Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosess Hvilken hoved- prosess? Navn på prosjektBeskrivelse Hva er utfordringen? Hva er målet med prosjektet? In scope Out of scope Gevinstområder Hvilke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosess Hvilken hoved- prosess? Navn på prosjektBeskrivelse Hva er utfordringen? Hva er målet med prosjektet? In scope Out of scope Gevinstområder Hvilke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosess Hvilken hoved- prosess? Navn på prosjektBeskrivelse Hva er utfordringen? Hva er målet med prosjektet? In scope Out of scope Gevinstområder Hvilke gevinstområder vil være gjeldende for et slikt prosjekt Hva kan prosjektet måles på (konkrete KPI’er) RapporteringEtablere et riktig format for månedsrapporter Standardisere månedsrapport på tvers av divisjonene (avstemme mot kundebehov) Sikre hensiktsmessig detaljeringsgrad av nivå på rapportering (hvor langt ut skal vi rapportere - div/enh/avd) Etablere en effektiv prosess for rapportering E2E Avklare hva som skal gjøres i hhv Finance i divisjonene, Financial control, ….. Etablere felles policy og regime for ad-hoc henvendelser fra linjen Sikre at Finance i divisjonene supporterer på samme nivå Dette handler vel om mandat/rollen til Finance??? Jeg har vanskelig for å se dette som et prosjekt. Avvikle salgsrapportering Gjøre linjen selvhjulpen vha TelenorkundenBusiness spesifikk? Effektiv ATK- rapportering Aligne Input til samme nivå som output (for stort detlalj Sentralisere innhenting av input Effektivisere prosessen knyttet til produktregnskapet Sentralisere hele prosessen for produktregnskapet Liten? Sentralisere KPI innhenting og rapportering Kan vel kun gjøres på standard KPI’er, vanskelig på mer divisjonsspesifikke? Opprinnelig X X X X X X

2 Prosess Hvilken hoved- prosess? Navn på prosjektBeskrivelse Hva er utfordringen? Hva er målet med prosjektet? In scope Out of scope Gevinstområder Hvilke gevinstområder vil være gjeldende for et slikt prosjekt Hva kan prosjektet måles på (konkrete KPI’er) MålstyringForbedringsagendaStandardisere prosess og metode på tvers av divisjonene Etablere et effektivt prosessdesign med tydelige roller og ansvar Etablere en strømlinjeformet E2E prosess for målkort Norge Etablere et effektivt prosessdesign med tydelige roller og ansvar Klargjøre grensesnitt mot strategi Gjøres som next step, ikke stor hast på dette. Frist 30. oktober Etablere en strømlinjeformet E2E målprosess i divisjonene Målkort fra topp til bunn Standardisere på tvers av divisjonene E2E ansvar og eierskap Avstemme grensesnitt mellom HR og Finance Se over Standardisere prosess for Performance Meeting og Business Review Forberedelse, gjennomføring (sette hensiktsmessig agenda og scope) og oppfølging Standardisere på tvers av divisjonene Avstemme mot kundebehov Rydde opp i mål og hensikt knyttet til dynamisk styring Avstemme mot kundebehovMå dekkes i fagnettverket, ikke prosjekt for oss mener jeg. Prognose- prosessen Sikre effektiv prognoseprosess Etablere et effektivt prosessdesign med tydelige roller og ansvar Etablere enklere top-down prosess (mest aktuelt for kostområdet?) Etablere standard prosess og standard nivå Etablere driverbasert prognoseprosess Redusere antall involverte Mer top-down tilnærming Mindre grad av detaljering Sikre hensiktsmessig presisjonsgrad Forenkle prognoseprosess knyttet til investeringer Har ingen innsikt på dette Opprinnelig X X X X X X

3 Prosess Hvilken hoved- prosess? Navn på prosjektBeskrivelse Hva er utfordringen? Hva er målet med prosjektet? In scope Out of scope Gevinstområder Hvilke gevinstområder vil være gjeldende for et slikt prosjekt Hva kan prosjektet måles på (konkrete KPI’er) Investerings- styring Forenkle allokering og prioritering av investeringer Må alignes mot prognoseprosessenSe forrige RegnskapRydde opp og etablere effektive prosesser knyttet til regnskapsavslutning Folkeliggjøring av regnskapsinformasjon Forenkling av januslister Prekontering fakturaer Avsetning på mer aggregert nivå Lik detaljering Avsetning av capex øker detaljeringsnivået Automatisere avsetninger Sikre at ”Financial Control” enhet ivaretar alle regnskapsrelaterte oppgaver i ny struktur Synkronisere mot TKP McLean-prosjektet SOXForenkling av SOX- regimet Avklare hva vi egentlig trenger Sentralisere ansvar og utførelse SelskapsstyringForenkling av fullmaktsområdet Sentralisere operativ oppfølging av fullmaktsregimet Større grad standardisere på tvers av divisjonene SystemstøtteEtablere tydelig mandat knyttet til systemstøtte Klargjøre finance’s eierskap Datakvalitet Funksjonalitet SLA for ERP-porteføljen Ingen innsikt Opprinnelig X X X X X X

4 Prosess Hvilken hoved- prosess? Navn på prosjektBeskrivelse Hva er utfordringen? Hva er målet med prosjektet? In scope Out of scope Gevinstområder Hvilke gevinstområder vil være gjeldende for et slikt prosjekt Hva kan prosjektet måles på (konkrete KPI’er) Treffer flere prosesser Etablere standard Business-case metodikk Sikre en felles metode for forretningsmessige vurderinger Mål: sterkere forretningsforståelse i Finance Ikke prosjekt, men legges inn som et BP- ansvar. Øvrige områder som må håndteres Element som treffer flere prosjekter Sikre at samarbeidsarenaer og -fora fungerer sammen i ny finance organisasjon Sikre enhetlig etablering av business- partnerrollen Fasilitere ”business-partnerkonferanse”Ikke prosjekt men bra ide Sikre enhetlig etablering av Financial Control enheten Fasilitere ”Financial control konferanse”Ikke prosjekt men bra ide Opprinnelig X X

5 5 00 Month 0000

6 Prosess Hvilken hoved- prosess? Navn på prosjektBeskrivelse Hva er utfordringen? Hva er målet med prosjektet? In scope Out of scope Gevinstområder Hvilke gevinstområder vil være gjeldende for et slikt prosjekt Hva kan prosjektet måles på (konkrete KPI’er) RapporteringEtablere et riktig format for den finansielle månedsrapporten Utfordringen er at det er variabel bruk av standard malverk i Telenor Norge, som vanskeliggjør sammenstilling på en enkel og effektiv måte. I tillegg er det svært mange innvolvert – som henger sammen med dette. Målet er å standardisere den finansielle månedsrapporten på tvers av divisjonene (avstemme mot kundebehov) InScope er den ”rene” finansielle malen som brukes i Telenor Norges Månedsrapport Out of scope er divisjonsintern rapportering, som må være behovsbasert og styrt av Business Partners Bør kunne redusere antall ressurser som jobber med månedsrapporten, hovedsakelig i produksjonsleddet FTE i Financial Controlling GenerellSamspill mellom enheter i Nye Finance Ny organisasjon krever et annet samspill mellom enheter enn tidligere Målet er at prosessene skal løpe effektivt og at interessentene har en klar oppfatning av roller og ansvar Forutsetning for å opprettholde høy kvalitet med færre FTE’s FTE’s totalt og KTI på Finance? RapporteringEffektiv ATK- rapportering Utfordringen er at vi har høy ressursbruk og mange innvolverte på ATK rapporteringen Målet med prosjektet er å fastsette hvilket detaljeringsnivå som skal leveres (Aligne Input til samme nivå som output ). Det oppleves i dag at man rapporterer veldig mye mer input enn hva vi kan se blir brukt i output. Kan man f.eks kjøre enklere input, gjerne sentralisert, og evnt utvide detaljeringen dersom man beslutter å kjøre utvidet fokus (som for eksempel GSD i 2010) Redusere ressursbruk i rapporteringen Mer tid til å forstå resultatene Jarle

7 Prosess Hvilken hoved- prosess? Navn på prosjektBeskrivelse Hva er utfordringen? Hva er målet med prosjektet? In scope Out of scope Gevinstområder Hvilke gevinstområder vil være gjeldende for et slikt prosjekt Hva kan prosjektet måles på (konkrete KPI’er) MålstyringForbedringsagendaIkke standardisert metodikk mellom enheter og varierende fokus ut i linjen Sterk avhengighet av enkeltpersoner for å kunne rapportere dette i Norge Standardisert prosess på tvers og gjøre oss mindre avhenggi av enkelt personer Etablere et effektivt prosessdesign med tydelige roller og ansvar Metodikk og systematikk som er til hjelp for Finance men også linjen Prognose- prosessen Effektiv og driverbasert prognose, med høy grad av treffsikkerhet Etablere et effektivt prosessdesign med tydelige roller og ansvar Etablere enklere top-down prosess (mest aktuelt for kostområdet?) Etablere standard prosess og standard nivå Etablere driverbasert prognoseprosess Uklart hva Ragnar og Line egentlig mener er tilstrekkelig detaljeringsnivå Er det mulig å standardisere denne type jobb, eller bør det gjøres behovsbasert, spesielt ift markedssiden Redusere antall involverte Mer top-down tilnærming (NB! MÅ avklares) Mindre grad av detaljering Sikre hensiktsmessig presisjonsgrad Jarle

8 Prosess Hvilken hoved- prosess? Navn på prosjektBeskrivelse Hva er utfordringen? Hva er målet med prosjektet? In scope Out of scope Gevinstområder Hvilke gevinstområder vil være gjeldende for et slikt prosjekt Hva kan prosjektet måles på (konkrete KPI’er) RegnskapRydde opp og etablere effektive prosesser knyttet til regnskapsavslutning Folkeliggjøring av regnskapsinformasjon Forenkling av januslister Prekontering fakturaer Avsetning på mer aggregert nivå Lik detaljering Avsetning av capex øker detaljeringsnivået Automatisere avsetninger Sikre at ”Financial Control” enhet ivaretar alle regnskapsrelaterte oppgaver i ny struktur Synkronisere mot TKP McLean-prosjektet SOXForenkling av SOX- regimet Avklare hva vi egentlig trenger Sentralisere ansvar og utførelse SelskapsstyringForenkling av fullmaktsområdet Sentralisere operativ oppfølging av fullmaktsregimet Større grad standardisere på tvers av divisjonene Jarle


Laste ned ppt "Prosess Hvilken hoved- prosess? Navn på prosjektBeskrivelse Hva er utfordringen? Hva er målet med prosjektet? In scope Out of scope Gevinstområder Hvilke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google