Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ordføreren Ordføreren K R I S T I A N S A N D K O M M U N E Boligsosial satsing i Kristiansand Verdigrunnlag boligoppfølging Hjelper og støtter brukeren.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ordføreren Ordføreren K R I S T I A N S A N D K O M M U N E Boligsosial satsing i Kristiansand Verdigrunnlag boligoppfølging Hjelper og støtter brukeren."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ordføreren Ordføreren K R I S T I A N S A N D K O M M U N E Boligsosial satsing i Kristiansand Verdigrunnlag boligoppfølging Hjelper og støtter brukeren til ansvar for eget liv Oppfølging ytes på brukerens betingelser Det vil si, ikke nødvendigvis med krav om en ”normalisering” Respekt for den enkeltes integritet

2 Ordføreren Ordføreren K R I S T I A N S A N D K O M M U N E Boligsosial oppfølging – bakgrunn Omorganisering av sosialtjenesten i 2003 Mål: Styrke ressursene til oppfølging Ansatte ut av sosialkontorene – inn på brukerens arena 11 stillinger overført fra sosial- til helsetjenesten Supplert det eksisterende oppfølgingsarbeide i rustjenesten Oppfølging av den enkelte skjer nå i nærmiljøet

3 Ordføreren Ordføreren K R I S T I A N S A N D K O M M U N E Boligsosial oppfølging – resultater Boligsosial oppfølging – resultater Bedre samarbeid mellom rus-, sosial- og psykiatritjenesten I ferd på å bryte ned grenser mellom helsetjenesten og sosialtjenesten For brukeren: Ikke er diagnose men behov som har vært grunnlaget for tjenesteytingen Enkeltvedtak om mengde og innhold tydeliggjør rettigheter Tjenesten blir forutsigbar for både bruker og yter Styrkningsmidlene: 144 har i 2004 fått vedtak på boligoppf.

4 Ordføreren Ordføreren K R I S T I A N S A N D K O M M U N E Sonja og Knut – en gla’historie

5 Ordføreren Ordføreren K R I S T I A N S A N D K O M M U N E Sonja og Knut – en gla’historie Stoffmisbrukere fra de var 9 og 14 år gamle Ble kjærester i 1998 Betraktet som skikkelige fyllebøtter Kastet fra etat til etat Kastet ut også… Bostedsløse i perioder

6 Ordføreren Ordføreren K R I S T I A N S A N D K O M M U N E Sonja og Knut – en gla’historie Fikk legehjelp i 2000 Ved en feil fikk de vedtak om stor fin leilighet – nå med oppfølging Sonja gråt av glede… I 2001 giftet de seg og feiret hjemme med flere hjelpere som gjester

7 Ordføreren Ordføreren K R I S T I A N S A N D K O M M U N E Sonja og Knut – en gla’historie Det var en flott opplevelse for de som var tilstede i bryllupet I dag er de selvhjulpne og har gått fra fire timer boligsosial oppfølging i uka til en time per mnd. Sonja og Knut betaler husleia prompte og er storfornøyde

8 Ordføreren Ordføreren K R I S T I A N S A N D K O M M U N E

9 Boligsosial oppfølging – utfordringer Kristiansand kommer dårlig ut på levekårsstatistikken Unge som dropper ut av videregående Unge som har problemer med å få ordinært arbeid Omsorg for tunge rusmissbrukere Bosatte flyktninger med spesielle behov

10 Ordføreren Ordføreren K R I S T I A N S A N D K O M M U N E Boligsosial oppfølging – utfordringer (2) I handlingsprogrammet sier vi at vi har følgende utfordringer: Oppfølgingstjeneste til de med store omsorgsbehov. –Vi har ca. 10 vanskeligstilte med behov for tett oppfølging i f.eks. bofellesskap. Etablere oppfølgingstjeneste for 10 unge med spesielle behov. Til sammen 20 personer og en kostnad på 8 millioner kronerTil sammen 20 personer og en kostnad på 8 millioner kroner

11 Ordføreren Ordføreren K R I S T I A N S A N D K O M M U N E Oppfølging av fattigdomsmeldingen Kristiansand kommune har fått 2 mill. kr for 2004 og 2005. Faller bort fra 2006. Svært uheldig! Behov for en økning! Videreføring må til. Sonja og Knut…Sats ekstra på oppfølgingstjeneste – jamfør historien om Sonja og Knut…


Laste ned ppt "Ordføreren Ordføreren K R I S T I A N S A N D K O M M U N E Boligsosial satsing i Kristiansand Verdigrunnlag boligoppfølging Hjelper og støtter brukeren."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google