Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mellom frihet og forpliktelse Har idrettsforbundet potensiale til å møte individbaserte mosjonsbehov blant kvinner og menn? Kari Steen-Johnsen Norges Idrettshøgskole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mellom frihet og forpliktelse Har idrettsforbundet potensiale til å møte individbaserte mosjonsbehov blant kvinner og menn? Kari Steen-Johnsen Norges Idrettshøgskole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mellom frihet og forpliktelse Har idrettsforbundet potensiale til å møte individbaserte mosjonsbehov blant kvinner og menn? Kari Steen-Johnsen Norges Idrettshøgskole

2 Noen spesifiseringer: Det blir for generelt å behandle idrettsforbundet under ett. Det samme gjelder ”kvinners og menns behov”. Innlegget baseres derfor på: Fokus på idrettslaget; en turnforening i Oslo nord-øst Hovedfokus på kvinnene i turnforeningen: aerobic-gruppa Småbarnsmødre: en interessant kategori pga tidsklemma

3 Utgangspunkt: Kvalitative studier av en turnforening og et treningssenter i samme bydel i Oslo. Til sammen 20 intervjuer med trenende mellom 28 og 67 år, herav 14 kvinner og 6 menn. 7 intervjuer med ledere/instruktører. Observasjoner av trening og samvær i de to organisasjonene

4 Mine innganger til spørsmålet om potensiale: 1.Hvordan samsvarer turnforeningens tilbud med uttrykte behov blant de trenende? 2.Hvilke utfordringer har turnforeningen når det gjelder å møte eksisterende behov? 3.Basert på 1 & 2: hvilke hindringer kan tenkes å finnes hos idrettslag når det gjelder å møte individuelle mosjonsbehov? 4.Forsøksvise konklusjoner og spørsmål til debatt

5 1. Turnforeningens tilbud Fire forhold synes viktige i valg av tilbudet: aktivitet, tidsbinding, kultur og pris I.Aktivitetens form og innhold –Allsidighet og effektivitet –Lav terskel –Musikkbasert –Ikke konkurranserettet

6 1. Turnforeningens tilbud forts. II.Binding av tid: Bundet tid Effektiv tid Ingen forpliktelser ut over treningen Fleksibilitetens tvetydighet: faste tider gjør det lettere for småbarnsmødre å sette av tid til egen trening

7 1. Turnforeningens tilbud forts. III.Kultur Lave krav til utstyr, bekledning og utseende: avslappet arena Idrettslagskulturen fremmed for en del Tvetydighet: kulturen fremstår som inkluderende og lukket for ulike grupper

8 1. Turnforeningens tilbud forts. IV.Pris Turnforeningens pris: ca. ¼ av prisen på treningssenteret Av noen betydning Bidrar til definisjonen av tilbudet som godt: man får mye for pengene

9 2. Utfordringer og suksesskriterier for turnforeningen Suksesskriterier er en tilpasset aktivitet, bundet, men effektiv tid, avslappet kultur og en rimelig pris Forutsetninger: –At det ikke stilles krav til kvinnene ut over selve treningen –At man har tilgang på kvalifiserte instruktører som ikke krever markedslønn

10 2. forts Utfordringer/mulige problemer –Aerobicgruppa som et vedheng til laget. Deltar ikke på dugnad eller i valgte verv Mulig misnøye i grupper som gjør mer –Men: Utgjør halvparten av medlemsmassen i laget. Selvbærende gjennom kontingenter.

11 3. Mulige hindringer for idrettslag i å møte dagens mosjonsbehov I.Idrettslaget som aktivitetsrettet: drives av personer med interesse for og kompetanse i bestemte idrettsaktiviteter Mulige konsekvenser: –Lite etterspørselsdrevet –Lite reseptivt for helt nye aktiviter –Integrasjon av nye aktiviter bygges på eksisterende kompetanse –Tendens til reproduksjon av det eksisterende

12 3. Mulige hindringer forts II.Ad spørsmålet om tilpasning til menn eller kvinner: –Dersom man godtar argumentet om reproduksjon av eksisterende aktivitet.. –Og tar utgangspunkt i at kvinner er svakere representert enn menn i mange idrettslag.. –Kan man stille spørsmålstegn ved evnen til å skape nye aktiviteter tilpasset kvinner innenfor idrettslagene. –NB! Argumentet kan snus på hodet! Den studerte turnforeningen har vært mer innovativ ift kvinneaktivitet enn mannsaktivitet

13 3. Mulige hindringer forts III.Knappe ressurser: lokaler, utstyr, kvalifiserte instruktører IV.Fleksible tilknytningsformer kan virke truende for måten laget fungerer på

14 4. Forsøksvise konklusjoner/Spørsmål til debatt Idrettsforbundets potensiale for å møte individbaserte mosjonsbehov avhenger i stor grad av idrettslagene Det finnes potensiale for å møte slike behov i idrettslagene, og idrettslaget har noen fortrinn i forhold til treningssenteret

15 4. Spørsmål å ta fatt i forts. Samtidig har jeg pekt på noen mulige hindringer, spesielt knyttet til potensialet for endring/reseptivitet I tillegg har jeg stilt spørsmål om den relativt lave kvinneandelen gjør idrettslagene spesielt lite reseptive for nye aktiviteter som til enhver tid ønskes av grupper av kvinner.

16 4. Spørsmål å til debatt, forts.. To serier av spørsmål kan stilles til slutt: I.Fra idrettens synspunkt: Bør man bli mer mottagelig for nye typer aktiviteter, eller bevarer man egenart ved å fokusere på eksisterende medlemmer/aktiviteter? Hvilke muligheter har man for å skape endringer på idrettslagsnivå?

17 4. Spørsmål til debatt II.Fra det offentliges synspunkt: Analysen antyder at endring krever økonomiske insentiver. Er idrettslagene rett adresse for slike insentiver, i kraft av sin kompetanse? Eller bør argumentet om pluralisering av aktiviteter for begge kjønn lede til at man åpner opp for også å støtte andre organisasjoner?


Laste ned ppt "Mellom frihet og forpliktelse Har idrettsforbundet potensiale til å møte individbaserte mosjonsbehov blant kvinner og menn? Kari Steen-Johnsen Norges Idrettshøgskole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google