Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon til TDT4851 Eksperter i Team (EiT), vår 2007 Landsby 18: Samarbeid over Internett Oppstart i R4, onsdag 10. jan. 2007 Reidar Conradi, landsbyhøvding.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon til TDT4851 Eksperter i Team (EiT), vår 2007 Landsby 18: Samarbeid over Internett Oppstart i R4, onsdag 10. jan. 2007 Reidar Conradi, landsbyhøvding."— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon til TDT4851 Eksperter i Team (EiT), vår 2007 Landsby 18: Samarbeid over Internett Oppstart i R4, onsdag 10. jan. 2007 Reidar Conradi, landsbyhøvding Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet www.idi.ntnu.no/~conradiwww.idi.ntnu.no/~conradi, conradi@idi.ntnu.no, www.idi.ntnu.no/grupper/su/courses/eit2007/conradi@idi.ntnu.no www.idi.ntnu.no/grupper/su/courses/eit2007/ Tel 735.93444, 918.97029, Fax 735.94466

2 EiT-landsby 18, start 10. jan. 20072 Innhold Målene til EiT generelt: http://www.eit.ntnu.no/ http://www.eit.ntnu.no/ Praktiske opplysninger for TDT4851, landsby 18: http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/courses/eit2007/ http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/courses/eit2007/ Tverrfaglig oppgave: Samarbeid over Internett, fire eksterne “problemeiere”. Gruppeprosesser

3 EiT-landsby 18, start 10. jan. 20073 Målene med EiT-faget (1) NTNU, Institutt for telematikk, Leif Arne Rønningen Gruppeprosess Tverrfaglig samarbeid Kunnskaper Holdninger Ferdigheter

4 EiT-landsby 18, start 10. jan. 20074 EiT Læringsmål (2) Gjennom et tverrfaglig samarbeid skal studentene (fra studieplanen): –Delta i gruppeprosesser slik at faglig integritet, kreativitet og tverrfaglig samarbeid blir ivaretatt –Representere sitt eget fagfelt i en tverrfaglig gruppesammenheng –Kommunisere på tvers av fagdisiplinene i gruppa –Ta ansvar for planlegging og framdrift av prosjektarbeidet –Finne fram til og gjøre bruk av relevant faglitteratur, samt faglige ressurspersoner –Muntlig presentasjon av prosjektarbeidet

5 EiT-landsby 18, start 10. jan. 20075 Fag, mål, oppgave, landsby (3) Tverrfaglig prosjekt: 7,5 Sp for alle siv.ing./HF/SVT - og noen andre studenter i 4.studieår. Gruppearbeid om realistisk problemstilling. Tre mål: Faglig, prosess (prosjekt), egen læring. Eks. Prosessmål: kunnskap, ferdigheter, holdninger. Problemorientert læring i grupper: frihet under ansvar, takle faglige/gruppe-utfordringer under tids / ressurspress. Organisert i en “landsby”, med løst samarbeidende grupper rundt en landsbyhøvding og eksterne problemeiere. Oppgave: Samarbeid over Internett. Fire problemeiere: NTNU/HF om dataspill, NTNU/IDI om eGovernment, Adressa om nye innholdstjenester, Telenor R&D om nye teletjenester.

6 EiT-landsby 18, start 10. jan. 20076 Agenda, start onsdag 10. jan. 2007 (1) 0815-1000: Felles intro om gruppedynamikk ved Stein Tore Nybrodahl fra Q-Free, aud. F1 1015-1045: Landsby-oppstart v/ Reidar Conradi, aud. R4 1045-1100: ”Bli-kjent” i gruppene, R4. 1100-1200: Intro fra fire problemeiere, R4 1200-1430: Gruppearbeid inkl. lunsj, mulige temaer, R4: Planlegge personlig-, gruppe- og landsbyarbeid Start på lærings/prosessmål, forventninger, gruppekontrakt Hvilke personlige egenskaper er viktig i ulike roller/arbeid Hvilke problemstillinger ønsker gruppen primært å jobbe med? Osv. osv. Ca. 1430-1500: Plenumsoppsummering med bl.a. gruppenes foreløpige resultater, R4 1500-1600: Videre gruppearbeid, R4 og annetsteds.

7 EiT-landsby 18, start 10. jan. 20077 Agenda, andre dag 17. jan. 2007 i R4 (2) 0815-0900: Gruppearbeid, forberede plenum 0900-1000: Hver gruppe innleder + plenum 1000-1400: Gruppearbeid inkl. lunsj –Ta tak i oppgaven, finn konkrete problemstillinger –Planlegg videre arbeid, læringsmål, gruppekontrakt 1415-1600: Tverrfaglighet i praksis, v/ Knut H. Sørensen, aud. F1

8 EiT-landsby 18, start 10. jan. 20078 Agenda, tredje dag 24. jan. 2006 og påfølgende onsdager i R4 (3) 0815-0900: Gruppearbeid, forberede plenum 0900-1030: Plenumsoppsummering –Spesielt for 24.1, presentere gruppens: Prosjektplan Læringsmål Prosessmål Gruppekontrakt 1030-1400: Videre gruppearbeid inkl. lunsj 1315-1500: Mini-kurs i litteratursøk v/ UBIT, også R4.

9 EiT-landsby 18, start 10. jan. 20079 Agendaer senere onsdager i R4 (4) 31.1, 14-16 i F1: gruppepsykologi, v/ Endre Sjøvold, IØT. 7.2, 14-16 i F1: mer om gruppeprosesser, v/ Turid S. Berg-Nielsen, Psykologi. 7.3, R4: Halvårsoppsummering. 2.5, R4: Avslutning, eksamen. 9.5, R4: Endelig innlevering av rapporter.

10 EiT-landsby 18, start 10. jan. 200710 Gruppeinndeling (5) Gruppe 1: –Børretzen, Sten Ole stenole@stud.ntnu.no IME MTTK Tekn.Kyb. –Hermanstad, Maria Therese hermanst@stud.ntnu.no HF MHIST Historie –Kummeneje, An-Magritt anmagrit@stud.ntnu.no SVT MPSY Psykologi –Mellesdal, Ståle Ingarson staleing@stud.ntnu.no NT MTFYMA Fys.&Mat. –Årdal, Frode frodeard@stud.ntnu.no IME MTENERG Ener.&Milj. Gruppe 2: –Dobbe, Kjetil kjetild@stud.ntnu.no IME MTKOM Kom.tekn. –Gotteberg, Geir Håkon geirhako@stud.ntnu.no IVT MTING Ing.vit.&IKT –Johnsrud, Christoffer chrisjoh@stud.ntnu.no IVT MTGEOP Geo&Petro –Larsen, Arne Raymond arneraym@stud.ntnu.no IME MTEL Elektronikk –Sørbye Jonathan jonaths@stud.ntnu.no IVT MTMART Marin tekn.

11 EiT-landsby 18, start 10. jan. 200711 Gruppeinndeling (6) Gruppe 3: –Magnus Christian magnuseb@stud.ntnu.no IVT MTING Ing.vit.&IKT –Husevåg, Jan-Erik husevag@stud.ntnu.no IVT MTING Ing.vit.&IKT –Kvangardsnes, Øyvind oyvinkva@stud.ntnu.no IME MIT Informatikk –Lunde, Vegard vegarlun@stud.ntnu.no IME MTEL Elektronikk –Vathanagopalan, Rushanth vathanag@stud.ntnu.no IME MTKOM Kom.tekn. Gruppe 4: –Gjerde, Anders anders.gjerde@ntnu.no IME MIT Emne.Inform. –Hodne, Eirik hodne@stud.ntnu.no IVT MTING Ing.vit.&IKT –Evensmoen, Halvard evensmoe@stud.ntnu.no DMF MNEVRO Nevrovit. –Nordbryhn, Ola nordbryh@stud.ntnu.no IME MTKOM Kom.tekn. –Westerlund, Vegar vegarwe@stud.ntnu.no IME SIF2 Datateknikk Merk: –Kjetil Dobbe, opprinnelig gruppe 3, nå gruppe 2. –Vegard Lunde, opprinnelig gruppe 2, nå gruppe 3. –Benedicte Raae utgår, erstattet av An-Magritt Kummeneje. –Tormod Emsell Larsen utgår, erstattes av Halvard Evensmoen.

12 EiT-landsby 18, start 10. jan. 200712 Veiledere (7) Tilretteleggere (“facilitators”): –prof. Reidar Conradi, IDI –Læringsass. Ingrid Almås Berg, ingribe@stud.ntnu.no, 991.69681 og Ariel Harøy Jonasoff, arielhj@msn.com, 412.10837. –Vil mest svare på prosess-spørsmål (“legge til rette”). Fire problemeiere/kunder: –Gruppe 1: Knut.Sorensen@hf.ntnu.no, tlf 735.91790. –Gruppe 2: John.Krogstie@idi.ntnu.no, tlf 735.93677, mobil 934.17551. –Gruppe 3: Arve.Bremseth@adresseavisen.no, 918.58512. –Gruppe 4: Sune.Jakobsson@telenor.com, 995.17017.

13 EiT-landsby 18, start 10. jan. 200713 Praktisk om gjennomføring (8) Gruppeinndeling er gitt – 20 stud. i 4 grupper. Landsbymøter onsdager 0815-ca. 1300, obligatorisk fellesdel 0915-1200 i R4 (maks 4 fravær!). Midtveis-presentasjon onsdag 7. mars Avslutning onsdag 2. mai, gruppevis: faglig rapport (50-70 s.) prosessrapport (15-20 s.) – presentasjon (f.eks. 45 min.). Pluss felles web-side for landsbyen. Vektlegging: Faglig del: 60%, prosess-del: 40%. Alle i gruppa får samme karakter. Prosessrapport: opplevd (tverr)faglig samarbeid, refleksjoner om egne erfaringer, anvendte prosesser, utfordringer i tverrfaglig samarbeid, rammevilkår, egen kompetanseheving m/ alternative tilnærminger. Føre refleksjonsbok (prosesslogg) over fremdrift / endringer / problemer / læring osv.

14 EiT-landsby 18, start 10. jan. 200714 Prosess: mulig fremdriftsplan (9) Matriseorganisasjon: 4 primærgrupper. I tillegg delvis felles faglig problemstilling, og -metode, samt felles web-side. Utfordring for dere! Dere velger selv innhold (vs. problem-eier) og arbeidsform. To første uker: oppstart med målformulering, felles faglig problemstilling, prosess/grupperoller og fremdriftsplan: –Lage prosjektplan –Sette opp læringsmål, både faglig og prosess –Lage gruppekontrakt Neste seks uker: Fordypning, lage diverse opplegg o.l. Midtveisgjennomgang etter åtte uker (7. mars): diskusjon og godkjenning av planlagt opplegg. Neste tre uker: Prøve ut opplegg; besøke og intervjue o.a.; En uke: påske (2.-6. april). Siste fire uker: analyse, oppsummering og sluttrapport. Hele tiden: prosessøvinger, rollespill o.l. Avslutning: onsdag 2. mai, med justerte rapporter 9. mai.

15 EiT-landsby 18, start 10. jan. 200715 Praktiske hjelpemidler (10) Bjørn Sortland et al.: “EiT-boka”, Tapir, 2007,180 kr + bøker om gruppeprosesser. Egen refleksjonsbok/logg Egen gruppekontrakt, etter to uker Egen web-side til landsby It’s learning, NTNUs web-system for tverr- kommunikasjon og informasjons-deling (“gruppevare”), via “knapp” nederst til høyre på https://innsida.ntnu.no/https://innsida.ntnu.no/ Læringsass./fasilitator (Ingrid og Ariel): –”Alt utenom det rent faglige”: Hjelpe til å forstå gruppeprosessen Hjelp til refleksjonsrapport

16 EiT-landsby 18, start 10. jan. 200716 Tverrfaglig oppgave: Samarbeid over Internett (1) Internett/web, en ryggrad i samfunnet: –Enorm tilgang på (fri) informasjon, “alt” blir søkbart. –Koble mennesker og organisasjoner sammen (“jorda blir flat”). Leder til nye samarbeids/arbeidsprosesser: alle har mobiltelefon og PC, virtuelle organisasjoner. “Social computing”: Åpen kildekode, Wikipedia, … Tverrfaglig perspektiv: virkelighetsforståelse og – tolking, jobbroller, sosiale endringer, kunnskapstolking/kontroll, maktforhold.

17 EiT-landsby 18, start 10. jan. 200717 Samarbeid over Internett (2) Mulige generelle problemstillinger: Hvor god/pålitelig er informasjonen? I hvilke situasjoner er Internett viktig for samarbeidsprosesser? Hvilken rolle har Internett for privatlivet? På hvilken måte har Internett påvirket arbeidsprosesser og -organisering? Hva gjør nettdeling av informasjon med opphavsrettighetene? Hva gjør den lette tilgjengeligheten av varer og tjenester med folks pengeforbruk – nettbutikker? Og hva blir fremtidens Internett – og samfunn?

18 EiT-landsby 18, start 10. jan. 200718 Samarbeid over Internett (3) Litt mer konkrete problemstillinger: Å undersøke / foreslå / teste ut / kanskje forbedre samhandlingsprosesser i lys av: Hvilke aktører dominerer; er det de store mot de små, eller omvendt, eller ingen av delene? Hvordan bruker ulike grupper (barn, eldre) Internett? Hva slags emner er det mest/minst informasjon om? Hva slags kvalitet har informasjonen, og hvem har interesse av å forbedre kvaliteten, jfr. Wikipedia? Hva slags (nye) samarbeidprosesser fungerer best for hvilke formål? Hvilke opphavsretter bør brukes og medfører deling faktisk mersalg, jfr. iPod-diskusjonen? Nye forretningsmodeller når "mye" blir gratis?

19 EiT-landsby 18, start 10. jan. 200719 Samarbeid over Internett, deloppgaver (4)

20 EiT-landsby 18, start 10. jan. 200720 Samarbeid over Internett - utnytte din kompetanse i alt dette (5) IKT-fag: tekniske løsninger og muligheter? “Alle”: anvendelser av Internett/web. Økonomi/adm.: nye arbeidsprosesser. Samfunnsfag: undersøke holdninger. Filosofi: se på virkelighetsoppfatning. Mediafag: Innholdsanalyse. For alle: analysere status, finne vinkling, lage “hypoteser” og studere/analysere empirisk; kritisk og reflekterende holdning.

21 EiT-landsby 18, start 10. jan. 200721 Prosessmotivasjon (1) Siv.ing.-jobb er å finne konstruktive løsninger => la oss bli enda bedre, tverrfaglig, muntlig/skriftlig. Medisinstudiet, NTNU: problembasert læring fra 1. dag. Trend fra individuell ekspert til samspill: bort fra i retning av –løs problemet => skap fremtiden –få inn en ekspert => hjelp folk å lære –identifiser en ansvarlig leder => involver alle –finn den riktige teknikken => finn en egnet prosess –finn den beste måten => finn en bedre måte –få ordnet dette raskt => kontinuerlig forbedring Meget nyttig kunnskap i kommende 5. studieår, og overalt ellers: jobb, familie, venner, frivillige org.,...

22 EiT-landsby 18, start 10. jan. 200722 Prosessmotivasjon (2) Prosessferdigheter etterspurt av næringsliv og samfunnet, jfr. gallup ifm. innføring av 5-årig siv.ing.studium og Gullfaks PBL. Sosial prosess å avklare krav/oppgave og å lage løsning. Nær sammenheng mellom EiT og lederegenskaper. Typiske lederskapshandlinger er: –Gir positive kommentarer til andres arbeid –Aktiv lytting, holder øyekontakt, spør, gjentar med egne ord, utbroderer –Ber om nærmere forklaring, og sier seg enig eller uenig –Spør andre om deres syn, oppmuntrer til å delta –Er uenig i sak, uten å angripe person Se senere litteraturliste for gruppedynamikk- og prosess-bøker. Har du/dere synspunkter her?

23 EiT-landsby 18, start 10. jan. 200723 Gruppedynamikk – teoretisk grunnlag (3) Overkapitler i gruppeprosessteori (tidligere bok til Bob Dick): –Normer og regler –Lederstil og autoritet –Målsetting –Kvalitet på produktet –Effektivitet –Kreativitet –Trivsel –Konflikt

24 EiT-landsby 18, start 10. jan. 200724 Gruppedynamikk – teoretisk grunnlag (4) Gruppeprosessteori: –Struktur –Straff / belønning –Debatt / dialog –Trygghet / usikkerhet –Beslutningstaking –Tverrfaglighet –Eierskap –Press

25 EiT-landsby 18, start 10. jan. 200725 Gruppedynamikk – teoretisk grunnlag (5) Øvrige stikkord i gruppeprosessteori: –Stress –Kunnskap om gruppepsykologi –Demokrati / autokrati –Respekt –Ansvarsfølelse –Personlighetstyper –Motivasjon –Engasjement

26 EiT-landsby 18, start 10. jan. 200726 Kort litteraturliste for prosessteori (6) Bjørn Sortland et al.: ”EiT-boka”, Tapir, 2007, 180 kr. Innledninger ved Stein Tore Nybrodahl 10.1 og Turid Suzanne Berg- Nielsen 24.1 Bob Dick: Helping Groups to be effective, 2nd ed., ISBN 1-875260- 09-9, Interchange, Australia, 380 s. (1991) – pensum i EiT 2002- 2003 Donelson R. Forsyth: Group dynamics, Wadsworth Publishing (1998) Paul Moxnes: Positiv Angst i individ, gruppe og organisasjon – Et organisasjonspsykologisk perspektiv, Valdres (1989) Chris Argyris: Bryt forsvarsrutinene, Universitetsforlaget (1992) Christian Thaulow: Fasilitatoren, Tapir (2003) – kan lastes ned fra www.eit.ntnu.no www.eit.ntnu.no Jern & Hempel: The rise and decline of groups, Tavistock (1999) T.M. Mills: The Sociology of small groups, Teacher education (1988) G. Dyer: Team building, Pearson education POD (1995) Edgar H. Schein: Process consultation, Prentice-Hall (1999) … og mye mye mer


Laste ned ppt "Introduksjon til TDT4851 Eksperter i Team (EiT), vår 2007 Landsby 18: Samarbeid over Internett Oppstart i R4, onsdag 10. jan. 2007 Reidar Conradi, landsbyhøvding."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google