Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklingsmessig verbal dyspraksi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklingsmessig verbal dyspraksi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklingsmessig verbal dyspraksi
Unni Espenakk Unni Espenakk 2007

2 Utviklingsmessig verbal dyspraksi
Nedsatt evne til å utføre viljestyrte bevegelser i muskelgrupper som bidrar til artikulasjon Inkonsistent tilstand- dvs artikulasjonsbevegelsene kan også forekomme korrekt Dyspraksi = presis artikulasjon Utviklingsmessig (dyspraksi) betyr at vi ikke vet så mye om årsaksforhold Dyspraksi forekommer blant 6% av alle barn iflg WHO i ulik grad og ¾ er gutter Unni Espenakk 2007

3 Karakteristika Suge- og spise problemer Sikler mer enn vanlig
Oral dyspraksi – ikke bare vansker med artikulasjon, men også med bevegelser i ansikts- og munnmuskulatur Søkende /prøvende atferd, forsøker å produsere fonem Problemer med volumkontroll, rytme, tonehøyde, intonasjon Problemer med nasal resonans pga vansker med å koordinere muskler i larynx og den bløte ganen Unni Espenakk 2007

4 Ukoordinert stemmefunksjon Store artikulasjonsvansker i løpende tale
Kan høres monotone ut Avvikende prosodi Ukoordinert stemmefunksjon Store artikulasjonsvansker i løpende tale Avvikende snarere enn umoden artikulasjon Vanskelig å finne ’regler’ i taleproduksjon og vanskelig å forstå Vokalene kan være diffuse og udistinkte Tradisjonell fonologisk hjelp har ikke fungert Unni Espenakk 2007

5 Vansker med å produsere enkeltfonem eller lydsekvenser på oppfordring
Problemer med å sekvensere fonem isolert eks. /b-b-b/ og/eller /p-t-k/ Vansker med å imitere artikulatoriske mønstre Unni Espenakk 2007

6 Klinisk perspektiv Ofte språk- lese- skriveproblemer i slekten
Klumsete barn (nevrologiske kjennetegn) Sen lateralisasjon Unni Espenakk 2007

7 Oral undersøking Svak / dårlig leppelukking Dårlig tungespissbevegelse
Langsom eller umulig å veksle mellom ulike bevegelser spesielt ved hastighet Unni Espenakk 2007

8 Lingvistisk perspektiv
Forsinket språk/taleutvikling Språkforståelsen betydelig bedre enn språkproduksjonen Begrenset syntaks Avvikende verbal språkutvikling Den ikke-verbale utviklingen kan være god og kompensatorisk Unni Espenakk 2007

9 Behandling - dyspraksi
Kartlegging av problem: Analyse av barnets uttale problem Undersøke oral-motoriske ferdigheter- både av lyder isolert og i sekvenser Behandlingen foregår på flere nivå samtidig Mye repetisjon Regelmessig trening Selv barn med de største vanskene skal kunne gjøre framgang Unni Espenakk 2007

10 Praksis metoden Lærer artikulatoriske bevegelser som er nødvendig for lyd og taleproduksjon Koordineringsøvelser (blåse, puste, tungebevegelser). Bygge opp talemønstre Jobbe samtidig på ulike nivåer (motoriske øvelser, lydproduksjon, stavelsesstruktur) Individuelt løp for hvert barn Stor grad av foreldreinvolvering Unni Espenakk 2007

11 Prognose……….. De fleste gjør langsomme men stabile fremskritt
Viktig med hjelp for å unngå tilleggsproblemer Man ’vokser’ ikke problemet av seg Behov for regelmessig trening i lang tid Barn som bare har ’umoden praksis’ bedre prognose og vokser ofte vanskene av seg Barn med dyspraksi vil dra vanskene med seg oppover i alder Unni Espenakk 2007

12 Litteratur Boon, M. (2002): Helping Children with Dyspraxia (ISBN ) Kirby, A. Dyspraxia the Didden Handicap (ISBN o ) Macintyre, C. Dyspraxia in the early years (ISBN Williams, Packham, Ingham & Rosenthal (1980): Developmental verbal dyspraxia Unni Espenakk 2007

13 Nyttige adresser… www.dyspraksi.no (norsk hjemmeside)
(dansk foreldreforening) (amerikansk forening) (britisk forening) Unni Espenakk 2007


Laste ned ppt "Utviklingsmessig verbal dyspraksi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google