Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sentral støtte til lokal innsats Direktør Bjørn-Inge Larsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sentral støtte til lokal innsats Direktør Bjørn-Inge Larsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sentral støtte til lokal innsats Direktør Bjørn-Inge Larsen

2 | Skadeforebyggende Forums årskonferanse | 2 Overordnet mål Hovedmål Utvikle og effektivisere det forebyggende og helsefremmende arbeidet og tjeneste- tilbudet på helse- og sosialområdet ” Sosial trygghet og god helse ”

3 | Skadeforebyggende Forums årskonferanse | 3 Sosial- og helsedirektoratet skal være et forvaltnings- og kompetanseorgan og bidra til å gjennomføre og iverksette nasjonal politikk i helse- og sosialsektoren. drive rådgivning mot sentrale myndigheter, kommunene, helseforetakene, frivillige organisasjoner og befolkningen. ha funksjoner knyttet opp mot kvalitetsutvikling og prioritering i helse- og sosialtjenesten.

4 | Skadeforebyggende Forums årskonferanse | 4 Handlingsplanen 1997-2002 Handlingsplan for åtte samarbeidende departement Sekretariat for Trygge lokalsamfunn med støttefunksjon for Sosial- og helsedepartementet Sosial- og helsedirektoratet har hovedansvaret for oppfølging av handlingsplanen fra 2002 Faglig, administrativ og økonomisk støtte til lokalsamfunn 12 godkjente Safe Communities 40-50 lokalsamfunn arbeider med Safe Community

5 | Skadeforebyggende Forums årskonferanse | 5 Giftinformasjonenen – en avdeling i SHdir Giftinformasjonen - (tidligere Giftkartoteket, Giftinformasjonssentralen) Hensiktsmessig behandling av alle forgiftninger(rådgivning - primærfunksjon) Redusert antall og alvorlighetsgrad av forgiftninger (forebygging) - Økt kunnskap om forgiftninger (forskning og utredning)

6 | Skadeforebyggende Forums årskonferanse | 6 Forgiftningsskader

7 | Skadeforebyggende Forums årskonferanse | 7 Nedgang i dødsulykker

8 | Skadeforebyggende Forums årskonferanse | 8 Fordeling alder og kjønn

9 | Skadeforebyggende Forums årskonferanse | 9 Vårt mandat Sosial- og helsedirektoratet fikk 1.januar 2002 ansvar for å utarbeide en strategi for videreføring av arbeidet etter handlingsplansperioden St meld 16 ”Om Folkehelsen”: Videreføre arbeidet med handlingsplanen for ulykkesforebygging i 2003, inkludert sekretariatet for Trygge Lokalsamfunn, samtidig som Sosial- og helsedirektoratet skal utvikle ny strategi for det ulykkesforebyggende arbeidet

10 | Skadeforebyggende Forums årskonferanse | 10 Vår målsetning Det ulykkes og skadeforebyggende arbeidet videreføres som en strategiplan fra 2004 Ved tverretatlig samarbeid på sentralt nivå og i partnerskap med fylke, lokalsamfunn og frivillige organisasjoner skal det ulykkes- og skadeforebyggende arbeidet gis vesentlig bedrede rammebetingelser. Strategiplanens arbeidsform må være dynamisk med tanke på løse de utfordringer som vi ser nå og de som vil melde seg i løpet av perioden

11 | Skadeforebyggende Forums årskonferanse | 11 Prioritert område Sosialkomiteen påpeker behovet for en styrket satsing på forebygging av trafikkulykker. Integreres i strategiplanen Sosial- og helsedirektoratet har et spesielt ansvar innenfor arenaene hjem, skole og fritid da dette er områder hvor mange har ansvar, men som ingen ”eier”

12 | Skadeforebyggende Forums årskonferanse | 12 Skaderegistrering ved sykehus Folkehelseinstituttets personskaderegister nedlagt fra 2003 Framover er det behov for en landsdekkende registrering Det kan derfor være aktuelt å knytte skaderegistreringen til Norsk pasientregister, dersom dette blir gjort til et personentydig register Shdir leder arbeidet

13 | Skadeforebyggende Forums årskonferanse | 13 Forprosjekt i gang 2003 Møte på Gardermoen om nasjonal skaderegistrering mai 2003 KITH koordinerer arbeidet med forprosjektet Referansegruppe bestående av SHDIR Folkehelseinstituttet Norsk pasientregister Helseforetakene Johan Lund, Skadeforebyggende Forum Seksjonsoverlege Roar Rønning Kommunelege Helge Lund Overlege Børge Ytterstad Avdelingsoverlege Knut Melhus

14 | Skadeforebyggende Forums årskonferanse | 14 Styrke lokalt arbeid Skadetall fra sykehusene Mal og manual for skaderegistrering i primærhelsetjenesten Sekretariatet for Trygge lokalsamfunn Trygge lokalsamfunn – light Prøveprosjekt eldresikkerhetsaksjonen Andre sektorers lokale modeller Ekstra innsats i kommuner med vitenskaplig evaluering

15 | Skadeforebyggende Forums årskonferanse | 15 Veien videre for strategiplanarbeidet Innspill fra denne konferansen Innspill fra Nettverksrådet for Trygge lokalsamfunn Samarbeid mellom etatene Forprosjekt skaderegistrering ferdig Ha en aktiv konferanse


Laste ned ppt "Sentral støtte til lokal innsats Direktør Bjørn-Inge Larsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google