Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bygg og miljø DynamIT Dynamiske informasjonstjenester for transportsektoren Gardermoen, 29.april 2003 Ragnhild Wahl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bygg og miljø DynamIT Dynamiske informasjonstjenester for transportsektoren Gardermoen, 29.april 2003 Ragnhild Wahl."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bygg og miljø DynamIT Dynamiske informasjonstjenester for transportsektoren Gardermoen, 29.april 2003 Ragnhild Wahl

2 Bygg og miljø Målsetting for prosjektet Utvikling av verdiøkende dynamiske informasjonstjenester for transportsektoren Dette skal oppnås gjennom å: Videreforedle rådata Kvalitetssikring av data Bearbeiding av data Formidling av bearbeidede data Evaluere nytten og betalingsvilligheten for dynamiske transport- informasjonstjenester - samt utvikle slike tjenester Utvikle og foreslå modeller for organisatoriske forhold Eierskap til data Rollefordeling mellom offentlige og private aktører

3 Bygg og miljø Trafikant Kjøretøyet Styring/ kontroll Vegholder Sensorer Data Lagring Analyse og prediksjon Dynamisk Informasjon Verdiøkende tjenester

4 Bygg og miljø Sensorer Data IKT- infrastruktur Næringsliv Publikum Registrering av informasjon Analyser og bearbeiding Verdiøkende tjenester Verdikjeden Kvalitetssikring Algoritmer Prediksjon Informasjon Prosjektets plassering i verdikjeden for trafikkinformasjon

5 Bygg og miljø Prosjektaktiviteter Algoritmer og applikasjoner Kunnskapsoversikt Behovsanalyser Rapportering og informasjonsspredning Verdiøkende tjenester Organisatoriske forhold Demonstratorer Trafikkavvikling Regional godstransport

6 Bygg og miljø Kunnskapsstatus

7 Bygg og miljø Demonstratorene Agder/Telemark Mobilposisjonering Vestfold Autopass Buskerud Autopass Oslo CCATS Video Sløyfer Akershus Punktdata/Sløyfer Gjenkjenning/GSM Kr.Sand Gardermoen Mobil data Felles System Dynamiske Data Autopass data Datarec data GSM data Probe data Datarec data CCATS data Metoder og Algoritmer Estimering og Prediksjon VØT TOP SMS / ??InternettNæringstransport??

8 Bygg og miljø Demonstrator trafikkavvikling Demonstratoren omfatter trafikkavvikling i bynære områder med stor trafikkbelastning og tidvis store avviklingsproblemer Demonstratorområde: E18 vest for Oslo Mye eksisterende infrastruktur som kan benyttes Passer med planer hos lokale vegmyndigheter Høy andel næringstransport SINTEF har etablert simuleringsmodeller for strekningen Strekningen inngår også i demonstrator regional godstransport

9 Bygg og miljø Demonstrator trafikkavvikling - nytteverdi Dynamisk trafikkinformasjon gir bedre grunnlag for trafikkinformasjon og trafikkstyring, som igjen betyr bedre utnyttelse av vegnettets kapasitet Dynamisk trafikkinformasjon gir trafikantene bedre grunnlag for valg av reiserute, reisetidspunkt og reisemiddel Dynamisk trafikkinformasjon er etterspurt i forbindelse med en rekke modeller

10 Bygg og miljø Demonstrator regional godstransport Demonstratoren omfatter regional godstransport utenfor tettbygd strøk Demonstratorområde: Oslo - Grenland (Kristiansand?) Strekningen er interessant og viktig for Linjegods’ transporter Strekningen representerer både køproblematikk rundt by og mer regional trafikk Gjensidig utnyttelse av resultat fra demonstratorene

11 Bygg og miljø Demonstrator regional godstransport - nytteverdi Dynamisk trafikkinformasjon bedrer bedrifters og transportørers transportplanlegging Bedre utnyttelse av materiell Bedre kundeoppfølging Gir inngangsdata til transportmodeller for offentlig transportplanlegging Tester alternativ teknologi for datainnsamling til Lastebilundersøkelsen (SSB)

12 Bygg og miljø Samarbeid med andre prosjekt ARKTRANS Forsøke å utnytte de metoder for beskrivelse av systemarkitektur som fremkommer i ARKTRANS-prosjektet Demonstratorene i prosjektet vil kunne anvendes også som praktiske case for uttesting av de forslag som blir tatt frem i ARKTRANS Fellessystem for dynamiske data (Statens vegvesen) Mulig kobling mot RDS - TMC (Statens vegvesen) Forsøksstrekning i Vestfold (Statens vegvesen) TOP (SIP, SINTEF Anvendt matematikk) Andre relevante prosjekt?

13 Bygg og miljø Generelt om prosjektet Varighet 2002 – 2005 Deltakende aktører Statens vegvesen, Vegdirektoratet Bravida Geomatikk AS Linjegods AS PEEK Trafikk AS Norges Automobil-forbund, NAF SINTEF Prosjekteier: Statens vegvesen (Siv Løes) Prosjektledelse: SINTEF (Per J. Lillestøl)


Laste ned ppt "Bygg og miljø DynamIT Dynamiske informasjonstjenester for transportsektoren Gardermoen, 29.april 2003 Ragnhild Wahl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google