Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Risikofaktorer (Kaufmann 1991) som kan føre til at utvikling av psykososiale vansker (lærevansker)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Risikofaktorer (Kaufmann 1991) som kan føre til at utvikling av psykososiale vansker (lærevansker)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Risikofaktorer (Kaufmann 1991) som kan føre til at utvikling av psykososiale vansker (lærevansker) er knyttet til både individ og system: Individet - elevens selv Individet - elevens selv Systemet - familien eller skolen Systemet - familien eller skolen

2 Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Risikofaktorer knyttet til individet - elevens selv: Biologiske disposisjoner Personlighetstrekk Kognitive forutsetninger

3 Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Risikofaktorer knytter til systemet: Familien - samlivsproblemer - samlivsproblemer - psykiske problemer - psykiske problemer - rus og kriminalitet - rus og kriminalitet - manglende omsorgsevne - manglende omsorgsevne

4 Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Risikofaktorer knytter til systemet: Skolen - ikke sensitive overfor elevens individualitet - eleven møtes med uegnede forventninger - eleven møtes med inkonsekvente forventninger - eleven får for lite belønning på positive atferd - det legges for stor vekt på irettesettelser

5 Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Forebyggingsperspektivet på system- og individrettet arbeid Caplan (1964) inndeling av forebygging: 1Primær forebygging 2.Sekundær forebygging 1 og 2 tar utgangspunkt i systemrettet arbeid 3.Tertiær forebygging tar utgangspunkt i individrettet arbeid

6 Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Primær forebygging Forebyggende innsats overfor hele befolkningen eller et mer avgrenset område, for eksempel en skole/barnehage eller en skoleklasse for å forhindre utvikling av vansker eller tidlig innsats (intervensjon). Systemrettet forebygging

7 Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Sekundær forebygging Tiltak som settes inn mot grupper som befinner seg i en risikosone, og som står i fare for å utvikle større eller mer omfattende problemer for å redusere varigheten av problemene. Systemrettet forebygging

8 Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Tertiær forebygging Tiltak overfor enkeltindivider eller grupper som har utviklet et etablert problemmønster, for eksempel i form av omfattende avvik for å redusere omfanget av avviket. Individrettet forbygging

9 Systemrettet arbeid i skolen 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Aktuelle områder forbyggende systemrettet arbeid i skolen: Primær forbygging-Inkluderende samfunn Sekundær forebygging -Tilpasset opplæring Tertiær forebygging- Spesialundervisning (IOP)

10 Systemrette rådgivning til skolen fra den pedagogisk psykologiske tjenesten (PPT) 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg PPT tosidige mandat er knyttet til oppgaver, både på system- og individnivå: 1) Individrettet arbeid Utredningsarbeid og sakkyndig vurdering 2) Systemrettet arbeid: Kompetanseutvikling i skoleorganisasjonen innenfor det spesialpedagogiske fagområdet


Laste ned ppt "Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Risikofaktorer (Kaufmann 1991) som kan føre til at utvikling av psykososiale vansker (lærevansker)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google