Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Taushetsplikt og samarbeid i mellom kommunale etater Advokat Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Taushetsplikt og samarbeid i mellom kommunale etater Advokat Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Taushetsplikt og samarbeid i mellom kommunale etater Advokat Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene

2 Noen innledende postulater

3 Samarbeid er viktig for å gi best mulige tjenester. Samarbeid er viktig få å bruke kommunens ressurser best mulig. Det er ikke tvil om at samarbeid er til brukerne beste. Taushetsplikten må ikke være til hinder for godt samarbeid.

4 Noen innledende tanker …

5 Hvem setter premissene for samarbeidet?

6 Kan bruker være trygg på de som skal hjelpe?

7 Vel, hvis det var meg de skulle samarbeid om …

8 Vel, hvis det var meg de skulle samarbeid MED …

9 Taushetsplikt Tillit Godt samarbeid

10 Hva kan jeg egentlig si/gjøre? Hva kan de andre egentlig si/gjøre? Hvordan jobber egentlig de andre?

11 Men jeg har jo ikke tid. Jeg tror jo jeg vet det. Dessuten …

12 Det er jo viktig ikke å bryte taushetsplikten. Det er nok best å være forsiktig!

13 Fra arbeidsgivers ståsted: Hvilke begrensninger setter egentlig taushetsplikten på samarbeid? Er det riktig det de ulike tjenestene sier? Er det ikke egentlig bare å pålegge samarbeid?

14 Skulle gjerne hatt tid og ressurser til å utrede Men tiden og ressursene er knappe Dessuten – de ansatte kjenner rammene for egen taushetsplikt

15 Samarbeid om tjenestene Krav til tjenesteyterne om samarbeid med –Brukerne/klientene/pasientene –Med andre tjenesteytere Konkrete samarbeidskrav til og mellom –Helsetjenesten –Barnehagen, skolen, PPT –Sosialtjenesten –Barneverntjenesten Krav til dokumentasjon av samarbeid Krav til internkontroll med samarbeidet

16 Hva kan jeg / skal jeg si til hvem? TaushetspliktPersonvernOffentlighetVarslereYtringsfrihetLojalitetspliktInnsynsrettOpplysningsplikt

17 Taushetsplikten Hensyn for taushetsplikten –Hensynet til privatlivets fred –Hensynet til tillit –Hensynet til maktballanse Hensyn ”mot” taushetsplikten –Vanskeliggjør samarbeid –Vanskeliggjør god og effektiv hjelp til bruker –Vanskeliggjør effektiv drift i forvaltningen –Hensynet til en person hindrer hjelp til en annen

18 Taushetspliktsreglene – noen utgangspunkt = Plikt til ikke å spre enkelte typer opplysninger Ulike regler for ulike tjenesteytere/yrkesgrupper Reglenes oppbygning –Hovedregel: Taushetsplikt om ”noens personlige forhold” –Unntaksbestemmelser – når andre hensyn er sterkere! –Konsekvenser ved brudd: straff, arbeidsrettslige reaksjoner, erstatningsansvar

19 … og noen til! Den som opplysningene gjelder har rådighet over dem! Ikke bare plikt til å hindre at opplysningene sies videre – plikt til å hindre all type spredning Ikke slik at man har rett til å gi opplysningene videre til andre som har taushetsplikt! Ikke fri rett til å spre opplysningene innen ett organ!

20 Tre ulike regelsett om taushetsplikt Ulike krav til taushetsplikten for –Helsepersonell –Sosialtjeneste og barnevern –Og resten – dvs. alle i forvaltningen

21 Hovedregel om taushetsplikt (fvl. § 13) Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om noens personlige forhold.

22 Unntakene fra taushetsplikten Anonym meddelelse av opplysninger Meddelelse etter samtykke Øvrige unntak fra taushetsplikten er ulik for de forskjellige tjenesteyterne Uavhengig av unntak åpner loven i visse tilfeller for –Opplysningsrett –Opplysningsplikt –Meldeplikt

23 Hvordan bruke veilederen? Gir ingen nøyaktige svar på hvor grensene for taushetsplikten går? Ment som en prosessveileder –Hvilke regler må de andre forholde seg til? –Hva må vi tenke på før vi samarbeider? –Hvilke utfordringer får vi i forhold til organisering? Kanskje vil den gi dere noe å tenke på … Ment for de som jobber med spørsmålene Men også nyttig for andre!

24 Hvor er veilederen? Veilederen finnes i elektronisk versjon Alle kan laste den ned/skrive den ut http://www.ks.no/tema/Samfunnsansvar/Etik k/Veileder-Taushetsplikt-og-samhandling-i- kommunalt-arbeid-for-barn-ungdom-og- familier-/http://www.ks.no/tema/Samfunnsansvar/Etik k/Veileder-Taushetsplikt-og-samhandling-i- kommunalt-arbeid-for-barn-ungdom-og- familier-/


Laste ned ppt "Taushetsplikt og samarbeid i mellom kommunale etater Advokat Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google