Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Unni Espenakk 20071 Utviklingsmessig verbal dyspraksi Unni Espenakk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Unni Espenakk 20071 Utviklingsmessig verbal dyspraksi Unni Espenakk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Unni Espenakk 20071 Utviklingsmessig verbal dyspraksi Unni Espenakk

2 Unni Espenakk 20072 Utviklingsmessig verbal dyspraksi Nedsatt evne til å utføre viljestyrte bevegelser i muskelgrupper som bidrar til artikulasjon Nedsatt evne til å utføre viljestyrte bevegelser i muskelgrupper som bidrar til artikulasjon Inkonsistent tilstand- dvs artikulasjonsbevegelsene kan også forekomme korrekt Inkonsistent tilstand- dvs artikulasjonsbevegelsene kan også forekomme korrekt Dyspraksi = presis artikulasjon Dyspraksi = presis artikulasjon Utviklingsmessig (dyspraksi) betyr at vi ikke vet så mye om årsaksforhold Utviklingsmessig (dyspraksi) betyr at vi ikke vet så mye om årsaksforhold Dyspraksi forekommer blant 6% av alle barn iflg WHO i ulik grad og ¾ er gutter Dyspraksi forekommer blant 6% av alle barn iflg WHO i ulik grad og ¾ er gutter

3 Unni Espenakk 20073 Karakteristika Suge- og spise problemer Suge- og spise problemer Sikler mer enn vanlig Sikler mer enn vanlig Oral dyspraksi – ikke bare vansker med artikulasjon, men også med bevegelser i ansikts- og munnmuskulatur Oral dyspraksi – ikke bare vansker med artikulasjon, men også med bevegelser i ansikts- og munnmuskulatur Søkende /prøvende atferd, forsøker å produsere fonem Søkende /prøvende atferd, forsøker å produsere fonem Problemer med volumkontroll, rytme, tonehøyde, intonasjon Problemer med volumkontroll, rytme, tonehøyde, intonasjon Problemer med nasal resonans pga vansker med å koordinere muskler i larynx og den bløte ganen Problemer med nasal resonans pga vansker med å koordinere muskler i larynx og den bløte ganen

4 Unni Espenakk 20074 Kan høres monotone ut Kan høres monotone ut Avvikende prosodi Avvikende prosodi Ukoordinert stemmefunksjon Ukoordinert stemmefunksjon Store artikulasjonsvansker i løpende tale Store artikulasjonsvansker i løpende tale Avvikende snarere enn umoden artikulasjon Avvikende snarere enn umoden artikulasjon Vanskelig å finne ’regler’ i taleproduksjon og vanskelig å forstå Vanskelig å finne ’regler’ i taleproduksjon og vanskelig å forstå Vokalene kan være diffuse og udistinkte Vokalene kan være diffuse og udistinkte Tradisjonell fonologisk hjelp har ikke fungert Tradisjonell fonologisk hjelp har ikke fungert

5 Unni Espenakk 20075 Vansker med å produsere enkeltfonem eller lydsekvenser på oppfordring Vansker med å produsere enkeltfonem eller lydsekvenser på oppfordring Problemer med å sekvensere fonem isolert eks. /b-b-b/ og/eller /p-t-k/ Problemer med å sekvensere fonem isolert eks. /b-b-b/ og/eller /p-t-k/ Vansker med å imitere artikulatoriske mønstre Vansker med å imitere artikulatoriske mønstre

6 Unni Espenakk 20076 Klinisk perspektiv Ofte språk- lese- skriveproblemer i slekten Ofte språk- lese- skriveproblemer i slekten Klumsete barn (nevrologiske kjennetegn) Klumsete barn (nevrologiske kjennetegn) Sen lateralisasjon Sen lateralisasjon

7 Unni Espenakk 20077 Oral undersøking Svak / dårlig leppelukking Svak / dårlig leppelukking Dårlig tungespissbevegelse Dårlig tungespissbevegelse Langsom eller umulig å veksle mellom ulike bevegelser spesielt ved hastighet Langsom eller umulig å veksle mellom ulike bevegelser spesielt ved hastighet

8 Unni Espenakk 20078 Lingvistisk perspektiv Forsinket språk/taleutvikling Forsinket språk/taleutvikling Språkforståelsen betydelig bedre enn språkproduksjonen Språkforståelsen betydelig bedre enn språkproduksjonen Begrenset syntaks Begrenset syntaks Avvikende verbal språkutvikling Avvikende verbal språkutvikling Den ikke-verbale utviklingen kan være god og kompensatorisk Den ikke-verbale utviklingen kan være god og kompensatorisk

9 Unni Espenakk 20079 Behandling - dyspraksi Kartlegging av problem: Kartlegging av problem: –Analyse av barnets uttale problem –Undersøke oral-motoriske ferdigheter- både av lyder isolert og i sekvenser Behandlingen foregår på flere nivå samtidig Behandlingen foregår på flere nivå samtidig –Mye repetisjon –Regelmessig trening –Selv barn med de største vanskene skal kunne gjøre framgang

10 Unni Espenakk 200710 Praksis metoden Lærer artikulatoriske bevegelser som er nødvendig for lyd og taleproduksjon Lærer artikulatoriske bevegelser som er nødvendig for lyd og taleproduksjon Koordineringsøvelser (blåse, puste, tungebevegelser). Bygge opp talemønstre Koordineringsøvelser (blåse, puste, tungebevegelser). Bygge opp talemønstre Jobbe samtidig på ulike nivåer (motoriske øvelser, lydproduksjon, stavelsesstruktur) Jobbe samtidig på ulike nivåer (motoriske øvelser, lydproduksjon, stavelsesstruktur) Individuelt løp for hvert barn Individuelt løp for hvert barn Stor grad av foreldreinvolvering Stor grad av foreldreinvolvering

11 Unni Espenakk 200711 Prognose……….. De fleste gjør langsomme men stabile fremskritt De fleste gjør langsomme men stabile fremskritt Viktig med hjelp for å unngå tilleggsproblemer Viktig med hjelp for å unngå tilleggsproblemer Man ’vokser’ ikke problemet av seg Man ’vokser’ ikke problemet av seg Behov for regelmessig trening i lang tid Behov for regelmessig trening i lang tid Barn som bare har ’umoden praksis’ bedre prognose og vokser ofte vanskene av seg Barn som bare har ’umoden praksis’ bedre prognose og vokser ofte vanskene av seg Barn med dyspraksi vil dra vanskene med seg oppover i alder Barn med dyspraksi vil dra vanskene med seg oppover i alder

12 Unni Espenakk 200712 Litteratur Boon, M. (2002): Helping Children with Dyspraxia (ISBN 1-85302-881-9) Boon, M. (2002): Helping Children with Dyspraxia (ISBN 1-85302-881-9) Kirby, A. Dyspraxia the Didden Handicap (ISBN o-285- 63512-3) Kirby, A. Dyspraxia the Didden Handicap (ISBN o-285- 63512-3) Macintyre, C. Dyspraxia in the early years (ISBN-1- 85346-677-89 Macintyre, C. Dyspraxia in the early years (ISBN-1- 85346-677-89 Williams, Packham, Ingham & Rosenthal (1980): Developmental verbal dyspraxia Williams, Packham, Ingham & Rosenthal (1980): Developmental verbal dyspraxia

13 Unni Espenakk 200713 Nyttige adresser… www.dyspraksi.no (norsk hjemmeside) www.dyspraksi.no (norsk hjemmeside) www.dyspraksi.no www.dyspraksi.dk (dansk foreldreforening) www.dyspraksi.dk (dansk foreldreforening) www.dyspraksi.dk www.apraxia-kids.org (amerikansk forening) www.apraxia-kids.org (amerikansk forening) www.apraxia-kids.org www.dyspraxiafoundation.org.uk (britisk forening) www.dyspraxiafoundation.org.uk (britisk forening) www.dyspraxiafoundation.org.uk


Laste ned ppt "Unni Espenakk 20071 Utviklingsmessig verbal dyspraksi Unni Espenakk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google