Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedtariffavtalen i staten for perioden 1. mai 2004 til 30. april 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedtariffavtalen i staten for perioden 1. mai 2004 til 30. april 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedtariffavtalen i staten for perioden 1. mai 2004 til 30. april 2006

2 Et YS-forbund Slo tilbake statens angrep  På forhandlingssystemet  På sykelønnsordningen  På finansieringa av tillitsvalgtopplæringa

3 Et YS-forbund Hovedlønnstabellen – tabell A Generelt tillegg til alle. Med virkning fra 1. mai 2004 justeres hovedlønnstabellen slik:  Lønnstrinnene 1-30 øker med 6500 kroner per år.  Lønnstrinnene 31-70 øker med 2,6%  Lønnstrinnene fra 71-86 øker med 12 900 kroner

4 Ltr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Gammel 161 000 163 400 165 800 168 200 170 600 173 000 175 400 177 800 180 200 182 600 185 000 187 400 189 800 192 400 195 400 198 700 202 000 205 400 208 800 212 400 216 000 219 700 223 400 227 300 231 200 234 800 238 400 242 000 245 600 249 200 Tillegg 6 500 Ny 167 500 169 900 172 300 174 700 177 100 179 500 181 900 184 300 186 700 189 100 191 500 193 900 196 300 198 900 201 900 205 200 208 500 211 900 215 300 218 900 222 500 226 200 229 900 233 800 237 700 241 300 244 900 248 500 252 100 255 700 Ltr 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Gammel 252 900 256 600 260 300 264 100 268 000 271 800 276 100 280 400 284 800 289 500 294 100 299 300 304 400 309 700 315 000 320 000 326 100 331 900 337 700 343 600 349 600 355 900 362 600 368 800 375 500 382 200 388 900 396 100 403 300 410 500 Tillegg 6 575 6 672 6 768 6 867 6 968 7 067 7 179 7 290 7 405 7 527 7 647 7 782 7 914 8 052 8 190 8 320 8 479 8 629 8 780 8 934 9 090 9 253 9 428 9 589 9 763 9 937 10 111 10 299 10 486 10 673 Ny 259 475 263 272 267 068 270 967 274 968 278 867 283 279 287 690 292 205 297 027 301 747 307 082 312 314 317 752 323 190 328 320 334 579 340 529 346 480 352 534 358 690 365 153 372 028 378 389 385 263 392 137 399 011 406 399 413 786 421 173 Ltr 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Gammel 418 300 426 500 434 800 443 000 451 300 459 500 467 800 476 600 485 300 494 600 507 000 516 200 525 500 535 300 546 000 560 900 575 700 595 600 615 400 635400 655 400 675400 695400 715400 740400 765400 Tillegg 10 876 11 089 11 305 11 518 11 734 11 947 12 163 12 392 12 618 12 860 12 900 Ny 429 176 437 589 446 105 454 518 463 034 471 447 479 963 488 992 497 918 507 460 519 900 529 100 538 400 548 200 558 900 573 800 588 600 608 500 628 300 648 300 668 300 688 300 708 300 728 300 753 300 778 300

5 Et YS-forbund Justering av lønnsrammer Tjenesteansiennitet Lønnsramme012345678910111213141516 202428 LR22134353637383941 235363738394042 336373839404143 437383940414244 538394041424345 639404142434446 740414243444547 841424344454648 9-21(41-53) Topplønn reguleres med 1 lønnstrinn 0 og 1 års ansiennitet heves med 4 lønnstrinn 2 og 3 års ansiennitet heves med 3 lønnstrinn 4 og 5 års ansiennitet heves med 2 lønnstrinn 6 og 7 års ansiennitet heves med 1 lønnstrinn

6 Et YS-forbund Endring for førstekonsulenten 1.Først justeres lønnsramme 22. 2.Den enkelte ansattes ansiennitet legges til grunn og den ansattes innplasseres etter dette i lønnsramme 22. Dog slik at lønnstrinnet er minst det samme som hun hadde 30.4.04. 3.Innplasseringen skjer primært på stige. Dersom dette ikke er mulig ut fra den enkeltes ansiennitet og lønn pr. 30.4. innplasseres hun i de direkte alternativene 9-21, lønnstrinn 41-53. 4.Førstekonsulenter som per 30.4. hadde en høyere lønn enn lønnstrinn 53 gis stillingskode 1363 seniorkonsulent og innplasseres i spennet til denne stillinga – 42-57.

7 Et YS-forbund Justeringsforhandlinger  Det føres føres sentrale justeringsforhandlinger med virkning 1. juni 2004.  Rammen er 0,41 % av lønnsmassen  Kvinner skal he en større andel av potten enn en proratafordeling tilsier.

8 Et YS-forbund 2.3.3 Lokale forhandlinger a) Avsatt 0,9% c) Beregnet (resirkulerte)0,1% Totalt 1,0% av lønnsmassen Virkningsdato er 1.juni 2004 Forhandlingene skal være sltuttført 1. oktober 2004. Dersom fristen viser seg å være vanskelig å overholde bør arbeidsgiver signalisere dette mot AAD.

9 Et YS-forbund 2.3.4 Særlig grunnlag Bokstav c) Rekruttere og beholde. Ny tekst: 2.Etter avtale med de tillitsvalgte kan det tilstås tidsavgrenset eller varig lønnsendring når det er særlige vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft, eller til arbeidstakere som har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats. Kommer partene ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da gjelde. Det skal settes opp protokoll fra møtet.

10 Et YS-forbund § 8 Kompensasjon for reiser innenlands Nr. 1 b endres slik: b.Reisetid utenom ordinær arbeidstid på hverdager regnes som time for time (1:1). ”Karenstimen”

11 Et YS-forbund 5.4 Boliglån Regjeringen foreslår at påslaget på normrenten på 0,5 prosentpoeng ved beregning av boliglånsrenten i Statens pensjonskasse, fjernes.

12 Et YS-forbund

13 Fremdriftsplan lokale forhandlinger

14 Et YS-forbund Fremdriftsplan lokale forhandlinger

15 Et YS-forbund NTNU`s lønnspolitikk Kriterier for alle ansatte Alle tilsatte har ansvar for å bidra til: NTNUs formål ved å forvalte, fornye og formidle kunnskap til beste for samfunnet, at NTNU kjennetegnes ved å være kvalitetsbevisste, nyskapende og utadvendte, at og tilbyr et arbeids- og læringsmiljø som inspirerer og utfordrer, der en forener kreativitet, vilje til konstruktiv problemløsning og evne til kritisk vurdering.

16 Et YS-forbund NTNU`s lønnspolitikk Kriterier for alle ansatte Alle tilsatte ansvar for å utføre sine arbeidsoppgaver på en slik måte at samspillet med kolleger og ledere, interne og eksterne brukere ivaretas på best mulig måte, og at det legges vekt på: samarbeid serviceinnstilling kommunikasjon fleksibilitet lojalitet

17 Et YS-forbund Utviklet jobbrelatert kompetanse: gjennom nye arbeidsområder/arbeidsoppgaver gjennom etter- og videreutdanning, og/eller annen organisert kurs/opplæring NTNU`s lønnspolitikk Kriterier for tekn/adm ansatte

18 Et YS-forbund NTNU`s lønnspolitikk Kriterier for tekn/adm ansatte Jobbutførelse: /utførelse av stillingens ansvars- og arbeidsområde i henhold til stillingens krav om (kravene vil variere fra stilling til stilling): gjennomføring av arbeidsoppgaver anvendelse av (yrkes)kompetanse/faglig kunnskap arbeidsresultat nøyaktighet og kvalitet punktlighet og etterrettlighet effektivitet initiativ og selvstendighet initiativ til effektivisering og rasjonalisering av jobbutførelsen evne og vilje til omstilling og endring av arbeidsoppgaver/-område

19 Et YS-forbund NTNU`s lønnspolitikk Kriterier for tekn/adm ansatte Bidrag til fellesskapet/utvikling av organisasjonen: Aktiviteter som bidrar til utvikling av organisasjonen/fellesskapet Aktiviteter som bidrar til å oppfylle NTNUs strategier og mål verv som har vært særlig tyngende og som har hatt betydelig varighet slik at de har gått utover karriereutviklingen, for eksempel større komite- og utredningsarbeider, verv hjemlet i Hovedavtale/Arbeidsmiljølov m.v.


Laste ned ppt "Hovedtariffavtalen i staten for perioden 1. mai 2004 til 30. april 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google