Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1) Skoletid: lovpålagt rammetimefordeling.lovpålagt rammetimefordeling 2) Utvidet skoledag: når grunnskolen tilbyr timetall utover den lovpålagte rammetimefordelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1) Skoletid: lovpålagt rammetimefordeling.lovpålagt rammetimefordeling 2) Utvidet skoledag: når grunnskolen tilbyr timetall utover den lovpålagte rammetimefordelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1) Skoletid: lovpålagt rammetimefordeling.lovpålagt rammetimefordeling 2) Utvidet skoledag: når grunnskolen tilbyr timetall utover den lovpålagte rammetimefordelingen. KULTURSKOLEUNDERVISNING I EN UTVIDET SKOLEDAG Barn har rett og plikt til undervisning i forhold til fag- og timefordelingen, den lovpålagte rammetimefordelingen. Kulturskoleundervisningen i skolen må derfor i så fall inngå i en utvidet skoledag, hvis ikke vil denne virksomheten være ulovlig. To viktige definisjoner Fakta

2 Bakgrunnsmateriell «Kulturskolen - utviklingen av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre»«Kulturskolen - utviklingen av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre» (revidert utgave 2010). Utgitt av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Utdanningsdirektoratets forlengete arm. Se s. 30, presentasjonen av Tolga kulturskole (mellom s. 47-50 pga. pagineringsfeil) og s. 50-51. Her fins også juryens begrunnelse for Tolgas utnevnelse. 1) Kulturskoleundervisningen må inngå i en utvidet skoledag. Med for eksempel én time ekstra i fag- og timefordelingen, har den enkelte skole frihet til å organisere dette på ulike måter. 2) Hvis grunnskolen opererer med et minstetimetall i forhold til fag- og timefordelingen, vil virksomheten være ulovlig. KULTURSKOLEUNDERVISNING I EN UTVIDET SKOLEDAG

3 Felles for alle er vektleggingen av samarbeid mellom grunn- og kulturskole for å skape et helhetlig oppvekst- og opplæringstilbud for barn og unge. KULTURSKOLEUNDERVISNING I EN UTVIDET SKOLEDAG Sentrale politiske føringer Opplæringslovens paragraf 13-6 Kulturloven KulturskoleløftetKulturskoleløftet (Kulturskoleutvalgets rapport, 2010) Skapende læring, strategi for kunst og kultur i opplæringen (2010) Stimuleringsmidler - 40 millioner kroner i 2010, 2011 og 2012 Kultur for læringKultur for læring (Stortingsmelding nr. 30, 2003-2004) Kultur, inkludering og deltakelseKultur, inkludering og deltakelse (Stortingsmelding nr. 10, 2011-2012) KulturutredningenKulturutredningen (NOU 2013:4) På rett veiPå rett vei (Stortingsmelding nr. 20, 2012-2013)


Laste ned ppt "1) Skoletid: lovpålagt rammetimefordeling.lovpålagt rammetimefordeling 2) Utvidet skoledag: når grunnskolen tilbyr timetall utover den lovpålagte rammetimefordelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google