Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Ellen Berg Svendby Spesialpedagog/idrettspedagog, PhD Å anerkjenne og verdsette forskjellighet - en forutsetning for et inkluderende kroppsøvingsfag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Ellen Berg Svendby Spesialpedagog/idrettspedagog, PhD Å anerkjenne og verdsette forskjellighet - en forutsetning for et inkluderende kroppsøvingsfag."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Ellen Berg Svendby Spesialpedagog/idrettspedagog, PhD Å anerkjenne og verdsette forskjellighet - en forutsetning for et inkluderende kroppsøvingsfag Illustrasjoner: Sturla Kaasa, Universitetsforlaget (1987)

2 2 ‘Jeg kan og jeg vil’ – barn og unge med både kompetanse og ressurser

3 3 Mange barn og unge erfarer dessverre at deres kompetanse ikke blir anerkjent og verdsatt i kroppsøvingsfaget Et gap mellom retorikken om en inkluderende og likeverdig opplæring og det som faktisk erfares i praksis

4 4 Kroppsøvingsfagets konstruksjon – en bremsekloss for inkludering Idretts- og prestasjonsdiskurs (gitte prestasjonsformer og bevegelsesløsninger) Aktivitets- og helsediskurs Bidrar til reproduksjon av bestemte verdier: ‘performance codes’ og ‘body-perfection codes’

5 5 ’Jeg kan og jeg vil, men jeg passer visst ikke inn’ En bestemt type evne (‘ability’), bestemte ferdigheter og visse typer kropper verdsettes og favoriseres, mens andre marginaliseres og ekskluderes. Mange av ungene strever derfor med å ‘passe inn’ i faget, og de ‘pendler’ mellom å være innenfor og/eller utenfor opplæringstilbudet og klassefellesskapet

6 6 Segregerende og ekskluderende praksiser tas for gitt som ‘naturlig’ Fagets konstruksjon tas for gitt Segregerende- og ekskluderende praksiser blir i liten grad utfordret Ungene erfarer at det er de som er ‘problemet’ når deltagelse i faget ikke er mulig og/eller vanskelig Søkelyset rettes i liten grad mot å endre opplæringstilbudet i kroppsøving Det er i stedet ungene som skal tilpasses faget

7 7 Hva kan bidra til å skape et mer inkluderende kroppsøvingsfag? Lytt til barnas og foreldres erfaringer, og anerkjenn og verdsett ungenes kompetanse Økt grad av medvirkning Endre vår forståelse av kroppsøvingsfaget Fra militær kommando til ulike pedagogiske tilnærmingsmåter

8 8 Forts - å skape et inkluderende opplæringstilbud i kroppsøving Legge vekt på å skape en god relasjon og et godt samspill mellom elev og lærer Veiledning og økt kompetanse Samarbeid mellom skole, helse og idrett Økt bevissthet og diskusjon om hva et inkluderende opplæringstilbud vil si (både teoretisk og praktisk)

9 9 Rom for alle

10 10 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "1 Ellen Berg Svendby Spesialpedagog/idrettspedagog, PhD Å anerkjenne og verdsette forskjellighet - en forutsetning for et inkluderende kroppsøvingsfag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google