Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Liv M. Lassen, ISP, 20061 Rådgivningsferdigheter n Fase 2- Personliggjøring av ståsted n Fase 3- Igangsetting av handling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Liv M. Lassen, ISP, 20061 Rådgivningsferdigheter n Fase 2- Personliggjøring av ståsted n Fase 3- Igangsetting av handling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Liv M. Lassen, ISP, Rådgivningsferdigheter n Fase 2- Personliggjøring av ståsted n Fase 3- Igangsetting av handling

2 Liv M. Lassen, ISP, Personliggjøring “Eg ser” Eg ser at du er trøtt, men eg kan ikkje gå alle skritt for deg, Du må gå å dei sjølv, men eg vil gå dei med deg- Eg ser du har det vondt, men eg kan ikkje grina tårene for deg. Du må grina deie sjølv, men eg vil grina med deg- Eg ser du vil gi opp, men eg kan ikkje leva for deg. Du må leva det sjølv, men eg vil leva med deg - Bjørn Eidsvåg 1995

3 Liv M. Lassen, ISP, Rådsøkers prosess: Rådgivers personliggjøringsferdigheter Mål med den 2. fasen: innsikt & forståelse – Helhetlig deltagelse i sin utviklingsprosess – Dypere kartlegging av situasjon & ønske – Videreutvikler perpektiv som gjør det mulig å definere sin ønsket ståsted Ferdigheter som fremmer prosessen: – Avklaring av personlige implikasjoner (“å eie”) – Utfordring/konfrontasjon av blokkeringer

4 Liv M. Lassen, ISP, Grunnlaget n Etablert kontakt : trygghet n Etablert kommunikasjon : dialog n Identifisering av det dominante tema som rådsøker ønsker/ velger å arbeide med

5 Liv M. Lassen, ISP, Personlige Implikasjoner Å forstå egen posisjon i forhold til den nåværende situasjonen og ønsket situasjon. n å “eie” sin del n å kunne skifte perpektiv fra noe utenfor til å ta seg selv med – å inkludere personlig ansvar – å erkjenne grad av kontrol – å erkjenne personlige mangler – å erkjenne personlige styrker

6 Liv M. Lassen, ISP, Analyse av mangler n Kristisk vurdering over hva rådsøker kan ha kontroll over, kunne påvirke, ta ansvar for. n Hva hindrer rådsøker i å ta affære i forhold til løse situasjonen. n Hva hindrer rådsøker i å lære ny adferd. n Hva av dette har direkte sammenheng med problemet og ønske. n Caplan’s fire kategorier: kunnskap, ferdigheter, selvtillit, objektivitet.

7 Liv M. Lassen, ISP, Analyse av Ressurser n Identifisere: mestring, positive erfaringer, styrkeområder: n Beskyttende ressurser: “resilience”, selvtillit n Personlige ressurser: talenter, alder, helse, mot, håp n Sosio-øklogiske ressurer: familie, skole/barnehage, fritidsaktiviteter, frivillige organsisajoner, formelle hjelpeapparat.

8 Liv M. Lassen, ISP, Hva hemmer/ vanskeliggjør ! n Livsløgn n Forsvar n Gamle løsninger ANGST n Ureflekterte vaner SMERTE n Miljøet USIKKERHET n Forskjellige nivåer n Redsel for forandring n Utvikling

9 Liv M. Lassen, ISP, Noen vanlige forsvarsmekanismer n Prosjeksjon n Overføring n Rasjonalisering n Benekting n Glemme n Kompensere

10 Liv M. Lassen, ISP, Hva Fremmer Innsikt! n Ønske om en bedring/ utvikling n Krise som utløser nødvendige forandringer n Nye situasjoner eller nye responser n Helhetstrang A-Ha - Befrielse - Egen akseptering

11 Liv M. Lassen, ISP, Personliggjørende responsformer n Utvidet speiling: – Du føler……. fordi du…… – Du føler……. fordi du ikke kan………. – Du føler……..fordi du ikke kan….. og du ønsker å…. n Konfrontasjoner: – Hva ville skje hvis du…… – På den ene siden sier du…på den andre siden sier du…. – Du sier…..men det ser ut for meg som…….. n Relatering til her/nå situasjon

12 Liv M. Lassen, ISP, n Omramming - se ting fra annet perspektiv, drama, lek, tegning, video. n Deling av egen erfaring - hvis nyttig n Intervensjoner - informasjon, ide’, uro n Oppgaver - registrering, rolle bytte, utprøving n Oppsummering-inkludere tolkning/ hunches

13 Liv M. Lassen, ISP, Utfordring - “challenging” n Rett til utfordring: Effektiv livsmåte, egenutfordring, kapasitet for intimitet. n Grunn til utfordring: fremme utvikling n 5 aspekter: n eget-ansvar n forsiktighet n spørrende n styrker n gradvishet

14 Liv M. Lassen, ISP, Konfrontasjon – Når rådsøker unngår grunnleggende spørsmål – Når rådsøker ikke erkjenner selvdestruktive eller selvbekjempende atferd – Når rådsøker ikke er i kontakt med realiteten – Når rådsøker har selvmotsigende utsagn – Hvis kun opptatt av fortid/ fremtid – Hvis rådsøker gjentar samme historie – Når diskrepans mellom verbal/nonverbale signaler.

15 Liv M. Lassen, ISP, Elementer I Konfrontasjon n 1. Refleksjon over / kort oppsummerong av hva rådsøker har sagt. n 2. Uttalelse av rådgivers opplevelser og følelser i nuet. n 3. Kort utsagn om hva rådgiveren har lagt merke til eller observert.

16 Liv M. Lassen, ISP, Personliggjøring: Ved Systemisk Arbeid n Fellesfokus og forståelse men forskjellige roller og deler av ansvar n “Eierskap” mot forandring til “det bedre” n Interaksjon/ samspill mellom partene n Samarbeidsnettverk

17 Liv M. Lassen, ISP, Igangsetting av handling Perspektiver Smedsvik Den som venter venter ofte forgjeves. Vent til du er fri Vent til du finner Vent til du får I drømmene og forventningene ligger ikke bare livets inspirasjonskilde men også spikrene til din egen likkiste.

18 Liv M. Lassen, ISP, Rådgivers ferdigheter kan hjelpe til å fremme rådsøkers handling n Igansettingferdigheter (stimulering av): n Målavklaring n Analysering av alternative for å oppnå mål n Vurdering av alternativer i forhold til verdier n Laging av en handlingsplan n Deling opp handlingsplanen n Sette i gang tiltak/ handling n Evaluering / justering av handling n Resirkulering /Avslutting rådgivningssamarbeidet.

19 Liv M. Lassen, ISP, Motiverende Aspekter n “comprehensibility”: fremme klarhet til det som skal utprøves n “manageability”: sikre samsvar med ressurer som eksisterer/ kan utvikles n “meaningfulness”:synliggjøre sammenheng med det rådsøker finner meningsfullt

20 Liv M. Lassen, ISP, Flow Grad av utfordring Høy Angst Kjedsomhet Lav Kompetanse Høy

21 Liv M. Lassen, ISP, Måldefinisjon n Målbar - konkret/ klar/ presiss rådsøker må vite når han nådd målet n Realistisk- i forhold til eksisterende ressurser / eller med mulige utvidelse av ressurser (personlige/ sosio-øklogiske) n Meningsfylt - i forhold til problemet & det rådsøker selv ønsker å oppnå

22 Liv M. Lassen, ISP, Rådgivers arbeidsoppgaver n Å følge rådsøkers tankegang n Å være behjelpelig med å spesifisere målet ved bruk av spesifikke spørsmål og undring n Å oppsummere målformulering klart n Carkhuff’s forslag: Så målet ditt er……… som definert ved……………..

23 Liv M. Lassen, ISP, Bred Analyse Grunnlag n “Brainstorming” n Innhenting av informasjon / ideer n individer n modeller n institusjoner n utstyr n interesseorganisasjoner n Nå uten begrensing (fornuft, lettvinthet, gjennomførbarhet)

24 Liv M. Lassen, ISP, “Best fit”- Valg/Balanse Skjema Fordeler og ulemper for: n For seg selv n For vesentlige andre n For miljøet

25 Liv M. Lassen, ISP, Handlingrprogram n Klarhet i steg mot målet: n Begynnelse: baseline n Slutt: definert mål n Omvendt kjeding n Store steg & understeg n 1. Steg = må være overkommelig n IOP, ADL, Habiliteringsplan n Synliggjøres for all aktørene

26 Liv M. Lassen, ISP, Igangsetting av handling n Tidsskjema n Sikring ved trening/ gjennomgang n “tenkesteg” - kognitiv selvmotivering n Forsterkning & belønning n Oppfølging

27 Liv M. Lassen, ISP, Evaluering & Justering n Avtalt på forhånd n I forhold til spesifikke steg n Best om rådsøker selv foretar evalueringen n Sikre realistisk bedømming n Påpeke fremgang med utprøving n Undersøke vansker med undring n Holde ut / ikke gi opp forhastet

28 Liv M. Lassen, ISP, Handling vs. refleksjon n Noen situasjoner kan ikke løses men kan læres hvordan å leve med n Problem-fokuserte strategier n utivkle atferd, kognisjon & selvtilitt n utvikle støtteaparattet n Emosjonell-fokuserte strategier n omprioritering & unngåelse n omraming & perspektiv skift n humor & avspredelse

29 Liv M. Lassen, ISP, Resirkluering n Når kartlegging & personliggjøring ikke grundig nok for igangsetting av handling n Når nye temaer og ønsker kommer frem

30 Liv M. Lassen, ISP, Avslutning n Hvert møte n oppsummering n ny avtale n Hele prosessen n legge tilrette for selvstendighet n minimalisere avhengighet n innse mulig savn n sikre mulighet for oppsøking hvis nødvendig

31 Liv M. Lassen, ISP, Ektra Resultat av Rådgivning Lært problemløsning modell & strategier “Empowerment” Salutogenese

32 Liv M. Lassen, ISP, Igansetting av handling ved systemisk arbeid n Valg mål - defineres for alle / deles i ansvarsområder n Alternative strategier - stimulere ide’forslag n Valg av handlingsplan - enighet hvis mulig - komprimiss hvis ønskelig -forpliktelse ønskelig n Tidsplan & justering & evaluering n Overføre oppfølgingsansvar & avslutte.

33 Liv M. Lassen, ISP, Oppsummering Spesialpedagogiske utfordringer & muligheter For å ivareta barn og ungdoms utvikling og trivsel er det viktig å sikre gode systemer. For å ivareta systemene må pedagogene & foreldres arbeidsglede og mestring sikres. For å følge opp barn/ungdom i sin helhet må kontakt mellom skole/barnehage/hjem sikres

34 Liv M. Lassen, ISP, Rådgivningsprosessen mer enn en statisk modell n Et eksistensielt møte n Betydning for all parter n Levende relasjon - en sirkulær prosess n Kan ikke skille mellom fasene n Men tyngdepunktet skifter - dermed fordres noe forskjellig vektlegging av kommunikative ferdigheter av rådgiver.

35 Liv M. Lassen, ISP, Rådgivningsprosessens gang n Møte i forhold til et eksistensielt dilemma n Rådsøkers involvering i egen utviklingsprosess & rådgivers medlevelse n Kartlegging av nåværende & ønsket situasjon med professjonell distanse n Samspill i forhold til tilrettelegging for en endringsprosess( utvidelse av forståelse & perspektiver & strategier).

36 Liv M. Lassen, ISP, Vellykket Rådgivning n Innebærer både refleksjon & handling. n Carkhuff’s tre “criteria”: n opplevelse av konstruktiv atferdsforandring n utvidelse av følelsesmessig dimensjon n økt grad av personlig kontroll n En sirkulær virkning mot vekst n Krever: omtanke, energi, kommunikasjon & innsikt av rådgiveren.


Laste ned ppt "Liv M. Lassen, ISP, 20061 Rådgivningsferdigheter n Fase 2- Personliggjøring av ståsted n Fase 3- Igangsetting av handling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google