Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehagekontoret Styrermøte 11.september 2014. Barnehagekontoret August 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehagekontoret Styrermøte 11.september 2014. Barnehagekontoret August 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehagekontoret Styrermøte 11.september 2014

2 Barnehagekontoret August 2014

3 Barnehagekontoret

4 Gutter som lekeressurser

5 Barnehagekontoret Brambanigården Rådhustorget 5

6 Barnehagekontoret Fra 01.08.2014: Vedtak om spesialpedagogisk hjelp og Organisering av spesialpedagogene er overført fra Haug skole og ressurssenter til Barnehagekontoret

7 Barnehagekontoret Barnehagekontoret Haug ressurssenter avdeling barnehage Avdelingsleder Rikke Eriksrud

8 Barnehagekontoret ASK § 2-16.Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) Elevar som heilt eller delvis manglar funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerande kommunikasjon, skal få nytte eigna kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmiddel i opplæringa. Når ein elev ikkje har eller kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har eleven rett til spesialundervisning etter reglane i kapittel 5. Dette inkluderer nødvendig opplæring i å bruke alternativ og supplerande kommunikasjon.

9 Barnehagekontoret Rutiner ved henvisning til PPT Konsultasjonstelefon Henvisningsskjema –Vedlegg til henvisningsskjema Pedagogisk rapport Kartlegging av barnet

10 Barnehagekontoret BARNEHAGEMELDINGEN Status pr.11.09.14

11 Barnehagekontoret Det arbeides med seks innsatsområder 1. Språkstimulering og språkmiljø i barnehagen 2. Barnehagen som første trinn i utdanningsløpet 3. Lekens betydning for barns utvikling 4. Barnehagens betydning som arena for forebyggende og helsefremmende arbeid 5. Rekruttering og kompetanse 6. Samarbeid og samhandling

12 Barnehagekontoret Følgende tre overordnede strategier skal være førende for arbeidet: Videreutvikling av det overordnede styringssystemet for kvalitet – herunder rapportering og styringsdata Innføring av standarder og incentiver innenfor sentrale områder Kunnskapsbasert utvikling

13 Barnehagekontoret Barnehagemelding for barnehagevirksomheten i Bærum Melding om kvalitetsutvikling for barnehagene Barnehagemelding 2014-2024

14 Barnehagekontoret Bærumsbarnehagenes satsingsområder 2010 – 2015 Barnehagen som læringsarena Barn med behov for ekstra støtte og ressurser Barn under tre år Sammen for barn og unge Språk Rapportere på skriftlig tilsyn nå i høst

15 Barnehagekontoret Statens kompetansestrategi 2014 - 2020

16 Barnehagekontoret

17 Kompetanseheving 2015 Kurs Utviklingsarbeid andre aktiviteter Gutter som lekeressurser Språk

18 Barnehagekontoret Sektorutvalg BAUN 11.06.13 STATUS FOR ARBEIDET MED RUTINER FOR OVERGANG MELLOM BARNEHAGE, BARNESKOLE, UNGDOMSSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE Vedtak Sektorutvalg barn og unge ber om at følgende endring innarbeides: « I spesielle tilfeller hvor PP-tjenesten ikke er involvert, skal foreldre/foresatte, barnehage/skole og eventuelle samarbeidspartnere innkalles til et overføringsmøte»

19 Barnehagekontoret Overføring av taushetsbelagt informasjon ved overgangene, overføres kun ved samtykke fra foreldre/foresatte eller eleven selv (etter fylte 15 år). Dette må respekteres og forvaltes med omhu. Overføringsskjemaet skal signeres av foreldre/foresatte, om de ønsker å overføre personopplysninger eller ikke. Hensikten med overføringsskjemaene er å sikre at informasjon overføres til beste for barnet og dets videre opplæring. Dette skal skje i nært samarbeid med foresatte/elever

20 Barnehagekontoret Informasjon

21 Barnehagekontoret Ved bekymring for ekstremisme Bekymring for radikalisering og/eller ekstremisme fra kommunen skal meldes til forebyggende koordinator i ungdomspatruljen Forebyggende koordinator Ole Magnus Jensen, tlf: 957 83 893 epost: ole.magnus.jensen@politiet.no ole.magnus.jensen@politiet.no Forebyggende koordinator melder bekymringen til lokal PST

22 Barnehagekontoret Bekymringstegn tatt fra veileder ved bekymring utarbeidet av SaLTo, (sammen lager vi et trygt Oslo) UTTALELSER/YTRINGER Eksempler: Intoleranse for andres synspunkter Fiendebilder – vi og dem Konspirasjonsteorier Hatretorikk Sympati for absolutte løsninger som avskaffelse av demokrati Legitimerer vold Trusler om vold for å nå politiske mål. INTRESSER/UTSEENDE/SYMBOLBRUK Eksempler: Appellerer til og søker etter ekstremistisk materiale på nett. Endrer utseende, klesdrakt m.m. Benytter symboler knyttet til ekstremistiske idealer og organisasjoner. Slutter på skolen, med fritidsaktiviteter m.m.

23 Barnehagekontoret AKTIVITETER Eksempler: Opptatt av ekstremisme på internett og sosiale medier Deltar på demonstrasjoner og voldelige sammenstøt med andre grupper Bruker trusler og vold som følge av ekstremisme Hatkriminalitet Reisevirksomhet som kan føre til økt radikalisering og kontakt med ekstremister For mer info se: http://www.salto.oslo.kommune.no/getfile.php/Salto%20(PROSJEKT- SALTO)/Internett%20(PROSJEKT- SALTO)/Dokumenter/SaLTo%20veileder%202014%20-%202(1).pdf

24 Barnehagekontoret Informasjon Fra Kunnskapsdepartementet –Arbeider med ny barnehagelov Fra Utdanningsdirektoratet –Ståstedsanalyse for barnehager Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy for felles vurdering av barnehagens praksis. Verktøyet kan brukes av barnehager som ønsker å drøfte og vurdere sin egen praksis som grunnlag for felles utviklingsarbeid.


Laste ned ppt "Barnehagekontoret Styrermøte 11.september 2014. Barnehagekontoret August 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google