Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

To viktige definisjoner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "To viktige definisjoner"— Utskrift av presentasjonen:

1 To viktige definisjoner
KULTURSKOLEUNDERVISNING I EN UTVIDET SKOLEDAG To viktige definisjoner 1) Skoletid: lovpålagt rammetimefordeling. 2) Utvidet skoledag: når grunnskolen tilbyr timetall utover den lovpålagte rammetimefordelingen. Fakta Barn har rett og plikt til undervisning i forhold til fag- og timefordelingen, den lovpålagte rammetimefordelingen. Kulturskoleundervisningen i skolen må derfor i så fall inngå i en utvidet skoledag, hvis ikke vil denne virksomheten være ulovlig.

2 KULTURSKOLEUNDERVISNING I EN UTVIDET SKOLEDAG
Bakgrunnsmateriell «Kulturskolen - utviklingen av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre» (revidert utgave 2010). Utgitt av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Utdanningsdirektoratets forlengete arm. Se s. 30, presentasjonen av Tolga kulturskole (mellom s pga. pagineringsfeil) og s Her fins også juryens begrunnelse for Tolgas utnevnelse. 1) Kulturskoleundervisningen må inngå i en utvidet skoledag. Med for eksempel én time ekstra i fag- og timefordelingen, har den enkelte skole frihet til å organisere dette på ulike måter. 2) Hvis grunnskolen opererer med et minstetimetall i forhold til fag- og timefordelingen, vil virksomheten være ulovlig.

3 Sentrale politiske føringer
KULTURSKOLEUNDERVISNING I EN UTVIDET SKOLEDAG Sentrale politiske føringer Felles for alle er vektleggingen av samarbeid mellom grunn- og kulturskole for å skape et helhetlig oppvekst- og opplæringstilbud for barn og unge. Opplæringslovens paragraf 13-6 Kulturloven Kulturskoleløftet (Kulturskoleutvalgets rapport, 2010) Skapende læring, strategi for kunst og kultur i opplæringen (2010) Stimuleringsmidler - 40 millioner kroner i 2010, 2011 og 2012 Kultur for læring (Stortingsmelding nr. 30, ) Kultur, inkludering og deltakelse (Stortingsmelding nr. 10, ) Kulturutredningen (NOU 2013:4) På rett vei (Stortingsmelding nr. 20, )


Laste ned ppt "To viktige definisjoner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google