Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hemmelig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hemmelig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hemmelig

2 Terrortrusler og ulovlig etterretning rettet mot næringslivet
Jørn Holme Sjef – Politiets sikkerhetstjeneste 15. september 2005

3 Politiets organisasjonsstruktur
Justisdepartementet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Politidirektoratet (POD) Nye Kripos 27 (26) politidistrikter Økokrim Utrykningspolitiet Politihøgskolen Politiets utlendingsenhet Politiets data- og materielltjeneste

4 PSTs oppgaver Politiloven - forebygge og etterforske lovbrudd
Straffeloven, lov om forsvarshemmeligheter og sikkerhetsloven Ulovlig etterretningsvirksomhet Ulovlig teknologioverføring Spredning av masseødeleggelsesvåpen Sabotasje og politisk motivert vold eller tvang Terrorisme og støtte til terrorisme Trusler mot myndighetspersoner Bistand til politiet

5 Den sentrale enhets organisasjon
Sjef Assisterende sjef Liaisonenheten Politimestere med PST-ansvar (26) Operativ avdeling Analyse- og beredskaps-avdelingen Sekretariatet Informasjonsenheten Drifts- og utviklings-avdelingen Etterforsknings- og rettsavdelingen Sikkerhets-avdelingen

6 Internasjonal terrorisme
Grupper med ekstrem islamistisk ideologi Norge truet av al-Qaida i 2003 og 2004 Nye trusler i 2005 ikke usannsynlig Personer i Norge som støtter bruk av vold Utfordringer

7 Utvalgte avvergede angrep i Europa

8 Kontaktgruppe – forebygging av terrorhandlinger
Formål Informere om og diskutere konsekvensene for norske interesser av endringer i det nasjonale trusselbildet Informere om og utveksle synspunkter på aktuelle tiltak for å forebygge terror Informere om og drøfte endringer i trusselbildet i et lengre perspektiv Deltagere 25 statlige institusjoner Nærings- og interesseorganisasjoner Næringslivets sikkerhetsråd, Oljeindustriens landsforening, Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon, Norges Rederiforbund, Kommunenes sentralforbund og Oslo kommune Første møte 25. oktober

9 Spredning av masseødeleggelsesvåpen
Stor sikkerhetspolitisk betydning Enkelte stater bruker store ressurser på anskaffelse av relevant teknologi og materiale

10 Spredning av masseødeleggelsesvåpen
Under et nyhetsintervju våren 2005 innrømmet iranske myndigheter at de bevist sendte ut studenter til vestlige universiteter for å tilegne seg kunnskap til dets militære programmer. Videre informerte han at dette er en metode de har benyttet i lang tid og som de vil fortsette å benytte

11 Ulovlig etterretningsvirksomhet
Omfattende etterretningsvirksomhet mot Norge Utøves av flere stater En vedvarende trussel med et betydelig skadepotensiale for Norge og norske interesser

12 Ulovlig etterretningsvirksomhet
Mål: norske selskapers fremtidige planer, kommersielle strategier antatte satsningsområder, om selskapers forhandlingsposisjoner overfor utenlandske motparter. Eksempel på at personer har forespurt ansatte i norske bedrifter om å kopiere all teknologiprogramvare bedriften har


Laste ned ppt "Hemmelig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google