Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reidar Conradi, landsbyhøvding

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reidar Conradi, landsbyhøvding"— Utskrift av presentasjonen:

1 Reidar Conradi, landsbyhøvding
Introduksjon til TDT4851 Eksperter i Team (EiT), vår Landsby 18: Samarbeid over Internett Oppstart i R4, onsdag 10. jan. 2007 Reidar Conradi, landsbyhøvding Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet , Tel , , Fax

2 Innhold Målene til EiT generelt: http://www.eit.ntnu.no/
Praktiske opplysninger for TDT4851, landsby 18: Tverrfaglig oppgave: Samarbeid over Internett, fire eksterne “problemeiere”. Gruppeprosesser EiT-landsby 18, start 10. jan. 2007

3 Målene med EiT-faget (1)
NTNU, Institutt for telematikk, Leif Arne Rønningen Målene med EiT-faget (1) Kunnskaper Gruppeprosess Tverrfaglig samarbeid Ferdigheter Holdninger EiT-landsby 18, start 10. jan. 2007

4 EiT Læringsmål (2) Gjennom et tverrfaglig samarbeid skal studentene (fra studieplanen): Delta i gruppeprosesser slik at faglig integritet, kreativitet og tverrfaglig samarbeid blir ivaretatt Representere sitt eget fagfelt i en tverrfaglig gruppesammenheng Kommunisere på tvers av fagdisiplinene i gruppa Ta ansvar for planlegging og framdrift av prosjektarbeidet Finne fram til og gjøre bruk av relevant faglitteratur, samt faglige ressurspersoner Muntlig presentasjon av prosjektarbeidet EiT-landsby 18, start 10. jan. 2007

5 Fag, mål, oppgave, landsby (3)
Tverrfaglig prosjekt: 7,5 Sp for alle siv.ing./HF/SVT - og noen andre studenter i 4.studieår. Gruppearbeid om realistisk problemstilling. Tre mål: Faglig, prosess (prosjekt), egen læring. Eks. Prosessmål: kunnskap, ferdigheter, holdninger. Problemorientert læring i grupper: frihet under ansvar, takle faglige/gruppe-utfordringer under tids / ressurspress. Organisert i en “landsby”, med løst samarbeidende grupper rundt en landsbyhøvding og eksterne problemeiere. Oppgave: Samarbeid over Internett. Fire problemeiere: NTNU/HF om dataspill, NTNU/IDI om eGovernment, Adressa om nye innholdstjenester, Telenor R&D om nye teletjenester. EiT-landsby 18, start 10. jan. 2007

6 Agenda, start onsdag 10. jan. 2007 (1)
: Felles intro om gruppedynamikk ved Stein Tore Nybrodahl fra Q-Free, aud. F1 : Landsby-oppstart v/ Reidar Conradi, aud. R4 : ”Bli-kjent” i gruppene, R4. : Intro fra fire problemeiere, R4 : Gruppearbeid inkl. lunsj, mulige temaer, R4: Planlegge personlig-, gruppe- og landsbyarbeid Start på lærings/prosessmål, forventninger, gruppekontrakt Hvilke personlige egenskaper er viktig i ulike roller/arbeid Hvilke problemstillinger ønsker gruppen primært å jobbe med? Osv. osv. Ca : Plenumsoppsummering med bl.a. gruppenes foreløpige resultater, R4 : Videre gruppearbeid, R4 og annetsteds. EiT-landsby 18, start 10. jan. 2007

7 Agenda, andre dag 17. jan. 2007 i R4 (2)
: Gruppearbeid, forberede plenum : Hver gruppe innleder + plenum : Gruppearbeid inkl. lunsj Ta tak i oppgaven, finn konkrete problemstillinger Planlegg videre arbeid, læringsmål, gruppekontrakt : Tverrfaglighet i praksis, v/ Knut H. Sørensen, aud. F1 EiT-landsby 18, start 10. jan. 2007

8 Agenda, tredje dag 24. jan. 2006 og påfølgende onsdager i R4 (3)
: Gruppearbeid, forberede plenum : Plenumsoppsummering Spesielt for 24.1, presentere gruppens: Prosjektplan Læringsmål Prosessmål Gruppekontrakt : Videre gruppearbeid inkl. lunsj : Mini-kurs i litteratursøk v/ UBIT, også R4. EiT-landsby 18, start 10. jan. 2007

9 Agendaer senere onsdager i R4 (4)
31.1, i F1: gruppepsykologi, v/ Endre Sjøvold, IØT. 7.2, i F1: mer om gruppeprosesser, v/ Turid S. Berg-Nielsen, Psykologi. 7.3, R4: Halvårsoppsummering. 2.5, R4: Avslutning, eksamen. 9.5, R4: Endelig innlevering av rapporter. EiT-landsby 18, start 10. jan. 2007

10 Gruppeinndeling (5) Gruppe 1: Gruppe 2:
Børretzen, Sten Ole IME MTTK Tekn.Kyb. Hermanstad, Maria Therese HF MHIST Historie Kummeneje, An-Magritt SVT MPSY Psykologi Mellesdal, Ståle Ingarson NT MTFYMA Fys.&Mat. Årdal, Frode IME MTENERG Ener.&Milj. Gruppe 2: Dobbe, Kjetil IME MTKOM Kom.tekn. Gotteberg, Geir Håkon IVT MTING Ing.vit.&IKT Johnsrud, Christoffer IVT MTGEOP Geo&Petro Larsen, Arne Raymond IME MTEL Elektronikk Sørbye Jonathan IVT MTMART Marin tekn. EiT-landsby 18, start 10. jan. 2007

11 Gruppeinndeling (6) Gruppe 3: Gruppe 4: Merk:
Magnus Christian IVT MTING Ing.vit.&IKT Husevåg, Jan-Erik IVT MTING Ing.vit.&IKT Kvangardsnes, Øyvind IME MIT Informatikk Lunde, Vegard IME MTEL Elektronikk Vathanagopalan, Rushanth IME MTKOM Kom.tekn. Gruppe 4: Gjerde, Anders IME MIT Emne.Inform. Hodne, Eirik IVT MTING Ing.vit.&IKT Evensmoen, Halvard DMF MNEVRO Nevrovit. Nordbryhn, Ola IME MTKOM Kom.tekn. Westerlund, Vegar IME SIF Datateknikk Merk: Kjetil Dobbe, opprinnelig gruppe 3, nå gruppe 2. Vegard Lunde, opprinnelig gruppe 2, nå gruppe 3. Benedicte Raae utgår, erstattet av An-Magritt Kummeneje. Tormod Emsell Larsen utgår, erstattes av Halvard Evensmoen. EiT-landsby 18, start 10. jan. 2007

12 Veiledere (7) Tilretteleggere (“facilitators”):
prof. Reidar Conradi, IDI Læringsass. Ingrid Almås Berg, og Ariel Harøy Jonasoff, Vil mest svare på prosess-spørsmål (“legge til rette”). Fire problemeiere/kunder: Gruppe 1: tlf Gruppe 2: tlf , mobil Gruppe 3: Gruppe 4: EiT-landsby 18, start 10. jan. 2007

13 Praktisk om gjennomføring (8)
Gruppeinndeling er gitt – 20 stud. i 4 grupper. Landsbymøter onsdager 0815-ca. 1300, obligatorisk fellesdel i R4 (maks 4 fravær!). Midtveis-presentasjon onsdag 7. mars Avslutning onsdag 2. mai, gruppevis: faglig rapport (50-70 s.) prosessrapport (15-20 s.) – presentasjon (f.eks. 45 min.). Pluss felles web-side for landsbyen. Vektlegging: Faglig del: 60%, prosess-del: 40%. Alle i gruppa får samme karakter. Prosessrapport: opplevd (tverr)faglig samarbeid, refleksjoner om egne erfaringer, anvendte prosesser, utfordringer i tverrfaglig samarbeid, rammevilkår, egen kompetanseheving m/ alternative tilnærminger. Føre refleksjonsbok (prosesslogg) over fremdrift / endringer / problemer / læring osv. EiT-landsby 18, start 10. jan. 2007

14 Prosess: mulig fremdriftsplan (9)
Matriseorganisasjon: 4 primærgrupper. I tillegg delvis felles faglig problemstilling, og -metode, samt felles web-side. Utfordring for dere! Dere velger selv innhold (vs. problem-eier) og arbeidsform. To første uker: oppstart med målformulering, felles faglig problemstilling, prosess/grupperoller og fremdriftsplan: Lage prosjektplan Sette opp læringsmål, både faglig og prosess Lage gruppekontrakt Neste seks uker: Fordypning, lage diverse opplegg o.l. Midtveisgjennomgang etter åtte uker (7. mars): diskusjon og godkjenning av planlagt opplegg. Neste tre uker: Prøve ut opplegg; besøke og intervjue o.a.; En uke: påske (2.-6. april). Siste fire uker: analyse, oppsummering og sluttrapport. Hele tiden: prosessøvinger, rollespill o.l. Avslutning: onsdag 2. mai, med justerte rapporter 9. mai. EiT-landsby 18, start 10. jan. 2007

15 Praktiske hjelpemidler (10)
Bjørn Sortland et al.: “EiT-boka”, Tapir, 2007,180 kr + bøker om gruppeprosesser. Egen refleksjonsbok/logg Egen gruppekontrakt, etter to uker Egen web-side til landsby It’s learning, NTNUs web-system for tverr-kommunikasjon og informasjons-deling (“gruppevare”), via “knapp” nederst til høyre på https://innsida.ntnu.no/ Læringsass./fasilitator (Ingrid og Ariel): ”Alt utenom det rent faglige”: Hjelpe til å forstå gruppeprosessen Hjelp til refleksjonsrapport EiT-landsby 18, start 10. jan. 2007

16 Tverrfaglig oppgave: Samarbeid over Internett (1)
Internett/web, en ryggrad i samfunnet: Enorm tilgang på (fri) informasjon, “alt” blir søkbart. Koble mennesker og organisasjoner sammen (“jorda blir flat”). Leder til nye samarbeids/arbeidsprosesser: alle har mobiltelefon og PC, virtuelle organisasjoner. “Social computing”: Åpen kildekode, Wikipedia, … Tverrfaglig perspektiv: virkelighetsforståelse og –tolking, jobbroller, sosiale endringer, kunnskapstolking/kontroll, maktforhold. EiT-landsby 18, start 10. jan. 2007

17 Samarbeid over Internett (2)
Mulige generelle problemstillinger: Hvor god/pålitelig er informasjonen? I hvilke situasjoner er Internett viktig for samarbeidsprosesser? Hvilken rolle har Internett for privatlivet? På hvilken måte har Internett påvirket arbeidsprosesser og -organisering? Hva gjør nettdeling av informasjon med opphavsrettighetene? Hva gjør den lette tilgjengeligheten av varer og tjenester med folks pengeforbruk – nettbutikker? Og hva blir fremtidens Internett – og samfunn? EiT-landsby 18, start 10. jan. 2007

18 Samarbeid over Internett (3)
Litt mer konkrete problemstillinger: Å undersøke / foreslå / teste ut / kanskje forbedre samhandlingsprosesser i lys av: Hvilke aktører dominerer; er det de store mot de små, eller omvendt, eller ingen av delene? Hvordan bruker ulike grupper (barn, eldre) Internett? Hva slags emner er det mest/minst informasjon om? Hva slags kvalitet har informasjonen, og hvem har interesse av å forbedre kvaliteten, jfr. Wikipedia? Hva slags (nye) samarbeidprosesser fungerer best for hvilke formål? Hvilke opphavsretter bør brukes og medfører deling faktisk mersalg, jfr. iPod-diskusjonen? Nye forretningsmodeller når "mye" blir gratis? EiT-landsby 18, start 10. jan. 2007

19 Samarbeid over Internett, deloppgaver (4)
EiT-landsby 18, start 10. jan. 2007

20 Samarbeid over Internett - utnytte din kompetanse i alt dette (5)
IKT-fag: tekniske løsninger og muligheter? “Alle”: anvendelser av Internett/web. Økonomi/adm.: nye arbeidsprosesser. Samfunnsfag: undersøke holdninger. Filosofi: se på virkelighetsoppfatning. Mediafag: Innholdsanalyse. For alle: analysere status, finne vinkling, lage “hypoteser” og studere/analysere empirisk; kritisk og reflekterende holdning. EiT-landsby 18, start 10. jan. 2007

21 Prosessmotivasjon (1) Siv.ing.-jobb er å finne konstruktive løsninger => la oss bli enda bedre, tverrfaglig, muntlig/skriftlig. Medisinstudiet, NTNU: problembasert læring fra 1. dag. Trend fra individuell ekspert til samspill: bort fra i retning av løs problemet => skap fremtiden få inn en ekspert => hjelp folk å lære identifiser en ansvarlig leder => involver alle finn den riktige teknikken => finn en egnet prosess finn den beste måten => finn en bedre måte få ordnet dette raskt => kontinuerlig forbedring Meget nyttig kunnskap i kommende 5. studieår, og overalt ellers: jobb, familie, venner, frivillige org., ... EiT-landsby 18, start 10. jan. 2007

22 Prosessmotivasjon (2) Prosessferdigheter etterspurt av næringsliv og samfunnet, jfr. gallup ifm. innføring av 5-årig siv.ing.studium og Gullfaks PBL. Sosial prosess å avklare krav/oppgave og å lage løsning. Nær sammenheng mellom EiT og lederegenskaper. Typiske lederskapshandlinger er: Gir positive kommentarer til andres arbeid Aktiv lytting, holder øyekontakt, spør, gjentar med egne ord, utbroderer Ber om nærmere forklaring, og sier seg enig eller uenig Spør andre om deres syn, oppmuntrer til å delta Er uenig i sak, uten å angripe person Se senere litteraturliste for gruppedynamikk- og prosess-bøker. Har du/dere synspunkter her? EiT-landsby 18, start 10. jan. 2007

23 Gruppedynamikk – teoretisk grunnlag (3)
Overkapitler i gruppeprosessteori (tidligere bok til Bob Dick): Normer og regler Lederstil og autoritet Målsetting Kvalitet på produktet Effektivitet Kreativitet Trivsel Konflikt EiT-landsby 18, start 10. jan. 2007

24 Gruppedynamikk – teoretisk grunnlag (4)
Gruppeprosessteori: Struktur Straff / belønning Debatt / dialog Trygghet / usikkerhet Beslutningstaking Tverrfaglighet Eierskap Press EiT-landsby 18, start 10. jan. 2007

25 Gruppedynamikk – teoretisk grunnlag (5)
Øvrige stikkord i gruppeprosessteori: Stress Kunnskap om gruppepsykologi Demokrati / autokrati Respekt Ansvarsfølelse Personlighetstyper Motivasjon Engasjement EiT-landsby 18, start 10. jan. 2007

26 Kort litteraturliste for prosessteori (6)
Bjørn Sortland et al.: ”EiT-boka”, Tapir, 2007, 180 kr. Innledninger ved Stein Tore Nybrodahl 10.1 og Turid Suzanne Berg-Nielsen 24.1 Bob Dick: Helping Groups to be effective, 2nd ed., ISBN , Interchange, Australia, 380 s. (1991) – pensum i EiT Donelson R. Forsyth: Group dynamics, Wadsworth Publishing (1998) Paul Moxnes: Positiv Angst i individ, gruppe og organisasjon – Et organisasjonspsykologisk perspektiv, Valdres (1989) Chris Argyris: Bryt forsvarsrutinene, Universitetsforlaget (1992) Christian Thaulow: Fasilitatoren, Tapir (2003) – kan lastes ned fra Jern & Hempel: The rise and decline of groups, Tavistock (1999) T.M. Mills: The Sociology of small groups, Teacher education (1988) G. Dyer: Team building, Pearson education POD (1995) Edgar H. Schein: Process consultation, Prentice-Hall (1999) … og mye mye mer EiT-landsby 18, start 10. jan. 2007


Laste ned ppt "Reidar Conradi, landsbyhøvding"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google