Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TE - ISP-UIO 1 Klasseledelse Hva veit vi? Hva tror vi? Erfaringsbasert viten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TE - ISP-UIO 1 Klasseledelse Hva veit vi? Hva tror vi? Erfaringsbasert viten."— Utskrift av presentasjonen:

1 TE - ISP-UIO 1 Klasseledelse Hva veit vi? Hva tror vi? Erfaringsbasert viten.

2 TE - ISP-UIO2 Klasseledelse I praksis Ferdigheter I klasseledelse dreier seg mer om hvordan læreren mestrer grupper enn individer eller individer i gruppen – tilpassa opplæring? Klasseledelse og undervisning er to sider av samme sak – didaktikk – metode- undervisningsplanlegging og arbeidsledelse Det dreier seg om fleksibilitet og prossesser Det dreier seg om respekt for elevene og deres egenart – utelukker ikke bruk av autoritet, men uten å være autoritær Fra tillagt til tilkjempa autoritet Ikke bare et spørsmål om hva læreren gjør, men måten han gjør det på

3 TE - ISP-UIO3 Forebyggende klasseledelse Tilrettelegge fysisk God forberedelse, praktisk, faglig og mentalt Ta hensyn til elevenes behov. Det innebærer (planlagt) endring av plan Avklare forventninger og regler, konsekvenser av regelbrudd - mest effektivt dersom dette er sammen med elevene og aktivitetsvariabelt og tidsbegrenset. Dette krever sosiale arenaer Håndheve avtaler ”konsekvent” Forutsigbare reaksjoner

4 TE - ISP-UIO4 Gjennomføring av undervisningssekvens (time) “Eie” rommet og være på plass Læringsmiljø (sosialt læringsmiljø – sosialt miljø Ta initiativ – vise til en plan, hensikt og forventninger – sammen med elevene? Gruppefokus beholdes selv når den enkelte trenger din oppmerksomhet Elevenes oppmerksomhet er et godt mål på hvor godt arbeidet er organisert – ved oppmerksomhetsglipp, stopp gjerne opp – evt. reorganiser

5 TE - ISP-UIO5 Gjennomføring av timen Kounin: det er atskillig mer å observere hos lærere som ikke mestrer undervisningen enn hos de som gjør det. Oppmerksomhet – overvblikk – øyne i nakken Overlapping – ta seg av flere ting samtidig Gripe inn på et tidlig tidspunkt Rask refokus på undervisningen/innholdet Time out? Mest mulig fokus på ønsket atferd – bruk av ros, gjerne humor, men ikke sarkasme (men hva er ofte forskjellen)

6 TE - ISP-UIO6 Gjennomføring av timen Tenk gjennom: Aktiviteter: Variasjon og aktiviteter som gir deg frirom Relasjoner: Være en tydelig predikerbar voksenperson – likevel aksept og empati Roller: Lærerrolle kontra elevrolle? Kamerat eller sjef?

7 TE - ISP-UIO7 Klasseledelse – forskningsstrategier Frude Incident level. Hva skjer før uønsket atferd oppstår, hva trigger den og hvorfor eskalerer den – ulikt lærer og elevperspektiv? Individual level relatert til personlige karakteristikker hos elever og lærere. Hvorfor er enkelte lærere avviksprovoserende og andre avviksdempende Interaction level. Hvordan enkelte skoler utvikler utvikler strukturer for samarbeid mellom lærer og elev – noen hengir seg til kontroll og andre på inkludering og samarbeid

8 TE - ISP-UIO8 Smith and Laslett: four rules of classroom managment Get them into it: Overveid oppstart som fører eleven inn i timen: Hvordan? Get them out of it: God avslutning: Hva er viktig? Get on with it: Tilpassa og individuell opplæring – passe vanskegrad for alle Get on with them: Personifisere. Blikk for den enkelte- små grupper,læringssentre, ressursøyer?


Laste ned ppt "TE - ISP-UIO 1 Klasseledelse Hva veit vi? Hva tror vi? Erfaringsbasert viten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google