Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HELHETLIG OPPLÆRINGSLØP- bedre gjennomføring i videregående skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HELHETLIG OPPLÆRINGSLØP- bedre gjennomføring i videregående skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 HELHETLIG OPPLÆRINGSLØP- bedre gjennomføring i videregående skole
Terje Storbakken Prosjektmedarbeider KS-prosjekt overganger (Rådgiver) (Fagenhet for videregående opplæring) (Sør-Trøndelag fylkeskommune)

2 Bakgrunn for prosjektet
Forskning – NIFU STEP rapport nr 50% studiekompetanse og 15% yrkeskompetanse etter 5 år 15% sluttere og 20% gjennomført uten å bestå STFK: 11,4% (ST) og 35,8% (YF) ikke fullført etter 5 år Stortingsmeldinger – Tidlig innsats og kvalitet i skolen NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida

3 Skolen må endre seg!

4 KS vil sette fokus på frafall
Ide og prosjektskisse fra KS sin skolegruppe Ideen er videreutviklet av prosjektleder Ivar Skei og prosjektmedarbeider (meg) i samarbeid med KS – skolegruppe. Behandlet i rådmannsutvalg og i KS-styret

5 ”Helhetlig opplæringsløp – bedre gjennomføring i videregående opplæring”
Tidlig innsats, tilpasset opplæring, bedre samarbeid om yrkes- og utdanningsrådgiving og tettere oppfølging av fravær er viktige tiltak. Den viktigste enkeltforklaringen på frafall i vgo er svake karakterer på ungdomstrinnet (mange av disse har i tillegg stort fravær)– bør 10% ha noe annet? KS ønsker å bidra i det felles arbeidet med å redusere frafallet i videregående skole, gjennom et skoleprosjekt fra høsten 2008 til 2011

6 Overordnet mål Gjennom tettere og systematisk samarbeid mellom skoleslagene skape bedre overganger og redusere frafallet i videregående opplæring Med hensikt å: skape helhetlige opplæringstilbud styrke tilpasset opplæring for å øke læringsutbyttet for alle redusere frafall i vgo skape grobunn for livslang læring

7 Organisering Oppstartkonferanse – KS høstkonferanse 17. oktober
Målgruppe: ordfører, rådmann og skolefaglig ansvarlige Regionale konferanser – mål og erfaringsutveksling 17. november – Orkdal/Øy 19. november - Gauldal 24. november - Fosen 25. november – Trondheim/Nea Lokalt mellomarbeid arbeidsgrupper knyttet opp mot lokal vgs

8 Sluttprodukt Kommunevise planer for overganger mellom opplæringstilbud
Samlet prosjektkatalog med gode eksempler Etablere gode arenaer for videre samarbeid innen grunnopplæringa

9 Prosjektledelse Prosjektleder: KS Sør-Trøndelag ved Ivar Skei
Prosjektmedarbeider: STFK v/ Terje Storbakken Styringsgruppe: KS-styret (utvidet med leder opplæringskomite i fylkestinget) Prosjektgruppe: KS-skolegruppe Referansegruppe: Rådmannsutvalget

10 Suksesskriterier! Lokal forankring Lokalt engasjement
Skoleeier/ledelse følge opp Systemrettet arbeid planer med årshjul fordeling av ansvar


Laste ned ppt "HELHETLIG OPPLÆRINGSLØP- bedre gjennomføring i videregående skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google