Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Delegert Vedtak/rekvisisjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Delegert Vedtak/rekvisisjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Delegert Vedtak/rekvisisjon
Vedtak plan og bygningslov Klagefrist tre uker Sak oppmålingsforretning opprettes Innkalling Minst 14 dagers varsel Oppmålingsforretning 16 uker frist Utsatt frist: Vintertid 1. nov. – 15 mai. Matrikkelføring Tinglysing Sending melding tinglysing -frist stoppes Matrikkelbrev Klagefrist matrikkelbrev matrikulering tre uker

2 Delegert vedtak/rekvisisjon
Delegert vedtak ved fradeling Tre uker klagefrist Skriftlig rekvisisjon av hjemmelshaver evt. fullmakt.

3 Innkalling 14 dagers varsel til parter før forretning
Sendes rekvirent/hjemmelshaver og berørte naboer. Kan på kortere frist om alle parter er enige på forhånd.

4 Oppmålingsforretning
Oppmøte parter Protokoll skrives Underskrift Måles etter fastlagt standard og lov Utsetting av punkter etter reg. plan ± 10 cm på nyere planer. Innmåling av utsatte punkter minst to målinger med 45 min. mellom målingene.

5 Matrikkelføring Grenser og forretning legge inn i digital matrikkel.

6 Tinglysing Melding til tinglysing skrives ut fra matrikkel.
Sendes pr post til Tinglysingen i Kartverket på Hønefoss Melding om Tinglysing returneres til Kommunen Frist for fullføring utvides med tiden tinglysingen bruker.

7 Matrikkelbrev Skrives ut fra matrikkel
Sendes rekvirent/hjemmelshaver av avgivereiendom Berørte parter underrettes Faktura vedlegges matrikkelbrev til rekvirent Saken avsluttes

8 Nytt GNR/BNR klart for overskjøting


Laste ned ppt "Delegert Vedtak/rekvisisjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google