tilfelle – et overslag Forutsetninger Ca. 52 500 ungdomskoleelever med foreldre fra lavinsidensland Ca. 49 990 vaksineres Antall vaksiner per forebygget tilfelle (NNP) –49 900/3 = ca 16 600

19 Når kan man slutte å BCG vaksinere lavrisikogruppene? The average annual notification rate of sputum smear-positive pulmonary tuberculosis should be 5 cases per 100 000 population or less during the previous 3 years (Norge 3) or The average annual notification rate of tuberculous meningitis in children under 5 years of age should be less than one case per 10 million general population over the previous 5 years (Norge 0) or The average annual risk of tuberculosis infection should be 0.15 % or less (Norge ?) A statement of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease. Tuber Lung Dis 1994; 75: 179- 80.

20 Hva skjer hvis når et land slutter å BCG vaksinere? Flere land har sett forbigående økning i tilfeller –Sverige –Tyskland –Tsjekkia

21 Forbigående økning i insidens av tuberkulose hos barn etter opphør av BCG-vaksinering i Sverige i 1975 Kilde:EVALUATION OF THE FINNISH NEWBORN BCG VACCINATION PROGRAMME, 2001

22 Hvis vaksinen virker - hvorfor du vurdere å stanse? Kostnad Bivirkninger Tolkning av tuberkulintest

23 Oppsummering BCG en relativt dårlig vaksine Norge er det eneste nordiske land som fortsatt vaksinerer lavrisikogruppene Flere europeiske land revurderer bruken av BCG-vaksinen Forekomsten av tuberkulose så lav at nytten er usikker BCG vaksinering av ungdommer forebygger sannsynligvis noen få tilfeller hvert år i alderen 15-29 år (< 4 per år?) Skal vi fortsette med BCG vaksinering av norske ungdommer?

24 Veien videre Arbeidsgruppe nedsatt av Tuberkulosekomiteen –vil utrede fremtidig bruk av BCG-vaksinen i Norge


Laste ned ppt "BCG-vaksinasjon av ungdom – skal vi fortsette? Arne Broch Brantsæter Sykehuset Asker og Bærum HF Smitteverndagene, 7. juni 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google