Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokalkommunedatabasen Konferanse, KS, Oslo 16. februar 2011 Lokaldemokratiet i 82 kommuner - Presentasjon med sideblikk til kommunevalget 2011 Harald Baldersheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokalkommunedatabasen Konferanse, KS, Oslo 16. februar 2011 Lokaldemokratiet i 82 kommuner - Presentasjon med sideblikk til kommunevalget 2011 Harald Baldersheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokalkommunedatabasen Konferanse, KS, Oslo 16. februar 2011 Lokaldemokratiet i 82 kommuner - Presentasjon med sideblikk til kommunevalget 2011 Harald Baldersheim UiO

2 Hvordan står det til med lokaldemokratiet i norske kommuner? Formålet med prosjektet: Å kartlegge hvordan viktige sider ved lokaldemokratiet erfares og oppleves av innbyggerne og folkevalgte Framgangsmåte: -Telefonintervju med representative utvalg av innbyggere -Spørreskjema besvart av alle kommunestyremedlemmer -Kommunene har selv meldt seg på etter invitasjon fra KRD og KS (i alt 90)

3 Hvordan oppleves lokaldemokratiet? Målestokker for lokalt demokrati: * Pålitelig styre – har borgerne tillit til styret? * Ansvarlig styre – kan borgerne føre kontroll med styret? * Borgernært styre – blir borgerne hørt av de styrende? * Effektivt styre – hva får borgerne igjen av styret?

4 Mange sider ved de lokale styresett får positive skussmål fra innbygerne men det finnes også negative vurderinger.

5 Mange sider ved de lokale styresett får positive skussmål fra innbygerne men det finnes også negative vurderinger. Hva er utfordringene, særlig i et valgår?

6 Hvordan oppleves lokaldemokratiet? Målestokker for lokalt demokrati: DOMMEN (82 kommuner, 22.000 innb) * Pålitelig styre – har borgerne tillit til styret? SKEPSIS * Ansvarlig styre – kan borgerne føre kontroll med styret? KRITIKK * Borgernært styre – blir borgerne hørt av de styrende? DISTANSE * Effektivt styre – hva får borgerne igjen av styret? LEVERANSE

7 EFFEKTIVT STYRE? Leverer kommunene?

8 EFFEKTIVT STYRE? ”I det store og hele er jeg godt fornøyd med kommunens tjenestetilbud” % enig (5000-) Små Mellom Store (20.000+)

9 I det store og hele er jeg godt fornøyd med kommunens tjenestetilbud

10 PÅLITELIG STYRE? Er beslutningstakerne til å stole på?

11 PÅLITELIG STYRE? ”Her i kommunen er det særinteresser som får gjennomslag, ikke innbyggernes fellesinteresser” % enig Små (5000 -) Mellom Store (20000 +)

12 ”Med bråhast i strandsonen Uten skriftlig søknad og uten å varsle naboer, vedtok formannskapet i Krødsherad hastebehandling av 96 hytter i strandsonen – på ordførerens grunn”. (Aftenposten 24.6.10 v/ H.M. Haugnes, S. Gedde- Dahl)

13 ANSVARLIG STYRE?

14 ”Kommunen gjør en god jobb med å informere innbyggerne om hva man får igjen for skattepengene” (% enig) Små Mellom Store

15 ANSVARLIG STYRE?

16 Små Mellom Store ANSVARLIG STYRE?

17 Det spiller liten rolle for kommunens politikk hvilke partier som sitter ved makten

18 BORGERNÆRT STYRE?

19

20 Har politikerne kontroll?

21 Samspillet med administrasjonen (% enig) - Rimelig velfungerende!

22 ROLLA SOM FOLKEVALGT: Er den meningsfull?

23 ROLLA SOM FOLKEVALGT

24 SLANGEN I PARADISET?

25 ROLLA SOM FOLKEVALGT

26 SLANGEN I PARADISET? ”Kunnskapsminister Kristin Halvorsen vil tvinge kommunene til å prioritere skole foran eldre og funksjonshemmede. – Det er ikke gitt noen penger til noe ekstra særskilt løft, sier KS- direktøren. – Det sier de alltid, svarer kunnskapsminister Kristin Halvorsen. – Er du skuffet over hvordan kommunene har brukt pengene? – Ja, det er jeg. På dette området trengs det sterkere sentralstyring, sier Halvorsen. – Det kan ikke være at sånn at det er skolene som blir salderingspost for de andre gode formålene kommunene har, sier kunnskapsministeren. – Det viktigste vi kan investere i, er barn og ungdom. For å gi skolen drahjelp i kampen om kronene i kommunene, så trenger vi en endring av dette lovverket. Og det er det jeg jobber med, sier Kristin Halvorsen.” NRK Nyheter, Nettutgave 23.8.2010.

27 Teorien om det gode lokaldemokrati – stemmer den?

28 Teorien om det gode lokaldemokratiet.....

29 >>> det lykkelige kretsløpet

30 Demokratisk lykke = evig fred Eller passe dose konflikt?


Laste ned ppt "Lokalkommunedatabasen Konferanse, KS, Oslo 16. februar 2011 Lokaldemokratiet i 82 kommuner - Presentasjon med sideblikk til kommunevalget 2011 Harald Baldersheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google