Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 1 MÅLRETTET MILJØARBEID Generell gjennomgang av grunnprinsipper/-begrep.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 1 MÅLRETTET MILJØARBEID Generell gjennomgang av grunnprinsipper/-begrep."— Utskrift av presentasjonen:

1 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 1 MÅLRETTET MILJØARBEID Generell gjennomgang av grunnprinsipper/-begrep

2 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 2 Ord og uttrykk Målatferd Sd - diskriminativ stimulus Respons Forsterker (positiv/negativ) Differensiell forsterkningsprosedyrer Operant atferd, -klasser Baseline Prompt Shaping Generalisering Funksjonell analyse

3 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 3 MÅLRETTET MILJØARBEID Observere/kartlegge Målvalg Metode Registrering Evaluering

4 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 4 OBSERVASJON/KARTLEGGING Basisregistrering, preferansekartlegging, MAS, osv….. Subjektive vurderinger av målperson  objektive beskrivelser Osv.

5 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 5 MÅLVALG Mål for hvem? …etikk Målperson bør ha nytte av ”målet” så hyppig som mulig Realisme Oprasjonalisere/delmål Konkret, målbart

6 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 6 MÅLATFERD En spesifikk definert atferd –Bør være minst mulig rom for skjønn/tvil –For eksempel hva er et slag? Hva med forsøk på..? Kan være noe en ønsker mer av Kan være noe en ønsker mindre av Den atferd en ønsker å påvirke gjennom målrettet arbeid

7 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 7 FUNKSJONELL ANALYSE HVORFOR? Analysere hva som er funksjonen med en respons/atferd Se på hva som skjer forut og etter en respons Kartlegge om hensikten kan være: –Oppnå et gode –unngåelse –unnslippelse –sosialt betinget –sensorisk

8 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 8 Operante paradigme Sd-R-Sr

9 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 9 DISKRIMINATIV STIMULUS ( Sd) »Stimulus ( flert. stimuli ) – en stimulus er en avgrensbar fysisk hendelse, en kombinasjon av hendelser, eller også fravær spesifikke hendelser. »I prinsippet er begrepet helt åpent og kan inkludere enhver begivenhet som potensielt kan ha virkning på personens atferd. en stimulus som når den opptrer øker sannsynligheten for forekomst av en bestemt type atferd fordi atferden har ledet til forsterkning i nærvær av denne stimulus tidligere »Betegnes ofte som forutgående hendelse til en atferd »”Utløser”

10 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 10 RESPONS (R) ”Handling”

11 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 11 FORSTERKNING (Sr) ”Noe” som fører til at atferden(R) opprettholdes, eller øker i forekomst Positiv forsterkning Negativ forsterkning

12 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 12 ETABLERENDE OPERASJONER EO - Sd - R - Sr motivasjon foranledning, handling forsterkning utløser

13 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 13 ETABLERENDE OPERASJONER Motivasjon Deprivasjon

14 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 14 POSITIV FORSTERKNING Positiv - tilføre… Forsterkning - opprettholde eller øke forekomst….. Dvs. –Tilføre ”noe” som opprettholder, eller øker forekomsten av den atferden som den etterfølger

15 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 15 Eks. POSITIV FORSTERKNING Er tørst, ser en brusflaske(Sd) - ”kan jeg få drikke?” (R) - Får drikke (Sr) Er tørst, ser brusflaske (Sd) - biter seg i armen (R) - Får drikke (Sr)

16 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 16 NEGATIV FORSTERKNING Negativ - fjærne… Forsterkning - opprettholde eller øke forekomst….. Fjærne en stimulus kontingent på en respons opprettholder/øker sannsynlighet for at responsen gjentas

17 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 17 Eks. NEGATIV FORSTERKNING Fryser, ser mor (Sd) - ”kan du hente jakka mi?” (R) - Får jakka (Sr) ---fjærner ubehaget dvs. å fryse--- Instruks fra personale ”vask badet” (Sd) - Slår etter personalet (R) - pers går vekk, slipper å vaske (Sr)

18 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 18 BASELINE ”Utgangspunktet” Definere en registreringsperiode uten å gjøre endringer vedr. målperson. Gjennomsnittet i denne perioden -- Baseline Nødvendig for å se virkning av intervensjon/tiltak

19 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 19 METODE/INTERVENSJON Dokumentert effekt Tidligere erfaringer Etikk Lovverk (kap. 4A) Lik praksis / lojalitet

20 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 20 LIK PRAKSIS Forutsetning for å lykkes (i en innlæringsfase) Ofte ”eneste” nødvendige metode Vær gjerne uenige i målvalg og metodikk, men når noe er bestemt FØLGES DETTE! Vær lojal mot dine kollegaer, neste gang er det ditt forslag som ”vinner”

21 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 21 REGISTRERING Et måleverktøy, ikke metode! Hvor går vi? (ikke så farlig å gå feil hvis man oppdager det…) Objektivitet (?) Dokumentere effekt Dokumentere ikke effekt Grafisk framstilling –synliggjøre –motiverer –tilgjengelig for alle

22 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 22 EVALUERING På rett vei? Hvem, hva, hvor, når? Hvis endringer i metode - markere på registrering/graf

23 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 23

24 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 24 PROMPT Tilleggsbetingelse for gjennomføring av en handling Ulike typer prompts: fysiske/manuelle modell posisjonering (sette objekter i synsfelt, med mer) peking, gester, tegn, o.l.

25 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 25 SHAPING Forming (av atferd) Systematisk forsterkning av ”bedre og bedre” målatferd Stille større krav etterhvert

26 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 26 STRUKTURERING Miljøregler Dagsplan/ukeplan Avtalestyring –Kan være like viktig for personalatferd, som direkte hjelp til målperson (lik praksis) –Nøytral Sd som ikke avhenger av dagsform med mer –Informerende

27 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 27 DRO Differensiell forsterkning av annen atferd Formidle forsterker kontingent på fravær av målatferd i et på forhånd bestemt tidsintervall. Uavhengig av all annen atferd enn de definerte målatferder Tiden mellom forsterkerlevering bør være kortere enn gjennomsnittlig tid mellom målatferder (Horne, Øyen ’94)

28 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 28 GENERALISERING Overføring til flere situasjoner Benytte innlært atferd i naturlige settinger Må ofte trenes på Systematisert variasjon (trener, sted, tid, osv.)


Laste ned ppt "Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 1 MÅLRETTET MILJØARBEID Generell gjennomgang av grunnprinsipper/-begrep."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google