Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mulige dypdykk og særtemaer; Barnevern, utvidet datasett/BLD-basen Ressurskrevende brukere, kostnader, indikatorer fra pilotnettverk Kartlegge ansikt til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mulige dypdykk og særtemaer; Barnevern, utvidet datasett/BLD-basen Ressurskrevende brukere, kostnader, indikatorer fra pilotnettverk Kartlegge ansikt til."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mulige dypdykk og særtemaer; Barnevern, utvidet datasett/BLD-basen Ressurskrevende brukere, kostnader, indikatorer fra pilotnettverk Kartlegge ansikt til ansikt tid i hjemmetjenesten? Forebygging, tidliginnsats og rehabilitering – Hverdagsrehabilitering, kost/nytte, komme i gang – Friskere unge eldre, utsette tjenestebehov – Forebygge lårhalsbrudd, kost/nytte, tiltak som virker, frivilling hjemmebesøk osv Spesialundervisning grunnskole og tidliginnsats Folkehelse, handlingsrom kommune, hva virker osv Andre temaer som dere kan se er relevante?

2 Ønsker om Dypdykk SULA: Hvor går pengene i Sula? ATA-tid, se på verktøyet IPLOS- om kvaliteten er god nok BØ: Bruker vi nok penger innen helsestasjon og hjemmetjenestene og spesialundervisning (bedre dialog med PPT og skole om omfordeling av midler. (Bø) ATA-tid, verktøyet «Fryd», hvor bruker vi timene? Årsverk barnevern LEIRFJORD: ATA-tid – behov for omorganisering – omsorgstrappa Spesialundervisning Bare 3 av dere var tilstede og mente noe Mer om Fryd her/nå, kartlegge frem til siste samling?

3 Fryd; 5% forbedringer om lag 22 mill for alle dere samlet, eller 39.000 vedtakstimer Kan brukes til; – Gi tjenester til flere brukere eller flere timer til eksisterende brukere? – Omdisponere til andre tjenester? Forutsetter at årsverk tas ut av hjemmetjenesten – med krav om produksjon av gitt nivå vedtakstimer Styring; Hvorfor er det helt sentralt å ha innsikt i egen ATA-tid – Andel ATA-tid i %??

4 Nøtter- øyBøSulaSnillfjordVerranLeirfjordSørreisa Antall mottakere 67 år + 47513923226908275 Antall mottakere 80 år + 34610418117615652 Antall mottakere totalt 85627239240136158118 Sum vedtakstimer 67 år + 74100252981085764597140401364518330 Anslag kostnader vedtakstimer 67 år + mill. kroner 49,310,542,20,511,37,98,4 Anslag netto innsparing vedtakstimer årlig; 5% 370512655429230702682917 10% 7410253010858460140413641833 15% 11115379516286690210620472750 Hva tror dere er mulig?

5 Hva er FRYD? FRYD viser: Hvordan tiden fordeles mellom de ulike aktivitetene i hjemmetjenesten Hvordan fordelingen er mellom direkte brukertid og indirekte brukertid. Verktøyet viser også hvilke type aktiviteter den indirekte tiden brukes på; møter, reising, rapportering, opplæring med mer. Vi ser på noen resultater fra ROBEK 3

6 Sykkylven – kun hj.sykepleie:

7 Fordeling - Sykkylven: 35 % 20 % 45 %

8 Leveringsdyktighet = antall utførte minutter delt på antall bestilte minutter

9 Kunnskap om direkte brukertid er viktig for å kunne styre tjenesten Hvis kommunen i tillegg til direkte brukertid registrerer ressurser (sum disponible timeverk) og alle vedtak (sum timer) så får man også innsikt i: 1.Er det samsvar mellom planlagte og utførte vedtakstimer, sier noe om tjenestens pålitelighet 2.«Produktiviteten» i tjenesten, dvs. forholdet mellom disponible ressurser og utførte timer (vedtak) 3.Ressurser i fht vedtak: – Har tjenesten nok bemanning for å utføre alle vedtakene?

10 Sykkylven – kun hj.sykepleie:

11 Fordeling - Sykkylven: 35 % 20 % 45 %

12 Leveringsdyktighet = antall utførte minutter delt på antall bestilte minutter

13 Stranda – kun hj.sykepleie:

14 Fordeling - Stranda: 32 % 18 % 50 %

15 Vestnes – kun hj.sykepleie :

16 Fordeling - Vestnes: 46 % 24 % 29 % Bra!!

17 Fræna – kun hj.sykepleie:

18 Fordeling - Fræna: 37 % 28 % 35 %

19 Ørsta – hj.sykepleie og praktisk bistand, men ikke adm. årsverk:

20 Fordeling - Ørsta: 45 % 24 % 31 %

21 Leveringsdyktighet = antall utførte minutter delt på antall bestilte minutter

22 Kan dere kartlegge ATA-tid frem til sommeren? Kommer bedre verktøy med det første – mer moderne brukergrensesnitt Faglig støtte fra KS? Noe for dere/reflekter nå Hva trenger dere å vite mer om?


Laste ned ppt "Mulige dypdykk og særtemaer; Barnevern, utvidet datasett/BLD-basen Ressurskrevende brukere, kostnader, indikatorer fra pilotnettverk Kartlegge ansikt til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google