Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ellen Berg Svendby Spesialpedagog/idrettspedagog, PhD

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ellen Berg Svendby Spesialpedagog/idrettspedagog, PhD"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ellen Berg Svendby Spesialpedagog/idrettspedagog, PhD
Å anerkjenne og verdsette forskjellighet - en forutsetning for et inkluderende kroppsøvingsfag Fortellingen om Daniel eller Emilie – som utgangspunkt for å illustrere det jeg skal snakke om. Si noe om at jeg også vil ta utgangspunkt i doktorgradsprosjektet mitt og erfaringer som kroppsøvingslærer og spesialpedagog ved kompetansesenteret. Ellen Berg Svendby Spesialpedagog/idrettspedagog, PhD Illustrasjoner: Sturla Kaasa, Universitetsforlaget (1987)

2 ‘Jeg kan og jeg vil’ – barn og unge med både kompetanse og ressurser
Bilde s 60De kan og vil delta i fysisk aktivitet i skole og fritid De har kompetanse til å vurdere hva som er hensiktsmessig for dem å delta i Flere av dem er dyktige til å tilpasse undervisningen til seg selv, noe som bidrar til å øke deres deltagelse i faget Mange av ungene erfarer dessverre at deres kompetanse ikke blir anerkjent og verdsatt i kroppsøvingstimer

3 Mange barn og unge erfarer dessverre at deres kompetanse ikke blir anerkjent og verdsatt i kroppsøvingsfaget Et gap mellom retorikken om en inkluderende og likeverdig opplæring og det som faktisk erfares i praksis Ungene pendler mellom å være innenfor/utenfor. Flere har positive erfaringer, men også gjennomgående negative erfaringer/varierende grad av deltagelse i faget

4 Kroppsøvingsfagets konstruksjon – en bremsekloss for inkludering
Idretts- og prestasjonsdiskurs (gitte prestasjonsformer og bevegelsesløsninger) Aktivitets- og helsediskurs Bidrar til reproduksjon av bestemte verdier: ‘performance codes’ og ‘body-perfection codes’ Hva kan være med på å forklare dette gapet mellom retorikken om inkludering og ungenes levde erfaringer i faget?

5 ’Jeg kan og jeg vil, men jeg passer visst ikke inn’
En bestemt type evne (‘ability’), bestemte ferdigheter og visse typer kropper verdsettes og favoriseres, mens andre marginaliseres og ekskluderes. Mange av ungene strever derfor med å ‘passe inn’ i faget, og de ‘pendler’ mellom å være innenfor og/eller utenfor opplæringstilbudet og klassefellesskapet Illustrasjon s 15, (aktivitetsavhengig deltagelse)

6 Segregerende og ekskluderende praksiser tas for gitt som ‘naturlig’
Fagets konstruksjon tas for gitt Segregerende- og ekskluderende praksiser blir i liten grad utfordret Ungene erfarer at det er de som er ‘problemet’ når deltagelse i faget ikke er mulig og/eller vanskelig Søkelyset rettes i liten grad mot å endre opplæringstilbudet i kroppsøving Det er i stedet ungene som skal tilpasses faget

7 Hva kan bidra til å skape et mer inkluderende kroppsøvingsfag?
Lytt til barnas og foreldres erfaringer, og anerkjenn og verdsett ungenes kompetanse Økt grad av medvirkning Endre vår forståelse av kroppsøvingsfaget Fra militær kommando til ulike pedagogiske tilnærmingsmåter

8 Forts - å skape et inkluderende opplæringstilbud i kroppsøving
Legge vekt på å skape en god relasjon og et godt samspill mellom elev og lærer Veiledning og økt kompetanse Samarbeid mellom skole, helse og idrett Økt bevissthet og diskusjon om hva et inkluderende opplæringstilbud vil si (både teoretisk og praktisk)

9 Rom for alle Diktet om inkludering som avslutning…

10 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Ellen Berg Svendby Spesialpedagog/idrettspedagog, PhD"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google