Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LIONS CLUBS INTERNATIONAL. I navnet på organisasjonen vår: “The International Association of Lions Clubs” er det to viktige ord: “CLUBS” og “INTERNATIONAL”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LIONS CLUBS INTERNATIONAL. I navnet på organisasjonen vår: “The International Association of Lions Clubs” er det to viktige ord: “CLUBS” og “INTERNATIONAL”"— Utskrift av presentasjonen:

1 LIONS CLUBS INTERNATIONAL

2 I navnet på organisasjonen vår: “The International Association of Lions Clubs” er det to viktige ord: “CLUBS” og “INTERNATIONAL”

3 KLUBBEN er basis for hele organisasjonen Du blir medlem av Lions gjennom en lionsklubb Det er ingen frittstående medlemmer i Lions! Alt servicearbeid utføres av medlemmene og klubbene Lions Clubs International er summen av alle klubber, verden over Dersom klubbene ikke fungerer så fungerer heller ikke Lions!

4 + + + + Lions i verden + NYE LAND Constitutional areas:

5 De konstitusjonelle områdene er ikke et eget organisasjonsnivå og de har ingen posisjon eller innflytelse i selve organisasjonen. For å få en geografisk spredning på representasjon i det internasjonale styret er det vedtatt en fordeling av direktører mellom områdene. Det arrangeres ”områdefora”, for eks. Europa Forum, hvor man har seminarer og diskuterer saker som har felles interesse, men et områdeforum kan ikke gjøre vedtak om eller foreslå endring av organisasjonsmessige forhold i LCI. Et forslag om å innføre ”områdestyrer” (med fullmakter og en del ressurser) og et mindre sentralstyre er lagt på is.

6 Fordeling av medlemsmassen på de konstitusjonelle områder (mai 2008): I: USA ++:29,5 % (Går nedover) II: Canada: 3,1 % (Går nedover) III: Mexico, Sør- og Mellom-Amerika: 7,0 % (Går nedover) IV: Europa:20,7 % (Stabilt/svakt pluss - vekstpotensial) V: Orient og Sørøst Asia:20,4 % (Markert økning – stort vekstpotensial) VI: India, Sør-Asia, Afrika:16,1 % (Øker, og har stort vekstpotensial) VII: Australia, NZ, Indonesia ++ 3,3 % (Stabilt/Svak nedgang)

7 DG Distr. org. Distr. adm. Klubbene Convention -------------------------- ----- Internasjonalt styre President Executive Com. Exec. Adm Club Supplies IT Convention Int. Act & Progr. Distr. & Clubs Leadership MembershipLegal Finance PR & Production LCIF Treasurer Multippel- distrikt? AVDELINGER: LCI organisasjon: Anders Medin (oversetter og kontakt) e-post: Anders.Medin@lionsclubs.orgAnders.Medin@lionsclubs.org Telefon:+630 468 6711 Fax: +630 706 9059 ”Oak Brook”

8 DET INTERNASJONALE STYRET (”THE BOARD”): SAMMENSETNING (per 2007) INTERNASJONAL PRESIDENT SISTE ÅRS IP 1. VISEPRESIDENT 2. VISEPRESIDENT 34 DIREKTØRER (fra 2008) før 2008 2008 Område I: USA: 15 14 Område II: Canada: 1 1 Område III: Sør- og Mellom-Amerika: 3 2 Område IV: Europa: 5 6 Område V: Orient og Sørøst Asia (OSEAL): 5 6 Område VI: India, Sør-Asia, Afrika (ISAAME): 3 4 Område VII: Australia, New Zealand, Indonesia, 1 1 Dessuten: 8 ”spesialister”, ”Appointees”, uten stemmerett, oppnevnt av IP for ett år

9 Vi er internasjonale: Det representerer en utfordring for arbeidet i ”The Board”. De beslutninger som tas må kunne etterleves i alle land og kulturer hvor vi finner Lions

10 Medlemmene i ”The Board” (og Appointees) er fordelt på 12 komiteer: OVERORDNEDE KOMITEER: Executive Committee (Består av presidentskapet pluss 1 – 2 ID-er og evt PP Fungerer som et ”Arbeidsutvalg” som har (et begrenset) mandat til å fatte vedtak i saker mellom styremøtene) Long Range Planning Committee Ad hoc komiteer

11 KOMITEER KOORDINERT AV 1. VICE PRESIDENT: Convention Committee Finance and Headquarter Operation Committee Public Relation Committee (Disponerer penger til PR-prosjekter på D og MD nivå)

12 KOMITEER KOORDINERT AV 2. VICE PRESIDENT: Constitution an By-Laws Committee District and Club Service Committee Leadership Committee (Disponerer penger til kurs og opplæring) Membership Development Committee Service Activities Committee ANDRE KOMITÉER: Audit Committee LCIF Executive Committee

13 ”The Board” er for stort til å fungere effektivt som et styre. Selve arbeidet gjøres i komiteene! Dersom du skal nå frem med et forslag i ”The Board” må du først overbevise den komité som forslaget hører inn under om at forslaget har sin berettigelse!! En fremgangsmåte for å legge frem et forslag for ”The Board” kan derfor være: Diskuter forslaget med den nordiske ID Dersom han er positiv til forslaget: Send forslaget til aktuell Division Manager i Oak Brook (eller Anders) med kopi til komitéleder og nordisk ID

14 ”The Board” fungerer som høringsinstans for forslag og rapporter fra komiteene, og som forum for åpne, uformelle diskusjoner om forhold som opptar LCI. Alle beslutninger vedtas imidlertid av ”The Board” i plenum. ”The Board” fungerer også som Board of Trustees for Lions Clubs International Foundation

15 Vi er internasjonale! - og vi er forskjellige!

16 Lions Clubs International er til stede i alle verdensdeler og i de aller fleste land: Det er en av våre sterke sider: Vi ER der! Lions er lokalt til stede og kan hjelpe mennesker og Lions som organisasjon kan gi hjelp gjennom de lokale Lions Vi er ”The Global Neighbours”

17 Lions Clubs International finnes i de aller fleste land: Organisasjonsmessig er det en utfordring: For eksempel: Mange språk (11 offisielle, pluss alle de andre) kompliserer og øker kostnadene med å drive organisasjonen. De forskjellige kulturer må være representert i ledelsen. Men det er primært et pengespørsmål.

18 Lions Clubs International finnes i de aller fleste land: Mangfoldet representerer også en toleranseutfordring! Lions organisasjon, arbeidsform og lovverk må være slik at det aksepteres, er formålstjenlig og kan etterleves i alle land og kulturer. Dette krever takhøyde, og forståelse for at ting som kan være riktig i ett land ikke nødvendigvis passer i et annet land!!! Vi ER forskjellige! Det må vi innse! ”One size doesn't fit all!”

19 Vi er forskjellige! Mange distrikter har problemer med å få over 1250 medlemmer, som er minimum for å være fullverdig distrikt. (31.05 var 6 av våre 10 under grensen!) I enkelte land er distrikter med over 3000 medlemmer og over 100 klubber ikke uvanlig. Det største distriktet i verden har over 8000 medlemmer Det største multippeldistriktet (MD 324 i India) har 29 distrikter, 2 258 klubber og 70 758 medlemmer.

20 ”Vi er forskjellige!” ”Vi i Norge har spesielle problemer med store geografiske avstander i noen av våre distrikter” Er det så spesielt? Hva med for eksempel District 412 som omfatter Botswana, Zimbabwe, Malawi og Mozambique, eller District 49 B som går over deler av Alaska pluss Yukon Territory i Canada?

21 ”Vi er forskjellige!” I Norge sliter vi med å få folk til å påta seg verv. Andre steder går medlemmer til rettssak fordi de tapte et DG-valg! Våre distrikter har distriktsråd på 10 – 12 medlemmer. I andre land finner man distriktsråd på 40 – 50 medlemmer, og klubbstyrer på 20 medlemmer. OG DE ER AKTIVE! Det er konkurranse om å få et verv. Folk driver valgkamp!

22 ”Vi er forskjellige!” Mulighetene til å skaffe penger til hjelpearbeid er også forskjellige Kilder: 1.Inntektsbringende aktiviteter i nærmiljøet 2.Bidrag fra medlemmene selv 3.Bidrag fra sponsorer (næringsliv) Mange steder er økonomien i nærmiljøet eller kulturen slik at inntekstbringende aktiviteter ikke er mulig. Serviceaktivitetene må finansieres gjennom # 2 eller 3

23 ”Vi er forskjellige!” Grunnlaget for serviceaktiviteter i nærmiljøet er også forskjellig Noen steder må man kanskje lete for å finne gode formål. Andre steder er nøden så stor og mangesidig at det er vanskelig å velge mellom formålene.

24 ”Vi er forskjellige!” Noen steder bruker medlemmene Lions- nålen bare når de deltar i lionsmøter og - arrangementer – og knapt nok da. Andre steder er medlemmene stolte over å være Lions, og de viser det! ”Vi er forskjellige!”

25 Forutsetningene er forskjellige, både når det gjelder økonomisk grunnlag for å gi hjelp og når det gjelder behov for hjelp. Men uansett, Lions ER der og bidrar til de som trenger hjelp

26 Dersom vi har et tau hvor vi tenker oss at én millimeter av tauet representerer én lionsklubb så vil alle verdens klubber gi oss et tau på 45 meter. De norske lionsklubbene vil utgjøre en halv meter av dette tauet. Det er ikke sikkert at denne halvmeteren kan få resten av tauet til å ”logre”. Vi som medlemmer og Lions som organisasjon må akseptere og innrette seg etter at vi er forskjellige

27 I en undersøkelse gjennomført i 2007 av Financial Times i samarbeid med the Dalberg Global Development Advisers og the United Nations Global Compact ble LCIF rangert som den beste av i alt 34 organisasjoner! LCIF RANGERT SOM DEN BESTE NGO I VERDEN!

28


Laste ned ppt "LIONS CLUBS INTERNATIONAL. I navnet på organisasjonen vår: “The International Association of Lions Clubs” er det to viktige ord: “CLUBS” og “INTERNATIONAL”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google