Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AIDS 2014: Betydningen av primærforebygging Helseutvalget, AO/BUM Norad, 29.10.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AIDS 2014: Betydningen av primærforebygging Helseutvalget, AO/BUM Norad, 29.10.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 AIDS 2014: Betydningen av primærforebygging Helseutvalget, AO/BUM Norad, 29.10.2014

2 WHO. Forebyggingsmodell. Fire nivåer det er mulig å drive hivforebygging på; 1) Primordialt nivå/samfunnsstrukturelt: Underliggende samfunnsstrukturelle, kulturelle, politiske/juridiske eller økonomiske forhold som kan bidra til spredningen av hiv – med fokus på risikogrupper. 2) Primærforebygging: Atferd/atferdsmønster som bidrar til spredningen av hiv -med fokus på hivnegative MSM. 3) Sekundærforebygging: Atferd/atferdsmønster og medisinske aspekter som bidrar til spredning av hiv – med fokus på hivpositive MSM. 4) Tertiær: Andre medisinske aspekter som øker risikoen for overføring av hiv med fokus på hivpositive MSM. For eksempel bruk av rusmidler og håndtering av SOIer.

3 Forebygging i praksis. Amerikanske/engelske helsemyndigheter. Effektiv forebygging fordrer at man forstår den lokale epidemien Det innebærer at man må akseptere og forstå forskningsbasert kunnskap og evaluering. Selv når det er høyst ubehagelig. Plukker man forskning eller evaluering som passer, og det gjør de fleste, fungerer ikke tiltakene. Robuste datakilder er akseptable (Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 2011: 43 (3). ”Hard facts” = registerdata eller representative befolkningsbaserte data som omhandler kjernegrupper i epidemien. Estimatmodeller kan brukes når de er matet ”hard facts”. Gjennomprøvde – validerte mål og utvalgsmetodikk (utviklet over 30 år) Estimatmodeller, miljøbaserte undersøkelser/Internet-undersøkelser må ikke brukes som substitutt for registerdata/ representative befolkningsbaserte data (UK knallhard kritikk av WHOs datagrunnlag). Internet/miljøundersøkelser kan brukes når de forankres i ”hard facts” – og det gjør nærmest ingen

4 . Amerikanske og britiske helsemyndigheter forts. Ikke representative studier og bruk av smale og unyanserte definisjoner av seksualitet (Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 2011, : 43 (3), Delpech 2014. Studiene er lite sammenliknbare da funn og resultater varierer med hvordan utvalget genereres (sampling strategies), inkluderingskriterier og fra hvilke arenaer informantene er blitt rekruttert. Gir per definisjon et fordreid eller direkte uriktig bilde (tendensene er vilkårlig/underrapportert/overrapportert) da viktige deler av KSK/MSM-populasjonen har mindre sannsynlighet eller ingen mulighet til å bli rekruttert. De som faller ut er ofte strategiske målgrupper i det helseforebyggende arbeidet. (Institute of Medicine USA 2011, Mercer et al. 2007, Nakagawa et al 2014).

5 Hardfacts. Epidemien blant MSM. 1) Betydningen av primærforebygging/kondomer Susan Maddocks (australsk epidemiolog): “Har vi blitt så avhengige/forblindet av ART at vi har glemt lærdommene fra Semmelweis, Pasteur og Lister? Å forebygge infeksjoner er like viktig som å behandle dem, og dette krever innsats på globalt plan.” “Det kan være at det er de enkleste løsningene har størst effekt for minst kostnader.”

6 Hardfacts. Epidemien blant MSM. 1) Betydningen av primærforebygging/kondomer Det er blitt dokumentert en nedgang i kondombruk og sikrere sex siden innføringen av ART. Nedgangen i kondombruk mer enn nuller ut effekten av medisiner. Kondomfri sex er hoveddrivkraften i HIV-epidemien blant MSM i vestlige land (Katz et al. 2002, Kellogg, et al. 2002, Schwarcz et al. 2007 & 2011, Bezemer et al. 2010, Phillips et al. 2013). Treatment as prevention: Ja. Men: ART står i fare for å bli en sovepute for hivforebyggere og for hivnegative og hivpositive MSM.

7 Hardfacts. Epidemien blant MSM. 1) Betydningen av primærforebygging/kondomer Phillips, A. N et al (2013): Increased HIV incidence among men who have sex med men despite high levels of ART-induced viral supression: Analyses of an extencively documented epidemic. Effektsstudie/estimatstudie av ART, kondombruk og usikker sex basert på robuste britiske data. Ledene britiske epidemiologer + danske Jens Lundgren (som tidligere har vært talsmann for en endimensjonal Test and Treat-strategi) står bak studien. Storbritannia opplever en hivepidemi ute av kontroll blant MSM til tross for at en stor andel hivpositive MSM (80) prosent av den hivpositive populasjonen per 2014 er på på ART og mindre enn 10 prosent ikke har målbare virusmengder. Hvorfor? Økning av risikoatferd og nedgang i kondombruk. http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0055312&representation=PDF http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0055312&representation=PDF

8 Engelske helsemyndigheter viser til at manglende kondombruk blant hivnegative MSM og hivpositive MSM er den viktigste drivkraften i hivepidemien fra og med 2000-tallet. a) “It seems likely that modest increases in condomless sex in the era of effective ART in the UK have resulted in an increase in HIV incidence in MSM, but the effect of ART in reducing infectivity have substantively attenuated this effect.” b) “Promotion of condom use remains a critically important and effective element of prevention policies as it is undoubtedly acting to prevent much more dramatic increases in incidence.” c) “The promotion of condom use among negative as well as positive MSM remains vital to ensure the benefits of ART in reducing the transmission of HIV are not undermined”

9 Lisa Power (Terrence Higgins Trust): STI rates are rising to alarming levels in Gay men in England (Pink News, 5 June 2013.) “The rising numbers of almost every STI among gay men should serve as a wake up call for us all. Unlike heterosexuals, where most infections are in young people aged 15- 24, gay men is more likely to get STIs in their late 20s and 30s and high levels continues into their 50s. This is due to a different patterns of sexual behaviour, and more frequent partner change.” “We need to remind our self that treatment as prevention, works to reduce the transmission of HIV, but doesn’t do anything to prevent other STIs and sexually transmitted infections like gonorrhoea and chlamydia actually increase the risk of HIV transmission, even when someone is on treatment. As such, condoms remain a key ingredient not only in protecting against STIs, but also in controlling the spread of HIV.” “Gonorrhoea in particular has increased by a third in the last year, and has tripled since 2009. It is vital to use condoms (…) and go for regular check up for STIs to control the outbreak.”

10 Canadisk konsensus på kondombruk: ”Kondomer utgjør hjørnesteinen i det hiv-preventive arbeidet. Når kondomet brukes korrekt og ikke ryker, gir kondomet 100 prosent beskyttelse fordi den forhindrer kontakt mellom kroppsvæsker med hiv og målceller for viruset. Befolkningsbaserte undersøkelser viser at selv når man tar høyde for ukorrekt bruk/kondomer som ryker, medfører en konsekvent bruk av kondom en drastisk nedgang i sannsynligheten for at hivviruset overføres.” ”Ved kondombruk er det en ubetydelig risiko (poses neglible posibility) for at hivviruset overføres ved analsex uavhengig om det anvendes ART eller ikke.” ”Når hivpositive er velbehandlet (ART) er det formodentlig en ubetydelig risiko (likely poses a negligible posibility) for at hivviruset overføres ved analsex selv når det ikke brukes kondom.”

11 HIV epidemiology and behavioural outcomes: towards control? Satellite session: Primary prevention among gay men. Why do we need it? Dr. Peter Saxon/Gay Men’s sexual health reseach group. Viser til at New Zealand synes å ha større kontroll over hivepidemien enn land det er naturlig å sammenligne seg med. Det skyldes at helsemyndighetene/NGOer ikke har satset ensidig på medisinlinjen som hivstrategi. Kondombruken blant MSM i New Zealand er opprettholdt på et tilnærmet pre-ART nivå. 10 grunner til å anbefale konsekvent/uforbeholden kondombruk ved analsex blant menn som har sex med menn: effektivt sikkert verifiserbar metode enkelt billig håndterbart bærekraftig prevensjon lett å markedsføre gir mestringsfølelse akseptert av målgruppen

12 Alle virkemidler samtidig - kondomer, testing og behandling Valerie Delpech (UK): Kontroll av hivepidemien krever at man bruker alle virkemidler man har samtidig. Man må teste i vei for å diagnostisere tidlig og så behandle, men dette er ikke nok. Vel så viktig er det å øke volumet på kondombruken. Bente Bergersen ( Overlege dr. med. Infeksjonsmedisinsk avdeling Ullevål): “Vi må revitalisere kondomet igjen, uavhengig av hiv/soi-status. Økt fokus på kondomer!”


Laste ned ppt "AIDS 2014: Betydningen av primærforebygging Helseutvalget, AO/BUM Norad, 29.10.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google