Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Haukåsen skole Tilpasset undervisning i matematikk. v/Per Vidar Feiner-Endresen Spesialpedagogisk veileder Utadrettet virksomhet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Haukåsen skole Tilpasset undervisning i matematikk. v/Per Vidar Feiner-Endresen Spesialpedagogisk veileder Utadrettet virksomhet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Haukåsen skole Tilpasset undervisning i matematikk. v/Per Vidar Feiner-Endresen Spesialpedagogisk veileder Utadrettet virksomhet Haukåsen skole

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Haukåsen skole Haukåsen skole. Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015 2

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Haukåsen skole Opplæringsloven 9a ”Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring”. Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015 3

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Haukåsen skole Cp en «samlesekkebetegnelse». Symptomer, undergrupper og tilleggshandikap. Svært mange ulike årsaker. Stor variasjon når det gjelder det kliniske bilde. Tilleggshandikap ved CP: Tale- og språkforstyrrelser. Mental retardasjon. Syns- og hørselsforstyrrelser. Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015 4 CP diplegi hemiplegi tetraplegi dyskinetisk CP ataksi Cerebral Pares.

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Haukåsen skole Utfordringene i matematikkfaget for elever med CP. Tall- og mengdeforståelse. Sette tallene riktig under hverandre ved divisjon og multiplikasjon. Geometri. Gangetabellen, formler og regler. Matematiske begreper og måleenheter. Lesestykker. Klokka. Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015 5

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Haukåsen skole Tilrettelegging av matematikkfaget for barn med CP. Kommunikasjon. Skjerming. Praktisk matematikk. Tekniske hjelpemidler. Opplyse omgivelsene. Struktur og visualisering. Ha en synlig plan for undervisningen. Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015 6

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Haukåsen skole Kommunikasjon. Trenger tid til å «fordøye» informasjonen som blir gitt. Bruk tavle, tekst med det du skal si. Nøkkelord på tavle, korte setninger uten for mye info. En beskjed om gangen. Adresser informasjonen. Bruk elevenes navn! Bekreft at man har forstått – ikke forvent! Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015 7

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Haukåsen skole 2/3 ytringer i et klasserom kommer fra læreren 0,8-1,5 sek ventetid på spørsmål Lærer svarer ofte selv P. Black og D.William Tid… Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015 8

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Haukåsen skole Skjerming. Var for støy og endringer. Bruk av støyskjerm og grupperom. Regler for arbeidsøkter. Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015 9

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Haukåsen skole Praktisk matematikk. Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015 10

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Haukåsen skole Eksempler på praktisk matematikk. Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015 11 Å få delta og å føle mestring gir livskvalitet!!!!

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Haukåsen skole Tekniske hjelpemidler. Datamaskin. Kalkulator. Bøker med ferdig oppstilte stykker. Gangetabell, regler og formler tilgjengelig. Konkretiseringsmateriell. Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015 12

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Haukåsen skole Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015 13

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Haukåsen skole Konkretiseringsmateriell. Numicon Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015 14

15 Oslo kommune Utdanningsetaten Haukåsen skole Eksempel på abstraksjon. Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015 15

16 Oslo kommune Utdanningsetaten Haukåsen skole Opplyse omgivelsene. Personer som jobber med eleven veiledes. Får opplysninger om elevens funksjonsnivå i de ulike fagene. «Mestringsark» henger ved pulten, ligger i egen perm eller først i matteboka. Et informasjonsark med plass til å skrive en personlig tekst om hvilke kognitive utfordringer du har, og hvordan andre kan hjelpe deg i konkrete situasjoner. Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015 16

17 Oslo kommune Utdanningsetaten Haukåsen skole Struktur og visualisering. Ha en tydelig plan for undervisningen. Forbered eleven og assistenter skriftlig. Fra det kjente til det ukjente- mestringsfølelse. Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015 17

18 Oslo kommune Utdanningsetaten Haukåsen skole Mestringsopplevelser. Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015 18


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Haukåsen skole Tilpasset undervisning i matematikk. v/Per Vidar Feiner-Endresen Spesialpedagogisk veileder Utadrettet virksomhet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google