Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedtariffavtalen i staten for perioden 1. mai 2004 til 30. april 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedtariffavtalen i staten for perioden 1. mai 2004 til 30. april 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedtariffavtalen i staten for perioden 1. mai 2004 til 30. april 2006

2 Et YS-forbund Slo tilbake statens angrep  På forhandlingssystemet  På sykelønnsordningen  På finansieringa av tillitsvalgtopplæringa

3 Et YS-forbund Hovedlønnstabellen – tabell A Generelt tillegg til alle. Med virkning fra 1. mai 2004 justeres hovedlønnstabellen slik:  Lønnstrinnene 1-30 øker med 6500 kroner per år.  Lønnstrinnene øker med 2,6%  Lønnstrinnene fra øker med kroner

4 Ltr Gammel Tillegg Ny Ltr Gammel Tillegg Ny Ltr Gammel Tillegg Ny

5 Et YS-forbund Justering av lønnsrammer Tjenesteansiennitet Lønnsramme LR (41-53) Topplønn reguleres med 1 lønnstrinn 0 og 1 års ansiennitet heves med 4 lønnstrinn 2 og 3 års ansiennitet heves med 3 lønnstrinn 4 og 5 års ansiennitet heves med 2 lønnstrinn 6 og 7 års ansiennitet heves med 1 lønnstrinn

6 Et YS-forbund Endring for førstekonsulenten 1.Først justeres lønnsramme Den enkelte ansattes ansiennitet legges til grunn og den ansattes innplasseres etter dette i lønnsramme 22. Dog slik at lønnstrinnet er minst det samme som hun hadde Innplasseringen skjer primært på stige. Dersom dette ikke er mulig ut fra den enkeltes ansiennitet og lønn pr innplasseres hun i de direkte alternativene 9-21, lønnstrinn Førstekonsulenter som per hadde en høyere lønn enn lønnstrinn 53 gis stillingskode 1363 seniorkonsulent og innplasseres i spennet til denne stillinga –

7 Et YS-forbund Justeringsforhandlinger  Det føres føres sentrale justeringsforhandlinger med virkning 1. juni  Rammen er 0,41 % av lønnsmassen  Kvinner skal he en større andel av potten enn en proratafordeling tilsier.

8 Et YS-forbund Lokale forhandlinger a) Avsatt 0,9% c) Beregnet (resirkulerte)0,1% Totalt 1,0% av lønnsmassen Virkningsdato er 1.juni 2004 Forhandlingene skal være sltuttført 1. oktober Dersom fristen viser seg å være vanskelig å overholde bør arbeidsgiver signalisere dette mot AAD.

9 Et YS-forbund Særlig grunnlag Bokstav c) Rekruttere og beholde. Ny tekst: 2.Etter avtale med de tillitsvalgte kan det tilstås tidsavgrenset eller varig lønnsendring når det er særlige vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft, eller til arbeidstakere som har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats. Kommer partene ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da gjelde. Det skal settes opp protokoll fra møtet.

10 Et YS-forbund § 8 Kompensasjon for reiser innenlands Nr. 1 b endres slik: b.Reisetid utenom ordinær arbeidstid på hverdager regnes som time for time (1:1). ”Karenstimen”

11 Et YS-forbund 5.4 Boliglån Regjeringen foreslår at påslaget på normrenten på 0,5 prosentpoeng ved beregning av boliglånsrenten i Statens pensjonskasse, fjernes.

12 Et YS-forbund

13 Fremdriftsplan lokale forhandlinger

14 Et YS-forbund Fremdriftsplan lokale forhandlinger

15 Et YS-forbund NTNU`s lønnspolitikk Kriterier for alle ansatte Alle tilsatte har ansvar for å bidra til: NTNUs formål ved å forvalte, fornye og formidle kunnskap til beste for samfunnet, at NTNU kjennetegnes ved å være kvalitetsbevisste, nyskapende og utadvendte, at og tilbyr et arbeids- og læringsmiljø som inspirerer og utfordrer, der en forener kreativitet, vilje til konstruktiv problemløsning og evne til kritisk vurdering.

16 Et YS-forbund NTNU`s lønnspolitikk Kriterier for alle ansatte Alle tilsatte ansvar for å utføre sine arbeidsoppgaver på en slik måte at samspillet med kolleger og ledere, interne og eksterne brukere ivaretas på best mulig måte, og at det legges vekt på: samarbeid serviceinnstilling kommunikasjon fleksibilitet lojalitet

17 Et YS-forbund Utviklet jobbrelatert kompetanse: gjennom nye arbeidsområder/arbeidsoppgaver gjennom etter- og videreutdanning, og/eller annen organisert kurs/opplæring NTNU`s lønnspolitikk Kriterier for tekn/adm ansatte

18 Et YS-forbund NTNU`s lønnspolitikk Kriterier for tekn/adm ansatte Jobbutførelse: /utførelse av stillingens ansvars- og arbeidsområde i henhold til stillingens krav om (kravene vil variere fra stilling til stilling): gjennomføring av arbeidsoppgaver anvendelse av (yrkes)kompetanse/faglig kunnskap arbeidsresultat nøyaktighet og kvalitet punktlighet og etterrettlighet effektivitet initiativ og selvstendighet initiativ til effektivisering og rasjonalisering av jobbutførelsen evne og vilje til omstilling og endring av arbeidsoppgaver/-område

19 Et YS-forbund NTNU`s lønnspolitikk Kriterier for tekn/adm ansatte Bidrag til fellesskapet/utvikling av organisasjonen: Aktiviteter som bidrar til utvikling av organisasjonen/fellesskapet Aktiviteter som bidrar til å oppfylle NTNUs strategier og mål verv som har vært særlig tyngende og som har hatt betydelig varighet slik at de har gått utover karriereutviklingen, for eksempel større komite- og utredningsarbeider, verv hjemlet i Hovedavtale/Arbeidsmiljølov m.v.


Laste ned ppt "Hovedtariffavtalen i staten for perioden 1. mai 2004 til 30. april 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google