Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Idealisme Sgeo 4001, forelesning 24.8.04 Elin Selboe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Idealisme Sgeo 4001, forelesning 24.8.04 Elin Selboe."— Utskrift av presentasjonen:

1 Idealisme Sgeo 4001, forelesning 24.8.04 Elin Selboe

2 Idealisme - Plan for forelesningen: Fellestrekk, hovedpunkter og påvirkning fra Kant. Motsetninger til positivisme/ empirisme. Neo-Kantianisme (bl.a. Idealtyper) Rasjonelle valg og menneskelig handling (rational choice theory) Mening og subjektivitet (hermeneutiske og fenomenologiske retninger)

3 Fellestrekk idealistiske retninger Mål: forstå meningen med sosial relasjoner og prosesser. Det menneskelige sinn gjør det mulig å håndtere de opplevelser og inntrykk vi konstant møter. Mennesker utvikler mentale rammeverk; konstruksjoner, begreper og modeller. Disse fungerer som redskap for å sortere og organisere sanseinntrykk og erfaringer på meningsfulle måter.

4 Innflytelsen fra Kant Konseptuell organisering av erfaringer og opplevelser; betingelsene for mulighet til kunnskap. Forestillinger og tolkning spiller en viktig rolle også i vitenskaplig kunnskap.

5 Motsetning til positivisme og empirisme Teori og observasjon / fakta og verdier Forklaringer og prediksjoner Metode i samfunnsvitenskapen (lukkede og åpne systemer)

6 Neo-kantianisme, å forstå kompleksitet Åpne systemer, mentale begreper. Forholdet mellom kausale forklaringer og tolkende forståelse: nomotetisk og idiografisk tenkning. Fakta og verdier i samfunnsvitenskapen. Verdirelevans. Bruk av idealtyper (Weber)

7 Rasjonelle valg og menneskelig handling Rasjonelt valgteoretiske tilnærminger (rational choice theory) ”Minimaxing” og subjektive preferanser hos rasjonelle individer. Praxeology og spillteori (game theory) Problemer i tilnærmingene; er rasjonalitetsantagelsen reell?

8 Mening og subjektivitet Den subjektive dimensjonen ved sosialt liv. Tolkende tilnærminger, der undersøkelsen av selvet, interaksjon og mening er i fokus. Søker å forstå den subjektive og meningsfylte konstruksjon av den komplekse sosiale verden. Fokus på levde erfaringer og hverdagsliv. Spesifikke sosiale og historiske betingelser.

9 Interaksjonisme; målet er å avdekke innsikt om selvbegrep og sosial interaksjon. Fenomenologi og intersubjektiv mening Schutz:intersubjektivitet og 1. og 2. ordens begreper. Fokus på samfunnsforskerens rolle og typifiseringer. Bygge bro mellom hverdagsliv og samfunnsvitenskap. Etnometodologi og taus kunnskap. Avdekke de dagligdagse antagelser og den tause kunnskapen i hverdagslivet.

10 Oppsummering Neo-kantianisme; forklare/ forstå samfunnslivet, nomotetisk/ idiografisk kunnskap. Idealtyper. Rasjonalitetsrettede tilnærminger; forklare menneskelig beslutninger og handling med rasjonalitet som basis. Kritikk. Fenomenologiske tilnærminger; forstå den meningsfulle konstruksjon av den sosiale verden. Hverdagens klassifiseringer og interaksjon. Schutz: samfunnsforskerens begreper og holdning. Etnometodologi og avdekking av taus kunnskap.

11 Ulikheter og fellestrekk Ulikt syn på forståelse og forklaring i samfunnsvitenskapen. Men alle kritiske til empiristenes kausalforklaring og prediksjoner.Samt deres syn på relasjonen tolkning og observasjon, fakta og verdier. Menneskers tolkning, verdier og forestillinger sentralt. Anti-naturalister.


Laste ned ppt "Idealisme Sgeo 4001, forelesning 24.8.04 Elin Selboe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google