Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORSLAG TIL VERDIGRUNNLAG IL HOLEVÆRINGEN HOVEDSTYREMØTE SVENDSRUD 14 DES 09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORSLAG TIL VERDIGRUNNLAG IL HOLEVÆRINGEN HOVEDSTYREMØTE SVENDSRUD 14 DES 09."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORSLAG TIL VERDIGRUNNLAG IL HOLEVÆRINGEN HOVEDSTYREMØTE SVENDSRUD 14 DES 09

2 Hvilke verdier representerer bildene? Hvilke verdier har ILH?

3 Agenda Bakgrunn Bakgrunn Hvorfor utarbeide felles verdigrunnlag? Hvorfor utarbeide felles verdigrunnlag? Momenter å ta hensyn til Momenter å ta hensyn til Hva er et verdigrunnlag og hva består det av? Hva er et verdigrunnlag og hva består det av? Alternativer og forslag Alternativer og forslag Prosessen videre Prosessen videre Oppsummering Oppsummering Kort diskusjon Kort diskusjon

4 Bakgrunn Undergrupper har gjort en del arbeid (ski, fotball), men fragmentert for ILH som helhet Undergrupper har gjort en del arbeid (ski, fotball), men fragmentert for ILH som helhet Besluttet å gjennomføre klubbutviklingsprogram Besluttet å gjennomføre klubbutviklingsprogram  Et av resultatene var å starte et arbeid for å få et felles verdigrunnlag for hele idrettslaget  Arbeidsgruppen: Anne Merethe Groseth - Hovedstyret Rita Hovind - Skigrp Arne Berg - Barneidretten Kaare Tiller/Une Grefsrud - Fotballgrp

5 Hvorfor utarbeide felles verdigrunnlag? –Fremstå som én organisasjon, ikke flere forskjellige –Ledestjerna, noe å strekke seg mot –Identitet og tilhørighet –Bidra til tydelig profil (ift media, v/turer, konkurranser osv) –Felles plattform, felles måte å gjøre ting på –Gir oss en anledning til å korrigere kursen –Forenkling (planlegging, rutiner, saksbehandling osv) –Skape grunnlag for bedre organisering av klubben  Bli mer personuavhengig ift drift –Mer attraktiv som samarbeidspartner (klubber, kommune, sponsorer ++) –Vi er en stor aktør i nærmiljøet (ca 1500 medl)! –Forbedre/skape klubbkultur –Bidra til forebygging av- og håndtering av konflikter –++++

6 Momenter det må tas hensyn til Vi har både topp- og breddeidrettsutøvere Vi har både topp- og breddeidrettsutøvere Aldersspenn fra 4 år til oldboys (hovedvekt på barn) Aldersspenn fra 4 år til oldboys (hovedvekt på barn) Vinter- vs sommeridretter => Helårsidretter? Vinter- vs sommeridretter => Helårsidretter? Individuelle- vs lagidretter (se egen foil) Individuelle- vs lagidretter (se egen foil) Vi er en klubb på flere nivåer: Vi er en klubb på flere nivåer: –Som klubb –Som gruppe eller hovedstyre (alle idretter) –Som lag eller undergruppe (lagidretter, skisamarbeidet) –Som enkeltindivider (som hver har en eller flere funksjoner og roller)

7 Hva er et verdigrunnlag og en målstruktur - og hva består det av? Verdigrunnlaget er en del av klubbkulturen (organisasjonskulturen) og består av: Verdigrunnlaget er en del av klubbkulturen (organisasjonskulturen) og består av:  Visjon  Verdier  Virksomhetsidé Målstrukturen består av : Målstrukturen består av :  Overordnet målsetning(langsiktige mål over flere år)  Hovedmål(kortsiktige mål innenfor et år)  Delmål(--------------”--------------------) Verdigrunnlaget og målstrukturen er to av de viktigste deler av vår strategi

8 Begreper ORGANISASJONSKULTUR noen eksempler på definisjoner: ORGANISASJONSKULTUR noen eksempler på definisjoner: –”Den måten vi gjør tingene på her hos oss..” –”Et delt system av kategoriseringer og vurderinger” –”Det sett av felles delte normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikler seg i en organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og omgivelsene” STRATEGI: En overordnet koordinering av virksomhetens viktigste mål, retningslinjer og aktiviteter. STRATEGI: En overordnet koordinering av virksomhetens viktigste mål, retningslinjer og aktiviteter.

9 Begreper forts. VISJON: Representerer et fremtidsbilde av hvordan man ønsker virksomheten skal utvikle seg. (Roos 1996:17) – Ledestjerna, overordnet formulering. ”Strategitrekanten” VISJON VERDIER VERDIER : Stadig viktigere del av det strategiske grunnlaget, også i forretningslivet. Stadig viktigere del av det strategiske grunnlaget, også i forretningslivet. En del av ”de mentale programmer” vi bruker for å orientere oss i omgivelsene. En del av ”de mentale programmer” vi bruker for å orientere oss i omgivelsene. Grunnpilarer vi ønsker å støtte oss på Grunnpilarer vi ønsker å støtte oss på Hva ønsker vi å stå for Hva ønsker vi å stå for Definisjon av en verdi: Definisjon av en verdi: ”En vedvarende tro på at en spesiell handlemåte eller slutt-tilstand personlig eller sosialt er å foretrekke fremfor en motsatt eller en annerledes handlemåte eller slutt-tilstand” (iflg Rokeach, 1976:345 og Bang, 1988:47)

10 Begreper forts. VIRKSOMHETSIDÉ : Relatert til det enkelte virksomhetsområde, evt hvordan virksomheten ønsker å skille seg ut fra andre (presisering av visjonen). I grovt hva som er formål/hva vi skal drive med. VIRKSOMHETSIDÉ : Relatert til det enkelte virksomhetsområde, evt hvordan virksomheten ønsker å skille seg ut fra andre (presisering av visjonen). I grovt hva som er formål/hva vi skal drive med. VISJON Virksomhetsidé Mål VERDIER MÅL: Sier noe om hva det er viktig å oppnå innenfor de enkelte virksomhetsområdene. MÅL: Sier noe om hva det er viktig å oppnå innenfor de enkelte virksomhetsområdene. ”Strategitrekanten”

11 Hvordan henger verdigrunnlaget sammen med målstrukturen? VISJON VERDI 1VERDI 2VERDI 3VERDI 4 VIRKSOMHETSIDÉ OVERORDNET MÅLSETTING Hovedstyret: Hovedmål A Delmål A.1 Delmål A.2 Hovedmål B Delmål B.1 Delmål B.2 Undergrp: Hovedmål A Delmål A.1 Delmål A.2 Hovedmål B Delmål B.1 Delmål B.2 VISJON Felles for hele ILH Handlingsplan Utarb. av styret og grupp ene

12 Alternativer og forslag Alternativer VISJON: Tradisjon og framtid – IL Holeværingen Tradisjon og framtid – IL Holeværingen Holeværingen – en klubb å bli glad i Holeværingen – en klubb å bli glad i Aktivt inn i fremtiden Aktivt inn i fremtiden Idrettsglede for alle Idrettsglede for alle Attraktiv, ansvarlig og langsiktig Attraktiv, ansvarlig og langsiktig Trening for glede og fellesskap Trening for glede og fellesskap Eventyrlig fortid – eventyrlig fremtid Eventyrlig fortid – eventyrlig fremtid +++ +++ Alternativer VERDIER: Aktivitetsverdier: Glede, helse, fellesskap, trivsel, trygghet, mestring, inkluderende, fair play, konkurransementalitet, allsidighet, offensiv Organisasjonsverdier: Lojalitet, frivillighet, ærlighet, ryddighet, ydmykhet, løsningsorientert,

13 Verdier ILH: IDRETTSGLEDE ”IDRETTSGLEDE FOR ALLE” Visjon ILH: FELLESSKAPRESPEKTHELSE (foreslår kun aktivitetsverdier, ingen organisasjonsverdier) FORSLAG TIL VISJON OG VERDIER FOR HOLEVÆRINGEN

14 Hva legger vi i de valgte verdiene? IdrettsgledeFellesskapRespektHelse Trygghet Likeverd – Delta uavhengig av bakgrunn. For egne prestasjoner Sunne vaner Mestring/ Utfordringer Identitet For egne klubbkamerater, utøvere, supportere og ledere fra andre klubber. Økt livskvalitet gjennom allsidig aktivitet gjennom livet. Trivsel Gjøre noe sammen med andre. For de normer og regler som gjelder i idretten Allsidige bevegelsesmønstre – Skadeforebygging. Variasjon og allsidighet Fellesskap skaper frivillighet. 1+1=3 Fair play Dopingfritt. Lek og humor

15 Forslag virksomhetsidé ILH IL Holeværingen skal være en breddeidrettsklubb. IL Holeværingen skal være en breddeidrettsklubb. Holeværingen skal bidra til et positivt fellesskap i bygda. Holeværingen skal bidra til et positivt fellesskap i bygda. Klubben tilrettelegger aktiviteter for at utøverne skal utfordre, øve og mestre sin idrettsgren. Klubben tilrettelegger aktiviteter for at utøverne skal utfordre, øve og mestre sin idrettsgren. Vi vil at alle barn kan oppleve at de har anledning til å delta på lik linje, uavhengig av prestasjoner og nivå, sosial status og økonomi. Vi vil at alle barn kan oppleve at de har anledning til å delta på lik linje, uavhengig av prestasjoner og nivå, sosial status og økonomi. Vi ønsker å tilby idrett hele året (men på ulike felter) Vi ønsker å tilby idrett hele året (men på ulike felter) Vi skal fremme gode holdninger og rollemodeller, også blant foreldre og trenere. Vi skal fremme gode holdninger og rollemodeller, også blant foreldre og trenere. Bredden er en forutsetning for å skape toppen, og toppen en forutsetning for ettervekst. Bredden er en forutsetning for å skape toppen, og toppen en forutsetning for ettervekst. Der det faller naturlig kan klubben inngå samarbeid med andre klubber for videre satsning på et høyere nivå, eller for å gi flest mulig et tilbud. Der det faller naturlig kan klubben inngå samarbeid med andre klubber for videre satsning på et høyere nivå, eller for å gi flest mulig et tilbud. Vi tilrettelegger for god helse ved vårt aktivitetstilbud. Vi tilrettelegger for god helse ved vårt aktivitetstilbud.

16 Knytning mellom verdigrunnlag og målstruktur/handlingsplan Felles overordnet målsetning for hele ILH: Hva skal vi oppnå for å underbygge virksomhetsidéen (langsiktige mål) Felles overordnet målsetning for hele ILH: Hva skal vi oppnå for å underbygge virksomhetsidéen (langsiktige mål) Hovedstyret og undergruppene lager/gjenbruker hovedmål og delmål (kortsiktige mål innen et år) så langt ned det er hensiktsmessig innen følgende kategorier: Hovedstyret og undergruppene lager/gjenbruker hovedmål og delmål (kortsiktige mål innen et år) så langt ned det er hensiktsmessig innen følgende kategorier:  Sportslig aktivitet  Økonomi  Administrative rutiner  Disponible anlegg og eiendeler (utstyr) Hovedstyret og undergruppene lager så en handlingsplan for å beskrive hvordan man skal nå målene og hvordan man ønsker å følge opp resultatene ift de mål man har satt. Hovedstyret og undergruppene lager så en handlingsplan for å beskrive hvordan man skal nå målene og hvordan man ønsker å følge opp resultatene ift de mål man har satt.

17 Forslag overordnet målsetning IL Holeværingen Klubben er åpen for alle typer idrettsaktivitet, og tilbyr pr dd Hopp, Fotball, Håndball, Langrenn, Allidrettstrening og Aerobicgruppe. Vi er åpne for nye idrettsgrener. Klubben er åpen for alle typer idrettsaktivitet, og tilbyr pr dd Hopp, Fotball, Håndball, Langrenn, Allidrettstrening og Aerobicgruppe. Vi er åpne for nye idrettsgrener. Vi balanserer sommer og vinteridrett iht retningslinjer fra hovedstyret (se egen foil) Vi balanserer sommer og vinteridrett iht retningslinjer fra hovedstyret (se egen foil) Laget skal opptre ryddig og herunder etterleve idrettens regelverk og etiske retningslinjer. Laget skal opptre ryddig og herunder etterleve idrettens regelverk og etiske retningslinjer. Vi skal videreutvikle og ivareta klubbens anlegg til alles glede, i samarbeid med Hole Kommune. Vi skal videreutvikle og ivareta klubbens anlegg til alles glede, i samarbeid med Hole Kommune. Vi skal kontinuerlig rekruttere og følge opp utøvere, ledere og trenere. Vi skal kontinuerlig rekruttere og følge opp utøvere, ledere og trenere. Laget tilstreber kontinuitet i arbeidet på alle nivåer. Laget tilstreber kontinuitet i arbeidet på alle nivåer. Klubben skal ha en organisasjonsmodell som gir grunnlag for gode informasjons og kommunikasjonsrutiner. Klubben skal ha en organisasjonsmodell som gir grunnlag for gode informasjons og kommunikasjonsrutiner.

18 Sommer- vs vinteridrett i ILH (vedtak hovedstyre) IL Holeværingen ønsker å oppfordre til allsidighet, og vil skille mellom sommer- og vinteridrett for aktive medlemmer til og med barneskolealder. På den måten kan barn som ønsker å drive idrett hele året rullere mellom flere idretter. ILH mener at dette vil bidra til økt allsidighet, og at vi beholder barna lenger som aktive utøvere innen idrett. IL Holeværingen ønsker å oppfordre til allsidighet, og vil skille mellom sommer- og vinteridrett for aktive medlemmer til og med barneskolealder. På den måten kan barn som ønsker å drive idrett hele året rullere mellom flere idretter. ILH mener at dette vil bidra til økt allsidighet, og at vi beholder barna lenger som aktive utøvere innen idrett. I praksis vil dette si at bytte mellom sommer- og vinteridrett gjøres ved påsketider og rundt høstferie. Det betyr igjen at IL Holeværingen for de yngste årsklassene ikke tilbyr organisert trening om vinteren for fotball eller tilsvarende for håndball/langrenn om sommeren. Skillet går ved 12 år, og følger NIF’s anbefalinger. IL Holeværingen tilbyr barneidrett (allidrett) hele året gjennom.

19 Forslag verdigrunnlag og målstruktur IL Holeværingen IdrettsgledeFellesskapRespektHelse VIRKSOMHETSIDÉ (egen tekst) OVERORDNET MÅLSETTING (egen tekst) Hovedstyret: A. Hovedmål - Tilrettelegging sportslig aktivitet Delmål A.1 Delmål A.2 B. Hovedmål Økonomi Delmål B.1 Delmål B.2 Undergrp: A. Hovedmål – Sportslig aktivitet Delmål A.1 Delmål A.2 B. Hovedmål Økonomi Delmål B.1 Delmål B.2 C. Hovedmål Adm. rutiner Delmål C.1 Delmål C.2 D. Hovedmål Anlegg/utstyr Delmål D.1 Delmål D.2 IDRETTSGLEDE FOR ALLE Felles for hele ILH VISJON VERDIER Handlingsplan Utarb. av hhv styret og grupp ene C. Hovedmål Adm. rutiner Delmål C.1 Delmål C.2 D. Hovedmål Anlegg/utstyr Delmål D.1 Delmål D.2

20 Prosessen videre –Vi legger forslaget ut på ILH’s hjemmesider –Ta med forslag til verdigrunnlag inn i undergruppene (la alle få komme med sin mening), vurdér det og kom med tilbakemelding og forslag til leder Hovedstyret innen 1 februar 2010. –Arbeidsgruppa går gjennom innspillene og leverer evt forslag til formulering som kan vedtas på ILH’s årsmøte i slutten av februar. – Når årsmøtet er gjennomført og man har kommet frem til en endelig tekst, legges dette inn som en del av idrettslagets styrende dokumenter og synliggjøres for øvrig slik klubben bestemmer. –Forhåpentligvis vil dette bidra til fremtidig videreutvikling av Holeværingen som lag.

21 Kjerne- verdier ILH: IDRETTSGLEDE ”IDRETTSGLEDE FOR ALLE” Visjon ILH: FELLESSKAPRESPEKTHELSE FORSLAG TIL VISJON OG VERDIER FOR HOLEVÆRINGEN

22 Forslag virksomhetsidé ILH IL Holeværingen skal være en breddeidrettsklubb. IL Holeværingen skal være en breddeidrettsklubb. Holeværingen skal bidra til et positivt fellesskap i bygda. Holeværingen skal bidra til et positivt fellesskap i bygda. Klubben tilrettelegger aktiviteter for at utøverne skal utfordre, øve og mestre sin idrettsgren. Klubben tilrettelegger aktiviteter for at utøverne skal utfordre, øve og mestre sin idrettsgren. Vi vil at alle barn kan oppleve at de har anledning til å delta på lik linje, uavhengig av prestasjoner og nivå, sosial status og økonomi. Vi vil at alle barn kan oppleve at de har anledning til å delta på lik linje, uavhengig av prestasjoner og nivå, sosial status og økonomi. Vi ønsker å tilby idrett hele året (men på ulike felter) Vi ønsker å tilby idrett hele året (men på ulike felter) Vi skal fremme gode holdninger og rollemodeller, også blant foreldre og trenere. Vi skal fremme gode holdninger og rollemodeller, også blant foreldre og trenere. Bredden er en forutsetning for å skape toppen, og toppen en forutsetning for ettervekst. Bredden er en forutsetning for å skape toppen, og toppen en forutsetning for ettervekst. Der det faller naturlig kan klubben inngå samarbeid med andre klubber for videre satsning på et høyere nivå, eller for å gi flest mulig et tilbud. Der det faller naturlig kan klubben inngå samarbeid med andre klubber for videre satsning på et høyere nivå, eller for å gi flest mulig et tilbud. Vi tilrettelegger for god helse ved vårt aktivitetstilbud. Vi tilrettelegger for god helse ved vårt aktivitetstilbud.

23 Forslag overordnet målsetning IL Holeværingen Klubben er åpen for alle typer idrettsaktivitet, og tilbyr pr dd Hopp, Fotball, Håndball, Langrenn, Allidrettstrening og Aerobicgruppe. Vi er åpne for nye idrettsgrener. Klubben er åpen for alle typer idrettsaktivitet, og tilbyr pr dd Hopp, Fotball, Håndball, Langrenn, Allidrettstrening og Aerobicgruppe. Vi er åpne for nye idrettsgrener. Vi balanserer sommer og vinteridrett iht retningslinjer fra hovedstyret (se egen foil) Vi balanserer sommer og vinteridrett iht retningslinjer fra hovedstyret (se egen foil) Laget skal opptre ryddig og herunder etterleve idrettens regelverk og etiske retningslinjer. Laget skal opptre ryddig og herunder etterleve idrettens regelverk og etiske retningslinjer. Vi skal videreutvikle og ivareta klubbens anlegg til alles glede, i samarbeid med Hole Kommune. Vi skal videreutvikle og ivareta klubbens anlegg til alles glede, i samarbeid med Hole Kommune. Vi skal kontinuerlig rekruttere og følge opp utøvere, ledere og trenere. Vi skal kontinuerlig rekruttere og følge opp utøvere, ledere og trenere. Laget tilstreber kontinuitet i arbeidet på alle nivåer. Laget tilstreber kontinuitet i arbeidet på alle nivåer. Klubben skal ha en organisasjonsmodell som gir grunnlag for gode informasjons og kommunikasjonsrutiner. Klubben skal ha en organisasjonsmodell som gir grunnlag for gode informasjons og kommunikasjonsrutiner.


Laste ned ppt "FORSLAG TIL VERDIGRUNNLAG IL HOLEVÆRINGEN HOVEDSTYREMØTE SVENDSRUD 14 DES 09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google