Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hemmelig12. 2 Terrortrusler og ulovlig etterretning rettet mot næringslivet Jørn Holme Sjef – Politiets sikkerhetstjeneste 15. september 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hemmelig12. 2 Terrortrusler og ulovlig etterretning rettet mot næringslivet Jørn Holme Sjef – Politiets sikkerhetstjeneste 15. september 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hemmelig12

2 2 Terrortrusler og ulovlig etterretning rettet mot næringslivet Jørn Holme Sjef – Politiets sikkerhetstjeneste 15. september 2005

3 3 Politiets organisasjonsstruktur Justisdepartementet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Politidirektoratet (POD) Nye Kripos Økokrim Utrykningspolitiet Politiets utlendingsenhet Politihøgskolen Politiets data- og materielltjeneste 27 (26) politidistrikter

4 4 PSTs oppgaver Politiloven - forebygge og etterforske lovbrudd  Straffeloven, lov om forsvarshemmeligheter og sikkerhetsloven  Ulovlig etterretningsvirksomhet  Ulovlig teknologioverføring  Spredning av masseødeleggelsesvåpen  Sabotasje og politisk motivert vold eller tvang  Terrorisme og støtte til terrorisme  Trusler mot myndighetspersoner  Bistand til politiet

5 5 Sjef Assisterende sjef Liaisonenheten Politimestere med PST-ansvar (26) Operativ avdeling Analyse- og beredskaps- avdelingen Sekretariatet Informasjonsenheten Drifts- og utviklings- avdelingen Etterforsknings- og rettsavdelingen Sikkerhets- avdelingen Den sentrale enhets organisasjon

6 6 Internasjonal terrorisme  Grupper med ekstrem islamistisk ideologi  Norge truet av al-Qaida i 2003 og 2004  Nye trusler i 2005 ikke usannsynlig  Personer i Norge som støtter bruk av vold  Utfordringer

7 7 Utvalgte avvergede angrep i Europa

8 8 Kontaktgruppe – forebygging av terrorhandlinger Formål Informere om og diskutere konsekvensene for norske interesser av endringer i det nasjonale trusselbildet Informere om og utveksle synspunkter på aktuelle tiltak for å forebygge terror Informere om og drøfte endringer i trusselbildet i et lengre perspektiv  Deltagere 25 statlige institusjoner Nærings- og interesseorganisasjoner  Næringslivets sikkerhetsråd, Oljeindustriens landsforening, Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon, Norges Rederiforbund, Kommunenes sentralforbund og Oslo kommune  Første møte 25. oktober

9 9  Stor sikkerhetspolitisk betydning  Enkelte stater bruker store ressurser på anskaffelse av relevant teknologi og materiale Spredning av masseødeleggelsesvåpen

10 10 Spredning av masseødeleggelsesvåpen  Under et nyhetsintervju våren 2005 innrømmet iranske myndigheter at de bevist sendte ut studenter til vestlige universiteter for å tilegne seg kunnskap til dets militære programmer. Videre informerte han at dette er en metode de har benyttet i lang tid og som de vil fortsette å benytte

11 11 Ulovlig etterretningsvirksomhet  Omfattende etterretningsvirksomhet mot Norge  Utøves av flere stater  En vedvarende trussel med et betydelig skadepotensiale for Norge og norske interesser

12 12 Ulovlig etterretningsvirksomhet Mål:  norske selskapers fremtidige planer,  kommersielle strategier  antatte satsningsområder,  om selskapers forhandlingsposisjoner overfor utenlandske motparter.  Eksempel på at personer har forespurt ansatte i norske bedrifter om å kopiere all teknologiprogramvare bedriften har


Laste ned ppt "Hemmelig12. 2 Terrortrusler og ulovlig etterretning rettet mot næringslivet Jørn Holme Sjef – Politiets sikkerhetstjeneste 15. september 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google