Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgivningsferdigheter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgivningsferdigheter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgivningsferdigheter
Fase 2- Personliggjøring av ståsted Fase 3- Igangsetting av handling Liv M. Lassen, ISP, 2006

2 Personliggjøring “Eg ser”
Eg ser at du er trøtt, men eg kan ikkje gå alle skritt for deg, Du må gå å dei sjølv, men eg vil gå dei med deg- Eg ser du har det vondt, men eg kan ikkje grina tårene for deg. Du må grina deie sjølv, men eg vil grina med deg- Eg ser du vil gi opp, men eg kan ikkje leva for deg. Du må leva det sjølv, men eg vil leva med deg - Bjørn Eidsvåg 1995 Liv M. Lassen, ISP, 2006

3 Rådsøkers prosess: Rådgivers personliggjøringsferdigheter
Mål med den 2. fasen: innsikt & forståelse Helhetlig deltagelse i sin utviklingsprosess Dypere kartlegging av situasjon & ønske Videreutvikler perpektiv som gjør det mulig å definere sin ønsket ståsted Ferdigheter som fremmer prosessen: Avklaring av personlige implikasjoner (“å eie”) Utfordring/konfrontasjon av blokkeringer Liv M. Lassen, ISP, 2006

4 Grunnlaget Etablert kontakt : trygghet Etablert kommunikasjon : dialog
Identifisering av det dominante tema som rådsøker ønsker/ velger å arbeide med Liv M. Lassen, ISP, 2006

5 Personlige Implikasjoner
Å forstå egen posisjon i forhold til den nåværende situasjonen og ønsket situasjon. å “eie” sin del å kunne skifte perpektiv fra noe utenfor til å ta seg selv med å inkludere personlig ansvar å erkjenne grad av kontrol å erkjenne personlige mangler å erkjenne personlige styrker Liv M. Lassen, ISP, 2006

6 Analyse av mangler Kristisk vurdering over hva rådsøker kan ha kontroll over, kunne påvirke, ta ansvar for. Hva hindrer rådsøker i å ta affære i forhold til løse situasjonen. Hva hindrer rådsøker i å lære ny adferd. Hva av dette har direkte sammenheng med problemet og ønske. Caplan’s fire kategorier: kunnskap, ferdigheter, selvtillit, objektivitet. Liv M. Lassen, ISP, 2006

7 Analyse av Ressurser Identifisere: mestring, positive erfaringer, styrkeområder: Beskyttende ressurser: “resilience”, selvtillit Personlige ressurser: talenter, alder, helse, mot, håp Sosio-øklogiske ressurer: familie, skole/barnehage, fritidsaktiviteter, frivillige organsisajoner, formelle hjelpeapparat. Liv M. Lassen, ISP, 2006

8 Hva hemmer/ vanskeliggjør !
Livsløgn Forsvar Gamle løsninger ANGST Ureflekterte vaner SMERTE Miljøet USIKKERHET Forskjellige nivåer Redsel for forandring Utvikling Liv M. Lassen, ISP, 2006

9 Noen vanlige forsvarsmekanismer
Prosjeksjon Overføring Rasjonalisering Benekting Glemme Kompensere Liv M. Lassen, ISP, 2006

10 Hva Fremmer Innsikt! Ønske om en bedring/ utvikling
Krise som utløser nødvendige forandringer Nye situasjoner eller nye responser Helhetstrang A-Ha - Befrielse - Egen akseptering Liv M. Lassen, ISP, 2006

11 Personliggjørende responsformer
Utvidet speiling: Du føler……. fordi du…… Du føler……. fordi du ikke kan………. Du føler……..fordi du ikke kan….. og du ønsker å…. Konfrontasjoner: Hva ville skje hvis du…… På den ene siden sier du…på den andre siden sier du…. Du sier…..men det ser ut for meg som…….. Relatering til her/nå situasjon Liv M. Lassen, ISP, 2006

12 Omramming - se ting fra annet perspektiv, drama, lek, tegning, video.
Deling av egen erfaring - hvis nyttig Intervensjoner - informasjon, ide’, uro Oppgaver - registrering, rolle bytte, utprøving Oppsummering-inkludere tolkning/ hunches Liv M. Lassen, ISP, 2006

13 Utfordring - “challenging”
Rett til utfordring: Effektiv livsmåte, egenutfordring, kapasitet for intimitet. Grunn til utfordring: fremme utvikling 5 aspekter: eget-ansvar forsiktighet spørrende styrker gradvishet Liv M. Lassen, ISP, 2006

14 Konfrontasjon Når rådsøker unngår grunnleggende spørsmål
Når rådsøker ikke erkjenner selvdestruktive eller selvbekjempende atferd Når rådsøker ikke er i kontakt med realiteten Når rådsøker har selvmotsigende utsagn Hvis kun opptatt av fortid/ fremtid Hvis rådsøker gjentar samme historie Når diskrepans mellom verbal/nonverbale signaler. Liv M. Lassen, ISP, 2006

15 3 Elementer I Konfrontasjon
1. Refleksjon over / kort oppsummerong av hva rådsøker har sagt. 2. Uttalelse av rådgivers opplevelser og følelser i nuet. 3. Kort utsagn om hva rådgiveren har lagt merke til eller observert. Liv M. Lassen, ISP, 2006

16 Personliggjøring: Ved Systemisk Arbeid
Fellesfokus og forståelse men forskjellige roller og deler av ansvar “Eierskap” mot forandring til “det bedre” Interaksjon/ samspill mellom partene Samarbeidsnettverk Liv M. Lassen, ISP, 2006

17 Igangsetting av handling
Perspektiver Smedsvik Den som venter venter ofte forgjeves. Vent til du er fri Vent til du finner Vent til du får I drømmene og forventningene ligger ikke bare livets inspirasjonskilde men også spikrene til din egen likkiste. Liv M. Lassen, ISP, 2006

18 Rådgivers ferdigheter kan hjelpe til å fremme rådsøkers handling
Igansettingferdigheter (stimulering av): Målavklaring Analysering av alternative for å oppnå mål Vurdering av alternativer i forhold til verdier Laging av en handlingsplan Deling opp handlingsplanen Sette i gang tiltak/ handling Evaluering / justering av handling Resirkulering /Avslutting rådgivningssamarbeidet. Liv M. Lassen, ISP, 2006

19 Motiverende Aspekter “comprehensibility”: fremme klarhet til det som skal utprøves “manageability”: sikre samsvar med ressurer som eksisterer/ kan utvikles “meaningfulness”:synliggjøre sammenheng med det rådsøker finner meningsfullt Liv M. Lassen, ISP, 2006

20 Flow Grad av utfordring Høy Angst Kjedsomhet Lav Kompetanse Høy
Liv M. Lassen, ISP, 2006

21 Måldefinisjon Målbar - konkret/ klar/ presiss rådsøker må vite når han nådd målet Realistisk-i forhold til eksisterende ressurser / eller med mulige utvidelse av ressurser (personlige/ sosio-øklogiske) Meningsfylt - i forhold til problemet & det rådsøker selv ønsker å oppnå Liv M. Lassen, ISP, 2006

22 Rådgivers arbeidsoppgaver
Å følge rådsøkers tankegang Å være behjelpelig med å spesifisere målet ved bruk av spesifikke spørsmål og undring Å oppsummere målformulering klart Carkhuff’s forslag: Så målet ditt er……… som definert ved…………….. Liv M. Lassen, ISP, 2006

23 Bred Analyse Grunnlag “Brainstorming”
Innhenting av informasjon / ideer individer modeller institusjoner utstyr interesseorganisasjoner Nå uten begrensing (fornuft, lettvinthet, gjennomførbarhet) Liv M. Lassen, ISP, 2006

24 “Best fit”- Valg/Balanse Skjema
Fordeler og ulemper for: For seg selv For vesentlige andre For miljøet Liv M. Lassen, ISP, 2006

25 Handlingrprogram Klarhet i steg mot målet: Omvendt kjeding
Begynnelse: baseline Slutt: definert mål Omvendt kjeding Store steg & understeg 1. Steg = må være overkommelig IOP, ADL, Habiliteringsplan Synliggjøres for all aktørene Liv M. Lassen, ISP, 2006

26 Igangsetting av handling
Tidsskjema Sikring ved trening/ gjennomgang “tenkesteg” - kognitiv selvmotivering Forsterkning & belønning Oppfølging Liv M. Lassen, ISP, 2006

27 Evaluering & Justering
Avtalt på forhånd I forhold til spesifikke steg Best om rådsøker selv foretar evalueringen Sikre realistisk bedømming Påpeke fremgang med utprøving Undersøke vansker med undring Holde ut / ikke gi opp forhastet Liv M. Lassen, ISP, 2006

28 Handling vs. refleksjon
Noen situasjoner kan ikke løses men kan læres hvordan å leve med Problem-fokuserte strategier utivkle atferd , kognisjon & selvtilitt utvikle støtteaparattet Emosjonell-fokuserte strategier omprioritering & unngåelse omraming & perspektiv skift humor & avspredelse Liv M. Lassen, ISP, 2006

29 Resirkluering Når kartlegging & personliggjøring ikke grundig nok for igangsetting av handling Når nye temaer og ønsker kommer frem Liv M. Lassen, ISP, 2006

30 Avslutning Hvert møte Hele prosessen oppsummering ny avtale
legge tilrette for selvstendighet minimalisere avhengighet innse mulig savn sikre mulighet for oppsøking hvis nødvendig Liv M. Lassen, ISP, 2006

31 Ektra Resultat av Rådgivning
Lært problemløsning modell & strategier “Empowerment” Salutogenese Liv M. Lassen, ISP, 2006

32 Igansetting av handling ved systemisk arbeid
Valg mål - defineres for alle / deles i ansvarsområder Alternative strategier - stimulere ide’forslag Valg av handlingsplan - enighet hvis mulig - komprimiss hvis ønskelig -forpliktelse ønskelig Tidsplan & justering & evaluering Overføre oppfølgingsansvar & avslutte. Liv M. Lassen, ISP, 2006

33 Spesialpedagogiske utfordringer &
Oppsummering Spesialpedagogiske utfordringer & muligheter For å ivareta barn og ungdoms utvikling og trivsel er det viktig å sikre gode systemer. For å ivareta systemene må pedagogene & foreldres arbeidsglede og mestring sikres. For å følge opp barn/ungdom i sin helhet må kontakt mellom skole/barnehage/hjem sikres Liv M. Lassen, ISP, 2006

34 Rådgivningsprosessen mer enn en statisk modell
Et eksistensielt møte Betydning for all parter Levende relasjon - en sirkulær prosess Kan ikke skille mellom fasene Men tyngdepunktet skifter - dermed fordres noe forskjellig vektlegging av kommunikative ferdigheter av rådgiver. Liv M. Lassen, ISP, 2006

35 Rådgivningsprosessens gang
Møte i forhold til et eksistensielt dilemma Rådsøkers involvering i egen utviklingsprosess & rådgivers medlevelse Kartlegging av nåværende & ønsket situasjon med professjonell distanse Samspill i forhold til tilrettelegging for en endringsprosess( utvidelse av forståelse & perspektiver & strategier). Liv M. Lassen, ISP, 2006

36 Vellykket Rådgivning Innebærer både refleksjon & handling.
Carkhuff’s tre “criteria”: opplevelse av konstruktiv atferdsforandring utvidelse av følelsesmessig dimensjon økt grad av personlig kontroll En sirkulær virkning mot vekst Krever: omtanke, energi, kommunikasjon & innsikt av rådgiveren. Liv M. Lassen, ISP, 2006


Laste ned ppt "Rådgivningsferdigheter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google