Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læringsperspektiver på design Tool 1100 forelesning 12/9-07 Annett Hillestad

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læringsperspektiver på design Tool 1100 forelesning 12/9-07 Annett Hillestad"— Utskrift av presentasjonen:

1 Læringsperspektiver på design Tool 1100 forelesning 12/9-07 Annett Hillestad annett.hillestad@ped.uio.no

2 Plan for forelesningen Designbegrepet Donald A. Norman Normans hovedbudskap Sentrale prinsipper for god design Seven stages of action Handling - situert eller planlagt? Kort om ulike perspektiver på kognisjon og læring Diskusjon

3 Designbegrepet kan favne vidt Design som endring til det bedre: ”Everyone designs who devices a course of action aimed at changing existing situations into preffered ones. The intellectual activity that produces material artefacts is no different fundamentally from the one that prescribes remedies for a sick patient or one that devices a new sales plan for a company or a social welfare policy for a state." Fra H. Simon: The Science of the Artificial, MIT Press, Cambridge 1969 Design som en refleksiv samtale med situasjonen: "A designer makes things. Sometimes he makes the final product; more often, he makes a representation - a plan, program, or image - of an artefact to be constructed by others. He works in particular situations, uses particular materials, and employes a distinctive medium and language. Typically, his making process is complex. [...] Because of this complexity, the designer''s moves tend, happily og unhappily, to produce consequences other than those intended. [...] He shapes the situation, in accordance with his initial appreciation of it, the situation "talkes back," and he respondes to the situation''s back-talk." Fra D. Schön: The Reflective Practitioner, Basic Book, New York 1983

4 Mangfoldig praktisk teoretiker Design Guru: Fra Nasty Norman til Nice NormanBåde ingeniør og psykolog Apple-fellow En av grunnleggerne av the Cognitive Science Society En av grunnleggerne av the Nielsen Norman group Professor of Computer Science, Psychology, and Cognitive science at Northwestern University and Prof. Emeritus of both Cognitive Science and Psychology at the University of California, San Diego, where he was founding chair of the Department of Cognitive Science and chair of the Department of Psychology. He is a member of The Industrial Designers Society of America, and fellow of the Human Factors & Ergonomics Society, The American Psychological Association, the American Psychological Society, the American Academy of Arts and Sciences, the Association for Computing Machinery (ACM), and the Cognitive Science Society. He has been a Fellow at the Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences (Stanford). Webside: http://www.jnd.org

5 Normans hovedbudskap i DOET/POET 1.”It is not your fault!” 2.Viktige design prinsipp: conceptual models, feedback, constraints, affordances 3.Rettesnor for forståelse - observasjon; oppfordring til å se og å observere

6 Sentrale prinsipper for god design - DOET Conceptual models – brukerens indre (mentale) modell av hvordan noe egentlig henger sammen. Ofte feilbarlig, og ofte uten samsvar med hvordan designeren har tenkt. Feedback. Tilbakemelding. Har det skjedd noe? Constraints. Begrensninger. Ikke bare negativt… Affordances. Å synliggjøre en mulighet. Tillate. Gi.

7 Seven stages of action Mål Verden HandlingsintensjonEvaluere sanseinntrykkene Tolke sanseinntrykkene Sanse verdens tilstand Handlingssekvens Gjennomføring av handlingssekv. Mål

8 Handling - situert eller planlagt? http://www.thoughtlessacts.com/

9 Noen ulike begynnelser: Fremveksten av det moderne psykologifaget Pavlov og hundene hans B.F. Skinner - ekstrem utvikling av behaviourismen Sigmund Freud - andre problemer og andre metoder

10 Det etterhvert dominerende synet på kognisjon og læring Cognitive Science (flere retninger) trer frem som kritiker av, og arvtaker etter behaviourismen Metafor: Mind as a computer/Mind as a brain Interesse for AI (artifical intelligence) Metodesyn Men: læringsparadokset - hvordan lage strukturer som er mer komplekse en seg selv?

11 Vygotsky - en annen begynnelse Overskrider dualismen mellom individ og omgivelser Medieringsforholdet Artefakter Høyere og lavere psykologiske prosesser Internalisering Sonen for den nærmeste utvikling

12 Debatten i et nøtteskall Sentrale stridstema Overføring av læring Individets rolle Tilegnelsesmetaforen og deltakermetaforen

13 Læring - ulike nivåer Learning 1 - stimuli-respns forhold, fakta Learning 2 - reglene som styrer Learning 3 - overskridene læring Kilde: Videointervjuet med Yrjö Engeström, spørsmål 3 om expansive learning http://csalt.lancs.ac.uk/alt/engestrom/

14 Aktivitet/virksomhet ulike nivåer Operasjoner Handling Aktivitet/virksomhet

15 Diskusjon Kan Norman brukes til å kaste lys over læring? På hvilken måte? Eventuelt hvorfor ikke? Hva slags læring (nivå av læring) er relevant i forhold til deres rapporter? Hva slags handlinger (nivå) analyserer/kommenterer dere? Eksempler på problemstillinger hvor Norman ikke strekker til?


Laste ned ppt "Læringsperspektiver på design Tool 1100 forelesning 12/9-07 Annett Hillestad"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google