Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SØR-HELGELAND REGIONRÅD

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SØR-HELGELAND REGIONRÅD"— Utskrift av presentasjonen:

1 SØR-HELGELAND REGIONRÅD
VEGA KOMMUNE BINDAL KOMMUNE SØMNA KOMMUNE VEVELSTAD KOMMUNE BRØNNØY KOMMUNE (VERTS) INNBYGGERTALL CA

2 SØR-HELGELAND REGIONRÅD
VEGA KOMMUNE BINDAL KOMMUNE SØMNA KOMMUNE VEVELSTAD KOMMUNE BRØNNØY KOMMUNE (VERTS)

3 MÅLSETTING: Supplere kommunenes tilbud Bygge opp felles tilbud
Drive påvirkning overfor stat og fylke Ivareta regionens interesser utad Pådriver for å sett i gang utviklings(næring og samferdsel)

4 SØR-HELGELAND REGIONRÅD
ORDFØRERUTVALGET 1980 INTERKOMMUNALT PLANKONTOR SØR-HELGELAND REGIONRÅD 1989

5 ORGANISASJON

6 DE ENKELTE TJENESTENE SEKRETARIAT Årsverk 2 PPT Etablert 1980
RKK Etablert 1987 Årsverk 1 Musikk Etablert 1990 Årsverk 5,6 0,9 årsverk distriktsmusiker (51%)

7 DE ENKELTE TJENESTENE KUNSTSKOLEN Kultursamarbeidet JURIST
Etablert 1995 (1989) Årsverk 3 Kultursamarbeidet Etablert 1989 Går på omgang mellom kommunene JURIST Etablert 1993 –1996 Årsverk 1 Teaterinstruktør Etablert 1992 Næringsmiddeltilsynet Etablert 2003 Årsverk 8+2=10

8 SENTRALE FAKTORER Sterke ordførere – sentral aktør
De hadde makt i sine kommuner Ryddig politisk situasjon Økonomi Administrasjon fulgte lojalt opp Lojal kommunene imellom Så klare fordeler –sammen er vi sterke Vertskommunens rolle/ansvar var klar

9 DE VANSKELIGE TIDER Vertskommunens budskap de siste årene har vært vinglete En eller flere av tjenestene er blitt oppsagt under hver budsjettbehandlingen de siste Tilliten til vertskommunen er lav De små kommunene er av den oppfatning at vertskommunen ikke påtar seg rollen som storebror

10 HVA ER ÅRSAKEN Når krybba er tom bites hestene
Lojalitet er svekket (først meg selv) Svært mange politiske grupperinger Administrasjon har makt, forankring Skille mellom adm. og politikk er ikke like enkelt i små kommuner.

11 BUDSKAPET Vertskommunen Små kommunene
Utvidet samarbeid, salg av tjenester til de andre kommunene Storkommune Små kommunene Utvidet samarbeid slik det er i dag Kommunene består EN KLAR EFFEKT AV DET SOM SKJER I DAG ER AT DE SMÅ STÅR SAMMEN OG JOBBER TETTERE.

12 TAKK FOR MEG


Laste ned ppt "SØR-HELGELAND REGIONRÅD"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google