Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personvern for barn og ungdom Dag Wiese Schartum, AFIN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personvern for barn og ungdom Dag Wiese Schartum, AFIN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Personvern for barn og ungdom Dag Wiese Schartum, AFIN

2 Noen utgangspunkter … om barn og ungdom –har relativt god innsikt i teknologien og dens bruksmuligheter –har relativt begrenset innsikt i mulige sosiale konsekvenser av internettbruk … om barn og ungdoms behov for vern –har et særlig behov for beskyttelse i forhold til “fremmede” (verden slik den fremstår på nettet) og personer som står dem nær (hjem, skole mv) … om den rettslige reguleringen av personvern for mindreårige –Gjelder i utgangspunktet ingen særlige bestemmelser for mindreårige –Noe praksis er etablert i Datatilsynet og Forbrukerombudet –Må trolig særlig vurderes i lys av barneloven … ser i det følgende på anvendelse av personopplysningsloven på mindreårige

3 barnekonvensjon FNs barnekonvensjon om personvern

4 Desto eldre et barn blir, desto mer selvstendig

5 Datatilsynets og Forbrukerombudets retningslinjer Hovedregler –Mindreårige som har fylt 15 år kan samtykke til innhenting og bruk av personopplysninger om seg selv –For barn som er yngre enn 15 år må eventuelt foreldre samtykke til innhenting og bruk av opplysninger om barnet –Det skal alltid informeres om hvilken aldersgrense som gjelder når man legger opp til at mindreårige skal oppgi personopplysninger Unntak –Sensitive personopplysninger skal bare innhentes med foreldrenes samtykke, jf § 2 nr. 8 –For småkonkurranser og liknende, der enkle kontaktopplysninger kun skal brukes til eventuell premiering og deretter slettes, kan også yngre barn enn 15 år samtykke til deltakelse selv –Forutsetninger for unntak opplysningene slettes etter premiering personverntrusselen er vurdert, og klassifisert som meget lav konkurransen er egnet for den aktuelle aldersgruppen

6 Noen særlige spørsmål når pol skal anvendes på mindreårige Overordnet retningslinje –Vudere spørsmålet konkret ut i fra barnekonvensjonen, barneloven og andre særlige bestemmelser vedrørende barn og ungdom Vurdere hvem som har kompetanse i tilknytning til –avgivelse av samtykkeerklæring og tilbaketrekking av samtykke –utøvelse av rett til innsyn og adressat for informasjon –krav om retting og sletting mv av opplysninger Mulige løsningsmodeller ved utøvelse av kompetanse etter loven –Foreldre –Barnet –Delt kompetanse Skjerpede krav til informasjon? –Ved avgivelse av samtykke, se pol §§ 8, 9 og 30, jf § 2 nr 7. –Ved innsamling av informasjon, se pol §§ 19 og 20 Krav til særlig vurdering etter internkontrollbestemmelsen? (pol § 14)

7 Forslag til lovregulering i Schartum og Bygrave 2006


Laste ned ppt "Personvern for barn og ungdom Dag Wiese Schartum, AFIN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google