Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trondheim 29.01.03 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD FLATANGER, FOSNES, NAMDALSEID, NAMSOS, OVERHALLA Trondheim 29.01.03 KOM SAMMEN Konferanse om interkommunalt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trondheim 29.01.03 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD FLATANGER, FOSNES, NAMDALSEID, NAMSOS, OVERHALLA Trondheim 29.01.03 KOM SAMMEN Konferanse om interkommunalt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trondheim 29.01.03 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD FLATANGER, FOSNES, NAMDALSEID, NAMSOS, OVERHALLA Trondheim 29.01.03 KOM SAMMEN Konferanse om interkommunalt samarbeid Trondheim 28. og 29. januar 2003 Midtre Namdal Erik Gjemdal, rådmann i Namsos kommune

2 Trondheim 29.01.03 Midtre Namdal

3 Trondheim 29.01.03 Midtre Namdal Namsos 12352 Overhalla 3592 Namdalseid 1812 Flatanger 1254 Fosnes 766

4 Trondheim 29.01.03 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD FLATANGER, FOSNES, NAMDALSEID, NAMSOS, OVERHALLA Negativ befolkningsutvikling Sårbar næringsstruktur Sårbart bosettingsmønster Svak regional integrasjon Mangel på arbeidskraft og kompetanse Lokale utfordringer:

5 Trondheim 29.01.03 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD FLATANGER, FOSNES, NAMDALSEID, NAMSOS, OVERHALLA Trondheim 29.01.03 Eksisterende samarbeide: Stort omfang av samarbeidstiltak kartlagt – totalt 99 tiltak Stor spredning på samarbeidspartnere Kun 5 tiltak der MNR-kommunene samarbeider Ingen overbygging eller strategisk tenking rundt samarbeidet Stort sett kun utveksling av erfaring (møteplasser) og utveksling av arbeidskraft på utleiebasis/ad hoc

6 Trondheim 29.01.03 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD FLATANGER, FOSNES, NAMDALSEID, NAMSOS, OVERHALLA Fra initiativ til forslag til løsning på 10 mnd! Omfattende mandat – både kortsiktig og langsiktig modell Løsninger er forankret i utredning og prosess Forventninger er skapt – lokalt, regionalt og nasjonalt Trondheim 29.01.03

7 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD FLATANGER, FOSNES, NAMDALSEID, NAMSOS, OVERHALLA På kort sikt – overgang fra pragmatisk til strategisk samarbeid På lang sikt – ny kommunemodell Trondheim 29.01.03

8 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD FLATANGER, FOSNES, NAMDALSEID, NAMSOS, OVERHALLA Hvorfor ikke fortsette som før? Hva er en strategisk allianse? Hvordan organisere? Hva skal vi samarbeide om? Hvilke gevinster vil samarbeidet ha for oss? Når kommer gevinstene? Spørmål: Trondheim 29.01.03

9 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD FLATANGER, FOSNES, NAMDALSEID, NAMSOS, OVERHALLA Behov for samarbeid fordi: Kompetanse Økonomi Regional utvikling Mottaksapparat for statlige/fylkeskommunale oppgaver Sikre tilbud til innbyggerne

10 Trondheim 29.01.03 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD FLATANGER, FOSNES, NAMDALSEID, NAMSOS, OVERHALLA Mer forpliktende enn dagens samarbeid Fast samarbeidsområde Felles styringsorgan med innstillingsrett Skal prioritere, utrede, innstille og iverksette Tillitsbasert samarbeid Støtteorgan, ikke eget forvaltningsnivå (dvs ikke sekundærkommune) Hva er en strategisk allianse?

11 Trondheim 29.01.03 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD FLATANGER, FOSNES, NAMDALSEID, NAMSOS, OVERHALLA Det nye regionrådet 10 politikere fatter beslutninger 5 rådmenn utgjør sekretariatet Rådet skal prioritere, utrede, innstille, iverksette Egen gruppe for tillitsvalgte

12 Trondheim 29.01.03 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD FLATANGER, FOSNES, NAMDALSEID, NAMSOS, OVERHALLA Forutsetninger: Alliansen er et virkemiddel Tillitsbasert partnerskap Kommunene må satse Nye styringsmodeller må prøves Felles arenaer gjennom IT-løsninger er viktig Klare krav til resultater og tidsrammer

13 Trondheim 29.01.03 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD FLATANGER, FOSNES, NAMDALSEID, NAMSOS, OVERHALLA 10 områder detaljprosjekteres nå: IKT Skatteoppkrever Grunnskole- og barnehageadm. Landbruk, natur og miljø Barnevern Brann- og redningstjeneste, brannvern og feiing Karttjeneste, arealplanfaglig tjeneste og oppmåling Kommuneoverlege og legevaktsordning Skolehelsetjeneste Næringsutvikling

14 Trondheim 29.01.03 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD FLATANGER, FOSNES, NAMDALSEID, NAMSOS, OVERHALLA Alle områder vurdert og behandlet i regionrådet før sommeren 2003, innstilling til KST (PS! Kommunevalg!) Iverksetting fortløpende, senest 01.01.2004. Mål: 20% effektivisering av adm.ressurser, kompetansegevinst, tilgjengelighet Motivasjon for endring både hos politikere og ansatte nå.

15 Trondheim 29.01.03 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD FLATANGER, FOSNES, NAMDALSEID, NAMSOS, OVERHALLA Noen utfordringer: Organisasjonsform (bør ikke variere for mye) Fordelingsprinsipper for kostnader Lokalisering Håndtering av eventuell overtallighet Begrensninger i lovverket, spesielt delegering av myndighet Mva-reglementet Restfunksjoner (mange delte stillinger i små kommuner)

16 Trondheim 29.01.03 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD FLATANGER, FOSNES, NAMDALSEID, NAMSOS, OVERHALLA Å vedta samarbeid er vanskelig nok Ikke undervurder implementeringsfasen - ressurser (rådmannsnivå) - krav til framdrift Husk at det er kommunevalg – nye politikere til høsten


Laste ned ppt "Trondheim 29.01.03 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD FLATANGER, FOSNES, NAMDALSEID, NAMSOS, OVERHALLA Trondheim 29.01.03 KOM SAMMEN Konferanse om interkommunalt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google